Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test Za Vi-9odd-2 Tema (a)

Test Za Vi-9odd-2 Tema (a)

Ratings: (0)|Views: 2,993|Likes:
Published by Netka Mitko Dimoska
TEST PO PRIRODNI NAUKI I TEHNIKA ZA VI-9 LETKA (ZA LEKCIJA NASTANOK NA KARPI I VIDOVI KARPI) - PRVA I VTORA GRUPA
TEST PO PRIRODNI NAUKI I TEHNIKA ZA VI-9 LETKA (ZA LEKCIJA NASTANOK NA KARPI I VIDOVI KARPI) - PRVA I VTORA GRUPA

More info:

Published by: Netka Mitko Dimoska on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
Име и презиме на ученикот:____________________________________________________Одд. ______ПРВА ГРУПА ТЕСТ ЗА VI-9 ОДДЕЛЕНИЕ ОД ВТОРА НАСТАВНА ТЕМА
Ред.бр.
Поставено прашање за одговарањемаксимумпоени
1.
Најстари и најраспространети карпи на земјата се ______________________________  ________________________________________________________________________.
12.
Според начинот на настанување карпите можат да бидат:1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 
33.
Седиментните карпи настануваат со таложење на ситен раздробен материјал од:1. ___________________________________ 2. ________________________________ 3. ___________________________________ 4. ________________________________ 5. ___________________________________ 
44.
Најпознати магматски карпи се:1. ____________________________; 2. ___________________________ и други.
25.
Механичките седиментни карпи настануваат со ________________________________  _________________________________________________________________________.
26.
Органогените седиментни карпи настанале со _________________________________  ________________________________________________________________________.
27.
Во изменети (метаморфни) карпи спаѓаат :1. ___________________________________________________ 2. ___________________________________________________ и други.
28.
Јагленот настанал од _________________________________________________________________________.
29.
Органогени седиментни карпи се:1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ 
410.
Според начинот на таложење и видот на материјалот кој се таложи постојат три видана седиментни карпи и тоа:1. ______________________________________________________ 2. ______________________________________________________ 3. ______________________________________________________ 
3Вкупно поени од тестот25Освоени поени од тестот1 – 5 бода = (1)6 – 10 бода = (2)11 – 15 бода = (3)16 – 20 бода = (4)21 25 бода = (5)
Име и презиме на ученикот:_________________________________________________Одд. ____ВТОРА ГРУПА ТЕСТ ЗА VI-9 ОДДЕЛЕНИЕ ОД ВТОРА НАСТАВНА ТЕМА
Ред.
Поставено прашање за одговарањемаксимум
 
бр.
поени
1.
Дополни ја реченицата: Земјината кора е изградена од слоеви на разновидни _______________________________________________.
22.
Кои карпи настануваат по вулканска ерупција? ________________________________.
23.
Магматските карпи се разликуваат помеѓу себе по тоа:1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________ 
44.
Механички седиментни карпи се:1. ____________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________ 
35.
Од кои карпи е создаден најголемиот дел од почвата по која се движиме? _______________________________________________ 
26.
Хемиските седиментни карпи настануваат со таложење на ______________________  _________________________________________________________________________.
27.
Минералот е составен од ___________________________________________________  _________________________________________________________________________.
28.
Хемиски седиментни карпи се:1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 
49.
Мермерот е ______________________________________________________________  _________________________________________________________________________.
210.
Какви својства имаат јагленот и нафтата? ____________________________________  _________________________________________________________________________.
2Вкупнопоени од тестот25Освоени поени од тестот1 – 5 бода = (1)6 – 10 бода = (2)11 – 15 бода = (3)16 – 20 бода = (4)21 25 бода = (5)
Име и презиме на ученикот: . НЕТКА ДИМОСКА .Одд.VIII . РЕШЕНИЕ ЗА: ПРВА ГРУПА ТЕСТ ЗА VI-9 ОДДЕЛЕНИЕ ОД ВТОРА НАСТАВНА ТЕМА
Ред.бр.
Поставено прашање за одговарањемаксимумпоени
1.
Најстари и најраспространети карпи на земјата се
. МАГМАТСКИТЕ КАРПИ .
1
 
2.
Според начинот на настанување карпите можат да бидат:1.
. МАГМАТСКИ - еруптивни карпи .
2.
. СЕДИМЕНТНИ напластени карпи .
3.
. ИЗМЕНЕТИ - метаморфни карпи .
 
33.
Седиментните карпи настануваат со таложење на ситен раздробен материјал од:1.
. ПЕСОК
2.
. ГЛИНА .
3.
. ВАРОВНИК
4.
. ОСТАТОЦИ ОД МРТВИ ЖИВОТНИ .
5.
. ОСТАТОЦИ ОД РАСТЕНИЈА .
44.
Најпознати магматски карпи се:1.
. БАЗАЛТ ;
2.
ГРАНИТ
и други.
25.
Механичките седиментни карпи настануваат со
ТАЛОЖЕЊЕ НА СИТЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ВОДИТЕ ИЛИ НА КОПНОТО .
26.
Органогените седиментни карпи настанале со
. ТАЛОЖЕЊЕ НА ОСТАТОЦИ ОД
. 
ИЗУМРЕНИ РАСТИТЕЛНИ ИЛИ ЖИВОТИНСКИ ОРГАНИЗМИ .
27.
Во изменети (метаморфни) карпи спаѓаат :1.
МЕРМЕР .
2.
КРИСТАЛНИ ШКРИЛЦИ ,
и други.
28.
Јагленот настанал од
ЏИНОВСКИТЕ ДРВЈА КОИ ПОСТОЕЛЕ ПРЕД МНОГУ ГОДИНИ .
29.
Органогени седиментни карпи се:1.
ВАРОВНИКОВИТЕ КАРПИ .
2.
КОРАЛИТЕ .
3.
ЈАГЛЕНОТ (ПОСЕБНА ГРУПА ОРГАНОГЕНИ СЕДИМЕНТНИ КАРПИ) .
4.
НАФТАТА (ПОСЕБНА ГРУПА НА ОРГАНОГЕНИ СЕДИМЕНТНИ КАРПИ) .
410.
Според начинот на таложење и видот на материјалот кој се таложи постојат три видана седиментни карпи и тоа:1.
МЕХАНИЧКИ СЕДИМЕНТНИ КАРПИ .
2.
ХЕМИСКИ СЕДИМЕНТНИ КАРПИ .
3.
ОРГАНОГЕНИ СЕДИМЕНТНИ КАРПИ .
3Вкупно поени од тестот25Освоени поени од тестот1 – 5 бода = (1)6 – 10 бода = (2)11 – 15 бода = (3)16 – 20 бода = (4)21 25 бода = (5)
Име и презиме на ученикот: НЕТКА ДИМОСКА .Одд.VIII .ВТОРА ГРУПА ТЕСТ ЗА VI-9 ОДДЕЛЕНИЕ ОД ВТОРА НАСТАВНА ТЕМА
Ред.бр.
Поставено прашање за одговарањемаксимумпоени
1.
Дополни ја реченицата: Земјината кора е изградена од слоеви на разновидни
КА Р П И .
 
22.
Кои карпи настануваат по вулканска ерупција?
МАГМАТСКИТЕ КАРПИ .
23.
Магматските карпи се разликуваат помеѓу себе по тоа:1.
КАКО НАСТАНАЛЕ .
4

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Violeta Neceva liked this
Violeta Neceva liked this
Violeta Neceva liked this
goreskibt9565 liked this
borisst liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->