Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ken Follett A nagy játszma

Ken Follett A nagy játszma

Ratings: (0)|Views: 332 |Likes:
Published by ebalazs

More info:

Published by: ebalazs on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
follett ken - a nagy jtszmaKen Follet A nagy játszmaA vadászgép szárnyain megcsillant a titániumbevonat, amint cápa alakú törzse alegnagyobb sebességre kapcsolva száguldott a levegőben. A MiG-35-ös volt a világleggyorsabb harci gépe. Most nyugat felől jött, a Földközi-tenger fölött húzódóködrétegben, hatszorosan túllépve a hanghatárt, és ötvenlábnyi magasságban,melyet a radarkészülék már nem képes érzékelni, a két Tumanszky motor hangos,berregő hangját pedig még száz mérfölddel mögöttük is lehetett hallani.A pilótának nem volt sok dolga. Armon Habet nyugodtan üldögélt a műszerfalakközött a vezetőfülkében. Komputerek irányították a repülés minden mozzanatát,azok fogták fel a földről érkező radarjeleket, és halálos pontossággal hajtottákvégre a gép haladására és repülési magasságára vonatkozó parancsokat. ViszontArmon némi aggodalommal figyelte azt a monitort, amelyen figyelmeztetnék, hafeléje tartó rakétát vennének észre. A legkevésbé sem becsülte le az izraeliparti őrség éberségét. A legutóbbi légitámadásnál két helyből felszállni tudóMishmar rakéta vette üldözőbe két teljes percen keresztül. Szerencséjére aMiG-35-ös elég gyors volt ahhoz, hogy lerázza őket, de Armon tudta, hogy éppenhogy csak megúszta, és hogy most is volt rá esély, hogy ha jó helyről indítják aMishmart, akkor találat érheti.Sipító hang figyelmeztette, hogy céljához közeledik. Armon hüvelykujjávalmegnyomta a támadási magasság gombját, és a gép automatikusan emelkedni kezdett,míg el nem érte az ötszáz lábnyi magasságot. Hirtelen feltűnt a szálloda aláthatáron. Másodpercenként egy mérfölddel került egyre közelebb a pilótához. AMiG zökkent egyet. A kijelzőn megváltozott a kiírás. Az AS-20-as rakétátelnyelte az alattuk tátongó sötétség.Armon sohasem látta, hogy hogyan ér célba a bomba, melyet ő indít útjára. A MiGmár tíz mérföldre behatolt az izraeli légtérbe, és a Golanfennsík irányábahaladt, mikor a támadótöltet azonosította célpontját, és lesújtott rá.Az AS-20-as százyardnyira volt a szállodától, amikor a rászerelt Radarlekapcsolta a támadófejet, és szabad utat engedett háromszáz különálló kisbombának.A szálloda lakóinak annyi idejük sem maradt, hogy felfogják, micsoda ördögifegyvert szabadítottak rájuk. Még annyi sem, hogy pánikba essenek. Abaseball-labda nagyságú bombák ugyanabban a pillanatban sújtottak le a szállodahomlokzatára, amikor a fölöttük elhaladó MiG kavarta robajba beleremegtek ahotel körüli lakóházak.A bombák egyszerre robbantak hálószobákban és fürdőszobákban. Robbantak ésroncsoltak az étteremben, a bárban, a szaunában és a liftekben. Ugyanez történta fodrászszalonokban, a folyosókon, az ajándéküzletekben. De még az uszodát isérte találat. Tízből kilenc becsapódó bomba úgy szakadt ezernyi repeszre,szilánkra, hogy ahol csak tudott,emberi húsba fúródott. A túlélőknél is biztosralehetett venni, hogy röntgen sem képes kimutatnia szilánkokat. Ráadásul úgyvoltak elkészítve, hogy miután a kezelés alaposan felemészti az ellenséggyógyszerkészleteit, egyfajta mérget bocsássanak a vérkeringésbe, melyfeltétlenül halállal végződik. Minden tizedik pedig egyfajta gyújtóbomba volt,mely ragacsos fehéren izzó magnéziumlabdácskákat hányt minden irányba. Armon ésMiG je a palesztin légierő jelével azóta már Názáret felett repült egyenesenSzíria felé tartva, és mindez csupán annyi idő alatt, míg a Földközi-tengerpartján lévő szállodában felhangzottak az első vérfagyasztó sikolyok. HendrikRymann, Izrael tizenkettedik miniszterelnöke a jeruzsálemi Stholenskin utcábanlévő hivatali rezidenciája felső szintjén Berendezett hálószobájában éppenátadta magát soha el nem mulasztott egyórás délutáni szendergésének, amikormegcsörrent az ágya melletti zöld telefon.Nagyjából kezdte visszanyerni az öntudatát, mire tapogatózó keze rátalált akészülékre. Ezen a vonalon csak egy ember érhette el - közeli barátja ésbizalmasa, dr. Michael Greer, az intézet civil főnöke. Az intézet pedig nem más,mint a Mossad, az izraeli titkosszolgálat volt. Biztös, hogy rossz hír. Komoly,rossz hír. Manapság már nem léteztek jó hírek. - Kellemes délutánt, Michael -üdvözölte barátját Rymann némi mesterkéltséggel a hangjában, és még mindig a1. oldal
 
