Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Dang Bai Tap Giai Hoa Tren May Tinh Casio

Mot So Dang Bai Tap Giai Hoa Tren May Tinh Casio

Ratings:
(0)
|Views: 311|Likes:
Published by bi_hpu22112

More info:

Published by: bi_hpu22112 on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2014

pdf

text

original

 
Các dạng bài tập - Thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio
1. Cấu tạo nguyên tử:
Quan hệ số p, số n, số e
Thể tích và Bán kính nguyên tử tính ra Å
Mạng tinh thể (số nguyên tử và cạnh trong đơn vị cơ sở)
Hạt nhân và phóng xạ (hằng số phóng xạ, niên đại vật cổ)
2. Cấu tạo phân tử:
Khoảng cách của các nguyên tử trong đồng phân hình học
Momen lưỡng cực
3. Động học:
Cân bằng hóa học
Tốc độ phản ứng
4. Nhiệt hóa học:
 Nhiệt phản ứng
Chiều diễn biến của phản ứng
5. Dung dịch điện li:
 Nồng độ dung dịch
 pH của dung dịch
6. Điện hóa học:
Pin
Điện phân
7. Lập công thức phân tử và xác định nguyên tố8. Xác định thành phần % của hỗn hợpĐỀ XUẤT1.
Tại 25
0
C, phản ứng:CH
3
COOH + C
2
H
5
OH
  
CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O có hằng số cân bằng K = 4Ban đầu người ta trộn 1,0 mol C
2
H
5
OH với 0,6 mol CH
3
COOH. Tính số mol este thuđược khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng.CH
3
COOH + C
2
H
5
OH
  
CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
OPhản ứng x x[ ] 1 x 0,6 x x xK =
[ ] [ ][ ] [ ]
3 2 5 22 5 3
CH COOC H H OC H OH CH COOH
 
 
2
x(1 x)(0,6 x)
= 4
3x
2
 
6,4x + 2,4 = 0
x
1
= 0,4855 x
2
= 1,64 > 1Vậy, số mol este thu được khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng = 0,4855
1.
Tại 400
0
C, P = 10atm phản ứng N
2
(k)
+ 3H
2
(k)
 
  
2NH
3
 
(k)
có Kp = 1,64
×
10
4
.Tìm % thể tích NH
3
ở trạng thái cân bằng, giả thiết lúc đầu N
2
(k)
và H
2
(k)
có tỉ lệ sốmol theo đúng hệ số của phương trình.N
2
(k)
+ 3H
2
(k)
 
  
2NH
3
 
(k)
 Theo PTHH:
2 22 2
N NH H
P n1P n 3
= =
 
Theo gt: P
3
NH
+ P
2
N
+ P
2
H
= 10 
P
3
NH
+ 4P
2
N
= 10
DB
 
Ta có: Kp =
32 2
2NH3N H
(P )(P )(P )
=
2NH33N N2 2
(P )(P )(3P )
= 1,64
×
10
4
 
32
NH2N
P(P )
=
6,65
×
10
2
.Giải pt cho: 6,65
×
10
2
(P
2
N
)
2
+ 4P
2
N
 
10 = 0
P
2
N
= 2,404 và P
2
N
=
62,55 < 0Vậy, P
2
N
= 2,404
P
3
NH
= 10
4P
2
N
= 0,384 atm chiếm 3,84%
2.
Hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu nặng 17,4 gam. Nếu hoà tan hỗn hợp bằng axit H
2
SO
4
loãng dưthì thoát ra 8,96 dm
3
H
2
(ở đkc). Còn nếu hoà tan hỗn hợp bằng axit H
2
SO
4
đặc nóng, dư thìthoát ra 12,32 dm
3
SO
2
(ở đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại ban đầu.
Cu không tan trong H
2
SO
4
loãng .Fe + H
2
SO
4
 
FeSO
4
+ H
2
2Al + 3H
2
SO
4
 
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2
H
2
SO
4
đặc nóng hoà tan cả 3 kim loại :2Fe + 6H
2
SO
4
 
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3SO
2
+ 6H
2
O2Al + 6H
2
SO
4
 
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3SO
2
+ 6H
2
OCu + 2H
2
SO
4
 
CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
OSố mol H
2
= 0,4 ; số mol SO
2
= 0,55Hệ 3 pơng trình :56x + 27y + 64z = 17,4x + 1,5y = 0,41,5x + 1,5y + z = 0,55Giải hệ phương trình cho : x = 0,1 ; y = 0,2 ; z = 0,1Lượng Fe bằng 5,6gam ; Al = 5,4gam ; Cu = 6,4gam
2.
Hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu. Hoà tan a gam hỗn hợp bằng axit sunfuric đặc nóngvừa đủ thì thoát ra 15,68 dm
3
SO
2
(đkc) và nhận được dung dịch X. Chia đôi X, 1 nửađem cô cạn nhận được 45,1 gam muối khan, còn 1 nửa thêm NaOH dư rồi lọc kết tủanung trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 12 gam. Tìm a và khối lượngmỗi kim loại.
2Fe + 6H
2
SO
4
 
Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3SO
2
+ 6H
2
O2Al + 6H
2
SO
4
 
Al
2
(SO
4
)
3
+ 3SO
2
+ 6H
2
OCu + 2H
2
SO
4
 
CuSO
4
+ SO
2
+ 2H
2
OLượng 3 muối sunfat = 45,1 x 2 = 90,2 gam và số mol SO
2
= 0,7molFe
2
(SO
4
)
3
+ 6NaOH
2Fe(OH)
3
+ 3Na
2
SO
4
Al
2
(SO
4
)
3
+ 6NaOH
2Al(OH)
3
+ 3Na
2
SO
4
CuSO
4
+ 2NaOH
Cu(OH)
2
+ Na
2
SO
4
Al(OH)
3
+ NaOH
NaAlO
2
+ 2H
2
OKết tủa lọc được chỉ còn Fe(OH)
3
và Cu(OH)
2
2Fe(OH)
3
 
Fe
2
O
3
+ 3H
2
OCu(OH)
2
 
CuO + H
2
O12 x 2 = 24gam là tổng lượng 2 oxit Fe
2
O
3
+CuOH3 phương trình :1,5x + 1,5y + z = 0,7200x + 171y + 160z = 90,280x + 80z = 24Giải hệ cho x = 0,2 ; y = 0,2 ; z = 0,1Suy ra lượng Fe = 11,2gam ; Al = 5,4gam ; Cu = 6,4gam
CTDB
 
(còn các bài 40, 64, 79, 94 Sách bồi dưỡng hóa học THCS )
2.
Hỗn hợp gồm FeCl
3
, MgCl
2
, CuCl
2
hòa tan trong nước được dung dịch X.Cho X tác dụng với Na
2
S dư tách ra một lượng kết tủa m
1
. Nếu cho một lượng dư H
2
S tácdụng với X tách ra một lượng kết tủa m
2
. Thực nghiệm cho biết m
1
= 2,51m
2
. Nếu giữ nguyên lượng các chất MgCl
2
, CuCl
2
trong X và thay FeCl
3
bằng FeCl
2
cùnglượng rồi hòa tan trong nước thì được dung dịch Y.Cho Y tác dụng với Na
2
S dư tách ra một lượng kết tủa m
3
. Nếu cho một lượng dư H
2
S tácdụng với Y tách ra một lượng kết tủa m
4
. Thực nghiệm cho biết m
3
= 3,36m
4
.Xác định % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
MgCl
2
+ Na
2
S + 2H
2
O
Mg(OH)
2
 
+ H
2
S + 2NaCl2FeCl
3
+ 3Na
2
S
2FeS
+ S
+ 6NaClCuCl
2
+ Na
2
S
CuS
+ 2NaClMgCl
2
+ H
2
S
không phản ứng2FeCl
3
+ H
2
S
2FeCl
2
+ S
+ 2HClCuCl
2
+ H
2
S
CuS
+ 2HClĐặt số mol các muối lần lượt là x, y, z. Ta có:
y58x 88y 32 96z216y 96z
+ + ++
= 2,51
58x + 63,84y = 144,96z (1)Số mol FeCl
2
=
162,5y127
= 1,28yFeCl
2
+ Na
2
S
FeS
+ 2NaClFeCl
2
+ H
2
S
không phản ứng
58x 88 1,28y 96z96z
+ × +
= 3,36
58x + 112,64y = 226,56z (2)Giải (1) và (2) cho 48,8y = 81,6zCoi z = 18,8 thì y = 48,8 và x = 32,15%MgCl
2
=
95 32,15100%95 32,15 162,5 81,6 135 48,8
××× + × + ×
= 13,3%Tính tương tự được: %CuCl
2
= 28,76% %FeCl
3
= 57,95%
2.
Một hỗn hợp bột kim loại có khả năng gồm Mg, Al, Sn. Hòa tan hết 0,75 gam hỗn hợp bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 784 ml H
2
(đo ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,75gam hỗn hợp trong oxi dư thì thu được 1,31 gam oxit. Xác định % khối lượng mỗi kim loạitrong hỗn hợp.
Mg + 2HCl
MgCl
2
+ H
2
 
2Al + 6HCl
2AlCl
3
+ 3H
2
 
Sn + 2HCl
SnCl
2
+ H
2
 
2Mg + O
2
 
0t
 
2MgO4Al + 3O
2
 
0t
 
2Al
2
O
3
 Sn + 2O
2
 
0t
 
SnO
2
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
minhgvhcp1392 liked this
mynametoan liked this
Phan Hoang liked this
Tam Duong Tran liked this
kimsojisun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->