Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
58Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rudolf Steiner - Ingerul Si Corpul Astral

Rudolf Steiner - Ingerul Si Corpul Astral

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 2,676|Likes:
Published by api-26228489

More info:

Published by: api-26228489 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/18/2014

pdf

text

original

rudolf steiner
ce face \u00cengerul \u00cen corpul nostru astral?
ga 182
z\u00fcrich, 9 octombrie 1918

\u00cen\u0163elegerea antroposofic\u0103 a spiritului nu trebuie s\u0103 fie
numai o p\u0103rere teoretic\u0103 despre lume, ci trebuie s\u0103
fie un con\u0163inut de via\u0163\u0103 \u015fi o for\u0163\u0103 de via\u0163\u0103. ea \u00ee\u015fi
\u00eempline\u015fte sarcina numai c\u00e2nd ne transpunem \u00een
situa\u0163ia care ne permite s\u0103 consolid\u0103m at\u00e2t de mult
concep\u0163ia antroposofic\u0103 despre lume, \u00eenc\u00e2t ea devine
cu adev\u0103rat deplin vie \u00een noi. c\u0103ci prin faptul c\u0103 ne
unim sufletele cu \u00een\u0163elegerea antroposofic\u0103 a
spiritului am devenit, \u00eentr-un anumit sens, paznicii
unor fenomene foarte exacte \u015fi importante ale
evolu\u0163iei omenirii.

oameni care altminteri n\u0103zuiesc spre o concep\u0163ie sau
alta despre lume sunt convin\u015fi, \u00een general, c\u0103
g\u00e2ndurile, reprezent\u0103rile, \u00een afar\u0103 de ceea ce sunt ele
\u00een sufletele lor, nu mai sunt \u015fi altceva \u00een contextul
universal; oameni care au astfel de concep\u0163ii cred c\u0103
g\u00e2ndurile \u015fi reprezent\u0103rile se vor integra \u00een mod viu
\u00een lume, a\u015fa cum reu\u015fe\u015fte omul s\u0103 le impun\u0103 lumii,
\u00een m\u0103sura \u00een care el s\u0103v\u00e2r\u015fe\u015fte fapte evidente.
modul de a g\u00e2ndi antroposofic presupune de la
\u00eenceput c\u0103 ne este limpede faptul c\u0103 g\u00e2ndurile \u015fi
reprezent\u0103rile noastre, pentru a se realiza, trebuie s\u0103
mai g\u0103seasc\u0103 \u015fi alte c\u0103i dec\u00e2t ceea ce se \u00eent\u00e2mpl\u0103 \u00een
lumea sensibil\u0103 prin faptele noastre evidente din
lumea sim\u0163urilor. \u00cen recunoa\u015fterea acestei necesit\u0103\u0163i
a vie\u0163ii se g\u0103se\u015fte deja ideea c\u0103 antroposoful ar
trebui s\u0103 se implice \u00eentr-un mod oarecare la veghea

asupra semnelor timpului. \u00cen evolu\u0163ia lumii se
\u00eent\u00e2mpl\u0103 unele lucruri; omul, mai ales omul epocii
noastre, trebuie s\u0103 ajung\u0103 la o \u00een\u0163elegere adev\u0103rat\u0103
cu privire la ce se \u00eent\u00e2mpl\u0103 \u00een evolu\u0163ia lumii \u00een care
tr\u0103ie\u015fte.

cu privire la omul luat izolat, oricine \u015ftie c\u0103 trebuie s\u0103
ia \u00een considerare dezvoltarea sa proprie, nu numai
faptele exterioare din ambian\u0163a sa. exprimat foarte
grosolan, faptele exterioare sensibile, care se petrec
acum, sunt tr\u0103ite de oameni care au v\u00e2rsta de cinci,
zece, dou\u0103zeci, treizeci, cincizeci, \u015faptezeci de ani.
cu toate acestea, nici un om ra\u0163ional nu va cere s\u0103 se
instituie aceea\u015fi rela\u0163ie cu faptele pentru to\u0163i ace\u015ftia,
indiferent de v\u00e2rst\u0103. modul cum trebuie s\u0103 se
comporte oamenii fa\u0163\u0103 de ambian\u0163\u0103 poate fi
determinat numai dac\u0103 se \u0163ine seama de dezvoltarea
fiec\u0103ruia. a\u015fa cum orice om este supus unei anumite
dezvolt\u0103ri, a\u015fa cum are for\u0163e diferite ca copil, ca
adult, la mijlocul vie\u0163ii, \u015fi ca b\u0103tr\u00e2n, tot a\u015fa
omenirea, \u00een cursul evolu\u0163iei ei, este \u00een esen\u0163a sa
altceva \u00een secolul al xx-lea dec\u00e2t era \u00een secolul al xv-
lea sau chiar \u00een timpul misteriului de pe golgota. este
o foarte mare lips\u0103 a timpurilor noastre c\u0103 nu se
cunoa\u015fte faptul c\u0103 exist\u0103 concep\u0163ia potrivit c\u0103reia se
poate vorbi cu totul abstract despre om sau despre
omenire, \u00een general, \u015fi c\u0103 aceast\u0103 omenire este
supus\u0103 unei evolu\u0163ii.

