Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lalola PDF

Lalola PDF

Ratings:
(0)
|Views: 75|Likes:
Published by api-3729876
LA LOLA 1
LA LOLA 1

More info:

Published by: api-3729876 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

JOCSOCI / DIVERTI-
MENTS / INVENTS / IDE-
ES PR\u00c0CTIQUES / SUG-
GERIMENTS
UN ESTIU
CALENT

Una bona manera d\u2019acabar la lectu- ra del nostre diari \u00e9s donant-li una altra util.litat. Aprofitant que ve l\u2019estiu hem pensat en un element fonamental per aquells moments que ets al parc, hi ha una font, d\u2019aquelles tant c\u00f3mo- des perqu\u00e8 els nens beguin aigua i ells, evidentment deseperats per acon- seguir-ne una mica.

Seguiu les seg\u00fcents instruccions aju-

dats pel dibuix i sorpreneu-los:
1-Retalla el full en format quadrat.
2-Doblega\u2019l per la meitat. (Obtens un

triangle rectangle)

3-Despla\u00e7a les 2 puntes del segment m\u00e9s llarg fins que toquin el segment oposat.

4-Doblega les dues puntes que et
queden lliures i\u2026ja ho tens!
RADIOGRAFIAANALISIS

EXAUSTIVA D\u2019UNA PART DE LA NOSTRA ESCOLA, DEL SEU FUNCIONA-

MENT, ORGANITZACI\u00d3, ETC.
COM FUNCIONA
LA NOSTRA
ESCOLA?
L\u2019escola t\u00e9 unDirector , uncap d\u2019es-
tudisi unsecretari.
A m\u00e9s a m\u00e9s, hi hael CLAUSTRE DE
PROFESSORSiel CONSELL ESCO-
LAR.

Aquests \u00f2rgans de govern, per llei, han de vetllar perqu\u00e8 les activitats es desenvolupin segons la llei i pels drets de tots els seus membres. Tamb\u00e9 afa- voriran la participaci\u00f3 efectiva de tots els membres de la comunitat en la vida, la gesti\u00f3 i l\u2019avaluaci\u00f3 del centre.

ElCLAUSTRE DE PROFESSORS\u00e9s l\u2019\u00f2rgan propi de participaci\u00f3 dels pro- fessors en el centre i t\u00e9 la responsabili- tat de planificar, coordinar, decidir i d\u2019informar sobre tots els aspectes docents. El claustre est\u00e0 presidit pel director i el componen tots els profes- sors del centre.

ElCONSELL ESCOLAR\u00e9s l\u2019\u00f2rgan m\u00e0xim de govern de l\u2019escola. El nostre consell escolar est\u00e0 format per 18 per- sones amb 17 vots (ja que el secretari disposa de veu per\u00f2 no de vot).

1 Director (Montserrat Marquet)
1 Cap d\u2019estudis ( Roser Bassedas)
1 Secretari (sense vot) (Josep Llu\u00eds
Fav\u00e0)
1 Representant de l\u2019Ajuntament (M\u00aa
Jes\u00fas Sanz)

1Representant dels treballadors administratius del centre (Raquel C\u00e0novas)

6 Representants dels pares (Alicia Marzo, Mar Cardoner, \u00c0lex Engel, Rosa Bassedas, Cristina Vall, Mireia Cornudella)

1 Representant de l\u2019AMPA (Alfredo
V\u00e1zquez)
6Representant dels professors
(Angelina Teb\u00e9, Llu\u00eds Segura, M\u00aa
\u00c0ngels Costa, Elisabet Gonz\u00e1lez,
Anna Villarreal, Teresa Comas)

Cada dos anys es renoven la meitat dels representants dels mestres i dels pares mitjan\u00e7ant eleccions.Els escollits tindran una perman\u00e9ncia de quatre anys.

Les atribucions del Consell Escolar
s\u00f3n:
- Establir les directrius del PROJECTE
EDUCATIU, aprovar-lo i avaluar-lo.

- Escollir el director del centre.
- Decidir sobre l\u2019admissi\u00f3 d\u2019alumnes.
- Aprovar el r\u00e8gim interior del centre.

- Resoldre conflictes i imposar cor- reccions sobre conductes d\u2019alum- nes.

- Aprovar el pressupost i executar-lo.

