Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matlamat Pendidikan Islam

Matlamat Pendidikan Islam

Ratings:
(0)
|Views: 97|Likes:
Matlamat Pendidikan Islam
PENDAHULUAN Pendidikan membawa pengertian yang cukup luas. Ia meliputi hampir kesemua bidang aktiviti manusia daripada yang paling kecil seperti menjala ikan untuk dijadikan lauk hingga kepada aktiviti yang lebih kompleks seperti berfikir dalam bentuk individual ataupun secara kolektif. Boleh dikatakan, ia mencakupi bidang-bidang yang sama luasnya dengan tamadun sesuatu bangsa itu sendiri. Ini termasuklah bidang-bidang seperti falsafah, kesusasteraan, matematik, sains d
Matlamat Pendidikan Islam
PENDAHULUAN Pendidikan membawa pengertian yang cukup luas. Ia meliputi hampir kesemua bidang aktiviti manusia daripada yang paling kecil seperti menjala ikan untuk dijadikan lauk hingga kepada aktiviti yang lebih kompleks seperti berfikir dalam bentuk individual ataupun secara kolektif. Boleh dikatakan, ia mencakupi bidang-bidang yang sama luasnya dengan tamadun sesuatu bangsa itu sendiri. Ini termasuklah bidang-bidang seperti falsafah, kesusasteraan, matematik, sains d

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Katiri Sahirin Haimin on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
Matlamat Pendidikan Islam
PENDAHULUAN
Pendidikanmembawa pengertian yang cukup luas. Ia meliputi hampir kesemua bidang aktiviti manusia daripada yang paling kecil seperti menjala ikanuntuk dijadikan lauk hingga kepada aktiviti yang lebih kompleks seperti berfikir dalam bentuk individual ataupun secara kolektif. Boleh dikatakan, ia mencakupibidang-bidang yang sama luasnya dengan tamadun sesuatu bangsa itu sendiri.Ini termasuklah bidang-bidang seperti falsafah, kesusasteraan, matematik, sains dan teknologi, pertukangan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Jadi persoalannya,bagaimanakah sesuatu pendidikan itu mampu mencapai hasrat untuk melahirkanindividu yang dapat menyumbang ke arah kemajuan diri, masyarakat dannegara.Jawapannya adalah bergantung kepada isikandungan kurikulumsuatumata pelajaran. Kandungan Kurikulum menentukan sama ada suatu matapelajaran itu mampu mendidik individu untuk menjadi seseorang yang bukansahaja dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehinya untuk kegunaan sendiri,malah dapat digunakan sebaiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.Memandangkan betapa pentingnya kandungan kurikulum itu sendiri,maka pakar-pakar pendidikan telah menyediakan mata pelajaran-mata pelajaranyang difikirkan mempunyai kepentingan kepada masyarakat masing-masing.Jadi dalam konteks Malaysia, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) telah diperkenalkan. Dalamkurikulum ini, pendidikan agama (Islam) dan moral adalah dititikberatkan danmenjadi teras kepada mata pelajaran yang lain untuk memastikan matlamat
1
 
pendidikan negara yang digariskan melaluiFalsafah Pendidikan Negaradapatdicapai.Kurikulum yang perlu dimasukkan dalampendidikan Islamseharusnyamerangkumi semua usaha dan tujuan agar anak-anak Islam dapat dibentuksebagai seorang individu yang soleh melalui penerapan nilai-nilai intelek, rohani, jasmani dan emosi yang seimbang agar mereka ini nanti mampu memikultanggungjawab yang dituntut dalam ajaran Islam.
DEFINISI
Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik danmelatih akliah, jasmaniah, dan rohaniah manusia. Ia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan al-Qur’an dan sunnah Rasulullahs.a.w bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan dirikepada Allah semata-mata. Untuk mencapai matlamat tersebut,pendidikan akliah atau intelektual amat penting dalam mendidik akal.Ini kerana akal merupakan unsur paling berharga kepada manusiayang bertindak (berfikir) secara rasional tetapi kemampuannya agakterbatas.Fungsi tersebut telah dijelaskan dalam perkataan “iqra’” yangmana keadaan akal sentiasa menerima bimbingan Allah. Oleh itu,pendidikan Islam menekankan peri pentingnya pengisian dalammelatih akliah manusia dengan nilai-nilai ketuhanan (ilmu tauhid), sifatketaatan (ta’abbud) dan penyucian rohani (tazkiyyah). Dengandemikian, pendidikan akal atau mental tidak tersisih daripada nilai-nilaikerohanian. Pendidikan jasmani pula meliputi aspek fizikal dan mental.
2
 
Kedua duanya turut diberi perhatian dalam pendidikan Islam. Iamerangkumi kebersihan, kesihatan, kecergasan, kekuatan, keberaniandan disiplin. Ia bertujuan melahirkan insan yang sihat dan kuat untukmenjalankan kewajipan kepada Allah. Selain itu, pendidikan jasmani juga dilihat dari sudut kerohanian dan kejiwaan yang menitikberatkanpembersihan jiwa (tazkiyyah nafs) serta keluruhan budi pekerti melaluiakhlak. Pendidikan yang berbentuk rohani atau spiritual juga pentingdalam Islam iaitu dalam konteks hubungan manusia dengan Allah.Keyakinan kepada Allah menjadi asas dalam mencapai kejayaankerana kekuatan rohani yang dimiliki oleh individu itu membawakepada kekukuhan pendidikan fizikal, intelektual dan akhlak. Denganitu, pendidikan Islam tidak akan wujud tanpa disertai pendidikanrohani. Maka bertitik tolak dari pengertian ini, Islam menekankanbeberapa aspek tertentu yang perlu diutamakan dalam pendidikanIslam. Pendidikan Islam itu berlaku secara berterusan sama ada formalatau tidak formal. Ini bererti pendidikan yang berasaskan nilai-nilaiIslamiah tidak hanya terhad kepada pengajaran akademik tetapi jugabimbingan asuhan yang dilakukan oleh pendidik. Justeru, pendidikanIslam juga merupakan satu proses menerapkan nilai-nilai Islam danmerealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaan insan, pembentukandan pemasyarakatannya mengikut dasar-dasar yang digariskan olehAllah serta membentuk sikap dan tingkah laku seseorang. Ia juga bolehdianggap sebagai suatu konsep yang mengandungi langkah-langkahdan kaedah-kaedah ilmiah yang dibawa oleh Islam bagi menjaminpembentukan peribadi yang sesuai dengan akidah Islam.
KONSEP DAN SIFAT PENDIDIKAN ISLAM
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->