Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

1.Opæi podaci
■Stanje èekanja
Oznake povezane s radnjama
Oznake podatkovne veze
Preureðivanje izbornika
Prebacivanje izmeðu aplikacija
■Popisi opcija
■Navigacijska traka – vodoravno kretanje
■Radnje koje su zajednièke svim aplikacijama
■Ugaðanje glasnoæe
Zvuènik
Rad sa slu¹alicama
■Za¹tita tipkovnice
■Zajednièka memorija
2.Opis telefona
■Upuæivanje poziva
Upuæivanje poziva uz uporabu imenika
Pozivanje svojeg spremnika glasovnih poruka
Brzo biranje broja telefona
Uspostavljanje konferencijske veze
■Odgovaranje na poziv
Opcije tijekom poziva
Poziv na èekanju (usluga mre¾e)
Postavke preusmjeravanja poziva
■Zapisnik – Popis poziva i opæi zapisnik
Popis zadnjih poziva
Trajanje poziva
Brojilo GPRS podataka
Pregledavanje opæeg zapisnika
3.Osobni podaci
Stvaranje posjetnica
Kopiranje imena izmeðu SIM kartice i memorije telefona
Izmjena posjetnica
Pregledavanje posjetnice
Upravljanje skupinama kontakata
Stvaranje kalendarskih zapisa
■Prijenos podataka s kompatibilnih Nokia telefona
4.Multimediji
■Fotoaparat
Snimanje fotografija
■Pregledavanje slika
Zumiranje spremljene slike
Preèaci preko tipkovnice
■Video snimaè
Snimanje video isjeèka
Postavljanje Video snimaèa
■RealOne Player™
Reprodukcija multimedijskih zapisa
Izmjena postavki
Otvaranje zapisa
Ostale pretpostavljene mape
Preuzimanje zapisa
Stavljanje slika na poslu¾itelj za slike (usluga mre¾e)
5.Poruke
■Poruke - Opæi podaci
Otvaranje primljene poruke
Dodavanje primatelja
Opcije slanja
■Unos teksta
Uporaba uobièajenog naèina unosa teksta
Uporaba prediktivnog naèina unosa teksta
Kopiranje teksta
Opcije izmjene
■Stvaranje i slanje novih poruka
Pisanje i slanje tekstualnih poruka
Multimedijske poruke
E-po¹ta
■Ulazni spremnik - primanje poruka
Opcije u razlièitim preglednicima poruka
Pregledavanje multimedijskih poruka u Ulaznom spremniku
Primanje poruka o konfiguraciji
Poruke usluge (usluga mre¾e)
■Udaljeni spremnik (usluga mre¾e)
Otvaranje spremnika
Preuzimanje poruka e-po¹te iz spremnika
Otvaranje poruka e-po¹te
Odspajanje od spremnika
Pregledavanje privitaka e-po¹te
Brisanje poruka e-po¹te
■Izlazni spremnik
■Pregledavanje poruka na SIM kartici
■Emitirane poruke (usluga mre¾e)
■Ureðivaèki program za naredbe za uslugu
■Postavke poruka
Postavke za tekstualne poruke
Postavke za e-po¹tu
Postavke za poruke usluga
Postavke za emitirane poruke
Postavke za mapu Ostalo
6.Alati
Izmjena opæenitih postavki
Postavke telefona
Postavke poziva
Postavke spajanja
Datum i vrijeme
Sigurnost
Zabrana poz. (usluga mre¾e)
Mre¾a
Postavke dodatne opreme
■Upravitelj datoteka
Primanje datoteka putem infracrvene veze
Praæenje utro¹ka memorije
■Glasovne naredbe
Dodavanje glasovne naredbe aplikaciji
Pokretanje aplikacije uporabom glasovne naredbe
Preslu¹avanje, brisanje i izmjena glasovne naredbe
7.Prilagoðavanje
Izmjena profila
Prilagoðavanje profila
Izmjena tema
Dodavanje preèaca
8.Dodaci
Unos koda lisnice
Pohranjivanje podataka za osobnu karticu
Stvaranje osobnih napomena
Stvaranje profila lisnice
Preuzimanje podataka iz lisnice u preglednik
Pregled podataka o ulaznicama
Postavi lisnice
Ponovno postavljanje lisnice i koda lisnice
■Kalkulator
■Pretvornik
Pretvaranje jedinica
Odreðivanje osnovne valute i teèajeva
Izmjena postavki sata
Namje¹tanje alarma
■Memorijska kartica
Formatiranje memorijske kartice
Stvaranje sigurnosne kopije i povrat podataka
Lozinka za memorijsku karticu
Provjera utro¹ka memorije
9.Usluge i aplikacije
■Usluge (Mobilni preglednik)
Osnovni koraci za pristup
Pode¹avanje telefona za usluge preglednika
Uspostavljanje veze
Pregledavanje oznaka
Pregledavanje
Preuzimanje
Prekidanje veze
Postavke preglednika
■Upravitelj aplikacija
Instaliranje aplikacija – opæe informacije
Uklanjanje aplikacije
■Bluetooth veza
Prvo ukljuèivanje Bluetooth aplikacije
Postavke Bluetootha
Slanje podataka preko Bluetooth veze
Prikaz uparenih ureðaja
Primanje podataka preko Bluetooth veze
Zatvaranje Bluetooth veze
■Infracrvena veza
Slanje i primanje podataka infracrvenom vezom
■Upravitelj veza
Pregled podataka o vezama
Prekidanje veza
■Povezivanje telefona s kompatibilnim raèunalom
Uporaba CD-ROM diska
Uporaba telefona kao modema
■Sinkronizacija - daljinska sinkronizacija
Stvaranje novog sinkronizacijskog profila
Sinkronizacija podataka
11.Otklanjanje pote¹koæa
■Pitanja i odgovori
12.Podaci o baterijama
Èuvanje i odr¾avanje
Va¾na upozorenja
Kazalo
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nokia_6600_UG_hr

Nokia_6600_UG_hr

Ratings:
(0)
|Views: 331|Likes:
Published by sdanijel81

More info:

Published by: sdanijel81 on Nov 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Page 5 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 47 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 52 to 100 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 213 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->