Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOL 2007 2.Unlocked

SOL 2007 2.Unlocked

Ratings: (0)|Views: 70|Likes:
Published by Filippos_Karap_8973

More info:

Published by: Filippos_Karap_8973 on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

 
ΠΡΟΣΟΧΗ
:
το
 
κεί 
µ
ενο
 
αυτό
 
δεν
 
εκτυπώνεται
 
Εξετάσεις
 
κανονικής
 
περιόδου
 
Φεβρουαρίου
2007 –
Η
µ
ερο
µ
ηνία
 
εξέτασης
: 18/9/2007
ΛΥΣΕΙΣ
 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ
 
ΣΕΙΡΑΣ
 
Α
 [3]
0,1705 g
οδοντόπαστας
 
ανα
µ
ιγνύονται
µ
ε
50,0 mL
διαλύ
µ
ατος
TISAB (
αραιω
µ
ένο
1+1 µ
ε
 
νερό
).
Στο
 
προκύπτον
 
εναιώρη
µ
α
 
βυθίζεται
 
εκλεκτικό
 
ηλεκτρόδιο
F
 
και
 
αναπτύσσει
 
δυνα
µ
ικό
 285,2 mV (o
όγκος
 
του
 
διαλύ
µ
ατος
 
υποτίθεται
 
πως
 
δεν
 
επηρεάζεται
 
ση
µ
αντικά
).
Το
 
ίδιο
 
ηλεκτρόδιο
 
βυθιζό
µ
ενο
 
σε
 
διαλύ
µ
ατα
NaF (
επίσης
 
σε
TISAB 1+1) 1,00
×
10
3
 
και
1,00
×
10
4
 
Μ
 
αναπτύσσει
 
δυνα
µ
ικά
263,3 mV
και
318,6 mV,
αντιστοίχως
.
Να
 
υπολογιστεί
 
η
 
περιεκτικότητα
 
της
 
οδοντόπαστας
 
σε
ppm
φθορίου
.
Οι
µ
ετρήσεις
 
δυνα
µ
ικού
 
γίνονται
 
ως
 
προς
 
το
 
δυνα
µ
ικό
 
κατάλληλου
 
ηλεκτροδίου
 
αναφοράς
 
και
 
σε
 
περιοχή
 
γρα
µµ
ικής
 
απόκρισης
 
του
 
εκλεκτικού
 
ηλεκ
-
τροδίου
.
 ∆ίνονται
: AB: Na = 23,0, F = 19,0.
Λύση
:
 
Αρχικά
 
υπολογίζου
µ
ε
 
την
κλίση
” (S)
του
 
ηλεκτροδίου
 
και
 
τον
σταθερό
 
όρο
” (E’).
Αφού
 
οι
 µ
ετρήσεις
 
γίνονται
 
σε
 
περιοχή
 
γρα
µµ
ικής
 
απόκρισης
,
από
 
το
 
σύστη
µ
α
 
των
 
εξισώσεων
:263,3 = E’ + S log(1,00
×
10
3
) (1)318,6 = E’ + S log(1,00
×
10
4
) (2)
προκύπτει
: S =
55,3 mV
και
 
Ε
’ = 97,4 mV.
Οπότε
,
για
 
το
 
εναιώρη
µ
α
 
οδοντόπαστας
 
θα
 
είναι
:285,2 = 97,4
55,3 log[F
]
X
 
από
 
την
 
οποία
 
προκύπτει
 
ότι
[F
]
X
= 4,018
×
10
4
Μ
.
Επο
µ
ένως
:
η
 
περιεκτικότητα
 
της
 
οδοντόπαστας
 
σε
 
φθόριο
 
είναι
 
 g mmol  g mLmLmmol 
1705,0)/000.19()0,50()/10018,4(
4
µ 
×××
=
2239 µg/g
(
ή
ppm)
[4]
Κατά
 
