Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
I POGLAVLJE

I POGLAVLJE

Ratings:
(0)
|Views: 207|Likes:
Published by Nermina Hadžić

More info:

Published by: Nermina Hadžić on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2015

pdf

text

original

 
I POGLAVLJE1.1 Finansijski menadžment i finansijski menadžerFinansijski menadžment
je nauka o upravljanju novcem u smislu njegovogsticanja, trošenja, ulaganja i oplodnje.
1.2 Razvoj finansijskog menadžmentaDvije faze razvoja:1.
 Tradicionalno shvatanje
2.
Savremeno shvatanje
Tradicionalno shvatanje
se uglavnom svodi na pribavljanje finansijskihsredstava. Tako da se materija finansijskog menadzmenta iscrpljivalaopisivanjem finansijskih institucija, instrumenata i standarda posredstvomkojih ta sredstva mogu biti pribavljena, prema tome, predmet interesovanjafinansijskog upravljanja bila je pasiva bilansa stanja preduzeća.
Savremeni pristup
– krajem 50-tih godina doslo je do razvoja savremenogpristupa fin.menadzmentu. U ovom periodu dolazi do naglog ekonomskograsta i brzih promjena u tehnologijama. Odgovornost menadzera bila jeusmjerena prema:a)Dionicarima i kreditorimab)Zaposlenimac)Drzavid)Dobavljacima sirovina, materijala i usluga. Treba istaci da su menadzeri preduzeca i prije razvoja savremene teorijefin.upravljanja donosili odluke o tome koliko ukupno uloziti u preduzece, ukoje konkretne oblike i iz kojih izvora finansiranja. Ono sto je novo u tomdomenu jeste teznja za izgradjivanjem sistemskog pristupa donosenju odluka,pri cemu se tezi optimalnoj alokaciji pribavljenih sredstava i optimalnoj fin.Strukturi, usmjerenih ka ostvarivanju dugorocnih ciljeva preduzeca.
Finansijski menaer donosi tri ključne odluke koje su bitne zaopstanak,rast i razvoj preduzeća:1.
odluka o investiranju
2.
odluka o finansiranju
3.
odluka o dividendi.
Odluka o investiranju
najvažnija od tri glavne odluke u preduzeću, ovaodluka vezana je za kompoziciju aktive bilansa stanja. Donošenje ove odlukefinansijski menadžer određuje ukupnu vrijednost imovine preduzeća, sastavte imovine i karakter poslovnog rizika kako ga shvataju dobavljači kapitala.Dezinvestiranje je radnja suprotna investiranju i predstavlja važnu opciju akose može pokazati da je odluka, npr.,o povlačenju s postojećeg tržišta ili izaktivnosti ekonomski opravdana.
 
Odluka o finansiranju
 je druga važna odluka koju donosi finansijskimenadžment, ovdje se bavi pasivom bilansa stanja tj.iznalaženjem najboljekombinacije izvora finansiranja. Finansijski menadžer treba da osigura onukonstrukciju koja u datim ili predpostavljenim uslovima rada obavanajuspješnije poslovanje preduza. Kada je riječ o izboru najboljekonstrukcije finansiranja onda se pored problema za konkretni oblikfinansiranja najčešće postavljaju još dva pitanja koja se tiču structure izvorafinansiranja, a to su:
koji je to optimalni odnos između spostvenih i pozajmljenih izvorafinansiranja, odnosno koji je to optimalan stepen zaduženja.
Kakva treba da bude proporcija izmu dugoročnih i kratkoročnihizvora finansiranja.
Odluka o dividendi
 je treća važna odluka koju donosi finansijski menadžer,ovom odlukom se oređuje iznos neto dobitka koje će preduzeće zadržati i dioneto dobitka koji će isplatiti vlasnicima preduza. Tako je odluka oddividendi povezana i s problematikom samofinansiranja i uopste finansiranjadionickog preduzeca i politikom strukturianja kapitala te politikominvestiranja dionickog preduzeca. U skladu sa dividendnim principompreduzece bi trebalo isplatiti novac vlasnicima ako nema dovoljno investicijakoje bi zaradile preponsku stopu, tj.minimalno prihvatljivu stopu povrata nainvestirana sredstva u projekat. Preduzece ima opciju povrata novcavlasnicima kroz dividende ili kroz otkup sopstvenih dionica.Analiza raspolozivih informacija o postojecoj finansijskoj poziciji preduzecakoja obuhvata analizu periodicnih bilansa stanja i uspjeha kao i analizuspecijalno aranziranih izvjestaja o tokovima finansijskih sredstava, nuzan jepreduslov za donosenje ispravnih finansijskih odluka, odnosno odluka jihe suu funkciji poboljsanja performansi preduzeca.
1.3 Finansijska politikaPod finansijskim politikom se podrazumjeva:
1.odlučivanje o osnovnim finansijskim ciljevima,2.izboru strategije i taktike i pravaca akcije s namjerom da se ostvareosnovni finansijski ciljevi,3.uspostavljanje i održavanje optimalnih finansijskih odnosa u strukturisredstava-aktiva, i izvora sredstava-pasiva,4.održavanje optimalnih odnosa među dijelovima sredstava i dijelovimaobaveza i načela finansijskog odlučivanja u ostvarivanju osnovnihfinansijskih ciljeva.
Prema vremenskom aspektu, finansijska politika se može podijelitina:
1.politiku finansiranja,2.investicionu ili dugoročnu finansijsku politiku,3.tekuću li kratkoročnu finansijsku politiku – politika likvidnosti.
Prema zadacima koje finansijska politika treba da ispuni, može seizvršiti njena podjela na:
1.politiku nabavki,2.politiku upotrebe,3.politiku upravljanja kapitalom.
 
