Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Su Dung Bien Tan Sinamics G110

Huong Dan Su Dung Bien Tan Sinamics G110

Ratings:
(0)
|Views: 166|Likes:
Published by Lê Gia

More info:

Published by: Lê Gia on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

pdf

text

original

 
 
H
ướ
ng d
n v
n hành Tháng 11/04
Upload by www.bientan.hnsv.com
Dien dan Bien tan Viet Nam
 
nh báo, l 
ư 
u ý chú ý Tháng 11/04
SINAMICS G110H
ướ
ng d
n v
n hành (b
n rút g
n)2
H
ướ
ng d
n v
n hành rút g
n s
 
đề
c
p
đế
n h
u h
ế
t các
ng d
ng ph
bi
ế
n nh
t c
a Sinamics G110.Tài li
u này
đ
úng v
i các phiên b
n m
m 1.0 và 1.1 c
a b
bi
ế
n t
n.
Để
bi
ế
t thêm chi ti
ế
t, hãyxem B
n H
ướ
ng d
n v
n hành và Danh sách các thông s
.
C
nh báo, l
ư
u ý và chú ý
Các c
nh báo, l
ư
u ý và chú ý
đượ
c
đư
a ra
để
 
đả
m b
o an toàn cho ng
ườ
i s
d
ng và tránh h
ư
h
icho s
n ph
m ho
c các b
ph
n c
a thi
ế
t b
 
đ
i kèm.
Các c
nh báo, l
ư
u ý và chú ý c
th
áp d
ng cho t
ng ho
t
độ
ng
đượ
c li
t kê
ph
n
đầ
u c
a cácch
ươ
ng liên quan và
đượ
c nh
c l
i ho
c b
sung t
i các ph
n quan tr 
ng trong các ch
ươ
ng này.Hãy
đọ
c các thông tin này th
t c
n th
n, vì chúng góp ph
n
đả
m b
o an toàn cho chính ng
ườ
i s
 d
ng và c
ũ
ng s
giúp kéo dài tu
i th
c
a b
bi
ế
n t
n SINAMICS 110 và các thi
ế
t b
 
đ
i kèm.
C
NH BÁO
Thi
ế
t b
này có m
c
đ
i
n áp nguy hi
m
đ
i
u khi
n các b
ph
n c
ơ
khí quay có
độ
nguyhi
m cao. N
ế
u không tuân theo các c
nh báo ho
c không th
c hi
n theo các h
ướ
ng d
n trongtài li
u này thì s
làm
nh h
ưở
ng
đế
n tu
i th
c
a máy, gây nguy hi
m cho ng
ườ
i s
d
ngho
c thi
t h
i l
n v
tài s
n.
Ch
ỉ 
nh
ng ng
ườ
i nào có trình
độ
chuyên môn phù h
p m
i
đượ
c v
n hành thi
ế
t b
này, và ch
ỉ 
 sau khi
đ
ã n
m
đượ
c t
t c
các chú ý v
an toàn, các quy trình cài
đặ
t, v
n hành và b
od
ưỡ
ng trong tài li
u này. Vi
c v
n hành thi
ế
t b
t
t và an toàn ph
thu
c vào các thao tác, l
p
đặ
t, v
n hành và b
o d
ưỡ
ng m
t cách h
p lý.
Các mô-
đ
un trên m
ch l
c c
a bi
ế
n t
n SINAMICS G110 v
n
m
c
đ
i
n áp nguy hi
m trongvòng 5 phút sau khi
đ
ã ng
t t
t c
các
đ
i
n áp. Do
đ
ó, tr 
ướ
c khi ti
ế
n hành b
t c
m
t thao tácnào v
i các mô-dun này, ng
ườ
i s
d
ng luôn ph
i ch
5 phút sau khi ng
t bi
ế
n t
n kh
ingu
n
đ
i
n. Trong kho
ng th
i gian này, các mô-
đ
un s
t
phóng
đ
i
n.
Các
đầ
u n
i ngu
n
đ
i
n vào, các
đầ
u n
i DC và các
đầ
u n
i
độ
ng c
ơ
đ
i
n áp nguy hi
mngay c
khi bi
ế
n t
n không ho
t
độ
ng. Tr 
ướ
c khi th
c hi
n b
t k
cài
đặ
t nào, hãy ch
5 phút
để
thi
ế
t b
phóng h
ế
t
đ
i
n sau khi t
t ngu
n.
Trong quá trình t
i thông s
vào b
bi
ế
n t
n b
ng công c
cài
đặ
t STARTER ho
c t
BOP,
đầ
u ra s
có th
m
t tín hi
u gi
. Tr 
ướ
c khi t
i thông s
vào bi
ế
n t
n, c
n th
c hi
n cácbi
n pháp phòng tránh thích h
p
để
 
đả
m b
o t
i c
a
độ
ng c
ơ
có th
 
đượ
c t
m d
ng, ví d
 b
ng phanh hãm ngoài ho
c h
t
i xu
ng
đấ
t cho an toàn.
Upload by www.bientan.hnsv.com
Dien dan Bien tan Viet Nam
 
Tháng 11/04
nh báo, l 
ư 
u ý và chú ý 
SINAMICS G110H
ướ
ng d
n v
n hành (b
n rút g
n)3 
CHÚ Ý
Thi
ế
t b
này có kh
n
ă
ng b
o v
 
độ
ng c
ơ
bên trong kh
i quá t
i theo UL508C ph
n 42 (hãyxem thông s
P0610 và P0335). Ch
c n
ă
ng b
o v
quá t
i I
2
t c
a bi
ế
n t
n luôn b
t theo m
c
đị
nh.C
ũ
ng có th
b
o v
 
độ
ng c
ơ
kh
i quá t
i b
ng PTC bên ngoài thông qua
đầ
u vào s
.
Thi
ế
t b
này phù h
p trong m
ch
đ
i
n có dòng
đố
i x
ng không quá 10000 A (rms),
 
đ
i
n ápc
c
đạ
i 230 V khi
đượ
c b
o v
b
i các c
u chì lo
i H ho
c K, áp-tô-mát ho
c b
 
đ
i
u khi
n
độ
ng c
ơ
có s
n ch
c n
ă
ng t
b
o v
.
Ch
ỉ 
dùng dây
đồ
ng Lo
i1 75
o
Ccó ti
ế
t di
n
đượ
c ghi c
th
trong M
c 2.1 (xem M
c 2.1).
Nhi
t
độ
môi tr 
ườ
ng xung quanh cho phép l
n nh
t, tu
vào thi
ế
t b
, là 40
0
C ho
c 50
0
C.
Hãy
đọ
c c
n th
n các h
ướ
ng d
n an toàn, các c
nh báo và t
t c
các nhãn c
nh báo g
n trênthi
ế
t b
tr 
ướ
c khi th
c hi
n quá trình l
p
đặ
t và cài
đặ
t.Hãy gi
t
t c
các nhãn c
nh báo c
n th
n
để
có th
d
dàng
đọ
c
đượ
c và hãy thay các nhãn b
m
tho
c b
h
ng.
Upload by www.bientan.hnsv.com
Dien dan Bien tan Viet Nam

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->