Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 02 - He Thong Va Thiet Bi Kho Lanh Bao Quan

Chuong 02 - He Thong Va Thiet Bi Kho Lanh Bao Quan

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,584|Likes:
Published by api-3841540

More info:

Published by: api-3841540 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng IIH
Th
ng và thi
ế
t b
kho l
nh b
oqu
n
2.1 Khái ni
m, phân lo
i và ch
n nhi
t
độ
b
o qu
n
2.1.1 Kho l
nh b
o qu
n
Kho l
nh b
o qu
n là kho
đượ 
c s
d
ng
để
b
o qu
n các lo
ith
c ph
m, nông s
n, rau qu
, các s
n ph
m c
a công nghi
 p hoách
t, công nghi
 p th
c ph
m, công nghi
 p nh
vv…Hi
n nay kho l
nh
đượ 
c s
d
ng trong công nghi
 pch
ế
bi
ế
n th
c ph
m r 
t r 
ng rãi và chi
ế
m m
t t
l
l
ớ 
n nh
t. Cácd
ng m
t hàng b
o qu
n bao g
m:- Kho b
o qu
n th
c ph
m ch
ế
bi
ế
n nh
ư
: Th
t, h
is
n,
đồ
h
 p- B
o qu
n nông s
n th
c ph
m, rau qu
.- B
o qu
n các s
n ph
m y t
ế
, d
ượ 
c li
u- Kho b
o qu
n s
a.- Kho b
o qu
n và lên men bia.- B
o qu
n các s
n ph
m khác.
2.1.2 Phân lo
i
Có nhi
u ki
u kho b
o qu
n d
a trên nh
ng c
ă
n c
phânlo
i khác nhau:
44
 
a)
Theo công d 
ng 
ng
ườ 
i ta có th
phân ra các lo
ikho l
nh nh
ư
sau:- Kho l
nh s
ơ 
b
: Dùng làm l
nh s
ơ 
b
hay b
o qu
nt
m th
ờ 
i th
c ph
m t
i các nhà máy ch
ế
bi
ế
n tr 
ướ 
c khi chuy
nsang m
t khâu ch
ế
bi
ế
n khác.- Kho ch
ế
bi
ế
n:
Đượ 
c s
d
ng trong các nhà máych
ế
bi
ế
n và b
o qu
n th
c ph
m (nhà máy
đồ
h
 p, nhà máy s
a,nhà máy ch
ế
bi
ế
n thu
s
n, nhà máy xu
t kh
u th
t vv..) Các khol
nh lo
i này th
ườ 
ng có dung tích l
ớ 
n c
n ph
i trang b
h
th
ngcó công su
t l
nh l
ớ 
n. Ph
t
i c
a kho l
nh luôn thay
đổ
i do ph
ixu
t nh
 p hàng th
ườ 
ng xuyên.- Kho phân ph
i, kho trung chuy
n: Dùng
đ
i
u hoàcung c
 p th
c ph
m cho các khu v
c dân c
ư
, thành ph
d
 tr 
lâu dài. Kho l
nh phân ph
i th
ườ 
ng có dung tích l
ớ 
n tr 
nhi
um
t hàng và có ý ngh
 ĩ 
a r 
t l
ớ 
n
đế
n
đờ 
i s
ng sinh ho
t c
a c
m
tc
ng
đồ
ng.- Kho th
ươ 
ng nghi
 p: Kho l
nh b
o qu
n các m
thàng th
c ph
m c
a h
th
ng th
ươ 
ng nghi
 p. Kho dùng b
o qu
nt
m th
ờ 
i các m
t hàng
đ
ang
đượ 
c doanh nghi
 p bán trên th
 tr 
ườ 
ng.- Kho v
n t
i (trên tàu thu
, t
u ho
, xe ôtô ):
đặ
c
đ
i
m c
a kho là dung tích l
ớ 
n, hàng b
o qu
n mang tính t
m th
ờ 
i
để
v
n chuy
n t
n
ơ 
i này sang n
ơ 
i khác.- Kho sinh ho
t:
đ
ây là lo
i kho r 
t nh
dùng trongcác h
gia
đ
ình, khách s
n, nhà hàng dùng b
o qu
n m
t l
ượ 
nghàng nh
. b)
Theo nhi
độ
ng
ườ 
i ta chia ra:- Kho b
o qu
n l
nh: Nhi
t
độ
b
o qu
n th
ườ 
ng n
mtrong kho
ng -2
o
C
÷
5
o
C.
Đố
i v
ớ 
i m
t s
rau qu
nhi
t
đớ 
i c
n b
o qu
n
ở 
nhi
t
độ
cao h
ơ 
n (chu
i > 10
o
C, chanh > 4
o
C). Nóichung các m
t hàng ch
y
ế
u là rau qu
và các m
t hàng nôngs
n.
45
 
