Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
rlk 1-5

rlk 1-5

Ratings: (0)|Views: 189 |Likes:
Published by Hakan Kilavuz

More info:

Published by: Hakan Kilavuz on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2011

pdf

text

original

 
 Yayın Tarihi: 13/11/2011
 
Cilt 1, Sayı 5
 
Herostratos ile aĢık atmak
 
Can Yücel
 
Soy ağacı
 
Koltuk değnekleri
 
Ben
Body language
Tenten’in maceraları
 
Bilmece
Savulun Rengim Geliyor
 rlk  rlk  rlk  
 
rlk
 
Cilt 1, Sayı 5
 
Tekrar merhaba;
 
Yepyeni bir sayı ile yine birlikteyiz. Bugün kurban bayramının üçüncü günü. Evde kızımla birlikte or-tam yapıyoruz. Güzel bir müzik eşliğinde o ödevyapıyor, ben editör yazımı yazıyorum.
 
 Ne olacak bu dünyanın hali. Sanırım dönüş yönüdeğişti. Arap baharı, Kadafi’nin öldürülmesi derkenAmerika’nın İran’a savaş açma olasılığı gündemeoturdu. Aslında bu olasılık çok da yeni sayılmaz. Onyıllardır bu savaş bekleniyor. Ancak ortam ziyade-siyle ısındı. İşin daha kötüsü bu savaşta Amerika’nıneli İsrail olur gibi geliyor. Suriye de İsrail yanındayer alırsa Türkiye İran’ın yanına sürüklenebilir.Amerika isteği ile Suriye ile ilişkileri gerginleşenTürkiye için yepyeni bir sürpriz.
 
Bu kadar siyaset yeter. Hatta fazla bile gelir bana.Biz küçük hayatlarımıza geri dönelim. Rengim yeniyaşını kutladı. 21/10/1998 doğumlu olan kızım, onüç tam yılı yaşamış oldu. Küçük bir eğlence ile kut-ladık. Kızım için pek neşeli olsa da onun doğumgünü bana gün geçtikçe yaşlandığımı anımsatıyor.Yaşım büyüse de aklım hala bir karış havada.
 
Karşıyaka, yepyeni bir sağlık kompleksine sahipoldu. Medical Park. Karşıyaka’nın sağlık kompleksi,Karşıyakalı’ların da kompleksi oldu. Sağlık sektö-ründeki değişiklikleri hazmetmek bir sağlık çalışanıolarak benim için bile zor. Halkımıza kolay gelsin.Medical Park’ta ihtisas yıllarından arkadaşım MertGöl ve Park Poliklinik’te beraber çalıştığımız Cey-lan Emir yanında değerli Kardeşim Sertaç İşlekel deçalışıyor.Cumhuriyet kurulduğunda tüm Türkiye’de üç yüzcivarında doktor varken bu gün Karşyaka’da busayıdan fazla var. Sayıdaki bunca artışın kaliteyeyansıması nasıldır acaba. Bu arada kalitenin kriterihekimlerin yaptıkları sıra dışı tedavi ve ameliyatlar değil halkın sağlık ve bu sağlık hizmetin alma aşa-masındaki mutluluğu olmalıdır.
 
 Ne oldu bana böyle. Biraz karamsar mı oldum ne.Sakiniz. Her şey yolunda.
 
 Hakan KILAVUZ 
 
 Karşıyaka, 08/10/2011.
 
Editörden
 
rlk
e-
DERGİSİ
 
Cilt 1, Sayı 5
 
Sahibi
Hakan KILAVUZ
Genel Yayın Yönetmeni
 
Hakan KILAVUZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 
M. Sılay YAPICIOĞLU
 
 Yayın Danışma Kurulu
 
 Aytekin AYDIN
Reklam Müdürü
 
Semih YAPICIOĞLU
 
Halkla İlişkiler Müdürü
 
Halime GÖKDEMĠR 
 
 Abone Sorumlusu
Hakan KILAVUZ
 Yayına Hazırlayan
 
Hakan KILAVUZ
 Yayın Koordinatörü
 
M. Sılay YAPICIOĞLU
 
 Art Direktör
 
Orhan KÜÇÜK 
 
Grafik Tasarım
 
 Aslı KILAVUZ
 
İçerik Direktörü
 
 Ahmet AKIN
www.hakankilavuz.com.trrlkdergi@gmail.com
 Atatürk Bulv. No: 54/1
-A 
KarĢıyaka
-
ĠZMĠR 
 (532) 353 65 93
 Yazı ve fotoğrafların tüm haklarıyazar ve fotoğrafçılara aittir. Yazarve fotoğrafçıdan izin almak koĢuluile çoğaltılmasında ve baĢka ortam-larda kullanılmasında engel yoktur. Alıntılanması halinde yazar adının
belirtilmesi zorunludur.
 Yazı ve fotoğrafların içeriğindekitüm sorumluluk yazar ve fotoğrafçı-
ya aittir.
Dergi kar amaçlı değildir. Para ilesatılamaz. Elektronik ortamdandağıtımı yapılır. Kağıda basılarak dağıtılması halinde sorumluluk ba-san ve dağıtana aittir.
 
Bu Sayıda...
 
The Adventures of Tiitin.
Düzenleme
 Hakan KILAVUZ
Kapak
4
Herostratos ile AĢık Atmak 
 
Hakan Kılavuz
 
5
Gitmelerin Mevsimi Eğer Gidebil-seydim: Can Yücel
 Mehmet Aka
6
Rengim Lal Kılavuz’un Soz Ağacı
 
Rengim Lal Kılavuz
 
8
Koltuk Değnekleri
 
Filiz DeliktaĢ
 
11
Ben
ġahver Melek Avcı Orhun
 
12
Body Language
Rengim Lal Kılavuz
 
13
Tenten’in Maceraları
 
Hakan Kılavuz
 
14
Bilmece
Öznel Ġmre
 
16
Savulun! Rengim Geliyor
 Aslı Kılavuz
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->