- Promoure la renovaci\u00f3 d\u2019instal- lacions, equipament escolar i vigi- lar-ne la conservaci\u00f3.

- Col.laboraci\u00f3 amb finalitats cultu- rals i educatives, amb altres cen- tres o organismes.

- Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l\u2019evoluci\u00f3 del rendiment escolar i tamb\u00e9 els re- sultats de l\u2019avaluaci\u00f3 que realitza l\u2019administraci\u00f3 educativa.

El nostre consell escolar es reuneix normalment cada mes de manera ordi- naria.

La participaci\u00f3 mitja dels pares en les darreres eleccions de Novembre de 2004 en els CEIP del districte de Sarri\u00e0 Sant Gervasi va ser del 31%; la m\u00e9s alta de Barcelona i cada vegada hi ha m\u00e9s mares en els consells escolars: un 82% en el nostre barri.

En el proper curs escolar hi haur\u00e0 eleccions per escollir 3 dels represen- tants dels pares. ANIMEU-VOS!!

EDITORIALLA LOLA \u00c9S I PRET\u00c9N SER

UN DIN A2 PLE D\u2019IL\u00b7LUSI\u00d3, PLEGAT
AMB EL MATEIX AFECTE AMB EL QUE
ESPEREM LA DESPLEGUEU VOSAL-
TRES. NEIX AMB L\u2019ESPERIT DE MILLO-
RAR LA COMUNICACI\u00d3, LA INFORMA-

CI\u00d3 I LA PARTICIPACI\u00d3 DE TOTA LA
COMUNITAT EDUCATIVA. \u00c9S UNA
REVISTA DE PARES PER A PARES,
OBERTA A TOTS. A LA LOLA HI CABEN

TOTES LES IDEES, LLENG\u00dcES, OPI-
NIONS, ELOGIS I CR\u00cdTIQUES SOTA
LA \u00daNICA LLEI DEL RESPECTE.
EL NOM \u00c9S LA SUMA DE L\u2019AFECTE
CAP A UNA PART DEL NOM DE LA
NOSTRA ESCOLA I DEL TRIBUT QUE
LES MARES MEREIXEN.
DE TOTS NOSALTRES EN DEP\u00c8N EL
SEU FUTUR.

\u00c0NIM LOLA!
AMPA ASSOCIACI\u00d3 DE MARES I PARES D\u2019ALUMNES
ESCOLA DOLORS MONSERD\u00c0-SANTAPAU
N\u00b0 001/BIMESTRAL/JULIOL 2006
COL.LABORACIONS
NECESSITEM EL TEU
AJUT I COL.LABORACI\u00d3
PARTICIPA-HI!!!

El que va comen\u00e7ar com una idea esbojarrada des de l\u2019ampa s\u2019ha anat consolidant i ha esdevingut la publica- ci\u00f3 que teniu entre les mans.

La revista de l\u2019AMPA de l\u2019escola Dolors Monserd\u00e0 Santa Pau t\u00e9 com objectiu principal esdevenir un mitj\u00e0 de comunicaci\u00f3 entre l\u2019escola i els pares i mares de l\u2019escola.

Els que hem fet possible aquest pri- mer numero de LA LOLA creiem en el projecte i us cridem a participar i

col.laborar en l\u2019el.laboraci\u00f3 del proper n\u00famero. Fem una crida a les noves ide- es i a la creativitat.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i veniu a la propera reuni\u00f3 de la revis- ta. No es requereix gens d\u2019experi\u00e8ncia, ni domini d\u2019idiomes, ni facilitat de paraula, ni mecanografia, ni una espe- cial bona pres\u00e8ncia, ni vehicle propi. Horari flexible, capacitat de treball en equip, bon ambient de treball, cobro anual amb les felicitacions dels lectors, promoci\u00f3 continua, interessats contac- tar-nos a:

93 280 62 00 o 93 203 12 78 http://ampadms.blogspot.com ampadms@gmail.com

MERCALOLAESPAI D\u2019IN-
TERCANVI OBERT A
TOTES LES PERSONES

VINCULADES AL DOLORS
MONSERD\u00c0 SANTA-PAU QUE TINGUIN
QUELCOM PER OFERIR O DEMANAR.
ESPEREM ELS VOSTRES ANUNCIS A
LA BUSTIA DE L\u2019AMPA DE L\u2019ESCOLA.