acum se pune \u00eentrebarea: cum se ajunge la o \u00een\u0163elegere mai

exact\u0103 a acestor probleme? v\u0103 aminti\u0163i c\u0103 am
discutat adeseori despre un aspect important care
prive\u015fte aceast\u0103 evolu\u0163ie.

perioada greco-roman\u0103, care se \u00eentinde din secolul al
viii-lea \u00ee.hr. p\u00e2n\u0103 \u00een secolul al xv-lea d.hr.,

aproximativ, o consider\u0103m perioada cultural\u0103 a
sufletului ra\u0163iunii, iar perioada care a \u00eenceput \u00een
secolul al xv-lea apar\u0163ine perioadei culturale a
sufletului con\u015ftien\u0163ei. prin aceasta am stabilit un
lucru esen\u0163ial pentru evolu\u0163ia umanit\u0103\u0163ii, \u00een ceea ce
prive\u015fte timpul nostru. noi \u015ftim, prin aceasta, c\u0103
for\u0163a cea mai important\u0103 pe care putem conta \u00een
evolu\u0163ia umanit\u0103\u0163ii \u00eentre secolul al xv-lea \u015fi p\u00e2n\u0103 la
\u00eenceputul mileniului al patrulea este sufletul
con\u015ftien\u0163ei. dar \u00een adev\u0103rata \u015ftiin\u0163\u0103 a spiritului nu
este \u00eeng\u0103duit s\u0103 ne men\u0163inem la generalit\u0103\u0163i \u015fi
abstrac\u0163iuni; trebuie v\u0103zute, sesizate pretutindeni
faptele concrete. abstrac\u0163iunile servesc numai c\u00e2nd
cineva este curios \u00eentr-un sens foarte obi\u015fnuit. dac\u0103
vrem s\u0103 facem din \u015ftiin\u0163a spiritului o for\u0163\u0103 de via\u0163\u0103
trebuie s\u0103 fim mai mult serio\u015fi dec\u00e2t curio\u015fi, nu
trebuie s\u0103 ne oprim la asemenea abstrac\u0163iuni ca cele
despre care tocmai am vorbit. este foarte corect,
chiar deosebit de important, faptul c\u0103 tr\u0103im \u00een epoca
sufletului con\u015ftien\u0163ei, c\u0103 trebuie avut\u0103 \u00een vedere \u00een
mod preferen\u0163ial dezvoltarea sufletului con\u015ftien\u0163ei,
dar nu trebuie s\u0103 ne oprim aici.

dac\u0103 vrem s\u0103 ajungem la o anumit\u0103 concep\u0163ie despre
lucruri, trebuie s\u0103 privim, \u00eenainte de orice, cu mai
mare aten\u0163ie spre fiin\u0163a omului \u00eensusi. noi oamenii
suntem alc\u0103tui\u0163i, \u00een sens antroposofic, c\u00e2nd cobor\u00e2m
de sus \u00een jos, din eu, din corp astral, corp eteric, pe
care l-am numit \u00een ultimul timp \u015fi corp al for\u0163elor
formatoare, \u015fi din corp fizic. dintre aceste m\u0103dulare
ale naturii umane, de fapt, numai eul este cel \u00een care
tr\u0103im \u015fi ac\u0163ion\u0103m spiritual-suflete\u015fte mai \u00eent\u00e2i. doar
eul ne-a fost d\u0103ruit prin evolu\u0163ia noastr\u0103 terestr\u0103 \u015fi
de c\u0103tre spiritele formei care o dirijeaz\u0103. tot ceea ce
p\u0103trunde \u00een con\u015ftien\u0163a noastr\u0103 p\u0103trunde prin eul

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
adychirtes liked this
Bogdan liked this
Mitri Styx liked this
pantone209 liked this
Stela Andreica liked this
dinugr liked this
zecemari liked this
cosminandreiluca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->