Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Little Book- Byron Katie Magyarul

The Little Book- Byron Katie Magyarul

Ratings: (0)|Views: 350|Likes:
Published by api-3757433

More info:

Published by: api-3757433 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Ez a kis k\u00f6nyv gazdags\u00e1got rejteget.
Minden tud\u00e1s benne van, amire sz\u00fcks\u00e9ged van.
B\u00e9kess\u00e9get hozhat neked.
K\u00e9sz vagy az utaz\u00e1sra?\u201d

Katie

A The Work seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel ezrek csillap\u00edtott\u00e1k
k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u00f6 fajta szenved\u00e9s\u00fcket -
Ak\u00e1r szellemi,\u00e9rzelmi vagy testi eredet\u00fc.

KINEK A DOLGA: HAROM CSOPORT LETEZIK,
AZ EN DOLGOM, A TE DOLGOD,
ES ISTEN DOLGA.

(Isten, vagy egy magasabb hatalom a Te \u00e9rtelmez\u00e9sed szerint.)
Mag\u00e1nyoss\u00e1got \u00e9s elk\u00fcl\u00f6n\u00fcl\u00e9st \u00e9lek meg,
ha ment\u00e1l a Te dolgaiddal vagy Isten dolg\u00e1val foglalkozom.

Ha Te a Te \u00e9letedet \u00e9led \u00e9s szellemileg \u00e9n is a Te \u00e9letedet \u00e9lem, ki \u00e9li az \u00e9n \u00e9letemet? Term\u00e9szetes, hogy igy
mag\u00e1nyosnak \u00e9rzem magam. Ha szellemileg a Te dolgaiddal foglalkozom, nem tudok a saj\u00e1t dolgaimban teljesen
jelen lenni.
Azt k\u00e9pzelni, \u00e9n tudn\u00e1m, hogy sz\u00e1modra mi a legjobb, tiszta bek\u00e9pzelts\u00e9g. T\u00e9nylag t\u00f6bbet tudhatok hossz\u00fa t\u00e1vra a
Te \u00e9letedr\u00f6l \u00e9s boldogs\u00e1godr\u00f3l mint ak\u00e1r Te ak\u00e1r az Isten? Ez az \u00f6ntelt\u00e9g fesz\u00fclts\u00e9ghez, agg\u00f3d\u00e1shoz \u00e9s f\u00e9lelemhez
vezet.

FELELEM
A f\u00e9lelem csup\u00e1n k\u00e9t dolog eredm\u00e9nye: Vagy el tudom vesz\u00edteni azt, amim van, vagy lehet, hogy nem kapom azt
meg, amit szeretn\u00e9k.
AZ VAN, AMI VAN

Abba hagytam a val\u00f3s\u00e1ggal val\u00f3 veszeked\u00e9st. Hogy honnan tudom, hogy a sz\u00e9lnek f\u00fajnia kell?F\u00faj.Honnan
tudhatom, hogy ez a dolgognak legfels\u00f6bb rendje? Eppen t\u00f6rt\u00e9nik. Azzal harcolni, AMI VAN, egyenl\u00f6 a k\u00eds\u00e9rlettel
egy macsk\u00e1nak az ugat\u00e1st megtan\u00edtani. Rem\u00e9nytelen!

Onnan is tudom, hogy a val\u00f3s\u00e1g, \u00fagy ahogy van, j\u00f3, mert ha elkezdek ellene harcolni, fesz\u00fclts\u00e9get \u00e9s frusztr\u00e1ci\u00f3t
\u00e9rzek. Nem egy term\u00e9szetes \u00e9rz\u00e9s ez \u00e9s a lelki egyens\u00falyom is elvesztem.Ennek a t\u00e9nynek felismer\u00e9se
cselekv\u00e9semet f\u00e9lelemmentess\u00e9, tiszt\u00e1v\u00e1, szeretetteljess\u00e9, egyszer\u00fcv\u00e9,f\u00e1radts\u00e1gmentess\u00e9 \u00e9s mag\u00e1t\u00f3l foly\u00f3v\u00e1 teszi.

A TEREMTES RENDJE:
GONDOLKODNI \u2013 EREZNI - CSELEKEDNI - BIRTOKOLNI

Az \u00e9rz\u00e9s, amely stresszet okoz nekem, egy meggy\u00f6z\u00f6d\u00e9shez val\u00f3 ragaszkod\u00e1sb\u00f3l keletkezik. Gondolkodunk,
keletkezik benn\u00fcnk egy \u00e9rz\u00e9s, \u00e9s azt\u00e1n ez \u00e9rz\u00e9s alapj\u00e1n cseleksz\u00fcnk. Megtesz\u00fcnk mindent, hogy megv\u00e1ltoztassuk a
kellemetlen \u00e9rz\u00e9st, dolgokba kapaszkodunk, amelyek \u00f6nmagunkun k\u00edv\u00fcl l\u00e9teznek, hogy pillanatnyi
megk\u00f6nnyeb\u00fcl\u00e9shez jussunk, \u00e9s hogy meg\u00f6rizz\u00fck a kontroll l\u00e1tszat\u00e1t ( mint pl. kapcsolatok, szex, ev\u00e9s, alkohol,
k\u00e1b\u00edt\u00f3seszer).

