Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
I srpski ustanak

I srpski ustanak

Ratings:
(0)
|Views: 457|Likes:
Published by VanyaBayu
Zbornik Matice Srpske 69/70 povodom 200 godina I Srpskog ustanka
Novi Sad 2004

članci:

Akademik Č e d o m i r P o p o v, Neke kontroverze o istoriji Prvog srpskog ustanka – Some Controwersies about the History of the First Serbian Uprising . 11

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Austrija i ustanička Srbija 1804–1815.
– Austria and Rebellious Serbia in 1804–1815. . 25

Akademik V l a d i m i r S t o j a n č e v i ć , Učešće ustanika i dobrovoljaca iz neoslobo|enih krajeva Srbije u odbrani tekovina Prvog srpskog ustanka – Participation of the Rebels and Volunteers from the
Non-Liberated Parts of Serbia in the Defence of the Achievements of the First Serbian Uprising . 37

Mr N e b o j š a Ć o k i ć , Borbe na Savi i Dunavu tokom Prvog srpskog ustanka – Battles at the Sava and the Danube during the First Serbian Uprising . 49

Dr B o r i s l a v a L i l i ć , Migracije iz neoslobo|enih krajeva Turske u Karađorđevu Srbiju 1804–1813. godine – Migrations from the Non-Liberated Regions of Turkey to Karadjordje’s Serbia in 1804–1813 . . 61

Mr M o m i r S a m a r dž i ć , Srpsko-ruski spor o graničnoj liniji između crnorečkog okruga i kulskog sreza 1878–1879. godine – Serbian-Russian
Dispute about the Border-line between the Crnorečki District and the Kula County in 1878–1879. . 77

Dr Lj u b o m i r k a K r k lj u š , Pravna priroda dokumenata od 1. decembra 1918. godine o Stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca –
Legal Nature of the Documents from December 1, 1918 about the Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes . 97

Dr A l e k s a n d a r R a s t o v i ć , Štampa Velike Britanije o Srbiji za vreme aneksije Bosne i Hercegovine – The Press in Great Britain about Serbia during the Annexation of Bosnia and Herzegovina . 119

A l e k s e j A r s e nj e v , Kozaci u Kraljevini Jugoslaviji – The Cossacks in The Kingdom of Yugoslavia . 137

PRILOZI I GRAĐA
CONTRIBUTION AND MATERIALS

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Dva pisma Teodora Filipovića (Bože Grujevića) i Atanasija Stojkovića iz 1804 –1805. – Two Letters of Teodor Filipović (Božo Grujević) and Atanasije Stojković from 1804–1805. 159

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Vesti o Srbiji i srpskoj emigraciji iz 1815. i 1817. godine – News about Serbia and Serbian Emigration from 1815 and 1817 . . 173

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Deset izveštaja o Drugom srpskom ustanku i knezu Milošu Obrenoviću (1815) – Ten Reports about the Second Serbian Uprising and Prince Miloš Obrenović (1815) . 197

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Prepiska oko vraćanja iz Srema predmeta crkve u Orašcu (1815–1819) – Correspondence about the Return
from Srem of the Objects of the Church in Orašac (1815–1819) . 205

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Informacija iz 1688. o putevima za osvajanje Beograda i Bosne od strane austrijske vojske – Information from 1688 about the Roads to Conquer Belgrade and Bosnia by the Austrian Army . 215

Dr V l a d a n G a v r i l o v i ć , Graničarski posedi u Bačkoj Županiji 1728. godine – Border-Guard estates in Bačka District in 1728 . . 223

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Dokumenta o manastiru Sveta Ana u Slavoniji iz prve polovine XVIII veka – Documents about the St Anne Monastery in Slavonia from the first Half of the 18th Century . 227

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Promemorija iz 1736. o Srbima u Austrijskoj carevini – Aide-Mémoire from 1736 about the Serbs in the Austrian empire . 235

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Četiri dokumenta iz 1741. o migrantima iz Srbije u Austrijsku monarhiju – Four Documents from 1741 about the Migrants from Serbia to the Austrian Monarchy . 249

Dr V l a d a n G a v r i l o v i ć , Naredba cara Josifa II iz 1787. o promeni jevrejskih imena i prezimena u nemačka – Order of the emperor Joseph II from 1787 about the Change of Jewish Names and Family
Zbornik Matice Srpske 69/70 povodom 200 godina I Srpskog ustanka
Novi Sad 2004

članci:

Akademik Č e d o m i r P o p o v, Neke kontroverze o istoriji Prvog srpskog ustanka – Some Controwersies about the History of the First Serbian Uprising . 11

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Austrija i ustanička Srbija 1804–1815.
– Austria and Rebellious Serbia in 1804–1815. . 25

Akademik V l a d i m i r S t o j a n č e v i ć , Učešće ustanika i dobrovoljaca iz neoslobo|enih krajeva Srbije u odbrani tekovina Prvog srpskog ustanka – Participation of the Rebels and Volunteers from the
Non-Liberated Parts of Serbia in the Defence of the Achievements of the First Serbian Uprising . 37

