Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
67260174-56992716-Kỹ-Thuật-Điều-Khiển-Lập-Trinh-PLC-SIMATIC-S7-200-Ths-Chau-Chi-Đức (1)

67260174-56992716-Kỹ-Thuật-Điều-Khiển-Lập-Trinh-PLC-SIMATIC-S7-200-Ths-Chau-Chi-Đức (1)

Ratings: (0)|Views: 534|Likes:
Published by xelamhanghieu

More info:

Published by: xelamhanghieu on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
 
Th.S Châu Chí
Đứ
c
ỹ 
thu
đ 
u khi 
n
Thành ph
Chí Minh10-2008 
 
 
L
Ờ 
I NÓI 
ĐẦ
ự 
 
độ
ng hoá công nghi 
 p và dân d 
ụ 
ng ngày càng phát tri 
n. B
não trong các h
th
ng t 
ự 
 
độ
ng hoá là các b
 
đ 
u khi 
n
 p trình. Vi 
c h
c và tìm hi 
u v 
các b
khi 
n l 
 p trình c 
ũ 
ng nh
ư 
 
n hành nó cho th
t
đ 
ang là nhu c 
u
 p thi 
ế
đố
i
ớ 
i h
sinh, sinh viên các ngành k 
ỹ 
thu 
t.Hi 
n nay tài li 
để
gi 
ng d 
y và tham kh
o v 
ỹ 
thu 
đ 
khi 
n
 p trình còn khá h
n ch
ế
. Tài li 
u ''k 
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 ptrình PLC Simatic S7-200'', là quy 
n sách
đầ
u tiên trong b
sách
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 p trình PLC h
SIMATIC S7,
đượ 
c biênso
n v 
ớ 
i mong mu 
n góp m
t ph
n nh
vào vi 
c gi 
ng d 
y và t 
ự 
 h
c
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 p trình c 
ủ 
a giáo viên, h
c sinh, sinhviên và
đọ
c gi 
quan tâm v 
PLC h
SIMATIC S7-200 c 
ủ 
a công ty Siemens.Tài li 
đượ 
c chia thành 2 t 
 p. T 
 p 1 bao g 
m các ph
n c 
ơ 
 b
n phù h
ợ 
 p
ớ 
i các b
n m
ớ 
i b
đầ
u làm quen v 
ớ 
i PLC, tuy nhiên nó c 
ũ 
ng có th
là tài li 
u tham kh
o cho các b
n
đ 
ã có ki 
ế
nth
ứ 
c
ơ 
b
n
PLC. T 
 p 2 là ph
n nâng cao t 
 p trung v 
các 
n
đề
 
đ 
u khi 
n s
, truy 
n thông và màn hình
đ 
u khi 
n.
trúc chung c 
ủ 
a các t 
 p sách là
ở 
m
i ch
ươ 
ng trong các ph
n
đề
có ví d 
ụ 
minh h
a cho các m
ụ 
c, ngoài ra cu 
i m
i ch
ươ 
ng cóthêm m
t s
câu h
i và bài t 
 p
để
 
đọ
c gi 
rèn luy 
n thêm.Dù có m
t th
ờ 
i gian dài làm vi 
c và gi 
ng
y
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 p trình PLC h
SIMATIC, m
ng truy 
n thông công nghi 
 p và truy 
n
độ
ng c 
ủ 
a hãng Siemens cho r 
t nhi 
đố
i t 
ượ 
ng khác nhau c 
ũ 
ng nh
ư 
 
đ 
ã
t
ng trong quá trình biên so
nnh
ư 
ng tài li 
u không tránh kh
i thi 
ế
u sót. R 
t mong 
đượ 
c s
ự 
gópý chân thành c 
ủ 
a quý 
đọ
c gi 
 
để
giúp tài li 
đượ 
c hoàn thi 
nh
ơ 
n.
Th
ư 
ừ 
góp ý xin g 
ở 
i v 
 
đị 
a ch
ỉ 
. Xin cám
ơ 
n.
 
 
L
Ờ 
I TÂM S 
Ự 
 
 p 1 ''k 
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n l 
 p trình PLC Simatic S7-200'' 
đ 
ã
đượ 
c vi 
ế
t xong t 
ừ 
t lâu. Nh
ư 
ng vì ngh
ĩ 
 
đế
n vi 
c in
n và phát hành quá nhiêu khê, giá thành l 
i cao và ph
i ch
ờ 
 
đợ 
i th
ờ 
i gian
t lâu t 
 p sách này m
ớ 
đế
n tay b
n
đọ
c, nên tác gi 
 
đ 
ã hoãn l 
i.Ngh
ĩ 
ng cung c 
 p cho
đọ
c gi 
, các b
n h
c sinh, sinh viên vàgiáo viên thêm m
t tài li 
u tham kh
o
để
làm phong phú thêmki 
ế
n th
ứ 
c
ự 
 
độ
ng hóa là vi 
c nên làm. Vì v 
y tác gi 
ch
n ph
ươ 
ng án phát hành qua m
ng và truy 
n tay d 
ướ 
i
ng
 p tin
ớ 
i ph
ươ 
ng châm '' sách h
ữ 
u ích thì m
ớ 
i có nhu 
n bút''.Các b
n thân m
ế
n! Vi 
c biên so
n tài li 
u
ỹ 
thu 
t, nh
t là k 
ỹ 
thu 
t m
ớ 
i,
đ 
òi h
i ng 
ườ 
i biên so
n ngoài kinh nghi 
m chuyên môn còn b
nhi 
u th
ờ 
i gian và công s
ứ 
c. Do
đ 
ó s
m
t ni 
m
độ
ng viên vôcùng to l 
ớ 
n cho tác gi 
 
để
ti 
ế
 p
ụ 
c hoàn thành t 
 p 2, b
sách v 
 
ỹ 
thu 
đ 
u khi 
n
 p trình PLC SIMATIC S7-300/400, các tài li 
u khác liên quan
đế
n PLC h
SIMATIC, truy 
n thông công nghi 
 p, truy 
n
độ
ng
ủ 
a hãng Siemens n
ế
đượ 
c s
ự 
 
độ
ng viên
ừ 
tinh th
n
đế
n v 
t ch
t. N 
ế
u th
y sách này giúp ích cho các b
nthì khi các b
n s
ở 
h
ữ 
u nó (có
đượ 
c t 
ừ 
b
t k 
ỳ 
ph
ươ 
ng ti 
n nào)
ở 
 
ng
 p tin ho
đượ 
c in ra
ở 
ng sách, xin vui lòng 
độ
ng viêntác gi 
b
ng cách chuy 
n ti 
n vào
tài kho
n s
49809449 choCHÂU CHÍ 
ĐỨ 
C, ngân hàng Th
ươ 
ng m
i Á Châu (ACB) chi nhánh Châu v 
ă
n Liêm
ớ 
i s
ti 
n tùy theo ý c 
ủ 
a các b
n.
ế
u các b
n có nh
ữ 
ng ý 
độ
ng viên khác xin g 
ở 
i thông tincho tác gi 
qua
đị 
a ch
ỉ 
mail 
.
 
Cám
ơ 
n s
ự 
 
độ
ng viên c 
ủ 
a
đọ
c gi 
.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lamborghjnj liked this
Hồng Tuân Vũ liked this
Ba Quang liked this
Long Nam Trần liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->