Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
An Investigation of Social Networking

An Investigation of Social Networking

Ratings: (0)|Views: 116|Likes:
Social Networking » A SWOT Analysis
Social Networking » A SWOT Analysis

More info:

Categories:Types, Business/Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/31/2012

 
Ymiecd Ga|wm{hego ¸C Y_M\ Cgcduyey
 
;665 
    _   c    d    e    J   a   j   m   g   ¸   ¸   ¸    n   |   |   v   0    -    -   w   c    d    e   j   a   j   m   g '   i   m   j
 
3 
Ymiecd Ga|wm{hego C Y_M\ Cgcduyey
_cde Jajmg
 
Ymiecd Ga|wm{hego ¸C Y_M\ Cgcduyey
 
;665 
    _   c    d    e    J   a   j   m   g   ¸   ¸   ¸    n   |   |   v   0    -    -   w   c    d    e   j   a   j   m   g '   i   m   j
 
; 
Eg|{mlqi|emg
\na _m{dl _ela _ak ncy armdral eg|m ymja|nego |nc| ey cvv{m~ejc|ego |nareyemg mb \ej Ka{ga{y Daa' \na gaw wak$ _ak ;'6$ .c vn{cya imegal ku M/[aedduwnag e| ince{al |na be{y| imgym{|eqj% ey c imddai|emg mb ya{reiay |nc| agckda qya{y|m lavdmu img|ag| mg |na eg|a{ga| we|nmq| ncrego |m cisqe{a |aingeicd yheddy'_na{acy |na eg|a{ga| mb um{a wcy c imddai|emg mb y|c|ei N\JD vcoay w{e||ag ku cgade|a we|n ymja lao{aa mb |aingeicd a~va{|eya$ _ak ;'6 ncy {ajmral |nc| kc{{ea{cg |na {ayqd| ey c lugcjei imddai|emg mb img|ag| deghal |n{mqon ymiecd ga|wm{hegowakye|ay yqin cy JuYvcia$ Bciakmmh cgl Kakm'A~ie|ajag| ckmq| |ney vnagmjagmg ncy kaag neon cgl |na {qyn |m mwg m{ |m qya|naya ye|ay ncy kaag dehagal |m c dcgl {qyn'
Y_M\ Cgcduyey
\na vq{vmya mb |ney vcva{ ey |m |cha cg mk`ai|era dmmh c| |na gc|q{a mb |na ymiecdga|wm{hego agre{mgjag| wa ncra |mlcu' E ncra inmyag |m yqk`ai| e| |m c Y_M\cgcduyey cy |na jmy| yqiiegi| wcu mb cyyayyego |na vnagmjagmg' Bm{ |na ycha mb a~valeagiu$ E ncra kaag deka{cd eg ju vc{cvn{cyego cgl sqm|ego mb cq|nm{e|c|eraymq{iay l{cwg b{mj ciclajei cgl yeogebeicg| imjjag|c|m{y'
Y|{ago|ny
3'
 
Imddckm{c|era;'
 
Agocoego9'
 
Yagya mb Imjjqge|u<'
 
Hgmwdaloa Jcgcoajag| 1'
 
Qkesqe|mqy Imjjqgeic|emg2'
 
Acya mb Qya?'
 
Eg|ao{c|emg>'
 
Dmw Imy| 
_achgayyay
3'
 
Mra{ymdl;'
 
\{ekcd9'
 
Leym{la{du<'
 
V{erciu Eyyqay1'
 
Hgmwdaloa Icv|q{a
 
Ymiecd Ga|wm{hego ¸C Y_M\ Cgcduyey
 
;665 
    _   c    d    e    J   a   j   m   g   ¸   ¸   ¸    n   |   |   v   0    -    -   w   c    d    e   j   a   j   m   g '   i   m   j
 
9 
Mvvm{|qge|eay
3'
 
Eg|ao{c|emg;'
 
Ley|{ekq|al Vdc|bm{j9'
 
Y|cglc{ly<'
 
Vm{|ckda1'
 
Jmlqdc{e|u2'
 
[cvel Oaga{c|emg
\n{ac|y
3'
 
Imjva|ego Vdc|bm{jy;'
 
Yneb|ego Ycgly9'
 
Mwga{ynev<'
 
\aingeicd Yqvvm{| 1'
 
Ckqya cgl A~vdme|c|emg2'
 
Lq|u mb Ic{a
\ckda 30 C yqjjc{u mb |na Y_M\ Cgcduyey mg ymiecd ga|wm{hego ymb|wc{a
 Y|{ago|ny
Imddckm{c|era
\na labegego bac|q{a mb ymiecd ga|wm{hego ymb|wc{a ey e|y ymieckede|u' Vamvda imja|moa|na{ we|n c imjjmg vq{vmya cgl i{ac|a c kmlu mb img|ag| |n{mqon ync{alabbm{|' Vaa{ {areaw agyq{ay |nc| c imgim{lcgia aja{oay' \na yuga{ou oaga{c|aleg |ney v{miayy agyq{ay |nc| |na wnmda ey o{ac|a{ |ncg |na yqj mb |na vc{|y' Cyqya{y arcdqc|a |nae{ mwg jc|a{ecd cocegy| |na jc|a{ecdy mb m|na{y eg |naimjjqge|u$ |nau agocoa eg neona{ imoge|emg yqin cy cgcduyey cgl yug|nayey'
Agocoego
\na gc|q{a mb ymiecd ga|wm{hego ymb|wc{a bciede|c|ay cg m{ocgei$ lugcjei i{ac|emgmb img|ag|' Yegia |na qya{y c{a |najyadray |na cq|nm{y mb |ney img|ag|$ |nau c{aneondu jm|erc|al eg cjaglego cgl cllego |m e|' Imgyasqag|du$ |na img|ag| eyiq{{ag| cgl mb|ag qgesqadu rcdqckda' Vaa{ {areaw ey c bqglcjag|cd bac|q{a eg|naya imjjqge|eay cgl |na cgcduyey cgl yug|nayey mb |na aja{oego img|ag| eyago{myyego'
'''vamvda c{a dmmhego |m bqdbed ye~ ayyag|ecd ymiecd gaaly mgdega$ cgl kqyegayyay |nc| nadv bciede|c|a |nmya gaaly c{a jm{a dehadu |m i{ac|a laava{ ajm|emgcd kmgly |ncgqyqcddu a~ey| ka|waag imjvcgeay cgl iqy|mja{y$ ciim{lego |m c gaw {ayac{in

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->