Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phu Luc 2 Mo Phong Bang Proteus Vi Dieu Khien MCS-51 - Smith.N Studio

Phu Luc 2 Mo Phong Bang Proteus Vi Dieu Khien MCS-51 - Smith.N Studio

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by Smith Nguyen Studio
Phu Luc 2 Mo Phong Bang Proteus Vi Dieu Khien MCS-51 - Smith.N Studio
Phu Luc 2 Mo Phong Bang Proteus Vi Dieu Khien MCS-51 - Smith.N Studio

More info:

Published by: Smith Nguyen Studio on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

 
Giáo trình Vi 
đ 
ề 
u khi 
ể 
n Ph
c 2 – Mô ph
ng b
ng Proteus Ph
m Hùng Kim Khánh Trang 181
Ph
l
c 2: MÔ PH
NG B
NG PROTEUS
 
1.
 
Gi
ớ 
i thi
u
Ph
n m
m Proteus là ph
n m
m cho phép mô ph
ng ho
t
độ
ng c
a m
ch
đ
i
nt
bao g
m ph
n thi
ế
t
ế
m
ch và vi
ế
t ch
ươ 
ng trình
đ
i
u khi
n cho các h
vi
đ
i
ukhi
n nh
ư
MCS-51, PIC, AVR, …Ph
n m
m bao g
m 2 ch
ươ 
ng trình: ISIS cho phép mô ph
ng m
ch và ARESdùng
để
v
m
ch in.
Kh
ở 
i
độ
ng ch
ươ 
ng trình
-
 
Start > All Program > Proteus 6 Professional > ISIS 6 Professional
Smith Nguyen Studio.
 
Giáo trình Vi 
đ 
ề 
u khi 
ể 
n Ph
c 2 – Mô ph
ng b
ng Proteus Ph
m Hùng Kim Khánh Trang 182
-
 
C
a s
ch
ươ 
ng trình sau khi kh
ở 
i
độ
ng:
Các thao tác c
ơ 
b
n
 
S
ử 
d
ng thanh công c
chu
n:
Các thao tác trên thanh công c
chu
n c
ũ
ng có th
th
c hi
n thông qua menuFile và menu Edit.Thanh công c
 Vùng không gian dùngv
m
ch
đ
i
nCác nút ch
n cho phép b
t
đầ
u, t
m d
nghay k 
ế
t thúc quá trình mô ph
ngThanh công c
 Zoom In: Zoom All: hi
nOpen: m
ở 
m
ch New: t
o m
ch Save: l
ư
u tr 
Zoom Out: thu Zoom to Area: phóng to m
tvùng m
ch
đ
i
n
Smith Nguyen Studio.
 
Giáo trình Vi 
đ 
ề 
u khi 
ể 
n Ph
c 2 – Mô ph
ng b
ng Proteus Ph
m Hùng Kim Khánh Trang 183
 
S
ử 
d
ng thanh linh ki
n:
Để
 
đư
a linh ki
n vào vùng thi
ế
t k 
ế
, ta th
c hiên ch
n linh ki
n r 
i nh
n chu
ttrái trên vùng làm vi
c.
Để
th
c hi
n ch
n linh ki
n, ta th
c hi
n nh
n chu
t ph
i trên linh ki
n, nó s
 chuy
n sang màu
đỏ
cho bi
ế
t tr 
ng thái
đ
ang ch
n. Nhóm các linhki
n v
a s
 Linh ki
n
đượ 
cch
nCác linh ki
ntrong nhóm
 
 N
i dây d
ng bus
Đặ
t tên cho dâyd
n Ngu
n và GNDCác thi
ế
t b
t
otín hi
u sin,vuônCác thi
ế
t b
 
đ
odnsónCho phép quay
Smith Nguyen Studio.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->