Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Toppila,_Heikki_-_Fiul_mortii

Toppila,_Heikki_-_Fiul_mortii

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by api-3699610

More info:

Published by: api-3699610 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

heikki toppila
fiul mor\u0162ii

la hotarul dintre via\u0163\u0103 \u015fi moarte se v\u0103d r\u0103t\u0103cind mul\u0163imi de oameni
slei\u0163i, pustii\u0163i de boli, t\u00e2r\u00e2ndu-se asemeni unor \u00eensp\u0103im\u00e2nt\u0103toare \u015fi
resping\u0103toare st\u00e2rvuri. moartea le-a \u00eensemnat cu pecetea ei carcasele
puturoase, de\u015fi spre paji\u015ftile \u00eensorite ale vie\u0163ii n\u0103zuie\u015fte \u00eenc\u0103 sufletul
\u00eenc\u0103rcat de p\u0103cate.

aceasta este calea pe care o str\u0103bate \u015fi silveri, fiul mor\u0163ii, uciga\u015f \u015fi
sperjur, un om negricios, slab, pe jum\u0103tate orb, care de trei ori a sc\u0103pat de
securea c\u0103l\u0103ului \u015fi al c\u0103rui spate e \u00eensemnat de cicatricile ustur\u0103toare ale
biciului la care a fost de \u015fapte ori os\u00e2ndit. acolo silveri-fiul-mor\u0163ii se \u00eenv\u00e2rte
\u00een acela\u015fi cerc, \u00eentemni\u0163at \u00een timpul care se re\u00e2nnoie\u015fte mereu,
repet\u00e2ndu-\u015fi r\u0103t\u0103cirile vie\u0163ii, el merge cu pa\u015fi gravi de la casa la cas\u0103 prin
satele \u00eentunecate de dincolo de \u0163\u0103rmul de\u015ftept\u0103rii, se \u00eenv\u00e2rte\u015fte, cu
carnea-i st\u00e2rnit\u0103, str\u0103bate ca \u015fi \u00eenainte c\u0103rarea str\u0103lucitoare, deschide o
u\u015f\u0103 familiar\u0103, recunoa\u015fte chipul \u015ftiut al unei fete. dar privirea fetei e
stranie, lui silveri i-e fric\u0103. ce s\u0103 se fi \u00eent\u00e2mplat oare? privirea fetei e
\u00eentr-adev\u0103r foarte ciudat\u0103... silveri arunc\u0103 o privire piezi\u015f\u0103. vede o vatr\u0103
\u00eemb\u00e2csit\u0103 de funingine, o banc\u0103, o etajer\u0103, b\u00e2rnele \u00eennegrite ale pere\u0163ilor.
c\u00e2t e de ciudat\u0103 aceast\u0103 \u00eenc\u0103pere, \u00eenc\u0103perea aceasta at\u00e2t de intim\u0103
odinioar\u0103. iese \u015fi o ia de-a lungul c\u0103r\u0103rii ce duce la remiz\u0103. tat\u0103l fetei \u00eel
\u00eent\u00e2mpin\u0103 dojenindu-l.

\u2014 hal de b\u0103rbat, s\u0103 lase o fat\u0103 \u00een starea asta, bomb\u0103ne tat\u0103l. toate
astea au \u00eemboln\u0103vit-o, \u015fi mi-e de-a dreptul team\u0103 \u0103 m\u0103 g\u00e2ndesc ce-o s\u0103 se
aleag\u0103 de capul ei.

tat\u0103l are un aer grav, e sup\u0103rat, \u015fi c\u00e2nd bomb\u0103ne graseiaz\u0103 pu\u0163in.
silveri nu r\u0103spunde nimic \u015fi-o apuc\u0103 pe c\u0103rarea care duce la p\u0103\u015fune.
\u2014 uit\u0103-te la el cum o \u00eentinde ca un pierde-var\u0103, de\u015fi \u015ftie prea bine
cum stau lucrurile.

b\u0103tr\u00e2nul continu\u0103 s\u0103 bomb\u0103ne cu aceea\u015fi graseiere. silveri \u00ee\u015fi vede de
drumul lui, nici m\u0103car nu \u00eentoarce capul, de\u015fi privirea b\u0103-tr\u00e2nului \u00eei arde
ceafa, merge doar cufundat \u00een sine.

via\u0163a lui silveri se scurgea cu repeziciune \u00een vremea cinci b\u0103tea c\u0103ile
p\u0103catului \u015fi se l\u0103sa purtat de zadarnicul v\u00e2rtej al pl\u0103cerilor.

