Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Speech of KSW Chairman

Speech of KSW Chairman

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,391|Likes:
Published by api-3844168

More info:

Published by: api-3844168 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1
Pambungad na Pananalita
sa Pagbubukas ng Buwan ng Wikang Pambansa 2006
KUNG BAKIT ISANG MALAKING PAKINABANG SA PILIPINAS
ANG PAGKAKAROON NITO NG MARAMING WIKA

Ricardo Ma. Nolasco, Ph.D.
Nanunungkulang Tagapangulo
Komisyon sa Wikang Filipino

May isang islogan na naging popular noong dekada 70 tungkol sa ugnayan ng wika at ng pagkabansa. Ang islogang ito ay \u201cisang bansa, isang wika\u201d. Ang islogang ito ay magandang pakinggan, ngunit nagpapalaganap ng mapanganib na hakahaka. Ito ay ang hakahaka na ang pagkakaroon ng isang wika ay mabuti at ang pagkakaroon ng maraming wika ay masama.

Marami sa inyo ang magtataka kung bakit sinasabi ko na napakarami ng wika sa Pilipinas, samantalang ang turo sa atin sa eskuwelahan at sa midya ay may iisang wika lamang ang Pilipinas, at ang marami tayo ay mga \u201cwikain\u201d o \u201cdayalekto.\u201d Ikinalulungkot ko pong ipagbigay-alam sa inyo na namamali rin po ito. Ang tinatawag nating mga \u201cwikain\u201d o \u201cdayalekto\u201d gaya ng Sebwano, Ilokano, Hiligaynon, Bikol, Pangasinan, Kapampangan, Samar-Leyte, Tausug, Maguindanaw, Manuvu, Subanen at Ivatan ay ganap na mga wika. Ang pangunahing batayan sa pagklasipika ng mga pananalita sa wika o dayalekto ay \u201cmutwal na pagkakaunawaan\u201d o \u201cmutual

intelligibility\u201d. Ang isang Ilokano at isang Sebwano, kapag nag-usap sila

sa sarili nilang wika, ay hindi mutwal na magkakaunawaan. Kung gayon, sinasabi natin na nagsasalita sila ng magkaibang wika. Samantala, ang isang dayalekto ay baryasyon ng isang wika. Halimbawa, ang Tagalog ay may iba\u2019t ibang dayalekto gaya ng Tagalog-Bulakan, Tagalog-Quezon, Tagalog- Marinduque, at marami pang iba. Ang mga nagsasalita ng mga dayalekto ng Tagalog ay magkakaintindihan sa kabuuan, kung kayat sinasabi natin na nagsasalita sila ng parehong wika.

Batay sa depinisyong ito ng wika at dayalekto, sinasabi ng mga linggwista na may 160-170ng wika sa buong Pilipinas \u2013 pansampu sa pinakamarami sa buong mundo.

2

Nais kong pag-usapan ngayong umaga kung bakit, tumbalik sa karaniwang akala, ay napakalaking pakinabang ang pagkakaroon ng Pilipinas ng maraming katutubong wika. Bukod sa nabibiyayaan tayo ng maraming katutubong wika ay mayroon din tayong wikang pambansa\u2014ang Filipino\u2014 na nagbibigkis sa ating bayan sa isang kabuuan. Bukod sa may wikang pambansa ay mayroon din tayong wikang pang-internasyunal \u2013 ang Ingles \u2013 na nag-uugnay sa atin sa sandaigdigan. Ang pagtutulungan ng mga wikang ito\u2014lokal at dayuhan\u2014 sa buhay nating mga Pilipino ay siyang nagpapatotoo kung gaano ka-linguistically diverse at culturally diverse ng ating bansa, isang bagay na dapat nating ipagbunyi at ipagmalaki.

Saan nagmula ang pag-iisip na ang pagkakaroon ng iisang wika ay
mabuti at ang pagkakaroon ng maraming wika ay masama?

Sa wari ko, ang ganitong pag-iisip ay nagmula sa palagay na ang pag- unlad ng Pilipinas ay nakasalalay sa kung gaano at paano natin matutularan ang modelo ng mga bansang industriyalisado. Ang ganitong modelo ay nakahulma sa ideya ng isang sentralisadong nasyon-estado at iisang sentralisadong wikang pambansa.