Mr N e b o j š a Ć o k i ć , Borbe na Savi i Dunavu tokom Prvog srpskog ustanka – Battles at the Sava and the Danube during the First Serbian Uprising . 49

Dr B o r i s l a v a L i l i ć , Migracije iz neoslobo|enih krajeva Turske u Karađorđevu Srbiju 1804–1813. godine – Migrations from the Non-Liberated Regions of Turkey to Karadjordje’s Serbia in 1804–1813 . . 61

Mr M o m i r S a m a r dž i ć , Srpsko-ruski spor o graničnoj liniji između crnorečkog okruga i kulskog sreza 1878–1879. godine – Serbian-Russian
Dispute about the Border-line between the Crnorečki District and the Kula County in 1878–1879. . 77

Dr Lj u b o m i r k a K r k lj u š , Pravna priroda dokumenata od 1. decembra 1918. godine o Stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca –
Legal Nature of the Documents from December 1, 1918 about the Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes . 97

Dr A l e k s a n d a r R a s t o v i ć , Štampa Velike Britanije o Srbiji za vreme aneksije Bosne i Hercegovine – The Press in Great Britain about Serbia during the Annexation of Bosnia and Herzegovina . 119

A l e k s e j A r s e nj e v , Kozaci u Kraljevini Jugoslaviji – The Cossacks in The Kingdom of Yugoslavia . 137

PRILOZI I GRAĐA
CONTRIBUTION AND MATERIALS

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Dva pisma Teodora Filipovića (Bože Grujevića) i Atanasija Stojkovića iz 1804 –1805. – Two Letters of Teodor Filipović (Božo Grujević) and Atanasije Stojković from 1804–1805. 159

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Vesti o Srbiji i srpskoj emigraciji iz 1815. i 1817. godine – News about Serbia and Serbian Emigration from 1815 and 1817 . . 173

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Deset izveštaja o Drugom srpskom ustanku i knezu Milošu Obrenoviću (1815) – Ten Reports about the Second Serbian Uprising and Prince Miloš Obrenović (1815) . 197

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Prepiska oko vraćanja iz Srema predmeta crkve u Orašcu (1815–1819) – Correspondence about the Return
from Srem of the Objects of the Church in Orašac (1815–1819) . 205

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Informacija iz 1688. o putevima za osvajanje Beograda i Bosne od strane austrijske vojske – Information from 1688 about the Roads to Conquer Belgrade and Bosnia by the Austrian Army . 215

Dr V l a d a n G a v r i l o v i ć , Graničarski posedi u Bačkoj Županiji 1728. godine – Border-Guard estates in Bačka District in 1728 . . 223

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Dokumenta o manastiru Sveta Ana u Slavoniji iz prve polovine XVIII veka – Documents about the St Anne Monastery in Slavonia from the first Half of the 18th Century . 227

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Promemorija iz 1736. o Srbima u Austrijskoj carevini – Aide-Mémoire from 1736 about the Serbs in the Austrian empire . 235

Akademik S l a v k o G a v r i l o v i ć , Četiri dokumenta iz 1741. o migrantima iz Srbije u Austrijsku monarhiju – Four Documents from 1741 about the Migrants from Serbia to the Austrian Monarchy . 249

Dr V l a d a n G a v r i l o v i ć , Naredba cara Josifa II iz 1787. o promeni jevrejskih imena i prezimena u nemačka – Order of the emperor Joseph II from 1787 about the Change of Jewish Names and Family

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: VanyaBayu on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
YU ISSN 0352-5716/UDK 93/99(05)
ZBORNIK
MATICE SRPSKEZA ISTORIJU
69–70
NOVI SAD2004
  Z  B  O  R  N  I  K  M  A  T  I  C  E  S  R  P  S  K  E  Z  A  I  S  T  O  R  I  J  U  6  9 –  7  0
 
MATICA SRPSKAODEQEWE ZA DRU[TVENE NAUKE
ZBORNIKMATICE SRPSKEZA ISTORIJU
69–70
MATICA SRPSKADEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCESPROCEEDINGS IN HISTORY
Pokrenut 1970. godineDo 28. sveske (1983) nosio naziv
Zbornik za istoriju
Glavni urednik od prvog broja akademik Slavko Gavrilovi}Uredni{tvoDr Milo{ Blagojevi}Akademik Slavko Gavrilovi}Dr Nikola Ga}e{aDr Ranko Kon~arAkademik Vasilije Kresti}Akademik ^edomir Popov
Glavni i odgovorni urednikAkademik Slavko Gavrilovi}

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Олга Ратковић liked this
Snezana Katanic liked this
Miodrag Ječmenić liked this
deponija123 liked this
VanyaBayu added this note
Zbornik Matice Srpske 69/70 povodom 200 godina I Srpskog ustanka Novi Sad 2004 Zbornik Matice Srpske 69/70 povodom 200 godina I Srpskog ustanka Novi Sad 2004
Олга Ратковић liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->