CADIRA DE COTXEper infant. En
perfecte estat. Colors blau i groc, mar-
ca chicco. 0 . Interessats truqueu al
93 280 03 08 MONNERAT BATLLORI
LLITper infant (0-2anys). De fusta.
Color blanc.0 . Interessats truqueu al
93 280 03 08 MONNERAT BATLLORI
TRONAper infant (0-3anys). De fus-
ta. Color blanc.0 . Interessats truqueu
al 93 280 12 18 VIDAL SOLANES
BUSCO:
PIS a prop de l\u2019escola, amb jard\u00ed,

amb piscina, amb pista de tennis, amb pla\u00e7a de parquing, llumin\u00f3s, tot exte- rior, ben comunicat, m\u00ednim 200m2, si pot ser per reformar. 675 34 44 65

EL LLIBRE DE LA SELVA 1 (DVD)
646 08 35 40
PETER PAN 1 (DVD)
646 08 35 40
CIFRAS Y LETRAS el joc de taula
639 72 00 53
ELS PROTAGONISTES

SON ELS QUE HAN
COMEN\u00c7AT I ELS QUE
HAN ACABAT AQUEST
CURS 2005-2006

ELS PETITS i
ELS GRANS
CALENDARILA SISENA HORA \u00c9S LA PROTAGONISTA DEL NOU
CURS ESCOLAR 2006-2007. EL DIA 6 DE MAIG ES VA APROVAR AL
CONCELL ESCOLAR EL NOU HORARI:DE 3/4 DE 9H00 A 3/4 DE 17H00
CURS 2006-2007
12 Setembre 06(PRINCIPI DE CURS)
20 Juny 07(FI DE CURS)
22 Desembre -7 Gener(VACANCES NADAL, ambdos inclosos)
31 Mar\u00e7 - 9 Abril(VACANCES DE SETMANA SANTA, ambdos inclosos)
DIES FESTIUS:
DURANT EL 2006

12 Octubre
13 Octubre(lliure elecci\u00f3)
1 Novembre
6 Desembre
7 Desembre(lliure elecci\u00f3)
8 Desembre

DURANT EL 2007

1 Maig
La 2\u00aa pasqua
\u2026i algun m\u00e9s, encara no definit

CONILLS I GATS P3. 2 DE JUNY 2006, FESTA DE FI DE CURS.
ELS DE SIS\u00c8, DURANT LES COL\u00d3NIES.
PROTAGONISTALA PURI
FA ATRACTIU UN NOM
TANT POC INSPIRADOR

COM LUDOTECA. NO HI HA DUBTE QUE \u2018QUEDAT A LA PURI\u2019 SONA MOLT MILLOR QUE \u2018QUEDAT A LA LUDOTECA\u2019.

LA PURI

Fa temps que la Puri \u00e9s molt m\u00e9s que una persona. La Puri, a banda de ser una dona entranyable, amb el som- riure sempre posat i plena de vitalitat, \u00e9s un oasi d\u2019esbarjo creatiu, un espai on trobar-se b\u00e9 quan cal allargar la jor- nada escolar per davant i per darrera.

La Puri es diu Puri Exp\u00f3sito Cervera i va n\u00e9ixer a And\u00fajar al 1948, un poble gran de la prov\u00edncia de Jaen, a la vall del riu J\u00e0ndula, amb molta agricultura i ramaderia. And\u00fajar va ser musulm\u00e0 fins el primer ter\u00e7 del segle XIII.

La Puri tenia nom\u00e9s deu anys quan els seus pares decidiren emigrar a Catalunya. Milers i milers de fam\u00edlies com la seva sortiren en aquella \u00e8poca d\u2019Andalusia i altres regions d\u2019Espanya per guanyer-se la vida a casa nostra. Catalunya no seria un pa\u00eds ric i avan\u00e7at com \u00e9s sense la feina feta per gent com la Puri.

Capallades, un poble prop d\u2019Igualada va ser el escollit pels pares de la Puri. On va anar a l\u2019escola i en acabar els estudis, entr\u00e0 a treballar de dependen- ta als coneguts Sepu. \u201cSempre m\u2019ha agradat el tracte amb la gent i una boti- ga de roba \u00e9s un bon lloc per con\u00e8ixer

tothom, sobre tot a un poble petit\u201d.

