Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Selindzeris Dzeromas Deividas - Rugiuose Prie Bedugnes

Selindzeris Dzeromas Deividas - Rugiuose Prie Bedugnes

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 6,805|Likes:
Published by api-3828832

More info:

Published by: api-3828832 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

D\u017eeromas Deividas Selind\u017eeris
Jerome David Salinger
Rugiuose prie bedugn\u0117s
romanas

i\u0161 angl\u0173 kalbos vert\u0117 Povilas Gasiulis
OCeRino Raulas Van Gauras
I\u0161leido \u201eVaga\u201c / Vilnius, Lenino pros. 50 / 1986 m.
kaina 1 rb 10 kp

Skiriu Motinai
PIRMAS SKYRIUS

Jeigu j\u016bs tikrai norite pasiklausyti mano pasakojimo, tai vis\u0173 pirma turb\u016bt nor\u0117sit su\u017einot, kur a\u0161 gimiau ir kaip praleidau savo sumaut\u0105 vaikyst\u0119, ir k\u0105 veik\u0117 mano t\u0117vai, kai man\u0119s dar nebnvo, ir vis\u0105 kit\u0105 koperfildi\u0161k\u0105 \u0161lam\u0161t\u0105, bet supraskit, neturiu\u016bpo kapstytis po tuos niekus. Pirma, baisiai nuobodu, o antra, abu mano t\u0117vai gaut\u0173 po por\u0105 infarkt\u0173, jeigu papasako\u010diau k\u0105 nors apie j\u0173 asmeninius reikalus. Jie tokius dalykus baisiai ima\u012f \u0161ird\u012f, ypa\u010d t\u0117vas. Apskritai jie geri ir visa kita \u2014 a\u0161 nieko nesakau, \u2014 bet jautr\u016bs kaip velniai. Be to, nesiruo\u0161iu\u010dia jums pasakot visos savo autobiografijos ar pana\u0161iai. Daug nesismulkindamas papasakosiu, kokia velniava man atsitiko pernai prie\u0161 kal\u0117das. Po to a\u0161 vos neu\u017ever\u010diau kanop\u0173, ir mane atve\u017e\u0117 \u0161i\u010dia taisyti sveikatos. T\u0105 istorij\u0105 a\u0161 papasakojau ir D. B. o jis mano brolis ir taip toliau. Jis gyvena Holivude \u2014 ne per toliausia nuo \u0161itos pa\u0161vinkusios gydyklos \u2014 ir aplanko mane, galima sakyt, kiekvien\u0105 savaitgal\u012f. Sak\u0117, pats parve\u0161i\u0105s mane namo, kai paleis \u2014 gal jau kit\u0105 m\u0117nes\u012f. Jis neseniai nusipirko ,,Jaguar\u0105\u201c \u2014 tai toks angli\u0161kas automobili\u016bk\u0161tis, laisvai traukia du \u0161imtus myli\u0173 per valand\u0105. Arti keturi\u0173 t\u016bkstan\u010di\u0173 paklojo. Pinigo jis dabar turi kaip \u0161ieno. Ne taip kaip seniau, kai dar gyveno namie. Tada jis buvo normaliausias ra\u0161ytojas! Jeigu nesat apie j\u012f gird\u0117j\u0119, tai pasakysiu, kad jis para\u0161\u0117 klasi\u0161k\u0105 apsakym\u0173 knyg\u0105 \u2014 ,,Pasl\u0117pta \u017euvel\u0117\u201c. Ten geriausias apsakymas ir yra \u201ePasl\u0117pta \u017euvel\u0117\u201c. Apie vien\u0105 vaik\u0105, kuris niekam neleisdavo pa\u017ei\u016br\u0117ti savo auksin\u0117s \u017euvel\u0117s, nes buvo j\u0105 pirk\u0119s u\u017e nuosavus pinigus. I\u0161 koto virsk! 0 dabar D. B. \u2014 Holivudo prostitut\u0117, daugiau nieko. Jau kuo kuo, bet kinu tai tikrai \u0161lyk\u0161\u010diuosi. Apie filmus nebandykit man ir u\u017esiminti.