- Kho b
o qu
n
đ
ông: Kho
đượ 
c s
d
ng
để
b
oqu
n các m
t hàng
đ
ã qua c
 p
đ
ông.
Đ
ó là hàng th
c ph
m ngu
n g
c
độ
ng v
t. Nhi
t
độ
b
o qu
n tu
thu
c vào th
ờ 
i gian,lo
i th
c ph
m b
o qu
n. Tuy nhiên nhi
t
độ
b
o qu
n t
i thi
uc
ũ
ng ph
i
đạ
t -18
o
C
để
cho các vi sinh v
t không th
phát tri
nlàm h
ư
h
i th
c ph
m trong quá trình b
o qu
n.- Kho
đ
a n
ă
ng: Nhi
t
độ
b
o qu
n là -12
o
C- Kho gia l
nh: Nhi
t
độ
0
o
C, dùng gia l
nh các s
n ph
m tr 
ướ 
c khi chuy
n sang khâu ch
ế
bi
ế
n khác.- Kho b
o qu
n n
ướ 
c
đ
á: Nhi
t
độ
kho t
i thi
u -4
o
Cc)
Theo dung tích ch
ứ 
a
. Kích th
ướ 
c kho l
nh ph
thu
cch
y
ế
u vào dung tích ch
a hàng c
a nó. Do
đặ
c
đ
i
m v
kh
 n
ă
ng ch
t t
i cho m
i lo
i th
c ph
m khác nhau nên th
ườ 
ngqui dung tích ra t
n th
t (MT-Meet Tons). Ví d
kho 50MT, Kho100MT, Kho 150 MT vv.. là nh
ng kho có kh
n
ă
ng ch
a 50,100, 150 vv.. t
n th
t.d)
Theo
đặ 
c
đ 
i
ể 
m cách nhi
ng
ườ 
i ta chia ra:- Kho xây: Là kho mà k 
ế
t c
u là ki
ế
n trúc xây d
ngvà bên trong ng
ườ 
i ta ti
ế
n hành b
c các l
ớ 
 p cách nhi
t. Kho xâychi
ế
m di
n tích l
ớ 
n, l
 p
đặ
t khó, giá thành t
ươ 
ng
đố
i cao, không
đẹ
 p, khó tháo d
ỡ 
và di chuy
n. M
t khác v
m
t th
m m
v
 sinh kho xây không
đả
m b
o t
t. Vì v
y hi
n nay
ở 
n
ướ 
c ta ng
ườ 
ita ít s
d
ng kho xây
để
b
o qu
n th
c ph
m.- Kho panel:
Đượ 
c l
 p ghép t
các t
m panel ti
nch
ế
polyurethan và
đượ 
c l
 p ghép v
ớ 
i nhau b
ng các móc khoácamlocking. Kho panel có hình th
c
đẹ
 p, g
n và giá thành t
ươ 
ng
đố
i r 
, r 
t ti
n l
ợ 
i khi l
 p
đặ
t, tháo d
ỡ 
và b
o qu
n các m
t hàngth
c ph
m, nông s
n, thu
c men, d
ượ 
c li
u vv... Hi
n nay nhi
udoanh nghi
 p
ở 
n
ướ 
c ta
đ
ã s
n xu
t các t
m panel cách nhi
t
đạ
ttiêu chu
n cao. Vì th
ế
h
u h
ế
t các xí nghi
 p công nghi
 p th
c ph
m
đề
u s
d
ng kho panel
để
b
o qu
n hàng hoá.
46

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Chien Pham liked this
Bé Thơ Cù liked this
Bé Thơ Cù liked this
Bé Thơ Cù liked this
Thái Chi liked this
Dung Doan liked this
Kim Hau Nguyen liked this
Unicom2511 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->