το
 
πολαρογραφικό
 
προσδιορισ
µ
ό
µ
ολύβδου
 
σε
 
δείγ
µ
α
 
ορυκτού
 
γίνονται
 
τα
 
εξής
:0,1189 g
λειοτριβη
µ
ένου
 
ορυκτού
 
διαλύονται
 
σε
 
κατάλληλο
µ
ίγ
µ
α
 
οξέων
 
και
 
το
 
προκύπτον
 
διάλυ
µ
α
 
αραιώνεται
 
στα
100,0 mL (
διάλυ
µ
α
 
Α
). 50,0 mL
διαλύ
µ
ατος
A
φέρονται
 
στην
 
πολαρο
-
γραφική
 
κυψελίδα
 
και
µ
ετρείται
 
κύ
µ
α
µ
ολύβδου
 
ίσο
 
προς
13,7 µ
Α
.
Στην
 
κυψελίδα
 
προστίθενται
 2,00 mL
διαλύ
µ
ατος
Pb(NO
3
)
2
0,00200
Μ
,
η
µ
έτρηση
 
επαναλα
µ
βάνεται
 
και
 
το
 
κύ
µ
α
µ
ολύβδου
 
βρίσκεται
 
τώρα
 
ίσο
 
προς
20,1 µ
Α
.
Ποια
 
είναι
 
η
%
περιεκτικότητα
 
του
 
ορυκτού
 
σε
µ
όλυβδο
.
 ∆ίνονται
:
ΑΒ
: Pb = 207,2, N = 14,0, O = 16,0.
Λύση
:
 
 Έστω
 
Χ
 
η
 
συγκέντρωση
µ
ολύβδου
 
στο
 
Α
,
τότε
 
θα
 
είναι
:1
η
µ
έτρηση
: 13,7 = k X (1)2
η
µ
έτρηση
: 20,1 = k [ (50,0
×
X + 2,00
×
0,00200) / (50,0 + 2,00) ] (2)
Από
 
τις
(1)
και
(2)
προκύπτει
:
Χ
= 1,521
×
10
4
 
Μ
 
Επό
µ
ενως
 
η
%
περιεκτικότητα
 
του
 
ορυκτού
 
σε
Pb
είναι
:% Pb =
=××××
1009,118)/2,207()0,100()/10521,1(
4
mg  Pbmmol  Pbmg mLmL Pbmmol 
 
2,65%
.
 
ΛΥΣΕΙΣ
 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ
 
ΣΕΙΡΑΣ
 
Γ
 [1]
0,1674 g
οδοντόπαστας
 
ανα
µ
ιγνύονται
µ
ε
100,0 mL
διαλύ
µ
ατος
TISAB (
αραιω
µ
ένο
1+1 µ
ε
 
νερό
).
Στο
 
προκύπτον
 
εναιώρη
µ
α
 
βυθίζεται
 
εκλεκτικό
 
ηλεκτρόδιο
F
 
και
 
αναπτύσσει
 
δυνα
µ
ικό
 295,2 mV (o
όγκος
 
του
 
διαλύ
µ
ατος
 
υποτίθεται
 
πως
 
δεν
 
επηρεάζεται
 
ση
µ
αντικά
).
Το
 
ίδιο
 
ηλεκτρόδιο
 
βυθιζό
µ
ενο
 
σε
 
διαλύ
µ
ατα
NaF (
επίσης
 
σε
TISAB 1+1) 1,00
×
10
3
 
και
1,00
×
10
4
 
Μ
 
αναπτύσσει
 
δυνα
µ
ικά
273,3 mV
και
328,1 mV,
αντιστοίχως
.
Να
 
υπολογιστεί
 
η
%
περιεκτικό
-
τητα
 
της
 
οδοντόπαστας
 
σε
NaF.
Οι
µ
ετρήσεις
 
δυνα
µ
ικού
 
γίνονται
 
ως
 
προς
 
το
 
δυνα
µ
ικό
 
κατάλ
-
ληλου
 
ηλεκτροδίου
 
αναφοράς
 
και
 
σε
 
περιοχή
 
γρα
µµ
ικής
 
απόκρισης
 
του
 
εκλεκτικού
 
ηλεκ
-
τροδίου
.
 ∆ίνονται
: AB: Na = 23,0, F = 19,0.
Λύση
:
 
Αρχικά
 
υπολογίζου
µ
ε
 
την
κλίση
” (S)
του
 
ηλεκτροδίου
 
και
 
τον
σταθερό
 
όρο
” (E’).
Αφού
 
οι
 µ
ετρήσεις
 
γίνονται
 
σε
 
περιοχή
 
γρα
µµ
ικής
 
απόκρισης
,
από
 
το
 
σύστη
µ
α
 
των
 
εξισώσεων
:273,3 = E’ + S log(1,00
×
10
3
) (1)328,1 = E’ + S log(1,00
×
10
4
) (2)
προκύπτει
: S =
54,8 mV
και
 