Prad\u0117siu pasakoti nuo tos dienos, kai i\u0161va\u017eiavau i\u0161 Pensio. Pensis \u2014 tokia vidurin\u0117 mokykla Egerstaune, Pensilvanijos valstijoj. Tikriausiai \u017einot. Bent jau reklamas tai tikrai esat mat\u0119. Garsinasi kokiam t\u016bkstanty \u017eurnal\u0173 \u2014 ir am\u017eiais demonstruoja t\u0105 pat\u012f \u0161vilp\u012f ant \u017eirgo, \u0161okan\u010dio per kli\u016btis. Tartum niekas\u010dia nieko daugiau neveikia, tik \u017eaid\u017eia ir \u017eaid\u017eia polo. 0 a\u0161, pasakysiu, nesu mat\u0119s arti mokyklos n\u0117 nusususio arkli\u016bk\u0161\u010dio. 0 po tuo \u0161vilpiu ant arklio b\u016bna para\u0161yta: ,Nuo 1888 met\u0173 m\u016bs\u0173 mokykla i\u0161ugd\u0117 daug puiki\u0173, sveikai protaujan\u010di\u0173 jaunuoli\u0173.\u201c Pasakokit bobutei! N\u0117 velnio jie ten nei\u0161ugdo \u2014 tas pats, kaip ir kitose mokyklose. Nepa\u017einojau a\u0161 Pensy n\u0117 vieno puikaus ar sveikai protaujan\u010dio

ar pana\u0161iai. Buvo gal pora vyruk\u0173. Daugi\u0173 daugiausia \u2014 pora. Bet jie turb\u016bt ir at\u0117jo\u012f
Pens\u012f tokie.

\u017dod\u017eiu, t\u0105 \u0161e\u0161tadien\u012f, kai a\u0161 i\u0161va\u017eiavau, Pensis lo\u0161\u0117 futbol\u0105 su Seksonholu. Atseit baisiai svarbus\u012fvykis. Buvo \u017eaid\u017eiama paskutin\u012f kart\u0105 sezone, ir jeigu m\u016bs\u0173 komanda b\u016bt\u0173 praki\u0161usi, visas Pensis b\u016bt\u0173 tur\u0117j\u0119s ma\u017e\u0173 ma\u017elausia pasikarti. Prisimenu, buvo kokia tre\u010dia valanda. a\u0161 stov\u0117jau pa\u010diam Tomseno kalvos vir\u0161uj, kaip tik \u0161alia tos idioti\u0161kos patrankos, kuri ten k\u0117pso nuo pat Nepriklausomyb\u0117s karo ar pana\u0161iai. Kaip ant delno ma\u010diau vis\u0105 stadion\u0105 ir abi komandas, besivaikan\u010dias viena kit\u0105 po aik\u0161t\u0119. I\u0161 tolo trib\u016bn\u0173 ai\u0161kiai ne\u012f\u017ei\u016br\u0117jau, ta\u010diau staugimas gird\u0117josi gerai \u2014 Pensio pus\u0117je staug\u0117 siau bingai garsiai, nes beveik visa mokykla, i\u0161skyrus mane, buvo stadione; o Seksonholo kra\u0161te visai skystai\u010dieps\u0117jo \u2014 juk sve\u010di\u0173 komanda negali prisive\u017eti daug sirgali\u0173.

