Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wegwijzer goederenvervoergegevens

Wegwijzer goederenvervoergegevens

Ratings: (0)|Views: 6,676|Likes:
publicatiedatum: 1995
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Afdeling Basisgegevens (BG);[projectleider Rianne Zandee]
publicatiedatum: 1995
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Afdeling Basisgegevens (BG);[projectleider Rianne Zandee]

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Nov 09, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
WegwijzerGoederenvervoergegevens
Uitgave: 2.03 /3.1 - 12-12-95 17:35:32
 
Voorwoord
Voor u ligt de eerste versie van de “Wegwijzer Goederenvervoergegevens’! Een gids diebeschrijft welke goederenvervoergegevens waar en onder welke condities beschikbaar zvn.Per gegevensverzameling is opgenomen de naam, een omschrijving van de inhoud, debron, beperkingen, de actualiseringsfiequentie, de leveringscondities en tenslotte de naamen het telefoonnummer van de contactpersoon. Zoeken kan met behulp van indexen,bijvoorbeeld op trefwoord De inhoud van deze ‘papieren” gia3 is een selectie van de inhet Wegwijzersysteem aanwezige informatie. Hierin is per gegevensverzameling extrainformatie bekend zoals welke (groepen van) variabelen aanwezig ztjn en welke eenhedenen klasse-indelingen gehanteerd worden. Indien de informatie in de gids onvoldoende isom uitsluitsel te geven over de meest geschikte bron kunt u gebruik maken van onderstaan-de telefoonnummers voor meer informatie.Basisgegevens verkeer én vervoer
De afdeling Basisgegevens BG) van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AW) is vooralbekend als leverancier van verkeersgegevensintensiteiten en ongevallen) op de wegen envaarwegen in Nederland. Sinds kort beweegt BG zich ook op het terrein van vervoer. Hetaccent ligt hierbij op het vervullen van een regie-functie bij het inwinnen, verwerken enpubliceren van gegevens.Streven s een doeltreffende en doelmatige inwinning en gebruikvan gegevens en behoeve van vervoersonderzoeken vervoersbeleid. n mei 1994 zijn deactiviteiten op het terrein van basisgegevens oederenvervoergestart, onlangs is gestartmet het inventariseren van klantwensen inzake produkten en diensten op het gebied vanbasisgegevens ersonenvervoer.
20 instellingen, ca. 110 gegevensverzamelingen
De Wegwijzer bevat beschrijvingen van ruim 100 gegevensv~elingen van 20 instellin-gen in Nederland. Criteria voor opname in de Wegwijzer zijn beschikbaarheid (gegevenszijn toegankelijk voor derden) en onderhoudbaarheid gegevensworden onderhouden/geac-tualiseerd). De informatie over instellingen en gegevensverzamelingens vermmeld doormiddel van standaard-interviewsen vervolgens ingevoerd in het Wegwijzersysteem.Alvorens de informatie op te nemen in deze gids zijn de resultaten ter controle voorgelegdaan de geïnterviewde. Mocht u, ondanks de zorg waarmee de Wegwijzer samengesteld s,op onvolkomenheden of onjuistheden stuiten, gelieve dit te melden bij de BG Servicedesk.
Gebruiksaanwijzing
De gegevensvenamelingen worden per instelling beschreven.De volgorde van deinstellingen is alfabetisch, evenals de volgorde van de gegevensverzamelingen erinstelling. Om de gegevensverzameling te vinden die u zoekt zijn indexen opgenomen.Het betreft een index op instellingen (bijlage A) en gegevensverzamelingen bijlage B).Daamaast s opgenomen een index op modaliteit en rubriek (bijlage C) en een index optrefwoord (bijlage D). De extra informatie uit het Wegwijzersysteem s via de trefwoor-den ontsloten. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar gegevensover de overslag van goederenin de haven van Rotterdam op NSTR 2-digit niveau, dan kunt u zoeken op de trefwoorden“overslag”, “goederen”,“haven” en “NSTR 2-digit”. Wilt u iets weten over de tarieven vanhet vervoer van containers n het binnenlands wegvervoer, dan zoekt u bijvoorbeeld bij“tarieven”,“containers”, “binnenlands vervoer” en “wegvervoer”. Overigens is het heel
 
goed mogelijk dat datgene wat u vindt niet bestaat, maar ook die informatie is waardevol!-Rest mij iedereen die aan de Wegwijzer heeft meegewerkt hartelijk te bedanken en u eennuttig gebruik van de Wegwijzer toe te wensen.Riante Zandee,projectleider basisgegevens ervoer
Meer informatie:A W/BG Servicedesk: 045-5605200Informatiepunt Goederenvervoer: 010-2825959

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->