Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noul Cod Civil - Arenda

Noul Cod Civil - Arenda

Ratings: (0)|Views: 6,747|Likes:
Published by av_utzu

More info:

Published by: av_utzu on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
NOUL COD CIVIL
 CARTEA V - D E S P R E O B L I G A Ţ I ICAPITOLUL V – Contractul de locaţiuneSECIUNEA a 3-a
Ț
 Reguli particulare în materia arendării
Bunuri ce pot fi arendate
Art. 1.836. - Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi:
a)
terenurile cu destinaie agricolă, i anume terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile,
ț ș
  pepinierele viticole, pomicole, arbutii fructiferi, plantaiile de hamei i duzi, unile împădurite,
ș ț ș ș
 terenurile ocupate cu construcii i instalaii agrozootehnice, amenajările piscicole i de
țș ț ș
 îmbunătăiri funciare, drumurile tehnologice, platformele i spaiile de depozitare care servesc
ț ș ț
 nevoilor produciei agricole i terenurile neproductive care pot fi amenajate i folosite pentru
ț ș ș
  producia agricolă;
ț
b)
animalele, construciile de orice fel, mainile, utilajele i alte asemenea bunuri destinate
ț ș ș
 exploatării agricole. Arendarea făcută pe durată nedeterminată Art. 1.837. - Dacă durata nu estedeterminată, arendarea se consideră a fi făcută pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pecare bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul.
Condiii de for
ț
Art. 1.838. -
(1)
Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sanciunea nulităii
ț ț
 absolute
(2)
Sub sanciunea unei amenzi civile stabilite de instana de judecată pentru fiecare zi de întârziere,
ț ț
 arendaul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială
ș
 se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special inut de secretarul
ț
 consiliului local
(3)
Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte unexemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate
(4)
Dispoziiile în materie de carte funciară rămân aplicabile
ț
(5)
Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea i publicitatea contractului de arendare revin
ș
 arendaului. Schimbarea categoriei de folosină Art. 1.839. - Arendaul poate schimba categoria de
ș ț ș
 folosină a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar i cu
ț ș
 respectarea dispoziiilor legale în vigoare. Asigurarea bunurilor arendate Art. 1.840. - Arendaul
ț ș
 este obligat, chiar în lipsă de stipulaie expresă, să asigure bunurile agricole pentru riscul pierderii
ț
 recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamităi naturale.
ț
Reducerea arendei stabilite în bani în cazul pieirii recoltei
Art. 1.841. -
(1)
Atunci când, pe durata arendării, întreaga recoltă a unui an sau cel puin o jumătate
ț
 din ea a pierit fortuit, arendaul poate cere reducerea proporională a arendei dacă aceasta a fost
ș ț
 stabilită într-o cantitate determinată de produse agricole, într-o sumă de bani determinată sau într-osumă de bani determinabilă în funcie de valoarea unei cantii determinate de produse agricole
ț ț
(2)
Dacă arendarea este făcută pe mai muli ani, reducerea nu se va stabili decât la sfâritul
ț ș
 arendării, când se va face o compensare a recoltelor tuturor anilor de folosină.
ț
Excepii
ț

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ddaanneeddaannee liked this
Ioana Udrea liked this
bondarulnegru liked this
Macovei Anca liked this
Anatolii Toia liked this
Sabrina Simon liked this
Cornel Alexa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->