Mergi\u0161\u010di\u0173 per futbolo rungtynes niekad neb\u016bdavo gausu. Tiktai baigiamajai klasei buvo leid\u017eiama atsivesti mergi\u0161\u010dias. Vienu \u017eod\u017eiu, Pensis visais punktais \u0161lyk\u0161ti mokykla. Man patinka b\u016bti ten, kur \u017emogus gali nors retkar\u010diais pamatyti mergi\u016bk\u0161t\u0119, nors jinai tiktai kasyt\u0173si rankas ar \u0161nyp\u0161t\u0173si nos\u012f, arba bent papras\u010diausiai kikent\u0173. Tik Selma Termer, direktoriaus dukt\u0117, teikdavosi apsilankyti\u012f rungtynes, ir gana da\u017enai, ta\u010diau ji ne i\u0161 t\u0173, d\u0117l kuri\u0173 einama i\u0161 proto. Nors apskritai ji \u0161auni mergi\u0161\u010dia. Kart\u0105 va\u017eiuodamas i\u0161 Egerstauno s\u0117d\u0117jau \u0161alia jos autobuse, ir mes, taip sakant, u\u017emezg\u0117m pokalb\u012f. Ji man patiko, nors jos nosis buvo ilga, o nagai nugrau\u017eti iki kraujo, ir liemenukas ka\u017eko prikim\u0161tas, kad stirksot\u0173\u012f visus \u0161onus \u2014 net gaila \u017ei\u016br\u0117ti. Man patiko, kad ji nesikelia\u012f padebesius, atseit jos t\u0117vas toks ir toks. Ji, matyt, pati \u017einojo, koks jis veidmainys ir seilius.

Ir stypsojau a\u0161 Tomseno kalvos vir\u0161\u016bn\u0117j, o ne stadione, mat buvau k\u0105 tik gr\u012f\u017e\u0119s i\u0161 Niujorko su fechtuotojais. A\u0161 buvau tos nelaimingos komandos kapitonas. Svarbi persona! Ryt\u0105 mes nuva\u017eiavom\u012f Niujork\u0105 var\u017eyb\u0173 su Makbernio mokykla. Ta\u010diau var\u017eybos ne\u012fvyko, nes a\u0161 palikau metro vagone aprang\u0105 ir visas m\u016bs\u0173 rapyras, visk\u0105. Teisyb\u0119 sakant, a\u0161 buvau ma\u017eiausiai kaltas, nes vis\u0105 laik\u0105 tur\u0117jau lakstyt prie plano, kad \u017einot\u0173me, kur i\u0161lipti. Tod\u0117l apie pus\u0119 trij\u0173 jau buvom Pensy, u\u017euot gr\u012f\u017e\u0119 apie pietus. Va\u017eiuojant traukiniu i\u0161 Niujorko, chebra vis\u0105 keli\u0105 mane ignoravo. Net juokas ima.

Buvau ne stadione dar ir d\u0117l to, kad\u0117jau atsisveikinti su seniu Spenseriu, savo istorijos mokytoju. Jis sirgo gripu, ir a\u0161 nebesitik\u0117jau prie\u0161 kal\u0117d\u0173 atostogas daugiau su juo susitikti. Buvau gav\u0119s nuo jo ra\u0161tel\u012f \u2014 senis nor\u0117jo, kad u\u017eei\u010diau atsisveikinti. Jis \u017einojo, kad a\u0161 nebegr\u012f\u0161iu\u012f Pens\u012f.

Tiesa, pamir\u0161au pasakyt \u2014 mane i\u0161gr\u016bdo i\u0161 mokyklos. Po atostog\u0173 man\u0119s nebelauk\u0117 gr\u012f\u017etant\u012f Pens\u012f, kadangi i\u0161 keturi\u0173 dalyk\u0173 susikirtau ir apskritai nepakankamai stengiausi, ir taip toliau. Mane da\u017enai\u012fsp\u0117davo, kad susiim\u010diau, \u2014 ypa\u010d ketvir\u010dio vidury, kai t\u0117vai atva\u017eiuodavo pasikalb\u0117ti su seniu Termeriu, \u2014 bet a\u0161 nesusi\u0117miau.\u0116m\u0117 ir i\u0161gr\u016bdo. I\u0161 Pensio da\u017enai gr\u016bda. Ten mokslo pa\u017eangumas labai auk\u0161tas. Rimtai.

