Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Potensi Penggunaan Sistem Modular- Jurnal UAJY

Potensi Penggunaan Sistem Modular- Jurnal UAJY

Ratings: (0)|Views: 89 |Likes:
Published by Wulfram I. Ervianto

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Wulfram I. Ervianto on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

 
2
WOUJN\D WJNMMZNBBN \D\UJK KOEZ@BQWBEB WQOTJI ION\UQZI\D
]z`fqbk D JqvdbnuoWqomqbk \uzed Ujindi \dwd` Zndvjq|dub| Bukb Hbtb TomtbibqubH`. Ababq|bqd 55 Tomtbibqubj+kbd` 8 JqvdbnuoGkbd`.zbht.bl.deBA\UQBI\D
Wjqijkabnmbn ujino`omd wjkabnmznbn kjnmb`bkd ijkbhzbn wj|bu. Ion|jw kjkabnmzn |jlbqbionvjn|donb` ajqbnm|zq bnm|zq kz`bd edudnmmb`ibn ebn ajqzabc kjnhbed `jadc koejqn.Wjkbibdbn |d|ujk koez`bq kjqzwbibn |b`bc |buz ujino`omd tbnm `btbi edwjqudkabnmibn.Ajajqbwb ejibej tbnm `b`z |d|ujk dnd kz`bd edijnb` ed Dneonj|db nbkzn abqz edkbnfbbuibn o`jcwqoez|jn eb`bk |ib`b dnez|uqd. Uzhzbn wjnj`dudbn dnd beb`bc kj`bizibn wjnebubbn |d|ujkkoez`bq tbnm edwqoezi|d ebn edbw`dib|dibn wbeb abnmznbn mjeznmWjnlbqdbn ebub ed`bizibn ejnmbn lbqb }b}bnlbqb ejnmbn wbqb wjnmmznb |d|ujk dnd, abdi |jlbqb`bnm|znm kbzwzn kjnmmznbibn ebfubq d|dbn. Wjnlbqdbn dnfoqkb|d kj`b`zd dnujqnju hzmbed`bizibn kjnmdnmbu kjedb dnd lzizw jfjiuf znuzi kjnmmb`d hjnd| iokwonjn `bdn tbnmkznmidn edbw`dib|dibn. \zkajq ebub ebn dnfoqkb|d beb`bc ion|z`ubn, ionuqbiuoq ebn wqoez|jnCb|d` tbnm edwjqo`jc beb`bc wjnmmznbbn iokwonjn |d|ujk koez`bq kb|dc |jabub| iokwonjnwj`bu `bnubd ebn |jabmdbn ajqzwb iokwonjn io`ok |uqziuzqb`. Iokwonjn `bdnntb beb`bcibn|ujjn, wbmbq, ubnmmb, ejud` bq|dujiuzqb`, cb` dnd ed|jabaibn ijujqabub|bn ijkbkwzbn wqoez|jn|jqub aj`zk edtbidndntb |d|ujk |bkaznmbn tbnm kjntbuzibn iokwonjn abnmznbn ujqcbebwiokwonjn `bdn.
Ibub iznld 8 Bw`dib|d9 |d|ujk koez`bq9 wqotji ion|uqzi|d
BA\UQBLU
Ucj qbwde`t dnlqjb|dnm ejvj`owkjnu of lon|uqzludon ujlcno`omt cb| lcbnmje ucj lonvjnudonb`|t|ujk uo koejqn }bt, |wj|dfdlb``t at z|dnm of koez`bq |t|ujk. Dn ucd| loznuqt, ucd| |t|ujk cb|ajjn on`t z|je at dnez|uqdb` wqoezludon dn ucj `b|u fj} ejlbej|. Ucj bdk| of ucd| qj|jbqlc d| uolo``jlu koez`bq |t|ujk ebub ucbu wqoezlje bne bww`dje foq azd`ednm dkwqovjkjnu.Ebub lo``jludnm d| eonj at dnujqvdj}dnm |jvjqb` azd`ednm lonuqbluoq|, lon|z`ubnu|, bne dnez|uqdj|,bne aqo}|dnm fqok ucj dnujqnju.Qj|z`u of ucd| |uzet bqj ucj z|dnm of koez`bq |t|ujk foq |`ba bne loz`zkn, b`|o ucj z|dnm foqlbn|ujjn|, fjnlj|, |ubdq|, bne bqlcdujluzqb` ejubd`|.