Ang ideya ng isang sentralisadong nasyon-estado na may iisang sentralisadong wikang pambansa ay isang mito, isang ilusyon na hindi pinatototohanan ng historikal at maging ng kasalukuyang kalagayan. Higit na marami ang mga wika sa daigdig kaysa mga nasyon-estado. Ilan ang mga wika sa daigdig? Mga 6,000 hanggang 7,000. Ilan ang mga nasyon- estado?

Humigit-kumulang sa 200 lamang. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na sa kabila ng pagpoproklama ng nasyon-estado ng kani- kanilang wikang pambansa ay hindi lamang ito ang wikang sinasalita sa teritoryo ng mga ito. Kahit ang Estados Unidos ay binubuo ng mga komunidad pangwika na hindi Ingles o hindi lang Ingles ang sinasalita.

Kaugnay ng ideya ng \u201cisang bansa, isang wika\u201d ay ang ideya na ang natural na kundisyon para sa karaniwang tao sa buong daigdig ay iisa lamang ang alam niyang wika. Hindi po ito totoo.

Karamihan ng mga mamamayan dito sa balat ng lupa at sa Pilipinas ay hindi lang isa ang alam na wika. Karaniwan, ang tao sa daigdig ay may alam na dalawa o higit pang wika. Ang isang dahilan para sa kalagayang ito ay sapagkat marami sa mga komunidad pangwika ay namumuhay katabi ng iba pang komunidad pangwika. Ito ang nagtutulak sa kanila na matutuhan ang wika ng kanilang mga kalapit-pamayanan. Si Hesukristo ang pinakamainam na halimbawa

3

ng pagiging multilinggwal. Marunong siya ng Aramaic, ng Ebreo at Griyego at Romano. Si pangulong GMA ay mainam na halimbawa ng isang Pilipino, kung wika ang pag-uusapan. Marunong siya ng Ilokano, Kapampangan, Binisaya, Tagalog, Ingles at Espanyol.

Ganito ang deskripsyon ng yumaong Brother Andrew Gonzales (1980) sa
punsyonal na distribusyon ng mga wika sa Pilipinas:

The Filipino is in reality, multilingual, using a vernacular in his intimate familial interaction; a lingua franca (a regional vernacular and increasingly Tagalog-based Filipino akin to the language of the Greater Manila area) in his urban communities and in his transactions with other ethnic groups, English in business, industry, academia, for negotiations in international circles and as a language of wider communication.

The Filipino\u2019s languages are thus in complementary distribution and will most likely remain so for a while. For as long as the Filipino does not uproot himself from his original region, then his local vernacular is assured of its place and its domain. He loses this vernacular only in the process of deethnicization that inevitably follows migration and urbanization. (1980:149, italics added)

Samakatwid, ang lahat ng halimbawang ito ay pawang nagtuturo sa atin na sa kabila ng pagkilala ng mga nasyon-estado ng katapatan sa iisang bandila at iisang wika, ang mga nasyon-estadong ito ay binubuo ng maraming kultura at maraming wika. Hindi silamono-cultural at monolinggwal. Kung ang mga bansang industriyalisado ay mga lipunang pluralistiko, ano pa kaya ang mga bansang tropiko, gaya ng Pilipinas?

Hindi batid ng maraming Pilipino na ang pagkakaroon ng kanilang bansa ng maraming wika ay palatandaan din ng kalusugan ng kanilang kapaligirang pang-ekolohiya. Isa po ang ating bansa na nakapanatili sa ating biological diversity, samantalang ang mga bansa sa Norte, sa kabila ng kanilang kasaganaan at kaunlaran, ay dumaranas ng matinding krisis sa kanilangenvironment. Ayon sa mga mananaliksik,

may malaking korelasyon ang pagkakaroon ng dibersidad pangwika sa dibersidad na pangbayolohiya ob io di vers it y. Ibig sabihin, kung saan maraming wika ay ito rin ang mga pook na mayroongbiological diversity.

Samakatwid,

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jules Attaban liked this
Lutzie Pagula liked this
Cherry Marcial liked this
yurets929 liked this
namanpotoh liked this
etlopz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->