Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. sc. Velimir Blažević, Spomen-knjiga Stranjana i Matoševaca

Dr. sc. Velimir Blažević, Spomen-knjiga Stranjana i Matoševaca

Ratings: (0)|Views: 499 |Likes:
Published by Bibijana

More info:

Published by: Bibijana on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

text

original

 
 
Velimir Blaževi
ć
 
SPOMEN-KNJIGA
STRANJANA I MATOŠEVACA
Banja Luka 2011.
 
 2
 
 
 3
 PREDGOVORU knjizi:
Rodni kraj i vlastiti korijeni vole se i ne zaboravljaju 
, tiskanoj 2008.godine, uz tekstove razli
č
itog sadržaja doneseno je i dosta fotografija pojedinihosoba i manjih ili ve
ć
ih skupina ljudi, te ve
ć
eg broja ku
ć
a, kako onih devastiranihi porušenih u Stranjanima i Matoševcima tako i novih ili obnovljenih. Svi koji suknjigu željeli imati, najprije su pogledali ima li njih i njihove ku
ć
e na kojoj od tihfotografija. Tada sam se uvjerio da je dobro što su u knjizi, bilo unutar teksta ilina kraju knjige, stavljene brojne fotografije, ali sam tako
đ
er uvidio i da je trebalosnimiti i donijeti fotografije svih stranjanskih i matoševa
č
kih ku
ć
a.To me je potaklo da obi
đ
em i snimim i one ku
ć
e kojih u spomenutoj knjizinema, a koje još stoje
č
itave ili su više-manje devastirane i porušene, te baremtemelje i tragove onih koje su potpuno uništene, ili mjesta na kojima su nekadstajale. Na taj
ć
e na
č
in biti zadovoljeni i oni koji su se dosad osje
ć
ali 'zakinutim' jer u knjizi
Rodni kraj i vlastiti korijeni 
nisu mogli na
ć
i i svoje ku
ć
e, ili baremku
ć
išta. Tako
đ
er je dodan i niz fotografija krajolikâ koji prikazuju ljepotu prirodeStranjana i Matoševaca.Mnoge danas zanima tko su im, i odakle su došli njihovi pretci. Iako je unaprijed spomenutoj knjizi za ve
ć
inu prezimena u Stranjanima i Matoševcimanavedeno odakle potje
č
u, odlu
č
io sam ovdje nazna
č
iti mjesto porijekla za svaprezimena, te kada su se, otprilike, pojavljivala ili kada su se dešavaladoseljavanja obitelji s tim prezimenima u Stranjane i Matoševce, a tako
đ
erdopuniti popis obitelji s njihovim
č
lanovima te ispraviti neke podatke koji su uspomenutoj knjizi pogrešno navedeni. Tako
đ
er donosim popise u
č
enika izStranjana i Matoševaca koji su poha
đ
ali osnovnu školu na Rosuljama u Orlovcu iu stranjanskoj školi, te one koji su nastavljali osmogodišnju školu u Drago
č
aju,kao i popise pokojnika iz Matoševaca i Stranjana, sahranjenih na Batkovi
ć
agroblju, na groblju Gradini i na Crkvenama.Stranjan
č
ani i Matoševljani koji su se iz ekonomskih razloga odselili tijekomdruge polovice 20. stolje
ć
a, i svi koji su u vrijeme nedavnog rata u Bosni iHercegovini bili prisiljeni napustiti svoj zavi
č
aj 1995. godine, raspršili su se poHrvatskoj i po još nekim državama Europe, pa i po drugim kontinentima. Uknjizi
Rodni kraj i vlastiti korijeni 
doneseni su popisi onih koji su iz Stranjana iMatoševaca odseljavali poslije 1945., i koji su izbjegli i protjerani od 1992. do1995., a ovdje
ć
u navesti, prema popisu stanovništva u Hrvatskoj 2001. godine,mjesta u kojima su se Stranjan
č
ani i Matoševljani te godine zatekli i imaliboravište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 Autor 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->