Principi finansijske
 
politike
su zahtjevi kojih se finansijski menadžeripreduza moraju pridržavati ukoliko žele da preduze ostvarizadovoljavajući status na tržištu.
Osnovni principi finansijske politike su:
1.
 princip finansijske stabilnosti,2.princip rentabilnosti,3.princip sigurnosti i likvidnosti,4.princip finansiranja u skladu sa rizikom,5.princip finansijske elastičnosti,6.princip nezavisnosti,7.princip optimalnog aktivizacionog dejstva slike finansiranja.
Princip finansijske sta bilnosti 
..polazi od odnosa između dugoročno vezanih sredstava i sopstvenog kapitalauvećanog za dugoročno pozajmljeni kapital.
 
Koeficijent finansijske stabilnosti = Dugoročna imovina/Dugoročniizvori
Koeficijent finansijske stabilnosti treba da bude najviše 1 ili manji od 1.
 Ako je koeficijent finansijske stabilnosti 1
, što znači da su dugoročno vezanasredstva pokrivena sopstvenim i dugoročno pozajmljenim kapitalom. Utakvim okolnostima kažemo da u finansijskoj strukturi preduzeća egzistiradugoročna finansijska ravnoteža, odnosno da su stvoreni uslovi za postizanjei održavanje likvidnosti, što nikako ne znači da nije moguće nelikvidnost
 Ako je koeficijent finansijske stabilnosti manji od 1
, to znači da su dugoročnovezana sredstva manja od sopstvenog i dugoročno pozajmljenog kapitala. Utom slučaju je dugoročna finansijska ravnoteža pomjerena u korist izvorasredstava. Time je obezbjeđena sigurnost za održavanje likvidnosti.Da bi se uspostavila dugorocna finansijska stabilnost preduzeca potrebno je:
-
definisati dugorocno vezana sredstva i
-
definisati odnos izmedju sopstvenog i dugorocno pozajmljenogkapitala.Osnovne komponente dugoročno vezanih sredstava su:1.stalna sredstva,2.dugoročni plasmani,3.trajno vezana sredstva (trajna obrtna sredstva, zemljište, trajnih ulozitrećih lica, kupljene dionice drugih preduzeća).Ako su
trajno vezana sredstva
pokrivena sopstvenim kapitalom, tada jefinansijsku stabilnost lakše održati. Ako su trajno vezana sredstva pokrivenapozajmljenim kapitalom, finansijska stabilnost se može održati jedino poduslovom da se dospjela glavnica dugoročno pozajmljenog kapitala upotpunosti supstitue porastom sopstvenog kapitala iz fin.rezultatapreduzeca.
Stalna sredstva i dugoročni plasmani
obnavljaju se ili istekom vijeka trajanjaili ako su nastali po osnovu prodaje na robni kredit. Ukoliko su rokovimobilizacije dugoročno vezanih sredstava bili jednaki raspolivostidugoročno pozajmljenog kapitala, tada je održiva finansijska stabilnost upreduzeću.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->