Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informatika t kérdések-Válaszok

Informatika t kérdések-Válaszok

Ratings: (0)|Views: 2,328|Likes:
Published by api-3842666

More info:

Published by: api-3842666 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1.Mivel foglalkozik az informatika?
Az informatika-mint általános információ tudomány információrendszerek létrehozását, szerkezetét és működését tanulmányozza
Az informatika azon információk szisztematikus és hatékony-főlegautomatikus gépekkel történő-kezelésének tudománya, amelyeket az emberi tudás éskommunikáció hordozójának tekintünk műszaki, gazdasági és társadalmiösszefüggésekben
Az informatika
az információrendszerek tervezésével, szervezésével,automatizálásával 
foglalkozó tudomány, leghatékonyabb eszköze a számítógép
Az informatika a tudományos
információ, tájékoztatás problémáival  foglalkozó tudományág 
. A tudományos információk keletkezésének, gyűjtésének,tárolásának, keresésének, terjesztésének, a forrástól a felhasználóhoz valóeljuttatásának törvényszerűségeit, az információs folyamatok ellátásához szükségesmódszereket, eszközöket, szervezeteket, az információk optimális dinamikustársadalmi hasznosításának feltételeit vizsgálja.
Tanulmányozza az információk leírására osztályozására szolgáló természetes és mesterséges eszközöket, nyelveket, akülönféle kódok, kódrendszerek használatát 
, a leghatékonyabb információtárolási,keresési, átviteli eljárásokat, és technikákat.
„Az információk (számítógépes) tárolásával, rendezésével, feldolgozásával ésmegszervezésével foglalkozó elmélet és ennek gyakorlati alkalmazása.”
Magyar értelmező kéziszótár 2003
„A (műszaki) informatika az elektronikus információ feldolgozással, az erreszolgáló rendszerek tervezésével, szervezésével, működésével foglalkozik”
„Az informatika (mint új tudományterület) a természetes és mesterségesinformáció feldolgozó rendszerek szerkezetét, viselkedését és interakcióját vizsgálja”
2.Melyek és mivel foglalkoznak az informatika rstudonyai?
 Számítástechnika
- a számítógépek működésével tervezésével és alkalmazásávalfoglalkozó tudomány
 Számítógép tudomány
- az információ feldolgozó gépek tervezésének éshasználatának elméleti kérdéseit kutatja
 Kibernetika
- az önműködő rendszerek általános törvényszerűségeivel foglakozik 
 Információ elmélet 
- az információ meghatározásával, áramlásával, kódolásávalfoglalkozó tudomány
 Az általános rendszerelmélet 
- a rendszerek működésének körülményeit éstulajdonságait kutatja
 Hírközlés
- a hírek továbbításával foglakozó tudomány
 
3.
Mi a Moore törvény?
 A „számítógépek” teljesítménye
„A mikroprocesszorok teljesítménye (a lapkán lévő tranzisztorok száma)(12,18) 24 havonta megduplázódik.” Gordon Moore (Intel)
4.Mit mond ki a Gilder törvény?
 A sávszélességről 
„A kommunikációs rendszerek teljes sávszélessége 12 havontamegháromszorozódik.”
5.Mit mond ki a Metcalf törvény?
 A hálózat „értékérl” 
 ő 
A hálózat értéke négyzetesen arányos a csomópontok számával. Ahogy a hálózatnövekszik a rákapcsolódás értéke négyzetesen növekszik, míg az egy felhasználóraszámított költsége ugyanaz marad vagy csökken.
6.Mit mond ki a Shugart törvény?
 Az adattárolók áráról 
„A mágneses adathordozók egy bitjének ára 18 havonként megfeleződik.”
7.Mit mond ki a Ruttgers törvény?
 A tárolási kapacitásról 
„A felhasznált tárolási kapacitás 12 havonta megkétszereződik (az USA-ban 7havonta).”8.
Mi a számítógéphez kapcsolódó alapfogalmak értelmezése (hardver, szoftver,förmver, netver, groupware, shareware, freeware, coursware, szabadforráskódú szoftver)?
 Hardware:
A számítógép „megfogható” része
 Software:
A számítógép használatához szükséges rendszerek (programok, használatileírások)
Firmware:
A számítógépbe beépített alapvető programok (pl. BIOS)
 Netware:
Hálózati operációs rendszer 
Freeware:
Szabadon terjeszthető, és felhasználható szoftver 
Shareware:
Olyan program, amelyet bizonyos megkötésekkel(meghatározott ideig, vagy csökkentett képességekkel)
és a gyártó általmegszabott feltételekkel ingyenesen használhatunk.
 
Groupware:
Csoportszoftver, az emberek közötti kommunikációt, kollaborációtsegíti.
Courseware:
Oktató, tanító jelegű szoftverek 
 
9
. Melyek a számoló eszközök fejlődésének főbb állomásai?
Számolás az ujjakon
Ősi abacus
i.e. 4. század – i.u. 1. század
 Abacus –
európai „golyós” abacus, szláv „szcsoti”abacus, kínaiabacus, japán
abacus
Számoló pénzek 
Logarléc
John Napier(1550-1617) Logaritmus, Edmund Gunter(-1626) számoló léc, WilliamOughtred (1574-1660) RichardDelamain
Mechanikus számológépek 
Első fogaskerekes összeadó gép,
Blasie Pascal (1623 –1662)Első szorzógép,
Gottfred Wilhelm Leibniz (1646-1716)
Első
sorozatban gyártott számológép,
M. Charles Xavier Thomas de Colmar 
Nagysorozatban gyártott számológépek, W.T. Odhner(svéd) -F.S.Baldvin(USA) –
Brunsviga Co. (1885-1912) 20 000 db.
10.Melyek az elektronika fejlődését meghatározó főbb találmányok (eszközök,időpontok feltalálók)?
Elektroncs
ő 
:
 ThomasA. Edison: (1883) Izzó katódPhilipLenard: (1903) Rács
A. R. Wehnelt: (1904) Oxidkatód
Tranzisztor:
 John Bardeen, Walter Brattain, William Schockley:
1948 Bell laboratórium
Integrált áramkör:
Első germánium integrált áramkör,JackSt.ClairKilby1958 (TI)
Els
ő
szilicium integrált áramkör,RobertNoice1959 (Fairchild)
Mikroprocesszor:
 Ted Hoff, 1971 (Intel)
11.Mi a sp és a számológép közötti különbség lényege?
Az alapvető különbség a számítógép és számológép vagy
számoláskönnyítő egyszerű eszköz 
között abban rejlik, hogy a ésszámítógép képes előre elkészített program végrehajtására, míg amásik gép csak egy - lehet, hogy bonyolult műveletet (pl. szorzás) -képes emberi beavatkozás nélkül önállóan végrehajtani.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lukacsa64 liked this
dagi83 liked this
anabela_12 liked this
anabela_12 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->