Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CURS 7buget

CURS 7buget

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Alex Ionescu

More info:

Published by: Alex Ionescu on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

 
CURS 7
Elaborarea proiectului bugetului de statElaborarea proiectului de stat -
reprezintă prima etapă a procesului bugetar la nivelul acestui buget, care consînformularea propunerilor privind veniturile şi cheltuielile bugetarede către ordonatorii de credite, comunicarea acestora MinisterulFinanţelor Publice la nivelul căruia are loc centralizarea într-undocument numit proiect al legii bugetului de stat;- este documentul elaborat de către Guvern Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor bugetelorordonatorilor principali decredite ai acestui buget, precum şi a proiectelor bugetelor locale.
Elaborarea proiectului de buget se bazează pe:
 prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali din anul bugetar pentru care se întocmeşte bugetul şi ale celor pentruurmătorii trei ani;
 politici fiscale şi bugetare;
 prevederile memorandumurilor de finanţare, de înţelegere sauale altor acorduri internionale cu organisme şi institiifinanciare internaţionale, semnate şi/sau ratificate;
 politicile şi strategiile sectoriale, prioriţile stabilite înformularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;
1
 
 propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali decredite;
 programele întocmite de către ordonatorii principali de crediteîn scopul finanţării unor acţiuni de ansamblu, programe ce suntînsoţite de estimarea anuală a performanţelor fiecărui program;
 propunerile de sume defalcate din unele venituri ale bugetuluide stat, precum şi de transferuri consolidabile pentru autorităţileadministraţiei publice locale;
 posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar.Aceşti indicatori sunt elaboraţi de organele abilitate, până ladata de 31 martie a anului curent, urmând a fi actualizaţi pe parcursul desfăşurării procesului bugetar.Procesul elaborării proiectului de buget se desfăşoară pe bazaunui
calendar 
ce stabilte termenele limipentru fiecaresubetapă a acestuia.
Calendarul procesului bugetar este prezentat astfel:
1. Ministerul Finanţelor Publice înaintează Guvernului, până ladata de 1 mai, obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru anul bugetar pentrucare se elaborează proiectul de buget şi următoriiani, împreucu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;2. Guvernul aprobă obiectivele politicii fiscale şi bugetare, precum şi limitele de cheltuieli până la data de 15 mai, după care
2
 
informează comisiile pentru buget, finanţe şi bănci aleParlamentului asupra principalelor orientări ale politicii salemacroeconomice şi ale finanţelor publice;3. Ministerul Finaelor Publice transmise ordonatorilo principali de credite, până la data de 1 iunie a fiecărui an, oscrisoare cadru care specifică contextul macroeconomic pe bazacăruia se întocmesc proiectele de buget, metodologiile de elaborarea acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern;4. Ministerul Finanţelor Publice formulează propuneri pentrumodificarea limitelor de cheltuieli datorischimbării cadruluimacroeconomic, ce sunt adoptate de către Guvern şi apoi trasmiseordonatorilor principali de credite, în vederea definitirii proiectelor de buget;5. Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, până la datade 15 iulie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentruanul următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani, însoţite de documentaţii şi fundamentăridetaliate;6. Camera Deputaţilor şi Senatul, cu consultarea Guvernului, îşiaprobă bugetele proprii şi le înaintează Guvernului în vedereaincluderii lor în proiectul bugetului de stat;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->