Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
220Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chương 9 Mạch khuếch đại công suất

Chương 9 Mạch khuếch đại công suất

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 30,181 |Likes:
Published by api-3714448

More info:

Published by: api-3714448 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng 9: M
ch khu
ế
ch
đạ
i công su
t
Ch
ươ 
ng 9
 
M
CH KHU
CH Ð
I CÔNG SU
T
(Power Amplifier)
 
M
ch khu
ế
ch
đạ
i công su
t có nhi
m v
t
o ra m
t công su
t
đủ
l
ớ 
n
để
kích thích t
i.Công su
t ra có th
t
vài tr 
ă
m mw
đế
n vài tr 
ă
m watt. Nh
ư
v
y m
ch công su
t làm vi
c v
ớ 
i biên
độ
tín hi
u l
ớ 
n
ở 
ngõ vào: do
đ
ó ta không th
dùng m
ch t
ươ 
ng
đươ 
ng tín hi
u nh
 
để
 kh
o sát nh
ư
trong các ch
ươ 
ng tr 
ướ 
c mà th
ườ 
ng dùng ph
ươ 
ng pháp
đồ
th
.Tùy theo ch
ế
 
độ
làm vi
c c
a transistor, ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng phân m
ch khu
ế
ch
đạ
i côngsu
t ra thành các lo
i chính nh
ư
sau:- Khu
ế
ch
đạ
i công su
t lo
i A: Tín hi
u
đượ 
c khu
ế
ch
đạ
i g
n nh
ư
tuy
ế
n tính, ngh
 ĩ 
a làtín hi
u ngõ ra thay
đổ
i tuy
ế
n tính trong toàn b
chu k 
360
o
c
a tín hi
u ngõ vào(Transistor ho
t
độ
ng c
hai bán k 
c
a tín hi
u ngõ vào).- Khu
ế
ch
đạ
i công su
t lo
i AB: Transistor 
đượ 
c phân c
c
ở 
g
n vùng ng
ư
ng. Tínhi
u ngõ ra thay
đổ
i h
ơ 
n m
t n
a chu k 
c
a tín hi
u vào (Transistor ho
t
độ
ng h
ơ 
n m
t n
achu k 
- d
ươ 
ng ho
c âm - c
a tín hi
u ngõ vào).- Khu
ế
ch
đạ
i công su
t lo
i B: Transistor 
đượ 
c phân c
c t
i V
BE
=0 (vùng ng
ư
ng).Ch
m
t n
a chu k 
âm ho
c d
ươ 
ng - c
a tín hi
u ngõ vào
đượ 
c khu
ế
ch
đạ
i.- Khu
ế
ch
đạ
i công su
t lo
i C: Transistor 
đượ 
c phân c
c trong vùng ng
ư
ng
để
ch
 m
t ph
n nh
h
ơ 
n n
a chu k 
c
a tín hi
u ngõ vào
đượ 
c khu
ế
ch
đạ
i. M
ch này th
ườ 
ng
đượ 
cdùng khu
ế
ch
đạ
i công su
t
ở 
t
n s
cao v
ớ 
i t
i c
ng h
ưở 
ng và trong các
ng d
ng
đặ
c bi
t.Hình 9.1 mô t
vi
c phân lo
i các m
ch khu
ế
ch
đạ
i công su
t.
Tr 
ươ 
ng V
ă
n Tám IX-1 M
ch
Đ
i
n T
 
 
Ch
ươ 
ng 9: M
ch khu
ế
ch
đạ
i công su
t
9.1 M
CH KHU
CH Ð
I CÔNG SU
T LO
I A:
M
ch phân c
c c
 
đị
nh nh
ư
hình 9.2 là mô hình c
a m
t m
ch khu
ế
ch
đạ
icông su
t lo
i A
đơ 
n gi
n.
Error!
 
Tr 
ươ 
ng V
ă
n Tám IX-2 M
ch
Đ
i
n T
 
 
Ch
ươ 
ng 9: M
ch khu
ế
ch
đạ
i công su
t
. Kh
o sát phân c
ự 
c:. Kh
o sát xoay chi
u:
Khi
đư
a tín hi
u v
i
vào ngõ vào (hình 9.2), dòng I
C
đ
i
n th
ế
V
CE
(tín hi
ura) s
thay
đổ
i quanh
đ
i
m
đ
i
u hành Q. V
ớ 
i tín hi
u ngõ vào nh
(hình 9.4), vì dòng
đ
i
nc
c n
n thay
đổ
i
t ít nên dòng
đ
i
n I
C
đ
i
n th
ế
V
CE
 
ở 
ngõ ra c
ũ
ng thay
đổ
i ít quanh
đ
i
m
đ
i
u hành.Khi tín hi
u ngõ vào l
ớ 
n, ngõ ra s
thay
đổ
i r 
t l
ớ 
n quanh
đ
i
m t
 ĩ 
nh
đ
i
u hành.Dòng I
C
s
thay
đổ
i quanh gi
ớ 
i h
n 0mA và V
CC
/R 
C
. Ði
n th
ế
V
CE
thay
đổ
i gi
a hai gi
ớ 
ih
n 0v và ngu
n V
CC
(hình 9.5).
Tr 
ươ 
ng V
ă
n Tám IX-3 M
ch
Đ
i
n T
 

Activity (220)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Luu Hoang Son liked this
Tan Nguyen liked this
AT NL liked this
Nhan Nguyen liked this
Kemu Like liked this
Nhan Nguyen liked this
Huong Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->