follett ken - a nagy jtszmaszemét dörzsölgette. Greer nem vesztegette azzal az időt, hogy szabadkozzék azavarásért, mert tudta, hogy Rymann úgyis leállítaná.- Hendrik,. megint történt egy MiG-35-ös mészárlás - közölte bevezetés nélkül.Rymann-nak egy csapásra elillant az álom a szeméből.- Hol? - kérdezte.- Netanyában. A Dan Hotelben.- Ćldozatok vannak? - kérdezte Rymann, és hangjában őszinte aggodalom csengett.A vonal másik végén Greer pillanatnyi szünetet tartott, mielőtt válaszolt. -Legalább kétszázan haltak meg. A másik negyven súlyosan sérült. Aki nem ismerijól a miniszterelnököt, könnyed arckifejezéséből úgy gondolhatta volna, hogy nemrázza meg különösebben a hír. De valójában Hendrik Rymannt mélyről jövő émelygésfogta el. Míg remegő kezével idegesen beletúrt rövidre vágott hajába, magábanmár azoknak a levelek_nek a tartalmát fogalmazta, amit az áldozatokcsaládtagjainak fog írni rövidesen. Már így is egy teljes órát arrarendszeresített a munkaidejéből, hogy kondoleálóleveleket gyártson akonfliktusban ártatlanul elhunytak hozzátartozói számára. Javára legyen mondva,hogy a PFSZszel folytatott egy éve húzódó véres háború alatt sem fásult elannyira, hogy ne rázzák meg az effajta hírek. - Köszönöm, hogy hívtál, Michael -nyögte ki nagy sokára. - A ma esti gyűlésen majd megbeszéljük. Rymann választsem várvá tette le a kagylót. Hanyatt vágta magát az ágyon, és a plafonrameredt.Az elődje felhívná a Chel Ha Avir főparancsnokát, és azonnali megtorlóintézkedést sürgetne. De pont ez volt az oka annak, hogy az Érzelmes Hari Ritzmár nem ült a miniszterelnöki székben, hanem helyette ő, Hendrik Rymann. Egyévvel ezelőtt egy palesztin kamikazelerombolta a Siratófal egy részét. Ritz, akit felháborított a zsidó kegyhelyeklegszentebbikének ily módon történő megtámadása, azonnal légitámadást rendelt ela mekkai Kába ellen. Mindezt úgy, hogy ki sem kérte á kabinet vagy tanácsadóivéleményét. A légitámadásban mintegy ötezer muzulmán zarándok lelte halálát,akik istentiszteletre gyűltek össze a híres nagy fekete kő körül.Ez meglehetősen esztelen lépés volt, melyért drágán kellett Izraelnekmegfizetni, és további indulatokat szított. Az olajban gazdag Szaúd-Arábiafelfüggesztette addig mérsékelt politikáját Izrael iránt, és határozottabbantette le voksát a PFSZ mellett. Egyiptom is megszegte az Izraellel kötött békét,és szembehelyezkedett vele. Ezután az egész arab világ követte Egyiptompéldáját. A Szovjetunió, mely hamar kiszimatolta, Hogy merről fúj a szél,azonnal felajánlott a PFSZ-nek egy ideiglenes Területet a fekete-tengeriBakaiban, melyet a PFSZ karizmatikus vezére, Joseph Maken nem is habozottelfogadni.Hari Ritz emiatt lemondásra kényszerült, és a hatalmon lévő DMC Szövetségnek újvezetőt kellett találnia - méghozzá sürgősen. Hendrik Rymannra, a jó humorú,egyenes beszédű védelmi miniszterre, akinek köztudott sikerei voltak a hölgyekkörében, nem azonnal esett a választás. Voltak olyan érvek, hogy Rymannőszintesége és fesztelen humora ártalmas lehet az ügynek. Olyan újságírók, akiknem ismerték Rymannt valami jól, azzal érveltek, hogy lehetetlen komolyan venniegy olyan embert, aki egyszer azt nyilatkozta egy CBS-riporter kérdésére, hogyIzraelnek az az egyetlen baja, hogy elég gyér szőke szépségekből az ellátás.Amikor viszont elkezdődött a választási kampány, sokakat meglepett Rymannnépszerűsége. Százharminc tag közül több mint negyven fejezte ki támogatásátRymann megválasztása iránt. Még nagyobb megdöbbenést keltett, hogy azultraortodox Agudat Yisrael párt befolyásos rabbija, Val Nassim, akit egybenRymann egyik fő ellenségének véltek, végül is Rymann oldalára állt, és azzalérvelt, hogy még mindig jobb egy Őszinte embert kinevezni miniszterelnöknek,mint egy képmutatót.. Ami pedig Rymann humorérzékét illeti, nos, arra pedigjócskán szüksége is lesz az elkövetkezendő hónapokban.Hát így történt, hogy negyvenkilenc éves korában Hendrik Rymann Izraelminiszterelnöke lett, a tizennyolcadik kneszet első évében. Rymann agya most aziménti telefonüzenet körül forgott. Nem volt nehéz kitalálni, hogy miértválasztotta Joseph Maken a Dan Hotelt célpontként. A tengerpartra néző szállodát2. oldal
 