Ijt ]oqe| 8 Bw`dlbudon9 koez`bq |t|ujk9 lon|uqzludon wqohjlu
2. WJNEBCZ@ZBN
Ijljnejqznmbn adbtb ion|uqzi|d |jkbidn kjndnmibu ad`b edabnednmibn ejnmbn adbtbwbeb dnez|uqd kbnzfbiuzq. \b`bc |buz wjntjaba ujqhbedntb cb` ujq|jazu beb`bc udnmmdntb zwbcujnbmb `bwbnmbn ebn wqo|j| ion|uqzi|d |jlbqb uqbed|donb` #]dnujq & Nd`|on, 24=4$. Cb` ujq|jazu
 
1
edtbidnibn wz`b ebqd wjnmbkbubn tbnm ed`bizibn |jhbi ubczn 24<7 |bkwbd ejnmbn 2437 tbnmeduznhziibn eb`bk mbkabq 2.Znuzi kjnhb}ba ubnubnmbn ujq|jazu kbib edijkabnmibn |d|ujk koez`bq tbnmwjnmjkabnmbnntb kjnmbqbc wbeb dnez|uqdb`d|b|d, edkbnb wqoezi tbnm edcb|d`ibn edlbwbd ejnmbnwqoezi|d kb||b` ebn |dfbuntb beb`bc wjnmz`bnmbn. \b`bc |buz kbujqdb` wjkajnuzi iokwonjntbnm kjnmmznbibn |d|ujk koez`bq beb`bc ajuon, wqoezi dnd edijnb` ejnmbn nbkb ajuonwqbljubi. @oib|d wjkazbubn iokwonjn dnd ebwbu ed`bi|bnbibn ed `oib|d wqotji kbzwzn ed wbaqdi ijkzedbn edidqdk ij `oib|d wqotji 
Mbkabq 2. Lon|uqzludon lo|u dnejs
 .Eb`bk wbaqdi iokwonjn koez`bq, ujnbmb tbnm edmznbibn beb`bc ujnbmb ib|bq tbnmedededi bmbq ebwbu kjnmowjqb|dibn kj|dn+kj|dn tbnm edmznbibn znuzi wqo|j| wqoezi|d |jcdnmmbzwbc tbnm edujqdkb o`jc wjijqhb beb`bc zwbc ujnbmb ib|bq. Ejnmbn kjnmbw`dib|dibn ujino`omd|d|ujk koez`bq, ejnmbn |jnedqdntb bibn kjnmzqbnmd wjkbibdbn hzk`bc ujnbmb ijqhb ed `oib|dwqotji. \b`bc |buz ibqbiujqd|udi ujnbmb ijqhb `bwbnmbn beb`bc cbqz| kjkwzntbd ijuqbkwd`bnujqujnuz |jcdnmmb zwbc tbnm edujqdkbntb bibn `jadc aj|bq edabnednmibn ejnmbn ujnbmb ib|bq edwbaqdi #ejnmbn wqoezi |jhjnd|$. Cb` `bdn tbnm kjnonho` ebqd wjnmmznbbn |d|ujk koez`bq beb`bcwjnmbqzc |zkajqebtb kbnz|db ujqcbebw kzuz wjijqhbbn kjnhbed `jadc abdi ebn |jqbmbk.Wqoezi|d ebqd iokwonjn+iokwonjn dnd ebwbu ed`bi|bnbibn ed `oib|d `dnmiznmbn wbaqdi tbnm ijkzedbn eduqbn|woqub|dibn ij `oib|d wqotji bubz ad`b wqoezi|d eb`bk hzk`bc tbnm aj|bq|jqub wjqudkabnmbn `bdn wqoezi|d ebwbu ed`bi|bnbibn ed `dnmiznmbn `oib|d wqotji.Kbnfbbu wbaqdib|d ajuon ed `bwbnmbn dnd cbqz| hj`b|, ujqzubkb |jczaznmbn ejnmbn ijkzebcbnwjnmb}b|bn ebn wjnmonuqo`bnntb. Wjkbebubn ebwbu ed`bi|bnbibn ejnmbn `jadc jfd|djn, ejkdidbn hzmb zwbtb znuzi wjqb}bubn ajuon wbeb kb|b wjkj`dcbqbbn. Kj|idwzn ejkdidbn |jqdnm ujqhbedwjqujnubnmbn bibn kbnfbbu ebqd kjuoeb dnd, ebn wdcbi |d wjkbibd cbqz| kjkjqdi|b ebn kjnmzhdwqoezi koez`bq ejnmbn kjkwjq`bizibnntb |jwjqud ad`bkbnb edwbibd ajuon tbnm edljubi edujkwbu.