Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

I. OBIECTUL ŞI RELAłIILE PSIHOLOGIEI MEDICALE
I.1. PSIHOLOGIA MEDICALĂ, PSIHOLOGIA SĂNĂTĂłII
I.2. PSIHOLOGIA MEDICALĂ: DEFINIłIE, OBIECT, CONłINUT, INTERRELAłII
I.4. RAPORTUL PSIHOLOGIE MEDICALĂ ŞI CLINICĂ – PSIHOLOGIE
I.5. RELAłII CU DOMENIUL ŞTIINłELOR MEDICALE ŞI BIOLOGICE
I.6. RELAłIA CU PSIHOPATOLOGIA
I.7. RELAłIA CU PSIHOSOMATICA
I.8. PROLEGOMENE ÎN APARIłIA PSIHOLOGIEI MEDICALE
I.9. PSIHOLOGIA MEDICALĂ ÎN ROMÂNIA
II. NORMAL ŞI PATOLOGIC ÎN BIOLOGIE, MEDICINĂ ŞI VIAłA PSIHICĂ
II.2. NORMALITATE ŞI SĂNĂTATE
II.3. NORMALITATEA CA VALOARE MEDIE
II.4. NORMALITATEA CA UTOPIE
CONCEPłII PSIHANALITICE DESPRE NORMALITATE
15 VALORI FUNDAMENTALE ALE SOCIETĂłII AMERICANE CONTEMPORANE
II..5. NORMALITATEA CA PROCES
II.6. NORMALITATE ŞI COMUNICARE
II.7. NORMALITATE ŞI ADAPTARE
III. SĂNĂTATE ŞI BOALĂ, ADAPTARE ŞI STRES
III.1. CONCEPTELE DE SĂNĂTATE ŞI SĂNĂTATE MINTALĂ
III.2. ANORMALITATE ŞI BOALĂ
III.3. COMPORTAMENTELE ANORMALE
III.4. CONCEPTUL DE BOALĂ PSIHICĂ
III.5. DIMENSIUNI EXISTENłIALE ALE BOLII PSIHICE
III.6. DESPRE CONCEPTUL DE ADAPTARE
III.7. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI ADAPTAREA
III.8. CONCEPTUL DE STRES
III.9. COMPORTAMENTE ADAPTATIVE
IV. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE ÎN DETERMINAREA BOLILOR
VI.1. CONCEPTUL DE PERSONALITATE
IV.2. PERSONALITATEA ŞI CICLURILE VIEłII
ETAPELE CICLULUI VIEłII
Perioada copilăriei
Etapa I: Încredere bazală/ Neîncredere bazală (de la naştere la un an)
Etapa a III-a: IniŃiativă/VinovăŃie (3 la 5 ani)
Perioada adultă
Perioada bătrâneŃii
IV.3. TEREN PREMORBID ŞI VÂRSTĂ
IV.4. „SENSUL PERSONAL AL VIEłII”
IV.5. CONŞTIINłA IDENTITĂłII PERSONALE
IV.6. BOALĂ ŞI PERSONALITATE
IV.9. PERSONALITATE ŞI ADAPTARE
V.3. IMPORTANłA EVENIMENTELOR
V.4. CONTEXTUL EVENIMENTULUI
SCALA EVENIMENłIALĂ DUPĂ HOLMES ŞI RAHE (Social Readjustement Scale, 1967)
V.8. IMPORTANłA INTERACłIUNILOR
V.9. PRINCIPIUL SUMĂRII
V.10. VULNERABILITATE ŞI AGENłI DECLANŞATORI
V.11. SUPORT SOCIAL
V.12. SCALA VULNERABILITĂłII PSIHOLOGICE (SVP)
V.13. CLASA SOCIALĂ
V.14. SEXUL
V.15. LISTA EVENIMENłIALĂ DUPĂ PAYKEL
V.16. CHESTIONARUL EVE
VI. MECANISMELE DE APĂRARE
VI.1. DEFINIłIA ŞI ROLUL MECANISMELOR DE APĂRARE
CELE 10 MECANISME DE APĂRARE CLASICE
VI.2. O ABORDARE COGNITIVĂ A MECANISMELOR DE APĂRARE
Locul mecanismelor cognitive de apărare în tipologia mecanismelor de coping