\u015ei iat\u0103 c\u0103 acum trebuie s\u0103 fie biciuit. o poveste ur\u00e2t\u0103, nici vorb\u0103. se
g\u0103sea la ferma lui r\u0103m\u0103l\u0103, beat, chefuind cu mai mul\u0163i, c\u00e2nd iapa cea
neagr\u0103 ap\u0103ru \u00een curte, sub fereastr\u0103, \u015fi b\u0103u din mustul care fermenta \u00een
cad\u0103. b\u0103u lichidul cum ar fi b\u0103ut ap\u0103, astfel \u00eenc\u00e2t, dup\u0103 ce se cl\u0103tin\u0103 o
clip\u0103 pe picioare, se pr\u0103bu\u015fi ca lovit\u0103 de un glon\u0163.

\u2014 iapa neagr\u0103 a cr\u0103pat, iapa neagr\u0103 a cr\u0103pat, strigar\u0103 copiii, aduna\u0163i

\u00een fa\u0163a u\u015fii.
oamenii d\u0103dur\u0103 buzna \u00een curte.
\u2014 s-a cur\u0103\u0163at repede, zise umil.
\u2014 at\u00e2t i-a fost, zise st\u0103p\u00e2nul casei. jupui\u0163i-i pielea!

\u015ei \u00eentreaga ceat\u0103 de be\u0163ivani t\u0103b\u0103r\u00e2r\u0103 \u015fi jupuir\u0103 iapa, care \u00een clipa
urm\u0103toare alerga din nou prin curte, de\u015fi pielea \u00eei z\u0103cea \u00een iarb\u0103.

\u015ei iat\u0103-l acum pe silveri biciuit pentru isprava asta nuielele \u00eei g\u00e2dil\u0103
familiar pielea cicatrizat\u0103. numai el e pedepsit... pedeapsa aceasta crud\u0103
st\u00e2rne\u015fte m\u00e2nia lui silveri. numai lui i-au jucat renghiul \u0103sta, s\u0103 fie biciuit
pentru c\u0103 a jupuit un cal. \u015ei totu\u015fi luaser\u0103, parte \u015fi al\u0163ii, de altfel chiar
st\u0103p\u00e2nul casei \u00eei \u00eendemnase s-o fac\u0103, \u015fi el \u00eensu\u015fi pusese m\u00e2na \u00eempreun\u0103 cu
ceilal\u0163i.

foarte r\u0103u c\u0103 s-a \u00eent\u00e2mplat a\u015fa. o s\u0103 se r\u0103zbune el, o s\u0103-jupoaie \u015fi
vacile lui r\u0103m\u0103l\u0103. ei da, a\u015fa va face, va jupui vacile lui r\u0103m\u0103l\u0103. \u015ei ce-o s\u0103
mai r\u00e2d\u0103 atunci, o s\u0103-i \u00eenve\u0163e silveri minte. vacile jupuite mugesc \u00eenaintea
por\u0163ii lui ram\u0103la, slugile strig\u0103, \u015fi st\u0103p\u00e2na casei le\u015fin\u0103 \u00een pragul grajdului.
silveri se pr\u0103p\u0103de\u015fte de r\u00e2s. dar ce-i asta? clipe\u015fte din ochi. va trebui oare
s\u0103 pl\u00e2ng\u0103 acuma dup\u0103 ce-a r\u00e2s pe s\u0103turate? sade pe o banc\u0103, la ferma,
m\u00e2nc\u00e2ndu-\u015fi merindele din traist\u0103, c\u00e2nd st\u0103p\u00e2na casei iese-n prag
strig\u00e2ndu-l:

\u2014 ia vino\u00eencoa, la grajd!
\u015ei c\u00e2nd se duce, acolo, \u00een fa\u0163a grajdului, vede vacile jupuite, cu carnea
tumefiat\u0103, \u015firoind de s\u00e2nge.
\u2014 doamne sfinte, exclam\u0103 silveri, nu erau vacile lui r\u0103m\u0103l\u0103?

silveri e \u00eentins pe banc\u0103, legat, \u015fi lovituri de nuiele cad cu nemiluita pe
spinarea lui. ele \u00eei g\u00e2dil\u0103 cu familiaritate pielea cicatrizat\u0103. doar el e
pedepsit. \u015ei sufer\u0103 cumplit din cauza asta. doar el e pedepsit. ce s\u0103 fie
apari\u0163ia asta \u00eentunecat\u0103? e aceea\u015fi iap\u0103 neagr\u0103, \u015fi silveri izbe\u015fte \u00een pielea
ei cu pumnii pentru a o jupui, izbe\u015fte, izbe\u015fte mereu, la nesf\u00e2r\u015fit.

a\u015fa se scurge existen\u0163a lui silveri, retr\u0103indu-\u015fi mereu trecutul, \u00een felul
acesta \u00ee\u015fi pl\u0103te\u015fte grelele p\u0103cate. \u015ei \u00een timp ce zace acolo, \u00een groapa
caznelor, maic\u0103-sa vine s\u0103-i r\u0103coreasc\u0103 fruntea \u00eencins\u0103.

