Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
65Activity

Table Of Contents

TỔNG QUAN MÔN HỌC
Chương 1 – Các biện pháp bảo vệ CSDL
1 Các biện pháp bảo vệ bằng máy tính
2 Cấp quyền
2.1 Lệnh SQL để cấp quyền:
2.2 Lệnh SQL để thu hồi quyền:
3 Khung nhìn
3.1 Lệnh dùng để tạo view:
3.2 Lệnh dùng để xóa view
3.3 Thuận lợi và bất lợi của việc sử dụng view
4 Sao lưu và phục hồi
5 Toàn vẹn dữ liệu
6 Mật hoá dữ liệu
7 RAID (Redundancy Array of Independent Disks)
8.3 Cấu trúc lưu trữ của CSDL Oracle
Hình 4. Mối tương quan giữa Tablespace và Datafiles
Hình 5. Quan hệ giữa cấu trúc luận lý và vật lý trong CSDL
8.3.3 Cấp phát thêm vùng lưu trữ cho CSDL
Hình 6. Cấp phát thêm vùng lưu trữ cho CSDL
8.4 Schema và schema objects
9 Mở/tắt CSDL và thể hiện (startup/shutdown)
Hình 7. Quy trình mở/tắt CSDL Oracle
11.1 Quản lý người dùng
11.2 Quản lý quyền
Bảng 2. Một số quyền trên đối tượng thông dụng
11.3 Quản lý Role (vai trò)
Hình 8. Role trong database
Bảng 3. Các roles được định nghĩa sẵn
Bảng 4. Thông tin về các roles
11.4 Import và export
Bảng 5. Các tham số trong lệnh imp và exp
11.5 Oracle Data Pump
Bảng 6. Các tham số tương đương giữa imp/exp và Oracle Data Pump
Chương 2 Ngôn ngữ SQL & PL/SQL trong Oracle
1 Bảng dữ liệu và các đối tượng liên quan
1.4 Biểu thức chính quy (regular expression)
Bảng 7. Các mẫu biểu thức chính quy
2 Các kiểu dữ liệu trong Oracle
Bảng 8. Các kiểu dữ liệu trong Oracle
3 Cấu trúc chương trình PL/SQL
3.1 Cấu trúc lập trình trong Oracle
3.2 Các dạng chương trình PL/SQL
Hình 9. Cấu trúc một khối PL/SQL
Hình 10. Hai dạng khối chương trình PL/SQL
3.3 Cấu trúc khối PL/SQL vô danh
4 Các kiểu dữ liệu cơ bản của PL/SQL
5 Thuộc tính
6 Kiểu dữ liệu phức
6.1 Kiểu dữ liệu con do người dùng định nghĩa
7 Các loại mệnh đề
7.1 Mệnh đề gán
7.2 Mệnh đề lệnh (SQL command)
8 Các cấu trúc điều khiển
8.1 Cấu trúc rẽ nhánh
8.2 Cấu trúc lặp
8.3 Cấu trúc Ngoại lệ (Exception)
Bảng 9. Các ngoại lệ thường xảy ra
9 Kiểu con trỏ (Cursor)
9.1 Cú pháp khai báo con trỏ:
9.2 Cú pháp mở con trỏ:
9.3 Cú pháp lấy dữ liệu
9.4 Cú pháp đóng con trỏ
9.5 Một số thuộc tính của con trỏ:
Bảng 10. Diễn giải các thuộc tính của con trỏ
9.6 Mệnh đề SELECT FOR UPDATE trong Cursor
9.7 Mệnh đề WHERE CURRENT OF trong Cursor
10 Thủ tục, hàm và trigger
Hình 12. Các sự kiện của Trigger
Chương 3. Quản lý giao dịch & phục hồi
1 Giao dịch (transaction)
1.1 Định nghĩa Giao dịch:
Hình 13. Tổ chức lưu trữ trong quá trình thực hiện giao dịch cập nhật CSDL
1.2 Trạng thái của Giao dịch:
1.3 Các thuộc tính của một GD
Hình 14. Biểu đồ trạng thái tương ứng với một
2 Điều khiển cạnh tranh (Concurrency control)
2.1 Sự cần thiết phải có quản lý cạnh tranh
Hình 15. Các thành phần liên quan việc quản lý GD
Bảng 11. Lịch trình cạnh tranh
2.2 Lịch trình (schedule):