VI.3. MECANISME DE APĂRARE, PERSONALITATE ŞI BOALĂ
Niveluri de apărare a Eu-lui în situaŃia de a fi bolnav
VI.4. GLOSAR DE MECANISME SPECIFICE DE APĂRARE
VI.5. INTERACłIUNE SOCIALĂ ŞI MECANISME DE APĂRARE
VI.6. RESURSELE SOCIALE
VI.7. PERSONALITATEA MEDICULUI ŞI DIAGNOSTICUL
VII. ASPECTE ALE COMUNICĂRII CU PACIENTUL
VII.1.CARACTERISTICILE COMUNICĂRII MEDICALE
VII.2. FEREASTRA DE COMUNICARE DONA
VII.3. FACTORI PERTURBATORI AI COMUNICĂRII
VII.4. STABILIREA RELAłIEI DE COMUNICARE
VII.5. RELAłIA MEDIC – PACIENT ŞI MODELUL BIOPSIHOSOCIAL
VII.6. COMPORTAMENTUL FAłĂ DE BOALĂ
VII.7. CALITĂłI TERAPEUTICE ESENłIALE
RESPECTUL
EMPATIA
VII.10. MODELE ALE RELAłIEI MEDIC/PACIENT
VII.11. ASPECTE ALE DINAMICII RELAłIEI MEDIC-PACIENT
VII.12. TRANSFER ŞI CONTRATRANSFER ÎN RELAłIA MEDICALĂ
VII.13. MEDICII CA PACIENłI
VII.15. CÂTEVA IPOSTAZE SPECIALE ALE RELAłIEI MEDIC-PACIENT
VII.16. COMUNICARE ŞI CONFIDENłIALITATE
VII.17. O SITUAłIE CU TOTUL SPECIALĂ – COMUNICAREA CU ADOLESCENłII
VII.18. CUM SĂ COMUNICI ÎN MEDICINĂ VEŞTILE RELE
VII.19. PROBLEME DE COMUNICARE LA BOLNAVII CU TULBURĂRI COGNITIVE
VII.20. O ÎNCERCARE DE EVALUARE A CAPACITĂłII DE COMUNICARE
VIII. MEDICINĂ PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOSOMATICĂ
VIII.1. DEFINIłII ŞI CADRU CONCEPTUAL
VIII.2. SOMATIZAREA ÎNTRE PSIHANALIZĂ ŞI NEUROBIOLOGIE
VIII.3. SOMATIZARE ŞI MEDICINĂ PSIHOSOMATICĂ
VIII.4. GRUPA TULBURĂRI SOMATOFORME ÎN DSM-IV ŞI ICD 10
VIII.5. TULBURĂRI SOMATOFORME ŞI NORMATIVITATE
VIII.6. AFECTIVITATEA NEGATIVĂ ŞI SOMATIZAREA
VIII.7. SOMATIZARE ŞI CONŞTIINłĂ
VIII.8. SOMATIZAREA – UN COMPORTAMENT ÎN FAłA BOLII
VIII.9. GENETICĂ ŞI SOMATIZARE
VIII.10. SOMATIZARE ŞI PERSONALITATE
VIII.11. POSIBILE MODELE ALE SOMATIZĂRII
Somatizarea ca mecanism de apărare psihologic
Somatizarea ca amplificare nespecifică a suferinŃei
Somatizarea ca tendinŃă de a apela la îngrijiri medicale
Somatizarea ca o consecinŃă a suprautilizării asistenŃei medicale
VIII.12. ETIOLOGIE ŞI ONTOLOGIE ÎN SOMATIZARE
VIII.13. FIZIOLOGIE ŞI PSIHIATRIE ÎN DETERMINAREA SIMPTOMELOR FUNCłIONALE
VIII.14. FACTORII PSIHO-SOCIALI ŞI SOMATIZAREA
VIII.15. COMORBIDITATE ŞI SOMATIZARE
VIII.16. NOSOGRAFIE ŞI SOMATIZARE
VIII.17. ANTROPOLOGIE ŞI SOMATIZARE
IX. CONDIłII PSIHOPATOLOGICE FRECVENTE CU EXPRIMARE CORPORALĂ
IX. 1. DISMORFOFOBIA
IX.1. DISMORFOFOBIA
Automutilarea ca o consecinŃă a dismorfofobiei