\u2014 trebuie s-o \u00eenduri \u015fi pe asta, \u00eei spune mama, p\u0103catele-\u0163i sunt grele.
\u2014 da, sunt grele, repet\u0103 silveri.

abia acum \u015fi-a dat seama. sunt grele... acum, c\u0103 mama lui a venit s\u0103-l
vad\u0103, se simte at\u00e2t de bine. acum nu mai e dec\u00e2t un b\u0103ie\u0163a\u015f care se joac\u0103
cu un cal de lemn alb, av\u00e2nd parc\u0103 ciorapi negri \u00een picioare. mu\u015ftele nu-i
dau pace, una chiar \u00eel \u015fi \u00een\u0163eap\u0103 \u00een genunchi. silveri prinde g\u00e2ngania, o
chinuie\u015fte un pic, apoi \u00eei smulge labele \u015fi aripile \u015fi \u00een cele din urm\u0103 o
omoar\u0103.

\u2014 n-o omor\u00ee, \u00eei spune mama. e p\u0103cat.
\u2014 ce-i aia p\u0103cat? \u00eentreab\u0103 silveri.
\u00cen timp ce i se explic\u0103 ce e un p\u0103cat, aude undeva o voce tremurat\u0103:
\u2014 \u015ei chiar de-\u0163i sunt p\u0103catele ro\u015fii ca s\u00e2ngele, se vor albi ca z\u0103pada.

b\u0103tr\u00e2nul ihanteri t\u0103lm\u0103ce\u015fte cuv\u00e2ntul domnului oamenilor care stau
pe iarb\u0103, \u00een curte, el le spune c\u0103 orice r\u0103u se toce\u015fte \u015fi piere \u00eencetul cu
\u00eencetul, numai binele r\u0103m\u00e2ne, negrul devine alb. \u015ei silveri simte \u00een sinea lui
c\u0103 odat\u0103 \u015fi odat\u0103, la sf\u00e2r\u015fitul vremurilor, \u015fi p\u0103catele lui ro\u015fii ca s\u00e2ngele se
vor albi, demult a sim\u0163it lucrul acesta.

dar, mai de departe, se aude o voce \u00eenghe\u0163at\u0103, cuvintele ne\u00e2nduplecate
ale omului sever care cite\u015fte textul legii:
\u2014 oricine va avea leg\u0103turi cu o ruda legitim\u0103 sau nelegitim\u0103, \u00een linie
ascendent\u0103 sau descendent\u0103, \u015fi dac\u0103 leg\u0103tura are loc cu fiica fratelui, sau

cu fiica surorii, sau cu urma\u015fii lor, \u015fi dac\u0103 astfel are loc un adulter simplu
sau dublu \u00eentre rude apjopiate, b\u0103rbatul va fi tras pe roat\u0103, iar femeia
adulter\u0103 vafi ars\u0103 pe e\u015fafod. dac\u0103 \u00eens\u0103, ca aici, leg\u0103tura e mai pu\u0163in grav\u0103,
un simplu paca\u0163 trupesc cu o femeie nec\u0103s\u0103torit\u0103, omul va fi pedepsit cu

patruzeci de lovituri de nuiele.

\u015ei iat\u0103. o os\u00e2nd\u0103 s\u00e2ngeroas\u0103 \u00eel a\u015fteapt\u0103 acurn pe silveri. dar e sf\u0103tuit
s\u0103 se \u00eempace, \u015fi cur\u00e2nd iat\u0103-l \u00een fa\u0163a unei por\u0163i prea bine cunoscute.
ograda e plin\u0103 de gunoi, o pisic\u0103 moart\u0103 zace chiar pe scar\u0103. silveri intr\u0103 \u00een
cas\u0103, deschide o u\u015f\u0103 pe care o \u015ftie bine \u015fi se treze\u015fte \u00een fa\u0163a unei fete pe
care o \u015ftie la fel de bine.

