Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hrvatska Umjetnost i Kultura

Hrvatska Umjetnost i Kultura

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,900 |Likes:
Published by api-26221341

More info:

Published by: api-26221341 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Hrvatska kultura i civilizacija

Hrvatska kultura i civilizacija je zbroj svih materijalnih, duhovnih i socijalnih vrednota koje
su tijekom vremena nastale na podru\u010dju Hrvata, i danas \u010dine genus specificum ovoga
naroda. U rekonstrukciji hrvatskoga kulturnoga/duhovnoga identiteta pretpostavlja se
muntidisciplinarnost. U obzir treba uzeti \u010dinjenice i kulturne slojeve: korijeni hrvatske
kulture, prethrvatska kulturna dobra na prostoru Hrvatske, ba\u0161tina iz pradomovine
Hrvata, seoba Hrvata, sveza s kr\u0161\u0107anstvom, kompleks hrvatske kulture i civilazacije u
srednjem vijeku (za narodnih vladara i poslije), tijek hrvatske povijesti i nastanak glavnih
hrvatskih spomenika kulture, glagolja\u0161ka tradicija, Biblija i hrvatska kulturna tradicija,
renesansa u kulturi (knji\u017eevna, likovna, glazbena), tijek stilskih formacija kod Hrvata:
barok, prosvjetiteljstvo, klasicizam (pred)romantizam, hrvatski narodni preporod i
nacionalna homogenizacija, realizam, modernizam u Hrvata, va\u017eniji tijekovi hrvatske
kulture u XX. stolje\u0107u (ekspliciranje u svim vrstama umjetnosti). Obrada pojedinih
kompleksa kulture i civilizacije uz pomo\u0107 renomiranih stra\u010dnjaka: povjesni\u010dara,
povjesni\u010dara umjetnosti, bibli\u010dara, kulturologa, arheologa, etnologa i inih stru\u010dnjaka.
Izravni kontakt s va\u017enijim kulturnim \u010dinjenicama: slika, \u010ditanje, dijalog, posjet
eksponatima.
Europski i svjetski kontekst hrvatske kulture i civilizacije. Osobni stav prema kulturnim i
civilizacijskim dobrima. Razvijanje, njegovanje, \u010duvanje i "\u017eivljenje" hrvatske kulture.
Kriti\u010dki stav prema stru\u010dnoj literaturi (tematski).

Copyright \u00a9 2003. S. Botica, M. Grmek
Literatura:

1. Pr. Radovan Ivan\u010devi\u0107, Umjetni\u010dko blago Hrvatske. Motovun, 1993.
2. Pr. N. Budak, Etnogeneza Hrvata (dvadesetak radova). MH, Zgb. 1995.
3. Stipe Botica, Biblija i hrvatska kulturna tradicija. Zagreb 1995.
5. Franjo \u0160anjek, Kr\u0161\u0107anstvo na hrvatskom prostoru. KS, Zagreb 1996.
6. Janko Belo\u0161evi\u0107, Materijalna kultura Hrvata od 7. - 9. stolje\u0107a. Liber, Zagreb 1980.
7. \u0160efik Be\u0161lagi\u0107, Ste\u0107ci - kultura i umjetnost. Veselin Masle\u0161a, Sarajevo, 1982.
8. Branko Fu\u010di\u0107, Glagoljski natpisi. JAZU, Zagreb 1982.
9. Nenad Cambi,Antik a. Zagreb 2002.
10. Radoslav Kati\u010di\u0107, Mythologicum Illyricum, 1996.

Radoslav Kati\u010di\u0107, Litterarum studia, MH, Zagreb 1998.
11. Marin Zaninovi\u0107, Od Helena do Hrvata. \u0160kolska knjiga, Zagreb 1996.
12. Starohrvatska spomeni\u010dka ba\u0161tina. RA\u0110ANJE PRVOG HRVATSKOG KULTURNOG
PEJZA\u017dA (zbornik. Uredili Miljenko Jurkovi\u0107 i Tugomir Luk\u0161i\u0107; Zagreb 1996.) 38
radova sa znanstvenog skupa iz 1992. god.

13. An\u0111elko Mijatovi\u0107, Iz riznice hrvatske povijesti i kulture. \u0160kolska knjiga, Zagreb 2001.
14. D. Jel\u010di\u0107, Povijest hrvatske knji\u017eevnosti. Pavi\u010di\u0107,Zagreb 1997.
15. Trpimir Macan, Povijest hrvatskog naroda. MH, Zagreb 1992.
16. Povijest Hrvata. "Srednji vijek". \u0160kolska knjiga, Zagreb 2003.
17. Stipe Botica, Lijepa na\u0161a ba\u0161tina. Hrvatska sveu\u010dili\u0161na naklada, Zagreb 1998.

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zepcak liked this
Oh Ana liked this
Dijana Custovic liked this
bata88 liked this
MATE BALOTA liked this
losusac liked this
Fatzers liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->