B\u00e1rmely \u00e9rz\u00e9s nyomaszt, megvizsg\u00e1lom a gondolatiamat, (v\u00e9gzem a The Work\u00f6t)\u00e9s \u00e1t\u00e9lem, ahogy az \u00e9rz\u00e9s
megv\u00e1ltozik \u2013 rend l\u00e9p a k\u00e1osz hely\u00e9re. K\u00e1osz az eredm\u00e9nye, ha egy elm\u00e9lethez ragaszkodom \u2013 egy elm\u00e9lethez,
ami addig, m\u00edg nem viszg\u00e1ltam meg, igaznak t\u00fcnik sz\u00e1momra. Ha nem vizsg\u00e1lom meg, a kezdeti hazugs\u00e1g t\u00f6bb \u00e9s
t\u00f6bb elm\u00e9letet produk\u00e1l. Ebb\u00f6l lesz a rem\u00e9nytelen k\u00eds\u00e9rlet, valaminek az \u00e9rv\u00e9nyess\u00e9g\u00e9t bebizony\u00edtani, ami sohanem
hozhat bels\u00f6 b\u00e9k\u00e9t.

Megh\u00edvlak r\u00e1, pr\u00f3b\u00e1ld ki milyen: \u00f6r\u00fclj neki, ha felbukkan egy kellemetlen \u00e9rz\u00e9s, fordulj meg\u00e9rt\u00e9ssel saj\u00e1t rossz
\u00e9rz\u00e9sed fel\u00e9, \u00e9s tal\u00e1ld meg bels\u00f6 vil\u00e1goss\u00e1godat gondolataid megvizsg\u00e1l\u00e1s\u00e1n kereszt\u00fcl. Rendezd meg saj\u00e1t
boldogs\u00e1godat! Minek \u00f6nmagadon k\u00edv\u00fcl valamire vagy valakire v\u00e1rni, hogy t\u00e9ged el\u00e9gedett\u00e9 \u00e9s boldogg\u00e1 tegyen?

THE WORK OF BYRON KATIE
It\u00e9ld meg a felebar\u00e1todat, \u00edrd f\u00f6l,
Tegy\u00e9l fel n\u00e9gy k\u00e9rd\u00e9st \u00e9s ford\u00edtsd vissza \u00edt\u00e9leteidet.
Az \u00edr\u00e1sbeli r\u00e9sz
It\u00e9ld meg a felebar\u00e1todat \u00e9s \u00edrd f\u00f6l.

V\u00e1laszd ki m\u00faltad vagy jelened egy olyan helyzet\u00e9t, amelyet megoldatlannak \u00e9lsz meg. T\u00f6ltscd ki a k\u00f6vetkez\u00f6 \u00fcres
sorokat. Ird le azt, ami stresszet okoz neked r\u00f6vid meg\u00e1llap\u00edt\u00e1sok form\u00e1j\u00e1ban. M\u00e9g ne \u00edrj \u00f6nmagadr\u00f3l!
Szigor\u00faan \u00edt\u00e9lkezz, legy\u00e9l kicsinyes \u00e9s ne cenz\u00far\u00e1zd magad! Ne l\u00e9gy spiritu\u00e1lis vagy kedves! Mingid is azt

hallottuk,nem szabad \u00edt\u00e9lkezni,\u00e9s ez m\u00e9gis m\u00e9g mind\u00edg az, amit \u00e1lland\u00f3an tesz\u00fcnk. \u00d6r\u00fclj a lehet\u00f6s\u00e9gnek! Ragadd
meg az alkalmat, \u00e9s vidd pap\u00edrra a probl\u00e9m\u00e1dat. \u00dcgyelj r\u00e1, hogy r\u00f6vid, egyszer\u00fc mondatokat \u00edrj.
1) Ki az vagy mi az, amit ki nem \u00e1llhatsz? Ki vagy mi ideges\u00edt t\u00e9ged?Ki vagy mi szomor\u00edt el t\u00e9ged, vagy kiben,
miben csal\u00f3dt\u00e1l?
Ki nem \u00e1llhatom (N\u00e9v)__________ , vagy: (N\u00e9v)_______________ m\u00e9rges\u00edt, \u00f6sszezavar,csal\u00f3d\u00e1ssal t\u00f6lt el, stb.),
mert__________________________________.
P\u00e9ld\u00e1ul: M\u00e9rges vagyok Paul, mert nem \u00e9rt meg engem. Kiab\u00e1l velem, \u00e9s \u00f6 tehet r\u00f3la, ha rosszul \u00e9rzem magam.
Haragszom Paul, mert__________ (Igy folytasd,ird le r\u00e9szletesen a szitu\u00e1ci\u00f3t. Vegy\u00e9l hozz\u00e1 m\u00e1s dolgokat is,
amiket nem szeretsz benne, amikt\u00f6l m\u00e9rges leszel, vagy szomor\u00fa, vagy ami megd\u00f6bbent.)
2) Hogyan akarod, hogy megv\u00e1ltozzon? Mit akarsz, hogy csin\u00e1ljon?
Azt akarom, hogy (N\u00e9v)_________________________________________________.
(Sorold fel, hogy mit akarsz ebben a szitu\u00e1ci\u00f3ban.)
P\u00e9ld\u00e1ul: Azt akarom, hogy Tam\u00e1s felt\u00e9tel n\u00e9lk\u00fcl szeressen. Azt akarom, hogy Tam\u00e1s meg\u00e9rtsen engem. Azt
akarom, hogy ... (Folytasd a list\u00e1t.)
3) Pontosan mi az, amit tennie, gondolnia vagy \u00e9reznie kellene?Milyennek kellene, hogy legyen? Milyen
tan\u00e1csod van sz\u00e1m\u00e1ra?