follett ken - a nagy jtszmatartották Izrael legpompásabb hoteljének, és gyakran vették igénybe a szomszédosellenséges országokkal való békekötésre azokban az időkben, mikor Izrael mégkatonai fölényt élvezett. Fiatal tisztként maga Rymann is jelen volt a DanHotelben, mikor megszületett a béke Izrael és Libanon között. Az azóta elteltÉvekben az arabok szemében a szálloda sorozatos megaláztatásuk szimbólumávávált. Elkerülhetetlen volt, hogy a PFSZ nem hagyja ki a lehetőséget, hogymegsemmisítse, ha egyszer hatalmában áll.Rymann az órájára pillantott. Volt még huszonöt értékes perce, mielőtt felhívjaa titkárnője. Kicsit fontolgatta, elküldjön-e Semonáért, hogy vele töltse el ezta huszonöt percet, de aztán letett róla. Semona Lucca rav-turai (azaz: őrmester)az izraeli hadsereg legszédítőbb szépségű sofőrje lehetett. Csodás alakjamellett az volt a legnagyobb értéke, hogy nem kellett ki-be csempészni Rymannlakásából; ő csak szolgálatot teljesített. Csak az okozott némi problémát, hogya miniszterelnök egyre jobban vonzódott hozzá.Amint Rymann visszacsúszott iménti kábulatába, furcsa rossz előérzet kezdtehatalmába keríteni. Olyasmi, hogy talán még a Dan Szálló elleni támadásnál ishátborzongatóbb valami következik.2.Semmilyen jel nem utalt arra, hogy harminc perc múlva azOV-141-es űrhajó, a Dominator egyik pilótájára hirtelen és iszonyatos halál vár.Neil O'Harát még a harmincegyedik űrben tett útján is lenyűgözte a Föld látványainnen a világmindenségből. Az űrhajós úgy érezte, hogy még ha száz repülésttudhatna maga mögött, akkor is így élvezné a nyugodt anyabolygóra vetettpillantás minden egyes másodpercét. Mint minden kollégájára, akik ugyanígykeringenek az űrben, a szőke, fiatal űrhajósra is ilyen meghatározó hatástgyakorolt afantasztikus látvány. Ebben a végtelen térben látni a Földet egyfajtacinizmussal töltötte el a férfit az iránt, hogy mennyi viszály dúl a határokmegállapítása miatt. Kétszáz mérföldes magasságból az emberiség kis alantaskupacai szánalmasan jelentéktelennek és kártékonynak tűntek számára. Mikor azűrben repült, még szétesőfélben lévő házassága is alig jutott eszébe. Helenszámára már valóban csak egy másik bolygó szülötte volt, akit alkalmankéntmeglátogatott, mikor a Földre tévedt. Az űrben érezte igazán otthon magát.Minden más elvesztette a jelentőségét. Valóságos kábítószerré vált számára avilágegyetem, és a távolban feltűnő Föld szinte csak hallucinációnak tűnt.Az Antarktisz most kétszáz mérföldnyire terült el alatta, és az űrhajó ablakábólpont az afrikai kontinens keleti partjára vetődött az űrhajós pillantása, melynagy sötét foltként vetődött elé a láthatáron. Ezen terület fölött voltelhelyezve az úgynevezett KARMA-II, a három televíziós műhold egyike, melyet azEgyesült Arab Televíziós Társaság tudhatott magáénak. Amint ott meredezettelőtte kitárt hatalmas szárnyaival, melyeknek az volt a funkciójuk, hogynapenergiát fogjanak föl, O'Hara úgy érezte, mintha holmi ragadozómadárral állnaszemben, mely csak arra vár, hogy őt Dominatorostul fölfalhassa. Két héttelazelőtt az ötszázmillió dollárt érő műhold totálkáros lett; ezért kellettNielnek és közeli barátjának, Al Benyonnakvégrehajtaniuk tizedik űrrepülésüket. A1 nagyon találóan tette fel a kérdést: -Ki gondolta volna, hogy egy ekkora akciót .is képes finanszírozni egy csapathibbant beduin, csak hogy megkapják napi dózisukat ostoba tévéoperáikból éstársasjátékukból?A1 hajlamos volt mindent leegyszerűsítve látni. Az igazság azért ennélösszetettebb volt. A KARMA-II két másik műhold testvérével együtt több mintkétszáz, egy időben működő tv- és rádióprogramot közvetített minden létező arabdialektusban, és ezek a műsorok foglalkoztak a mezőgazdasági témáktól akomputerekig mindennel. Ötéves működésük alatt ez a három műhold gyakorolta alegnagyobb összetartó erőt az arab világban az iszlám után. A háromszázmillióelőfizető körében a PFSZ által szerkesztett tíz csatorna könyvelhette el alegnagyobb nézettségi arányt.3. oldal

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->