Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminar Ski Rad Edgar Alan Po

Seminar Ski Rad Edgar Alan Po

Ratings: (0)|Views: 558|Likes:
Published by Ajsa Honic Coric

More info:

Published by: Ajsa Honic Coric on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

 
Seminarski rad “Prikaz kuće
u
 
delu
Pad 
kuće Ašer 
 
Ajša Honić
 
1
Uvod
Amerika se u 19.veku mnogo zanimala za pomodne nauke. Pošto je Edgar A. Po bionovinar imao je na raspolaganju novinske članke i druge razne izvore iz kojih je preuzimaoveliki broj čudnih dogaĎanja, incidenata, sluţio se analima iz psihijatrijske i kriminalističke prakse, kao i tadašnjim novijim naučnim i medicinskim istraţivanjima. Znači, pred sobom jeimao pravu riznicu neobičnosti, a u neke je i sam verovao: frenologija, astrologija, mesmerizam,
spiritualizam, prizivanje duhova. Pesnici su se okretali orijentalizmu i zemljama Istoka,
 prenoseći sve to u svoja dela. Ni sam Po nije bio izuzetak. Interesantno je napomenuti da u
njegovim pripovetkama, nema folklora, tradicije i predanja njegovog podneblja (npr. mitol
oški
sistem Indijanaca). A opet, s druge strane
, navodi razna druga boţanstava iz hrišćanske,
muslimanske, staro-
grčke, jevrejsk 
e religije, kao i brojnih idola
, mitoloških bića, demona,anĎela. TakoĎe, izostaju tradicionalni fantastični likovi poput veštica, duhova
, vampira, zombija.
Đavo se javlja samo u pričama koje imaju karakter groteske, ali nikad kao zlokobnareinkarnacija zla. Ali ni to nam ne pomaţe, jer ono na šta nailazimo u njegovim pričama , daleko je kompleksnije, njegova višedimenzijonalnost se opire bilo kakvom uopštavanju i kla
sifikaciji.
Sonja Bašić u svom eseju o Pou kaţe:
 
'' Čini mi se da je Poe jedan od neuhvatljivih genija. On je subliman i vulgaran, bitan a u isto
vreme trivijalan, konkretan, ali isto tako apstraktan, racionalan, a opet tako krajnje abnormalan.
 Jednom rečj
u -
čudovište.'' 
 
Poov opus obiluje romanima, kratkim pričama te pesmama i smatra se ogromnim doprinosomsvetskoj knjiţevnosti, pogotovo u ţanru horora i kriminalistike.
1
 
1
 
u
2
knjiţevni
k,pesnik, urednik literarnih magazina i jedan od
najznačajnijih predstavnika američkog romantizma.Edgar Alan Po, za ţivota gotovo nepoznat,
postao
 jedan od najuticajnijih američkih pesnika kada su
vrednost njegovog dela otkrili francuski pesnici Bodler,Malarme i Valeri. Njegove kratke pripovetke smatraju
se pretečom
2
 
Po smatra da već od prve rečenice , svi elementi priče moraju da teţe jednom unapred zamišljenom
 
efektu. Nijedna rečnica ne sme da odudara od tog cilja.S obzirom da pripovetka nije ni predugačka
 
ni prekratka, ona i jeste prikladna za tako nešto .Ona se moţe pročitati u kontinuitetu i tako ostaviti ţeljeni utisak na čitaoca kome postepeno, dok  je čita, raste napetost i uzbuĎenje. Radnja je ''zgusnuta'', a krajnji efekat je poput eksplozije,
''tempirane bombe''. Po je tragao za idealnim zapletom, koji je po njegovom shvatanju morao bitianalogan svemiru, kao idealnom ''zapletu'' Boga, ali se kao takav mogao odigravati samo u
kratkim, ne i u duţim formama gde razgranutost radnje i epizodičnost to onemogućavaju. Tako''Avanture Artura Gordona Pima'' poseduju obilje neobičnih motiva, ali duţina samog delaonemogućava čitaoca da sve to ''drţi na oku'' i pročita '' u jednom dahu''. Naročito su za tutehniku pogodne detektivske priče prvo se osmisli rešen
 je, a onda se na osnovu njega
rekonstruiše zaplet, koji je ''savršen''. Ovo nazivamo reverzibilnom tehnikom, radnja seosmišljava tako što se ''ide unazad''.
 
Kaţu da je Po zahvaljujući korpusu i tehnici gotskih romana učio da piše kratke priče.Bavio se često i parodiranjem ondašnjih storija koje su dosezale granice burlesknog, ukazujućina njihove nedostatke, ali se bavio i preuveličavanjem raznih, tadašnjih n
ovinskih tekstova. Pou
 je takav materijal (naročito, gotski) omogućavao da do krajnjih granica iskoristi efekat u svojim
2
 
Edgar Allan Poe
 
Seminarski rad “Prikaz kuće
u
 
delu
Pad 
kuće Ašer 
 
Ajša Honić
 
3
 pričama. Mnogi su mu zamerali njegovu ''vezanost'' za nemačke gotske pripovetke. Poovo delo ponekad pati od odreĎenih ponavljanja, koja
 
su uslovljena knjiţevnim tradicijama ikonvencijama toga doba. Ponavljaju se neki motivi kao što su uklete kuće, porodično prokletstvo, melanholični junak sklon razornim psihičkim oboljenjima, neizlečiva bolest mladeţene, korišćenje gotske scenografije. Stvar je opredeljenja da li će se ovo shvatiti kao tehničko
-
tematska ''slabost'' ili kao svojevrsno nasleĎe od pisaca gotske škole. Neki od urednika časopisakojima je slao svoje priče smatrali su da nikad neće steći popularnost u Americi. Ali on odgovara
 
'' ... moja strava nije nemačka, već ona iz duše...''
 
"Govoriti o detektivskoj priči, isto je što i govoriti o E.A.Pou" – 
Borhes.
 Ne zaboravimo, da je ovaj američki pesnik, pripovedač i teoretičar knjiţevnosti, opšte priznatkao tvorac detektivske priče.
 
 Njegov detektiv Šarl Ogist Dipen, iz priče "Ubistvo u ulici Morg" (1841), koja se smatra prvom detektivskom pričom, dugo je vaţio kao prototip svih kasnijih detektiva. U svojim pričama, autentični Po, saobraţava natprirodno i realno, gradeći iluziju stvarnosti iz nemogućihokolnosti. Egdar Alan Po, smatra se rodonačelnikom horor priča i pretečom naučne fantastike.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->