Ε
’ = 108,9 mV.
Οπότε
,
για
 
το
 
εναιώρη
µ
α
 
οδοντόπαστας
 
θα
 
είναι
:295,2 = 108,9
54,8 log[F
]
X
 
από
 
την
 
οποία
 
προκύπτει
 
ότι
[F
]
X
= 3,984
×
10
4
Μ
.
Επο
µ
ένως
:
η
 
περιεκτικότητα
 
της
 
οδοντόπαστας
 
σε
 
φθόριο
 
είναι
 
1004,167)/0,42()0,100()/10984,3(
4
××××
mg mmol mgNaF mLmL NaF mmol 
=
1,00%
 
[2]
Κατά
 
το
 
πολαρογραφικό
 
προσδιορισ
µ
ό
 
ψευδαργύρου
 
σε
 
δείγ
µ
α
 
ορυκτού
 
γίνονται
 
τα
 
εξής
:0,1948 g
λειοτριβη
µ
ένου
 
ορυκτού
 
διαλύονται
 
σε
 
κατάλληλο
µ
ίγ
µ
α
 
οξέων
 
και
 
το
 
προκύπτον
 
διάλυ
µ
α
 
αραιώνεται
 
στα
250,0 mL (
διάλυ
µ
α
 
Α
). 50,0 mL
διαλύ
µ
ατος
A
φέρονται
 
στην
 
πολαρο
-
γραφική
 
κυψελίδα
 
και
µ
ετρείται
 
κύ
µ
α
 
ψευδαργύρου
 
ίσο
 
προς
15,7 µ
Α
.
Στην
 
κυψελίδα
 
προστίθεται
1,00 mL
διαλύ
µ
ατος
ZnCl
2
0,0100
Μ
,
η
µ
έτρηση
 
επαναλα
µ
βάνεται
 
και
 
το
 
κύ
µ
α
 
ψευδαργύρου
 
βρίσκεται
 
τώρα
 
ίσο
 
προς
25,2 µ
Α
.
Ποια
 
είναι
 
η
%
περιεκτικότητα
 
του
 
ορυκτού
 
σε
 
ψευδάργυρο
.
 ∆ίνονται
:
ΑΒ
: Zn = 65,4, Cl = 35,5.
Λύση
:
 
 Έστω
 
Χ
 
η
 
συγκέντρωση
 
ψευδαργύρου
 
στο
 
Α
,
τότε
 
θα
 
είναι
:1
η
µ
έτρηση
: 15,7 = k X (1)2
η
µ
έτρηση
: 25,2 = k [ (50,0
×
X + 1,00
×
0,0100) / (50,0 + 1,00) ] (2)
Από
 
τις
(1)
και
(2)
προκύπτει
:
Χ
= 3,139
×
10
4
 
Μ
 
Επό
µ
ενως
 
η
%
περιεκτικότητα
 
του
 
ορυκτού
 
σε
Zn
είναι
:% Zn =
=××××
1008,194)/4,65()0,250()/10139,3(
4
mg  Znmmol  Znmg mLmL Znmmol 
 
2,63%
.
 
 
ΛΥΣΕΙΣ
 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ
 
ΣΕΙΡΑΣ
 
Β
 [3]
 