\jlbqb zkzk wqoezi |d|ujk koez`bq ebwbu edibujmoqdibn kjnhbed `dkb ij`okwoi 8 #b$iokwonjn+iokwonjn znuzi ijwjnudnmbn bq|dujiuzq/oqnbkjn, #a$ iokwonjn ajuon znuzi abnmznbn hb`bn qbtb, #l$ iokwonjn+iokwonjn |uqziuzq tbnm kjneziznm ajabn, #e$ iokwonjnwjnzuzw bubw, tbnm ed|tbqbuibn ijebw bdq ebn ubcbn lzblb, #j$ abub ajuon #abubio$.Eb`bk kjnmbw`dib|dibn |d|ujk koez`bq, iznld ijajqcb|d`bn wj`bi|bnbbnntb |jediduabntbi edwjnmbqzcd o`jc b|wji kbnbhjkjn. Bidabu ajqabmbd fbiuoq tbnm ajqwjnmbqzc eb`bkwjnmmznbbn |d|ujk koez`bq kbib |bnmbu kznmidn abc}b wjnjqbwbn ujino`omd dnd aj`zk ujnuz
Lon|uqzludon Lo|u Dnejs
     1     7     7     1     1     :     1     :     7     <     1     :     :     7     7     6     :     7     3     1     :     4     5     72     1     :     72     3     5     7     <     2     7     7
7:7727772:7717771:77<777<:77
        2        4        <        7        2        4        <        :        2        4        5        7        2        4        5        :        2        4        :        7        2        4        :        :        2        4        6        7        2        4        6        :        2        4        =        7        2        4        =        :        2        4        3        7
 
<
kjkajqdibn cb|d` tbnm ujqabdi. Ajajqbwb fbiuoq ebqd b|wji kbnbhjkjn tbnm `btbi edwjqcbudibnbeb`bc 8 #b$ ujino`omd, #a$ abcbn, #l$ |zkajq ebtb kbnz|db, #e$ wjqjnlbnbbn, #j$ `omd|udi, #f$wqoezi|d, #m$ wjnmbnmizubn ebn ed|uqdaz|d, #c$ dn|ub`b|d ebn wjqabdibn. \bkwbd |bbu dnd aj`zk bebdnfoqkb|d tbnm kjnmmbkabqibn bw`dib|d |d|ujk koez`bq ed Dneonj|db. Ij`btbibn ebnwjnmjkabnmbn wjnmmznbbn |d|ujk koez`bq ed Dneonj|db, |zebc |bbuntb edibhd `jadc `bnhzuujqcbebw jfjiudfdub| #jfd|djn|d }biuz$, wjqudkabnmbn jionokd #jfd|djn|d jionokd$ |jqub woujn|dwjnmjkabnmbn |d|ujk koez`bq ed Dneonj|db. Uzhzbn wjnj`dudbn dnd beb`bc wjnebubbn |d|ujkkoez`bq tbnm beb ed Dneonj|db kj`b`zd |uzed `dujqbuzq ebn |zqvjt ij dnez|uqd ebn kj`bizibniokwbqb|d |d|ujk koez`bq ejnmbn kjuoeb ionvjn|donb` znuzi kjnebwbuibn wjqajebbn tbnmkjneb|bq.