(N\u00e9v)________ kellene hogy, ill.nem kellene hogy____________________________.
(Sorold fel, mit kellene ill.mit nem kellene (N\u00e9v)________ ebben a helyzetben tennie, gondolnia, \u00e9reznie, vagy
milyennek kellene ill.nem kellene lennie.)

P\u00e9ld\u00e1ul: Tam\u00e1snak t\u00f6bbet kellene sportolnia. Tam\u00e1snak nem kellene ilyen sokat t\u00e9v\u00e9t n\u00e9znie. (Folytasd a list\u00e1t.)
4) Mire van sz\u00fcks\u00e9ged t\u00f6le? Mit k\u00e9ne hogy adjon neked, vagy tegyen \u00e9rted, hogy boldog legy\u00e9l?

Arra van sz\u00fcks\u00e9gem, hogy_____(N\u00e9v),_____________________________________ .
(Sorold fel,hogy________(N\u00e9v) mi mindent kellene hogy tegyen \u00e9rted, vagy adjon neked, hogy ebben a helyzetben
boldognak \u00e9rezd magad. It\u00e9lkezz tov\u00e1bb err\u00f6l a szem\u00e9lyr\u00f6l, \u00e9s ne \u00f6nmagadr\u00f3l!)

P\u00e9ld\u00e1ul: Arra van sz\u00fcks\u00e9gam, hogy Tam\u00e1s meg\u00e9rtse, hogy \u00e9n szeretem \u00f6t. Arra van sz\u00fcks\u00e9gem, hogy Tam\u00e1s
meghallgasson, \u00e9s meg\u00e9rtsen. (Folytasd a list\u00e1t.)
5) Mit gondolsz r\u00f3la? K\u00e9szits egy list\u00e1t.
(N\u00e9v)___________________________________________________________________ .
(Sorold fel, milyennek l\u00e1tod (N\u00e9v) ebben a szitu\u00e1ci\u00f3ban.)
P\u00e9ld\u00e1ul: Tam\u00e1s figyelmetlen. A f\u00e9rfiak \u00e9rz\u00e9ketlenek. (Folytasd a list\u00e1t.)
6) Mi az, amit soha t\u00f6bb\u00e9 nem akarsz \u00e1t\u00e9lni ezzel a szem\u00e9llyel? Vagy mi az, amit nem akarsz m\u00e9g egyszer
meg\u00e9lni?

Soha t\u00f6bb\u00e9 nem akarom \u00e1t\u00e9lni, hogy________________________________________________. Vagy:
Megtagadom, hogy valaha m\u00e9gegyszer meg\u00e9ljem, hogy_________________________.
(Sorold fel azokat a dolgokat, amiket soha t\u00f6bb\u00e9 nem akarsz \u00e1t\u00e9lni.)

P\u00e9ld\u00e1ul: Soha t\u00f6bb\u00e9 nem akarok Tam\u00e1ssal veszekedni. (Folytasd a list\u00e1t.)
DER SCHL\u00dcSSEL ZU
THE WORK OF BYRON KATIE
"Biztos vagy benne, hogy tudni akarod az igazs\u00e1got?"
(Csak akkor folytasd, ha igennel v\u00e1laszolt\u00e1l.)
Tegy\u00e9l fel n\u00e9gy k\u00e9rd\u00e9st \u00e9s fordi tsd vissza az \u00edt\u00e9leteidet.
Meg vagy h\u00edvva, hogy vizsg\u00e1ld meg minden egyes le\u00edrott \u00e1ll\u00edt\u00e1sodat, mondatr\u00f3l mondatra \u00e9ld \u00e1t a n\u00e9gy k\u00e9rd\u00e9st \u00e9s a
visszaford\u00edt\u00e1st.
A VIZSGALAT

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
frenszi liked this
frakno liked this
csm20nincs liked this
Juhasz Zsuzsa liked this
domadynet8684 liked this
optikasi liked this
Tündér liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->