Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prinsip Akaun > Prinsip Akaun Kertas 1 Set 3

Prinsip Akaun > Prinsip Akaun Kertas 1 Set 3

Ratings: (0)|Views: 205|Likes:
Published by api-3841296

More info:

Published by: api-3841296 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Learning To Score 2005
Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak
halaman2
3756/1

SULIT
3756/1
Prinsip
Perakaunan
Kertas 1
Mei. \u2013 Okt.
2005

14
1jam
JABATAN PELAJARAN PERAK
LEARNING TO SCORE 2005
SET 3
PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 1
Satu jam lima belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawabsemua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C danD. Bagi tiap-tiap soalan, pilihsatu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan.

4. Penggunaan kalkulator saintifik yangtid ak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.
Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak
[Lihat sebelah
3756/1
SULIT
Learning To Score 2005
Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak
halaman3
Jawabsemua soalan
1
Pernyataan di bawah berkaitan dengan satu konsep perakaunan.
Nyatakan konsep perakaunan tersebut.
A
Kos sejarah
B
Pemadanan
C
Tempoh perakaunan
D
Wang sebagai ukuran
2
Maykom Berhad memperolehi modal melalui
A
Pinjaman daripada bank perdagangan
B
Pembiayaan daripada pemilik perniagaan
C
Sumbangan daripada pekongsi dalam perniagaan
D
Terbitan dan penawaran saham kepada orang awam
3
Pernyataan di bawah menunjukkan perbezaan antara milikan tunggal dan
perkongsian. Pilih pernyataan yang benar.
Milikan tunggal
Perkongsian
A
Liabiliti pemilik perniagaan terhad
Liabiliti rakan kongsi tidak terhad
B

Pengurusan dan pentadbiran dilakukan sendiri oleh pemilik perniagaan

Pengurusan dan pentadbiran
dilakukan oleh Lembaga
Pengarah perkongsian

C
Keuntungan perniagaan
dikenakan cukai pendapatan

Keuntungan perniagaan
dikenakan cukai pendapatan
perkongsian

D

Perjanjian antara pemilik
perniagaan dengan pendaftar
perniagaan tidak perlu semasa
perniagaan ditubuhkan

Perjanjian perkongsian antara pekongsi disediakan sebelum perkongsian ditubuhkan

Sewa dibayar perlu diselaraskan terlebih dahulu dengan sewa belum bayar (terakru) untuk satu tempoh perakaunan sebelum dipindahkan ke Akaun Untung Rugi

Learning To Score 2005
Guru Sumber Prinsip Perakaunan JPN Perak
halaman4
4
Data 1 menunjukkan aset dan liabiliti Perniagaan Cahaya pada 1 April 2004.
RM
Kenderaan
14 000
Perabot
4 800
Stok
33 900
Bank
X
Tunai
1 200
Penghutang
10 640
Pemiutang
8 320
Modal
75 000
DATA 1
Hitungkan nilai X.
A
RM10 460
B
RM11 660
C
RM18 780
D
RM23 420
5
Urus niaga di bawah diambil daripada buku sebuah perniagaan.
Apakah kesan urus niaga ini ke atas aset dan liabiliti?
Aset
Liabiliti
A
Bertambah RM50 000
Bertambah RM50 000
B
Bertambah RM50 000
Berkurang RM50 000
C
Berkurang RM50 000
Bertambah RM50 000
D
Berkurang RM50 000
Berkurang RM50 000
6
Antara butir-butir berikut, yang manakah dikelaskan sebagai liabiliti?
I
Kenderaan, Tunai
II
Gaji terakru, Overdraf bank
III
Pemiutang, Sewa diterima terdahulu
IV
Penghutang, Hasil sewa belum diterima
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Terima pinjaman RM50 000 dari Syarikat
Kewangan ABC Berhad

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->