Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chửi Mất Gà

Chửi Mất Gà

Ratings: (0)|Views: 254 |Likes:
Published by api-3834456
Bai cua TS HSP
Bai cua TS HSP

More info:

Published by: api-3834456 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Chửi Mất Gà !
Trần Văn Giang.
Bản 1
(Bản này mang màu sắc Bắc Kỳ).Làng trên, xóm dưới, bên ngược , bên xuôi, tôi có con gà mái xám. Sángnay tôi còn cho nó ăn, thế mà bây giờ nó bị mất ! Ai bắt được thì cho tôixin, nếu không trả thì tôi chửi cho mà nghe đấy …ấy….ấy !Bố cái thằng chết đâm chết chém, cha cái con chết xỉa ! Mày day tay mặt ,mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của bà đây con gà. Này bà bảo cho chúng mày biết : Thằng đứng chiều ngang, thàng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế ,thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn….Con gà nó ở nhà bà là con gà. Nó bị bắt rtộm về nhà mày thì thành con cú, con cáo, con thành đanh mỏ đỏ. Nósmmt, xé xác ông bà cha mvchng con cái nhà màyđấy….ấy…..ấy !Mày mà ăn thì con gà nhà bà thì ăn một miếng chết một đứa, ăn haimiếng chết hai đứa, ăn ba miếng chết ba đứa, và ăn cả con gà đó sẽ chếtcả nhà cả ổ nhà mày.Cha tiên nhân ông nội, ông gnoại, ông dại, ông khôn, đồng môn chi rễ nhàmày nhá 1 Mày gian tham đã ăn trộm ăn cắp con gà mái nhà bà. Rồi ra ,nhà chúng mày chết một dfdời cha , chết ba đời con, đẻ non đẻ ngược,chân ra trước đầdu bước ra sau, đẻ sót nhau, chết mau chết sớm! Chết trẻ,để ngang nhá !Bốn thằng cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ba thằng cầm cờ đỏ đứng đầu làng,đưa đám tang cả nhà mày ra đồngng chôn đấy. Mày có khôn hồn , mangtrả ngay con gà đó cho bà, kẻo không bà đào mồ , quật mả cao tằng tổkhảo , cao tằng tổ tỉ , thúc bá đệ huynh, cô di tỉ muội nhà mày đấy .Hôm nay bà chửi một bài, ngày mai bà sẽ chửi hai làn liền. Bà chửi chomày hoá điên , bà rủa suốt tháng liên miên không gnừng. Bây giờ bà mệtquá chừng. Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a…. Muốn sống thì thả gàra , lạy bà hai lạy bà tha chop mày .
 
Bản 2(Bản này mang đầy bản sắc Miền Trung, xứ Huế )Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông cả bà, cả cha cảmẹ, chú bác, anh em, họ nội, họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái hoị trai, dướiâm phủ đội mũ mà đi lên, trên thiên đàng xếp hàng đi xuống, bây hãy vénmái tai, gài mái tóc đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho cao,chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tao chửi đây này :Tam canh mụ đội, xóm hội xóm phường , xóm truớc xóm sau, xóm trênxóm dưới, lư hương bát nước, chiếu trải giường thờ, tao bới mả cha bayrung rinh như thuyền mành gặp sóng, tau nín như nín địt, tau dập như dậpcứt mà bay cứ bươi ra , bay chọc cho tau chửi. Tau chửi cho tan nát tôngmôn họ hàng cái quân khốn kiếp, cái quân vô hậu kế đợi đã ăn của tau bảy con gà xám, tám con gà vàng. Bay ăn chi mà ác nhơn ác nghiệp . Bâyăn bằng nồi đồng, bây ăn bằng nồi đất, bay ăn lật đật, bay ăn ban đêm, bưa túi. Bây ăn cho chồng bây sợ, coi con bây kinh, bây ăn cho ngả miếusập đình, cho mồ cha bây chết hết để một mình bây ngồi đó bây ăn. Đồquân ăn chó cả tông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ trời dfdánh thánhđâm, trời đánh thánh vật. Bây ăn mần răng mà hết một chục rưỡi con gà ?Bản 2 “bis “Cha cố tổ mười đời cha bay, Bnây âng chi mà âng ác rứa ? Bây tham chimà tham vô hậu rứa ? Cứ sáng sáng mắc cái thóng , đứng bóng mắc cáiniêu, chiều chiều mắc lẻ củi, túi túi mấc con gà. Diều dọi chi cho cam,một bầy ba cong gà xám, tám cong gà vàng, rứa mà hắng ăng mất môộtcong, chừ đếm đi đếm lại, coòng mười môột con. Bay ăng chi mà ăng vôhậu rứa ?....Hay là : Hôm qua tau mất con gà mái dầu khoang cổ . Hôm ni tau mất con gà máinổ khoang bông. Con mô bắt là gái trốn chúa lộn chồng. Thằng mô bắt làđàn ông bba đời đi ở đợ…Tụi bay hãy vén mái tai, gài mái tóc , chốngcuiửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp mà nghe tau chửi ….. Bay ăncho chồng bay sơkj, cho vợ bay kinh, bay ăn cho ngã miếu sập đìnmh,cho mồ mả bay chết hết, để một mình bay ăn.Phần chửi thêm : (Extra / Bonus) :

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->