Hình 16. Các lịch trình tuần tự
Bảng 12. Lịch trình gây mất dữ liệu cập nhật
Bảng 13. Lịch trình phụ thuộc vào GD không hoàn tất
Bảng 14. Lịch trình phân tích không nhất quán
2.3 Tính khả tuần tự của một lịch trình
2.4 Tính khả phục hồi của lịch trình
Bảng 15. Lịch trình không khả phục hồi
2.5 Các kỹ thuật quản lý cạnh tranh
Bảng 16. Giao thức 2PL giải quyết vấn đề mất dữ liệu đã cập nhật
Bảng 17. Giao thức 2PL giải quyết vấn đề phụ thuộc vào GD không hoàn tất
Bảng 18. Giao thức 2PL giải quyết vấn đề phân tích không nhất quán
Bảng 19. Lịch trình cuộn nhiều tầng (cascade rollback)
Bảng 20. Tình trạng khóa chết
Hình 17. Đồ thì chờ có chu trình
2.6 Các kỹ thuật lạc quan (optimistic techniques)
2.7 Độ mịn của mục dữ liệu (data granularity)
Hình 18. Sự phân cấp của độ mịn
Bảng 21. Sự tương thích của các khóa trong cơ chế khóa đa hạt
3 Phục hồi CSDL
3.1 Sự cần thiết phải phục hồi dữ liệu
3.2 Các GD và sự phục hồi
Hình 19. Sự cố xảy ra khi các GD đang thực hiện cạnh tranh
3.3 Các tiện ích để phục hồi
4 Quản lý giao dịch trong Oracle:
Bảng 24. Bảng tương thích của các khoá
5 Sao lưu, phục hồi trong Oracle:
Hình 20. Các lựa chọn sao lưu toàn CSDL
Hình 21. Một chiến lược sao lưu tăng dần chênh lệch
Hình 22. Một chiến lược sao lưu tăng dần tích lũy
5.2 Phục hồi (recovery)
Hình 23. Nguyên lý sao lưu, hoàn lại và phục hồi CSDL
2 Bài tập có hướng dẫn
Hình 24. Oracle Net Manager
Hình 25. Đặt Net Service Name
Hình 26. Chọn giao thức mạng được sử dụng
Hình 27. Các thiết lập của giao thức
Hình 28. Thiết lập tên service
Hình 29. Kiểm tra kết nối
Hình 30. Thông báo kết nối thành công
Hình 31. Giao diện SQL Developer
Hình 32. Kết nối trực tiếp
Hình 33. Kết nối thông qua Oracle Net
Hình 34. Cửa sổ chính của Oracle SQL Developer
Hình 35. Lỗi đăng nhập do chưa có quyền kết nối đến CSDL
3 Bài tập tự làm
Hình 36. Dùng các biến
Hình 37. Cửa sổ nhập dữ liệu
BÀI 6. QUẢN LÝ GIAO DỊCH, SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI 1 Nội dung
2 Bài tập
Phụ lục
1 Các lỗi thường gặp
2 Các hàm xử lý dữ liệu
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GiaoTrinh CT110

GiaoTrinh CT110

Ratings: (0)|Views: 4,588 |Likes:
Published by baodongco_LCN

More info:

Published by: baodongco_LCN on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 15 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 19 to 24 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 28 to 29 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 33 to 142 are not shown in this preview.

Activity (65)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rambo liked this
Hoàng Nhân liked this
Thức La liked this
Kimcuong Le liked this
Barca Easup liked this
Barca Easup liked this
Tâm Hip liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->