Taigi buvo gruodis, \u0161alta kaip raganos u\u017eanty, o ypa\u010d ant tos idioti\u0161kos kalvos. Vilk\u0117jau tik striuke, netur\u0117jau n\u0117 pir\u0161tini\u0173, n\u0117 velnio. Prie\u0161 savait\u0119 ka\u017ekas tiesiog i\u0161 kambario nu\u0161vilp\u0117 kupranugario vilnos palt\u0105 ir pir\u0161tines p\u016bkiniu pamu\u0161alu, kurios buvo gatavai ki\u0161en\u0117se. Pensy pilna ilgapir\u0161\u010di\u0173. I\u0161 turting\u0173 \u0161eim\u0173 ten daug vyruk\u0173, ir vis vien ilgapir\u0161\u010di\u0173 apstu. Juo brangesn\u0117 mokykla, juo daugiau ilgapir\u0161\u010di\u0173 \u2014 be juoko. Na bet, kaip sakiau, stov\u0117jau prie tos idioti\u0161kos patrankos, \u017ei\u016br\u0117jau, kaip \u017eaid\u017eia, ir i\u0161 \u0161al\u010dio nebejau\u010diau u\u017epakalio.\u012e \u017eaidim\u0105 \u017ei\u016br\u0117jau ne per daug\u012fd\u0117miai. Tai buvo lyg ir atsisveikinimas. Kiek esu i\u0161va\u017eiav\u0119s i\u0161 mokykl\u0173 ir miest\u0173 n\u0117 nepagalvodamas, kad i\u0161va\u017eiuoju visam laikui.

Nem\u0117gstu. Nusispjaut, ar tas atsisveikinimas li\u016bdnas, ar nemalonus, bet, jeigu jau
i\u0161vykstu i\u0161 kur nors, noriu pajust, kad i\u0161vykstu. 0 jei nepajuntu, tai dar blogiau.

Ir man pasisek\u0117. Nelauktai prisiminiau vien\u0105 daikt\u0105 ir staiga pajutau, jog tikrai ne\u0161dinuos i\u0161\u010dia. Prisiminiau, kaip kart\u0105, rodos, spalio m\u0117nes\u012f, mes su Robertu Ti\u010dneriu ir Poliu Kempbelu prie\u0161ais mokykl\u0105 spard\u0117m futbolo kamuol\u012f. Jie \u0161aun\u016bs vyrukai, ypa\u010d Ti\u010dneris. Buvo jau prieblanda, nebetoli piet\u016bs, bet mes vis tiek spard\u0117m kamuol\u012f. Dar\u0117si vis tamsiau ir tamsiau, ir nieko nebemat\u0117m, ta\u010diau nenor\u0117jom liautis. Bet reik\u0117jo, nes vienas mokytojas, misteris Zembizis, kuris d\u0117st\u0117 biologij\u0105, i\u0161ki\u0161o galv\u0105 pro lang\u0105 ir liep\u0117 eiti\u012f bendrabut\u012f rengtis pietums. Jei galiu prisiminti toki\u0173 dalyk\u0173, tai visai lengvai atsisveikinu \u2014 taip da\u017eniausiai man ir b\u016bna. Kai tik suvokiau, kad i\u0161va\u017eiuoju i\u0161 Pensio ir nebegr\u012f\u0161iu, apsisukau\u012fr pasileidau b\u0117gti \u017eemyn kitu kalvos \u0161laitu, tiesiai link senio Spenserio nam\u0173. Jis gyveno ne prie mokyklos, o Entonio Veino aveniu.

B\u0117gau iki pagrindini\u0173 vart\u0173, tada valand\u0117l\u0119 sustojau atgauti kvapo. Jei norit \u017einot, velni\u0161kai negiliai kv\u0117puoju. Esu u\u017ekiet\u0117j\u0119s r\u016bkorius \u2014 tai yra buvau. Dabar mane privert\u0117 mesti. Be to, pernai u\u017eaugau puspenkto colio per metus! Tod\u0117l ir prikibo TBC, ir mane atsiunt\u0117\u010dia tyrimams ir kitokiems velniams, Nors apskritai esu visai sveikas.