Σε
 
50,0 mL
δείγ
µ
ατος
 
αποβλήτων
 
εργοστασίου
 
προστίθεται
 
περίσσεια
Ti(IV)
και
 
το
 
περιε
-
χό
µ
ενο
 
νιτροβενζόλιο
 
ογκο
µ
ετρείται
 
κουλο
µ
ετρικά
(
ολική
 
αντίδραση
: C
6
H
5
NO
2
+ 6Ti
3+
+ 6H
+
 
 C
6
H
5
NH
2
+ 2H
2
O + 6Ti
4+
) µ
ε
 
σταθερό
 
ρεύ
µ
α
.
Η
ογκο
µ
έτρηση
γίνεται
 
σε
 
δύο
 
συνε
x
ό
µ
ενα
 
στάδια
:
α
) µ
ε
i = 15,00 mA
επί
60,0 s
και
 
β
) µ
ε
i = 1,500 mA
επί
44,5 s. To “
τυφλό
χρειάστη
-
κε
 
ρεύ
µ
α
i = 1,500 mA
επί
15,1 s.
Να
 
υπολογισθεί
 
η
 
ποσότητα
 
νιτροβενζολίου
(
σε
kg)
που
 
το
 
εργοστάσιο
 
αποβάλλει
 
ετησίως
(365
η
µ
έρες
)
προς
 
το
 
περιβάλλον
,
εάν
 
η
µ
έση
 
η
µ
ερήσια
 
ποσότητα
 
απόνερων
 
είναι
30 m
3
.
 ∆ίνονται
: F=96485 C/eq. AB: C=12,01, H=1,008, O=16,00,N=14,0,
Τ
i=47,90.
 
Λύση
 
ΜΒ
C
6
H
5
ΝΟ
2
= 123,1,
η
 
αντίδραση
 
είναι
: C
6
H
5
NO
2
+ 6H
+
+ 6e
 
C
6
H
5
NH
2
+ 2H
2
O
Ποσότητα
 
νιτροβενζολίου
 
στα
50 mL =[ [ (0,015
×
60,0 + 0,0015
×
44,5
0,0015
×
15,1) C] / (96485 C/eq) ]
×
(123,1/6 g/eq) =0,000200754 g,
επο
µ
ένως
 
σε
 
ένα
 
έτος
 
αποβάλλονται
: (365 d)(30
×
10
6
mL)( 0,000200754 g / 50 mL) = 43965 g
ή
 
44 kg
.
[4]
Εκλεκτικό
 
ηλεκτρόδιο
 
χλωριούχων
 
βυθίζεται
 
σε
 
διάλυ
µ
α
1,00 g LiCl/L
και
 
αναπτύσσει
 
δυ
-
να
µ
ικό
192,1 mV.
Στη
 
συνέχεια
 
βυθίζεται
 
σε
 
διάλυ
µ
α
1,00 g KCl/L
και
 
αναπτύσσει
 
δυνα
µ
ικό
 205,8 mV.
Να
 
υπολογιστεί
 
το
 
δυνα
µ
ικό
 
που
 
ανα
µ
ένεται
 
να
 
αναπτύξει
 
σε
 
διάλυ
µ
α
1,00 gNaCl/L.
Οι
µ
ετρήσεις
 
δυνα
µ
ικού
 
γίνονται
 
ως
 
προς
 
το
 
ίδιο
 
πάντοτε
 
ηλεκτρόδιο
 
αναφοράς
.
Θεω
-
ρού
µ
ε
 
ότι
 
οι
 
ενεργότητες
 
συ
µ
πίπτουν
µ
ε
 
τις
 
συγκεντρώσεις
.
 ∆ίνονται
:
ΑΒ
: Li = 6,9, Na = 23,0,K = 39,0, Cl = 35,5.
 
Λύση
 
T
α
MB
είναι
: LiCl = 42,4, NaCl = 58,5, KCl = 74,5,
οπότε
 
οι
 
αντίστοιχες
 
γρα
µµ
ο
µ
οριακότητες
 
των
 
διαλυ
µ
άτων
 
είναι
: C
LiCl
= (1,00 g/L) / (42,4 g/mol) = 0,023585 M, C
NaCl
= (1,00 g/L) / (58,5g/mol) = 0,0170940 M, C
KCl
= (1,00 g/L) / (74,5 g/mol) = 0,013423 M.
Οπότε
:
Για
 
το
 
διάλυ
µ
α
LiCl
θα
 
είναι
: 192,1 =
Ε
+ S log(0,023585) (1)
Για
 
το
 
διάλυ
µ
α
KCl
θα
 
είναι
: 205,8 =
Ε
+ S log(0,013423) (2)
Από
 
τις
(1)
και
(2)
προκύπτει
 
ότι
: S =
55,97 mV/log
και
E’ = 101,02 mV,
επο
µ
ένως
 
για
 
το
 
διάλυ
µ
α
NaCl
θα
 
είναι
: E = 101,02
55,97 log(0,0170940) =
199,9 mV
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->