Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1. Dreptul internaŃional şi societatea internaŃională
5. Raporturile dreptului internaŃional public cu dreptul intern
6.2. Trăsături caracteristice
6.3. Principii fundamentale de drept internaŃional public
Izvoarele dreptului internaŃional public
1.1. Izvoare materiale şi formale
1.2. Articolul 38 din Statutul CurŃii InternaŃionale de JustiŃie (1945)
2. Izvoarele principale
2.1.2 Structura tratatului
2.2.2. Elementul material
2.2.3. Elementul psihologic (subiectiv)
2.2.4. Avantaje şi dezavantaje ale tratatului în raport cu cutuma
3. Izvoarele subsidiare
3.1. Principiile generale de drept
3.2. Hotărârile judecătoreşti
3.3. Doctrina
3.4. Echitatea
3.5.2. Actele unilaterale ale statelor
Subiectele dreptului internaŃional public
1. ConsideraŃii introductive
2.2. Tipuri de stat
2.3. Neutralitatea
2.3.1. Neutralitatea ocazională
2.3.2. Neutralitatea permanentă
2.4.2. Recunoaşterea statelor
2.4.3. Recunoaşterea guvernelor
2.4.4. Formele recunoaşterii
2.4.5. Recunoaşterea beligeranŃei şi insurecŃiei
2.4.6. Recunoaşterea mişcărilor de eliberare naŃională
2.5. Succesiunea statelor
2.5.1. Succesiunea la tratate
2.5.2. Succesiunea la organizaŃiile internaŃionale
2.5.3. Succesiunea la bunuri şi arhive
2.5.4. Succesiunea la datorii
3.2. Elemente constitutive
3.3. Structura instituŃională
4. Popoarele şi mişcările de eliberare naŃională
5. Subiecte controversate ale dreptului internaŃional public
5.1. SocietăŃile transnaŃionale
5.3. PoziŃia individului în raporturile juridice internaŃionale
1. ConsideraŃii generale
2.2. Calitate ca subiect de drept internaŃional a părŃilor
2.3. Crearea de efecte juridice
2.4. Supunerea dreptului internaŃional
3. Elemente ale tratatului din definiŃia exprimată în dreptul pozitiv
3.1. Elemente completatorii ale definiŃiei cutumiare
4. Clasificarea tratatelor
a. Clasificarea materială
b. Clasificarea formală
5. Încheierea tratatelor
6. Intrarea în vigoare a tratatelor
7.2. CondiŃiile de fond şi de formă
7.2.3. Efectele rezervelor
8. Aplicarea tratatelor 8.1. Aplicarea tratatelor în dreptul intern
8.2. Aplicarea tratatului în spaŃiu
8.3. Aplicarea în timp a tratatelor
9. Interpretarea tratatelor
9.1. Tipuri de interpretare
9.2. Reguli şi metode de interpretare
9.2.1. Reguli codificate de interpretare a tratatelor internaŃionale
10. Efectele tratatului
10.1. Efectele tratatului faŃă de părŃi
10.2. Efectele tratatului faŃă de părŃi
11. Suspendarea şi încetarea tratatelor
11.2. Încetarea tratatului
11.2.1. Principalele cauze de încetare a tratatului codificate
12. Nulitatea tratatului
12.1. Cauzele de nulitate
12.2. Regimul juridic al nulităŃii
1.1. NoŃiunea de diferend
2.1. Mijloace politico-diplomatice
2.2.1. SoluŃionarea diferendelor internaŃionale în cadrul O.N.U
2.3. Mijloace cu caracter jurisdicŃional
2.3.1. Arbitrajul internaŃional
2.3.2. JurisdicŃia internaŃională permanentă
Teritoriul de stat în dreptul internaŃional public
1. DefiniŃie
2. Componentele teritoriului de stat
3. ModalităŃile de dobândire a teritoriului de stat
4.3. Stabilirea frontierelor
PopulaŃia în dreptul internaŃional public
1. NoŃiune
2.2. Dobândirea cetăŃeniei
2.3. Pierdea cetăŃeniei
2.4. Conflictele de cetăŃenie
2.5. ProtecŃia diplomatică
3.2. Tipuri de tratamente juridice aplicabile străinilor
3.3. Expulzarea şi extrădarea
3.4. RefugiaŃii
3.5. Dreptul de azil
Răspunderea internaŃională a statelor
3.2. Gradul de ilicitate şi distincŃia dintre crime şi delicte
3.3. Cauzele care exclud caracterul ilicit al faptului
3.3.1. Cauze ce Ńin de conduita victimei
3.3.2. Cauze independente de voinŃa victimei
4. Imputabilitatea conduitei ilicite
4.1. Acte ale autorităŃilor publice competente
4.3. Acte ale particularilor
4.4. Acte ilicite săvârşite în timpul unei insurecŃii
ProtecŃia drepturilor omului în dreptul internaŃional
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept International Public.an.II.sem.I.mona Pivniceru

Drept International Public.an.II.sem.I.mona Pivniceru

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Patricia Gherman

More info:

Published by: Patricia Gherman on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 11 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 15 to 27 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 31 to 100 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->