Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Nov 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2014

pdf

text

original

 
Załącznik do uchwały Nr VI/60/2011Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniegoz dnia 16 czerwca 2011r.
StatutPublicznej
 
Zasadniczej Szkoły Zawodowejw Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim
Podstawa prawna:1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z1997 r. nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami).
2.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami.),
3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. wsprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624),
4.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznegoprzedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2003 r. nr 146, poz. 1416),
5.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznegoprzedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2004 r. nr 66, poz. 606),
6.
Rozpordzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutówpublicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2005 r. nr 10, poz.75),7.Rozpordzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 lutego2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznegoprzedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 35 z dnia 27 lutego 2007 r. poz.222),
8.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia2007 roku, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania ucznw i uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianówi egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562).
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia2009 roku zmieniające rozpordzenie w sprawie warunków i sposobuoceniania, klasyfikowania i promowania ucznw i słuchaczy orazprzeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 141 poz. 1150).
10.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych orazprzechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232)
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobuprzeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz.U. z 2002r.Nr 13 poz. 125)
12.
Rozpordzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. nr 15poz. 142)
1
 
13.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawiepraktycznej nauki zawodu. (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69)14.Uchwała nr XXX/267/2002 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21czerwca 2002 r. (dot. zmiany nazwy szkoły na: Zespół SzkółPonadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.),15.Uchwała nr XXV/189/2006 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27kwietnia 2006 r. (dot. nadania imienia „Tony HalikaZespowi SzłPonadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.).
16.
Decyzja Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr OR.ZP.0063-95/10z dnia 21 grudnia 2010roku o powołaniu Publicznej Zasadniczej SzkołyZawodowej w ramach ZSP17.Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie kwalifikacji i rekrutacjido szkół ponadgimnazjlanych,
2
 
Struktura statutu:
Rozdział INazwa, typ szkoły oraz jej organy nadrzędnestr. 4Rozdział II Cele i zadania szkołystr. 4Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencjestr. 7Rozdział IV Organizacja szkołystr. 11Rozdział V Wewnątrzszkolny system oceniania,klasyfikowania i promowania uczniówstr. 17Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy szkołystr. 29Rozdział VII Uczniowie i rodzicestr. 35Rozdział VIIIPostanowienia końcowestr. 42 
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->