Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Binele este precum taina răsfrântă din potirul fotonului: lumină dincolo de lumină

Binele este precum taina răsfrântă din potirul fotonului: lumină dincolo de lumină

Ratings:
(0)
|Views: 43|Likes:
Published by Dan Constantin
Eseu de rasofora Neonila
Eseu de rasofora Neonila

More info:

Published by: Dan Constantin on Nov 13, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
1
Integritatea fiinţei umane. Trupul Biserică. Supra-suficienţa constituirii de drept afiinţei versus insuficienţa artificiilor. O(m)ul Dogmatic. 
O(m)ul Dogmatic este o meta-consecinţă a conceptului aprioric realizat al CosmologieCreştine culturalizate. Orice Cosmologie precede în mod necesar Cultura. Iar civilizaţia conchide prerogativele culturale. Dacă se atentează la viaţa sistemului legislativ al unui organism statal mort,atunci demersul nostru se va clasa din oficiu. Dar datotuşi pe sistemul osos mai e vreoîncheietură sau vreo arteră vie, să se scrie, cu duh prin lege, că viaţa organismului statului de drept român nu constă în a primi aer cu pipeta de la maşinaţii străine aşa numit progresiste, fiindcă nuexistă progres al morţii, ci al vieţii, iar viaţa primeşte lege numai de la Dătătorul ei. Legea Creştină, cea care a adus morala în arena cu lei a păgânătăţii, ca să-şi pecetluiascăadevărul cu neatârnarea Blândeţii ei inefabile, recunoaşte pe Cezar ca fiind cel ce ia bir al roadei  pământului, dar numai Hristos dă biruinţă şi roadă duhului.
Dreptul inalienabil la credinţă include dreptul la a aparţine Bisericii. Căci nu sînt mai multe biserici, tot aşa cum nu sînt mai mulţi dumnezei. Şi nu am mai multe trupuri, tot aşa cum nu am mai
1
1
 
multe suflete. Fiinţa umană nu se poate scinda în elementele ei constituente fără a-şi pierde calitatea eifundamentală: existenţa. Trupul şi sufletul sînt nedespărţit împreună dovedind existenţa, iar coordonataduhovnicească, în măsura în care adânceşte, prin realizare transcendentă, împreună-dovada existenţei,este în sens mai real însăşi viaţa fiinţei.Realizarea este aducerea experienţei realului într-o mai deplină existenţă. Realul este ceea ce nuse schimbă în esenţă, dar care poate fi privit drept subiect al schimbării, din perspectiva existenţelor care insistă pe subiectivitatea lor. Astfel, Dumnezeu Care este în mod desăvârşit neschimbător şineschimbat, îngăduie şi doreşte ca subiecţii, fiinţele create, să-L poată experia şi cunoaşte în măsura încare acestea o doresc şi Îi îngăduie Lui să le arate despre Sine. Căci nu cel creat creează cunoaşteridespre Cel Necreat, ci Cel Necreat creează cunoaşteri pentru folosul celui creat. Şi nu Cel fără denecesitate derivă vreo desăvârşire de la cel ce necesită, ci întru totul şi în mod absolut, invers.
2
 Aşadar Realitatea este spaţiul în care Dumnezeu, Cauza, Principiul şi Sursa susţinerii fiimii fiinţelor,oferă cunoaştere atât despre faptul că fiinţele există, cât şi despre faptul că această existenţă le este datăşi nu este cauzată de ele însele, şi despre relaţia dintre existenţa fiinţelor şi Cauza lor, împreună cu toaterelaţionările posibile dintre acestea.Această Realitate nu se poate făuri în mod artificial sau deriva în mod natural de către om, cieste instituită în mod trans-natural şi derivată din principii supra-raţionale, de către Dumnezeu Însuşi, şiîn forma ei perceptibilă omului se numeşte Sfânta Scriptură. Realitate se mai numeşte şi Viaţa Bisericii,unde Biserica este Însuşi Trupul Cuvântului lui Dumnezeu, iar cunoaşterile ei sînt suma inepuizabilă, şimai ales efectul de negrăit şi sfinţitor, al acestei împărtăşiri din cunoaştere asupra sufletului omenesc, arevelaţiilor Duhului lui Dumnezeu. Aceste revelaţii sau înţelegeri ale raţiunilor duhovniceşti sîntnumite Sfânta Predanie, sau Sfânta Tradiţie, pe care neamul Creştin-Ortodox, şi această părticică a sanumită patria românească, o poartă în sine de 2000 de ani.Omul deja poartă un număr în sine, unul care îi certifică unicitatea individualităţii şi a siguranţeiinviolabilităţii demnităţii sale: este chipul şi asemănarea Treimii, săpat în conştiinţă, în inimă, înraţiune. Acest număr are forma unui nume scris în realitatea duhovnicească prin Pecetea Sfântului Duh,o pecete a Crucii, şi un nume de Sfânt. Realizarea îmbisericirii omului adevereşte trupului sfinţenia pecare o primeşte duhul.
3
Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului.
Iar pământulacesta este dăruit de la Dumnezeu Tatăl, moşilor şi strămoşilor mei, bunilor şi străbunilor mei, care mil-au lăsat mie drept moştenire dumnezeiască pentru slăvirea Numelui Celui ce stăpâneşte cu puterea Satoată suflarea pământului. Iar acest pământ nu este al meu, ci al urmaşilor urmaşilor mei, în veaculveacului, spre slava lui Dumnezeu.Străbunii şi urmaşii mei sînt cei rânduiţi în neamul lui Dumnezeu: cei ce cred şi împlinesc celescrise, cei a căror inimă bate la porţile raiului şi al căror sânge se varsă în râurile apei celei vii.Iar sufletul acesta mi-este dat mie spre cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lucrurilor Lui, şi spreîndumnezeire prin har. Sufletul acesta nu este născut şi nici făcut de mine, ci, păstorit de glasulconştiinţei mele şi cu voinţa mea liberă, el alege să urmeze Voii şi căilor lui Dumnezeu pentru a I sedărui Lui, adică pentru a câştiga pentru sine înveşnicirea cea dintru slavă.Iar trupul acesta de carne este dat de Dumnezeu sufletului, întru prefigurare în mic a ÎntrupăriiOmului-Dumnezeu Hristos, apoi ca putere de mărturisire a pocăinţei de a fi (fost) căzut şi ca biruinţă asmereniei prin mărturisirea pentru Hristos. Ceea ce e al meu este numai
dorul
. Şi nu e mai mare dor 
2
Nu suma părţilor este Întregul, ci părţile sînt întregurile subsumate ale unei ordonate care şi le asumă.
3
I Corinteni 3:16
 Au nu ştiţi că sunteţi casa lui Dumnezeu? Şi Duhul lui Dumnezeu locuieşte întru voi?
 
 De va strica cineva casa lui Dumnezeu, strica-l-va pe acela Dumnezeu; căci Casa lui Dumnezeu Sfântă este, care sunteţi voi.
 
6:19 Au nu ştiţi că trupul vostru este lăcaş Duhului Sfânt ce locuieşte întru voi, pre carele îl aveţi dela Dumnezeu, şi nu sunteţi ai voştri? Că sunteţi cumpăraţi cu preţ. Proslăviţi dar pre Dumnezeu în trupul vostru, şi întru duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
2

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this
Nicu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->