Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FİLTRE DEVRELERİ

FİLTRE DEVRELERİ

Ratings: (0)|Views: 142 |Likes:
Published by Cem Avinç
Filtre devreleri deney raporum
Filtre devreleri deney raporum

More info:

Published by: Cem Avinç on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
1
FİLTRE DEVRELERİ
 
Filtre devreleri girişlerindeki belli frekanslı büyüklükleri (sinyalleri,işaretleri) çıkışlarına aktaran veyagirişlerindeki belli frekanstaki büyüklükleri çıkışlarına aktarmayan(min. Seviyeye düşüren) dolayısıyla
 
frekans seçiciliği yapan devrelerdir. Bu devreler, endüktans ve kapasitif elemanlarının frekansa bağlı olarakreaktanslarının değişmesi ve rezonans olayının birlikte ele alınması ile tasarlanır. Filtre devreleri;
 
Aktif filtre devreleri
Pasif filtre devreleriolmak üz
ere iki şekild
e olu
ş
turulurlar. Pasif R, L, C elemanl
arını
n uygu
n şekild
e tasarlanmas
ı
ile elde edilir. Aktiffiltre devrelerinde ise ya
rı iletken eleman
lar kullan
ılır.
 Frekans cevapl
arın
a göre dört tip devresi mevcuttur.
Alçak geçiren filtre
Yüksek geçiren filtre
Bant geçiren filtre
Bant durduran(önleyen) filtre
 
2
ALÇAK GEÇİREN FİLTRELER
 
R C filtreleri kolay gerçekleştirilen devreler olup, alçak geçiren veya yüksek geçiren filtre olaraktasarlanabilirler. Devrede çıkış kondansatör üzerinden alınırsa devre alçak geçiren, devrede çıkış dirençüzerinde alınırsa devre yüksek geçiren filtr 
e devresi olur.
Yukarıdaki devrede alçak frekanslarda çıkış gerilimi yüksek olur,fc kritik frekansından sonra çıkış gerilimiazalmaya başlıyor.f=0 dan başlayarak incelenirse;
 
 
 
olur.Bu durumda kondansatör açık devre gibi davranır.Çıkış V
0
=V
i
olur.Çok yüksekfrekansta reaktans;
 
 
olur ve çıkış gerilimi V
0
=0 olur.
Devrede çıkış değerleri frekans değerlerine göre değişir.Devreye gerilim bölücü uygulayarak;
 


olur.

√




elde edilir.

√

 (


)
olarak elde edilir.
Faz açısıda: α=
-90+



olur. X
c
=R için çıkış gerilimi V
0
=0.707*V
i
olur.X
c
=R için f=f
c
olup yukarda görülmektedir.X
c
=R için
 
elde edilir.Alçak-geçirgen filtrelerde, uygulanan frekans fc
den küçük olduğunda, çıkış gerilimi giriş geriliminin %70.7sinden büyük olmaktadır. Herhangi bir 
 frekans fc
den büyük ise, çıkış gerilimi, giriş geriliminin %70.7 sinden küçük olmaktadır.
 Alçak frekanslarda,



 
açısı 90 dereceye yaklaşmakta ve faz açısı;
 
α=90+



=-90+90=0
 
3
X
c
=R için f=f
c



=45 olup faz açısı ;
 
α=90+



=-90+45=-45 olarak bulunur.
YÜKSEK GEÇİREN FİLTRELER
 
Yüksek geçiren filtre devreleri, alçak geçiren filtre devrelerine benzer. Ancak çıkış kondansatör üzerinden değilde direnç üzerinden alınır.Devrede alçak frekanslarda devrenin çıkış gerilimi düşük olur.
fc
kritikfrekansından sonra gerilim yükselmeye
baslar.f=0 iken kondansan
reaktansı çok yüksek olacağından;
 
 
olur ve V
0
‘dır.
Çok yüksek frekanslarda ise reaktans
 
 
olacağından Çıkış
V
0
=V
i
olur.
Devrenin çıkış gerilimi frekansa bağlı olarak değişir. Her hangi bir ara frekansta, çıkış gerilimi gerilimbölücü kuralına göre;


olur.








 

 
oranının büyüküğü
 

√

 (


)
olarak elde edilir.
Faz açısıda: α=
-90+



olur. X
c
=R için çıkış gerilimi V
0
=0.707*V
i
olur.X
c
=R için f=f
c
olup yukarda görülmektedir.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->