Atsip\u016bt\u0119s perl\u0117kiau skersai 204 plent\u0105. Buvo velnioni\u0161ka plik\u0161ala, ir vos neparsitrenkiau. Pats ne\u017einau, kuri\u0173 gal\u0173 moviau kaip akis i\u0161deg\u0119s \u2014 tikriausiai buvo u\u017e\u0117j\u0119s toks\u016bpas. Perl\u0117k\u0119s\u012f kit\u0105 pus\u0119 pajutau, lyg ka\u017ekur i\u0161nykstu. Diena buvo beproti\u0161kai \u0161alta, apsiniaukusi, ir, per\u0117jus gatv\u0119, atrod\u0117, tarsi b\u016btum i\u0161nyk\u0119s am\u017einai.

Velnias, vos atsid\u016br\u0119s prie Spenserio dur\u0173, kad spustel\u0117jau skambut\u012f. Buvau sustip\u0119s kaip \u0161uo. Ausis g\u0117l\u0117, ir vos judinau nagus. ,,Ei, grei\u010diau, \u2014 beveik balsiai paraginau, \u2014 grei\u010diau atidarykit kas nors duris!\u201c Pagaliau sen\u0117 misis Spenser atidar\u0117. Spenseriai nelaik\u0117 tarnait\u0117s ir duris atidarin\u0117davo patys. Pinigais jie nebuvo aptek\u0119.

\u2014 Houldenas! \u2014 sako misis Spenser. \u2014 Tai gerai, kad at\u0117jai! Seniai matytas! Pra\u0161om, mielasis, pra\u0161om. Tikriausiai su\u0161alai iki gyvo kaulo? \u2014 Ji, atrod\u0117, d\u017eiaug\u0117si mane matydama. Ji mane m\u0117go. Bent a\u0161 taip manau.

\u0160oviau\u012f vid\u0173 kaip kulka.
\u2014 Kaip gyvenat, misis Spenser? \u2014 klausiu. \u2014 Kaip jau\u010diasi misteris Spenseris?
\u2014 Duok\u0161 savo striuk\u0119, mielasis, \u2014 sako jinai. Ji nei\u0161girdo, kaip a\u0161 pasiteiravau apie
misterio Spenserio sveikat\u0105. Buvo apykurt\u0117.
Ji pakabino mano striuk\u0119 prie\u0161kambary\u012f spint\u0105, o a\u0161 ranka susibraukiau plaukus.
Da\u017eniausiai kerpuosi e\u017eiuku, tai neb\u016btina ir \u0161ukuotis.
\u2014 Kaip gyvuojat, misis Spenser? \u2014 klausiu v\u0117l, bet garsiau, kad ji i\u0161girst\u0173.

\u2014 Kuo puikiausiai, Houldenai, kuo puikiausiai. \u2014 Ji u\u017edar\u0117 spint\u0105. \u2014 0 kaip tavo reikalai?\u2014 I\u0161 jos klausimo a\u0161 supratau, kad senis Spenseris bus prasitar\u0119s, jog mane i\u0161vijo.

\u2014 Neblogai, \u2014 sakau. \u2014 0 kaip laikosi misteris Spenseris? Gal jau pra\u0117jo gripas?
\u2014 Pra\u0117jo! Jis dabar, Houldenai, kaip... na tiesiog ne\u017einau kaip kas!.. Jis savo kambary,
mielasis. Eik tiesiai.
ANTRAS SKYRIUS

Spenseriai gyveno atskiruose kambariuose. Tur\u0117jo abu po septyniasde\u0161imt met\u0173, gal net daugiau. Ta\u010diau dar sugeb\u0117jo d\u017eiaugtis gyvenimu, nors jis jau ai\u0161kiai\u0117jo\u012f pabaig\u0105. \u017dinau, jog taip sakyti negerai, bet a\u0161 nieko bloga neturiu galvoj. Tai yra a\u0161 daug galvojau

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ruta Suchockyte liked this
justeee123 liked this
eiginisk liked this
Jurigata Mikal liked this
ladovile liked this
Sarunas Gatavina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->