La Puri es va casar i amb el seu marit decidiren traslladar-se a Barcelona. Va tenir dos fills, un nen i una nena, que avui tenen 28 i 25 anys. El gran \u00e9s ingenier inform\u00e0tic i la petita \u00e9s fil\u00f2loga d\u2019angl\u00e8s.

La Puri viu amb el seu marit i el seu
fill gran a Esplugues. Es lleva cada dia

a tres quarts de set del mat\u00ed i el seu marit la deixa a la porta de l\u2019escola deu minuts abans de les vuit. Quaranta cinc nens i nenes l\u2019esperen cada mat\u00ed, m\u00e9s o menys, els mateixos que seran amb ella cada tarda despr\u00e9s del col\u00b7legi.

Ara que ve el bon temps, a la Puri li agrada d\u2019anar a la platja de bon mat\u00ed, a prendre el sol, llegir el diari i fer un cafet\u00f3. La tovallola acostuma a estendre-la a La Mar Bella. Hi ha dies que, a m\u00e9s a m\u00e9s, li agrada que-

dar-se a dinar a la platja. Llavors prefe-
reix Sitges.

Cada estiu agafa el cotxe i se\u2019n va al poble, a And\u00fajar, amb la seva mare, de 83 anys. \u201cEst\u00e0 perfectament. Encara viu sola. Els estius l\u2019agafem i la portem quinze dies al poble. All\u00ed viuen encara les seves germanes.\u201d

A la Puri li agrada el viatge en cotxe amb la seva mare. Costa imaginar algu- na cosa que la Puri no faci de gust.

Quan es va casar va deixar de treba- llar per poder dedicar-se als fills. Els nens varen cr\u00e9ixer i ella va trovar una feina fent una de les primeres rutes de l\u2019autocar escolar. Era l\u2019any 1988 i l\u2019au- tob\u00fas sortia llavors del Paral.lel. Uns vuit anys despr\u00e9s, cap al 1996, va comen\u00e7ar un servei de guarderia amb nom\u00e9s quatre nens. Tamb\u00e9 s\u2019encarre- gava de portar-los a la piscina. Aquest servei va ser la llavor de la qual, al 1999, va n\u00e9ixer la ludoteca, es a dir, la Puri. \u201cM\u2019ho paso tant b\u00e9 amb els nens i m\u2019agraden tant que soc molt feli\u00e7\u201d.

DISSABTE ECOL\u00d2GIC

COM CADA ANY LA PRI-
MAVERA COMEN\u00c7A AMB
UN DIA MOLT ESPECIAL.

EL DISSABTE

L\u2019entrada de la primavera \u00e9s la perfecta
excusa per disfrutar d\u2019un dissabte
especial. Hem il.luminat el nostre bosc
de flors i de plantes. Els de sis\u00e8 han
deixat un magnoli perqu\u00e8 segueixi crei-
xent com ells. A m\u00e9s, aquest any, s\u2019ha
realitzat un circuit per bicicletes que
ha servit per batejar el nou tram de
cam\u00ed escolar que gaudim des del mes
de gener. I tots junts hem disfrutat d\u2019un
aperitiu sa i innovador de fruita fresca i
seca. L\u2019any que v\u00e9 hi tornarem.

LA IRENE I LA SEVA FAM\u00cdLIAFA

GAIREB\u00c9 UN ANY QUE LLUITEN
CONTRA UN CANCER: UNES
C\u00c8L.LULES S\u2019HAN TORNAT BOGES
EN EL SEU CAPARR\u00d3. LA SEVA
LLUITA \u00c9S UNA LLI\u00c7\u00d3 DE VIDA.
PODEM AJUDAR-LOS, ANIMAR-
LOS, FER-LOS SOMRIURE I QUE
SENTIN QUE ESTEM AMB ELLS,
AMB MISSATGES A LA SEVA WEB

WWW.IRENEPALAOMORA.COM
O ENVIANT-LOS UNA CARTA.
LA IRENE US HO AGRAIR\u00c0
SEMPRE.

IRENE PALAO MORA
PTGE HERCEGOVINA 4 \u00c0TIC
08006 BARCELONA

1
2
3
4

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Maria-Neus Lorenzo-Galés liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->