1. UDNHBZBN WZ\UBIB
\d|ujk koez`bq beb`bc kjuoeb wj`bi|bnbbn wjkabnmznbn ejnmbn kjkbnfbbuibn kbujqdb`bubz iokwonjn wbaqdib|d tbnm edazbu ed `zbq `oib|d wqotji bubz ed eb`bk `oib|d wqotji nbkznwjq`z ed|buzibn `jadc ebcz`z bnubq iokwonjnntb #jqjludon$ edujkwbu tbnm |jcbqz|ntb/wo|d|d ebqdiokwonjn ujq|jazu. Ubuzk eii #243=$ kjnejfdnd|dibn udnmibubn kjuoeb wj`bi|bnbbnwjkabnmznbn, tbduz 8 #b$
Wqjfbaqdlbudon
beb`bc wqo|j| wbaqdib|d tbnm ed`bi|bnbibn ejnmbnkjnmmznbibn b`bu+b`bu icz|z| edkbnb ajqabmbd hjnd| kbujqdb` ed|buzibn |jcdnmmb kjkajnuzi abmdbn ebqd |jazbc abnmznbn9 #a$
 wqjb||jka`t
beb`bc wqo|j| wjntbuzbn iokwonjn wqbfbaqdib|dedujkwbu tbnm udebi wbeb wo|d|d iokwonjn ujq|jazu ajqbeb9 #l$
koez`j
beb`bc cb|d` ebqd wqo|j|wjntbuzbn iokwonjn wqbfbaqdib|d, adb|bntb kjkazuzcibn koeb uqbn|woqub|d tbnm lzizw aj|bqznuzi kjkdnebcibn ij wo|d|d tbnm |jcbqz|ntb.Kjuoeb wj`bi|bnbbn wjkabnmznbn |d|ujk koez`bq kjkznmidnibn edujqbwibn wbeb ajqabmbd hjnd| wqotji ion|uqzi|d, tbduz 8 hjkabubn, abnmznbn dnez|uqd, wjqzkbcbn, wj`bazcbn ebn `bdn|jabmbdntb. Ajqabmbd wdcbi tbnm ujq`dabu eb`bk wjnjqbwbn |d|ujk dnd beb`bc 8 wbaqdibn, ijwb`bwqotji, bq|duji, ion|uqziuoq, dn|ub`buoq, ionuqbiuoq ebn ion|z`ubn.\d|ujk koez`bq kjkwzntbd ijznmmz`bn ebn ij`jkbcbn ad`b edabnednmibn ejnmbn kjuoebionvjn|donb`. Cj|`jq #2447$ kjntbubibn ijznmmz`bn ebqd |d|ujk dnd beb`bc 8 lon|uqzlbad`dut,kjkwzntbd b|wji wo|dudf ujqcbebw |ijez`, hzk`bc wjijqhb `bwbnmbn ebn ibnuoq wqotji `jadc|jedidu, b|wji izb`dub| ebn wqoeziudvdub|, uj|udnm.
1.2. WQO\J\ WJNJQBWBN \D\UJK KOEZ@BQ
Wj`bi|bnbbn wjkabnmznbn wqotji ion|uqzi|d tbnm kjnjqbwibn |d|ujk koez`bq bibnkjnmdizud zqzubn ijmdbubn |jabmbd ajqdizu 8 #2$ w`bnndnm9 #1$
ej|dmn bne jnmdnjjqdnm
9 #<$
 wqolzqjkjnu 
9 #5$
 fbaqdlbudon
9 #:$
uqbn|woqubudon
,
cbne`dnm bne jqjludon
. Ebqd ij`dkb ijmdbubnujq|jazu
 w`bnndnm
beb`bc wqo|j| tbnm wbuzu kjnebwbuibn wjqcbudbn, cb` dnd ed|jabaibn ibqjnbb|wji tbnm cbqz| edwjqudkabnmibn `jadc abntbi ebn `jadc iokw`ji| ad`b edabnednmibn ejnmbnkjuoeb ionvjn|donb`.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->