Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Tao Thu Muc Va Luu Tap Tin

Huong Dan Tao Thu Muc Va Luu Tap Tin

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 842|Likes:
Published by api-3707265

More info:

Published by: api-3707265 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
 
 
MUÏC LUÏC
HÖÔÙNG DAÃN TAÏO THÖ MUÏC..................................................................3HÖÔÙNG DAÃN LÖU TAÄP TIN VAØO THÖ MUÏC ÑAÕ TAÏO.........................4HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ TAÄP TIN ÑAÕ ÑÖÔÏC LÖU VAØO THÖ MUÏC...............6
 
 
HÖÔÙNG DAÃN TAÏO THÖ MUÏC
Ví duï : Taïo thö muïc
giaùo aùn khoái 10
trong
oå ñóa E ( taïo thö muïc trong oå ñóa C, D, USB, A töông töï)Böôùc 1:
 Nhaùy ñuùp chuoät vaøo shortcut (bieåu töôïng)
My computer
treân maøn hình desktopBöôùc 2: Cöûa soå My computer hieän ra, nhaùy ñuùp chuoät vaøo oå ñóa EBöôùc 3: cöûa soå cuûa oå ñóa E ñöôïc môû ra, nhaáp traùi chuoät vaøo File
New
FolderBöôùc 4: goõ teân thö muïc
 Roài goõ phím Enter

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thai Ngo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->