\u2014 bun\u0103 seara.
silveri se a\u015faz\u0103 pe banr\u0103 f\u0103r\u0103 ca cineva s\u0103-l fi poftit.
\u2014 a\u015fadar nu prea merge treaba?
f\u0103r\u0103 a-i r\u0103spunde, fata \u00eel prive\u015fte straniu, cu ochii injecta\u0163i. ea r\u0103m\u00e2ne

locului, scotocind \u00eentr-un co\u015f.
\u2014 nu merge treaba?
fata \u00eel prive\u015fte. are o privire foarte ciudat\u0103, care pe silveri
\u00cel face s\u0103 se cutremure. \u00centr-adev\u0103r, privirea ei e foarte ciudat\u0103.
din co\u015f se-aude un sc\u00e2ncet.
\u2014 ce ai acolo, un copil?
\u015ei iat\u0103-l acum \u00eenaintea lui silveri pe santeri kalaoja, noul iubit al fetei.
\u2014 va s\u0103 zic\u0103 asta era povestea? bomb\u0103ne silveri, \u015fi cei doi se \u015fi
\u00eencaier\u0103 acolo \u00een curte.
omul love\u015fte, silveri love\u015fte, \u00een timp ce fata, cu pumnul ridicat, strig\u0103
ceva de ne\u00e2n\u0163eles, a\u0163\u00e2\u0163\u00e2ndu-l pe santeri \u00eempotriva iu\u00bb silveri.

silveri o ia la fug\u0103 dinaintea lui santeri \u015fi se afund\u0103 \u00eentr-c p\u0103dure
\u00eentunecoas\u0103, r\u0103t\u0103cind de-a lungul unor poteci umbroase \u015fi \u00eentortocheate.
dinapoia arborilor \u00eel p\u00e2ndesc omule\u0163i de-o \u015fchioap\u0103, care, \u00een vreme ce el se
t\u00e2r\u0103\u015fte f\u0103r\u0103 nici o ap\u0103rare, \u00eel \u00een\u0163eap\u0103 cu arme ascu\u0163ite, ce-i produc o
durere ustur\u0103toare. silveri-fiul-mor\u0163ii caut\u0103 sc\u0103pare \u00een cel mai ad\u00e2nc desi\u015f,
dar cine-l a\u015fteapt\u0103 acolo? tocmai santeri kalaoja care-l amenin\u0163\u0103 cu un
cu\u0163it, scr\u00e2\u015fnind din din\u0163i, m\u00e2r\u00e2ind ca o fiar\u0103, provoc\u00e2ndu-l. se \u00eencaier\u0103 cu
furie, pumnii izbesc cu un zgomot surd carnea, din\u0163ii scr\u00e2\u015fnesc. se bat
sc\u0103lda\u0163i \u00een sudoare, opintindu-se, g\u00e2f\u00e2ind. silveri \u00eei smulge arma lui santeri
\u015fi izbe\u015fte cu toat\u0103 puterea. se aude un p\u00e2r\u00e2it oribil, ceva cedeaz\u0103 \u015fi silveri
simte c\u0103 santeri \u00ee\u015fi vars\u0103 asupra lui s\u00e2ngele, un s\u00e2nge cald, cu miros
resping\u0103tor. sleit, se pr\u0103bu\u015fe\u015fte sub muribund. o grea\u0163\u0103 puternic\u0103 \u00eel
cuprinde, \u00een timp ce s\u00e2ngele cald curge de-a lungul corpului s\u0103u. nu vede,
n-aude \u015fi nu mai simte nimic altceva. s\u00e2ngele cald curge f\u0103r\u0103 \u00eencetare
peste el, \u00een\u0103bu\u015findu-l cu mirosul lui.

\u015ei \u00eenainte ca le\u015finul s\u0103-l cuprind\u0103, silveri apuc\u0103 s\u0103 strige:
\u2014 lua\u0163i de pe mine ve\u015fm\u00e2ntul r\u0103zbun\u0103rii, lua\u0163i de pe mine ve\u015fm\u00e2ntul
r\u0103zbun\u0103rii!
\u00centr-un t\u00e2rziu, \u00eel de\u015fteapt\u0103 o durere ascu\u0163it\u0103 \u00een spate. ceata piticilor se

agit\u0103, strig\u0103 \u015fi gesticuleaz\u0103 \u00een jurul unor oameni care \u00eel lovesc.
\u2014 vai \u0163ie, silveri-fiu-al-mor\u0163ii, l-ai ucis pe santeri kalaoja!
ei strig\u0103 \u015fi scr\u00e2\u015fnesc din din\u0163i, \u00eempung\u00e2ndu-l cu armele lor pe omul

care fuge.
\u2014 dobor\u00e2\u0163i-l pe uciga\u015f, dobor\u00e2\u0163i-l pe silveri-fiul-mor\u0163ii!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->