Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings:
(0)
|Views: 91|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
 
Załącznik Nr 2do Uchwały RMNr VIII.58.20112011z dnia 26 maja 2011 r.
PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIABUDŻETU MIASTAJASTRZĘBIE-ZDRÓJZA 2010 ROK 
28 MARZEC 2011 ROK
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok 
1
SPIS TRE
Ś
CIA.CZ
ĘŚĆ
OPISOWA
I.WPROWADZENIE ...................................................................................................................... 3II. DANE OGÓLNE ........................................................................................................................ 5III. ZMIANY BUD
Ż
ETU MIASTA ................................................................................................... 71. Zmiany planu dochodów bud
ż
etu ......................................................................................... 72. Zmiany planu wydatków bud
ż
etu .......................................................................................... 83. Zmiany planu przychodów i rozchodów bud
ż
etu ................................................................ 104. Plan bud
ż
etu po zmianach .................................................................................................. 10IV. WYKONANIE BUD
Ż
ETU MIASTA ........................................................................................ 12V. WYKONANIE DOCHODÓW BUD
Ż
ETOWYCH ..................................................................... 141.Dochody bie
żą
ce .................................................................................................................. 161.1.Dochody własne ............................................................................................................ 171.2. Subwencje .................................................................................................................... 241.3. Dotacje i
ś
rodki ............................................................................................................. 252.Dochody maj
ą
tkowe ............................................................................................................. 292.1. Dochody własne ........................................................................................................... 302.2. Subwencje .................................................................................................................... 312.3. Dotacje i
ś
rodki ............................................................................................................. 31VI. STAN NALE
Ż
NO
Ś
CI ............................................................................................................. 33VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUD
Ż
ETOWYCH .................................................................... 351. Wydatki bie
żą
ce .................................................................................................................. 392.Wydatki maj
ą
tkowe .............................................................................................................. 423. Wydatki na przedsi
ę
wzi
ę
cia z zakresu ochrony
ś
rodowiska i gospodarki wodnej ............. 45VIII. STAN ZOBOWI
 Ą 
ZA
Ń
.......................................................................................................... 47IX. DOCHODY I WYDATKI ZWI
 Ą 
ZANE Z REALIZACJ
 Ą 
PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM
Ś
RODKÓW Z BUD
Ż
ETU UNII EUROPEJSKIEJ ........................................................................ 48X. PRZYCHODY BUD
Ż
ETU ....................................................................................................... 53XI. ROZCHODY BUD
Ż
ETU ........................................................................................................ 54XII. ZADANIA WYKONYWANE POZA BUD
Ż
ETEM ................................................................... 541.Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony
Ś
rodowiska i Gospodarki Wodnej ............................ 542.Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.......................... 563.Rachunek dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane .................................................. 57
 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za 2010 rok 
2
B. CZ
ĘŚĆ
TABELARYCZNA
 
Zał
ą
cznik Nr 1
Wykonanie dochodów bud
ż
etu Miasta……………………………………………1
Zał
ą
cznik Nr 2
Wykonanie wydatków bud
ż
etu Miasta……………………………………………..17
Zał
ą
cznik Nr 3
Wykonanie przychodów i rozchodów bud
ż
etu Miasta........41
Zał
ą
cznik Nr 4
Wykonanie planu finansowego zada
ń
z zakresu administracji rz
ą
dowejoraz innych zada
ń
zleconych Miastu ustawami ………………………………….42
Zał
ą
cznik Nr 5
Realizacja wydatków zwi
ą
zanych z wieloletnimi programamiInwestycyjny………………………………………………………………………….60
Zał
ą
cznik Nr 6
Wykonanie wydatków inwestycyjnych, których okres realizacjinie przekracza jednego roku……………………………………………………..78
Zał
ą
cznik Nr 7
Wykonanie wydatków zwi
ą
zanych z wieloletnimi programami i projektamirealizowanymi ze
ś
rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyo finansach publicznych……………………………………………………………….86
Zał
ą
cznik Nr 8
Wykonanie rachunku dochodów własnych i wydatków nimiFinansowanych……………………………………………………………………117
Zał
ą
cznik Nr 9
Realizacja Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony
Ś
rodowiskai Gospodarki Wodnej……..…………………………………………………………135
Zał
ą
cznik Nr 10
Realizacja Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym…………………………………………………………………....136
Zał
ą
cznik Nr 11
Dotacje udzielone z bud
ż
etu Miasta…………………………………………….137
Zał
ą
cznik Nr 12
Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwole
ń
na sprzeda
ż
napojówalkoholowych i wydatków na realizacj
ę
zada
ń
okre
ś
lonych w GminnymProgramie Profilaktyki Rozwi
ą
zywania Problemów Alkoholowych oraz GminnymProgramie Przeciwdziałania Narkomanii…………………………………………152
Zał
ą
cznik Nr 13
Wykonanie zada
ń
remontowych…………………………………………………153

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->