IX.2. HIPOCONDRIA – SEMANTICĂ ŞI SEMIOLOGIE
IX.3. HIPOCONDRIA ŞI PSIHANALIZA
IX.4. ORGANODINAMISMUL ŞI HIPOCONDRIA
IX.5. MODELUL COGNITIV AL HIPOCONDRIEI
IX.6. FENOMENOLOGIE ŞI HIPOCONDRIE
IX.7. MEDICUL ŞI HIPOCONDRIACUL – UN CUPLU INSEPARABIL
IX.8. HIPOCONDRIA – O VIZIUNE PSIHOPATOLOGICĂ ROMÂNEASCĂ
IX.9. REPERE SOMATICE ŞI PSIHICE ÎN PSIHOPATOLOGIA HIPOCONDRIEI
IX.10. EPIDEMIOLOGIA HIPOCONDRIEI
IX.11. ÎN CĂUTAREA UNEI STRATEGII ÎN TERAPIA HIPOCONDRIEI
Tratamentul medicamentos
Psihoterapiile
IX.12. HIPOCONDRIA ŞI ANXIETATEA PENTRU SĂNĂTATE LA VÂRSTNICI
X. REPERE ÎN PSIHOSEXOLOGIE
X.3. ANAMNEZA ÎN SEXOLOGIE
X.4. DISFUNCłIILE SEXUALE PSIHOGENE
X.5. DISFUNCłIILE SEXUALE MASCULINE
X.6. DISFUNCłIA ERECTILĂ ŞI DEPRESIA
X.8. MODALITĂłI DE ABORDARE A DISFUNCłIEI ERECTILE PSIHOGENE
X.9. VAGINISMUL
X.10. ORGASMUL ŞI FRIGIDITATEA
X.11. CICLUL RĂSPUNSULUI SEXUAL FEMININ*
X.12. ORGASMUL – VAGINAL /CLITORIDIAN
X.13. FRIGIDITATEA
Frigiditate ca sexism
Frigiditatea ca disfuncŃie sexuală
X.14. TRATAMENTUL ANORGASMIEI
X.15. DISFUNCłIILE SEXUALE ALE CUPLULUI
X.16. CALITĂłILE SEXOLOGULUI
XI. PSIHOLOGIA INTERVENłIEI TERAPEUTICE
XI.1. PSIHOTERAPIILE
XI.1.1. PSIHOTERAPIA ŞI MEDICINA – O SINGURĂ ISTORIE
XI.1.2. O CLASIFICARE SCOLASTICĂ
XI.1.3. EVALUARE ŞI EFICIENłĂ ÎN PSIHOTERAPIE
XI.1.4. INDICAłII ŞI CONTRAINDICAłII ALE PSIHOTERAPIEI
XI.2. LUMEA MEDICAMENTULUI
XI.2.1. MEDICAMENTUL – ISTORIE ŞI CONTEMPORANEITATE
XI.2.2. IMAGINI ALE MEDICAMENTULUI
Imaginea externă şi reclama medicamentului
Imaginile interne ale medicamentului
XI.2.3. EFECTUL PLACEBO
XI.2.4. COMPLIANłĂ, NON-COMPLIANłĂ, ACCEPTANłĂ
XI.2.5. IATROGENII
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16732671 Psihologie Medicala Manual

16732671 Psihologie Medicala Manual

Ratings:
(0)
|Views: 90|Likes:
Published by Popa Calin

More info:

Published by: Popa Calin on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 94 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 100 to 101 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 107 to 140 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 146 to 201 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 207 to 280 are not shown in this preview.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Virginie Blanchette liked this
constantin rares liked this
bododo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->