Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amortizija Nomenklatura Sredstava

Amortizija Nomenklatura Sredstava

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 22,943|Likes:
Published by api-3818956

More info:

Published by: api-3818956 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sastopama amortizacije
Pravilnik je objavljen u "Službenom listu SRJ", br.17/97i24/2000. Član 1.Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjimstopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čininjegov sastavni deo.Član 2. Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe i deloveamortizacionih grupa propisane u Nomenklaturi.U Nomenklaturi, u koloni prvoj, amortizacione grupe obeležene su arapskim brojevima, a deloviamortizacionih grupa - arapskim brojevima sa zagradom, slovima i alinejama. U koloni drugoj navedenisu nazivi amortizacionih grupa i delova amortizacionih grupa, a u koloni trećoj - godišnje stopeamortizacije.Član 3.Osnovna sredstva koja po nazivu ili bližem opisu naziva nisu navedena u Nomenklaturi, pravno liceraspoređuje u amortizacione grupe, odnosno delove amortizacionih grupa u koje su raspoređena njimanajsličnija osnovna sredstva.Sličnost osnovnih sredstava određuje se prema nameni kojoj služe, a u okviru iste namene - prema vrstimaterijala upotrebljenog za njihovu izgradnju, odnosno izradu.Ako je za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva upotrebljen različit materijal, za određivanjesličnosti uzima se materijal koji je pretežno upotrebljen, a pretežnost se izračunava prema vrednosti togmaterijala u odnosu na druge materijale upotrebljene za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva.Član 4.Pravna lica, u skladu sa opštim aktom, utvrđuju godišnje stope amortizacije za alat i inventar za koji testope nisu propisane u Nomenklaturi ako im je vek upotrebe duži od jedne godine, tj. ako sekalkulativno otpisuju.Godišnja stopa amortizacije iz stava 1. ovog člana ne može biti manja od 20%.Član 5.Alat i inventar čiji je vek upotrebe do jedne godine, odnosno koji se otpisuje stavljanjem u upotrebu(jednokratno) smatra se zalihama.Član 6.Knjige i časopisi u bibliotekama (koje obavljaju delatnost u skladu sa zakonom) ne podležu redovnomotpisivanju.Ostale knjige i časopisi raspoređuju se i otpisuju u skladu sa čl. 4. i 5. ovog pravilnika.Član 7.Godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi odgovaraju korišćenju osnovnih sredstava do dvesmene.Smatra se da se osnovno sredstvo koristi do dve smene ako je godišnje bilo u upotrebi do 4.400 sati(uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno zatransportna sredstva u drumskom saobraćaju - ako su godišnje prešla do 60.000 kilometara.Član 7aPravno lice može odlučiti da propisane godišnje stope amortizacije za sva ili pojedina osnovna sredstva,umanji do 50% ako ih ne koristi većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smeni.Smatra se da se osnovno sredstvo koristi u jednoj smeni ako je godišnje bilo u upotrebi do 2.200 sati(uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno zatransportna sredstva u drumskom saobraćaju - ako su godišnje prešla do 30.000 kilometara.
+
Vidi:
 
čl. 1.Pravilnika - SL SRJ, 24/2000-1.Član 8.Za osnovna sredstva koja su u Nomenklaturi raspoređena u amortizacione grupe 33 do 51 i 65 do 77,amortizacionu grupu 98 i amortizacionu grupu 100 tačka 9, ako su u obračunskom periodu korišćenavećim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u dve smene, godišnja stopa amortizacije propisana u Nomenklaturi uvećava se srazmerno njihovom većem korišćenju od intenziteta rada kojiodgovara radu u dve smene, a najviše do 50% iznad godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi. Ovako uvećane stope amortizacije za ta osnovna sredstva smatraju se stopomamortizacije utvrđenom Nomenklaturom.Član 9.Godišnjim stopama amortizacije koje proističu iz procenjenog trajanja korišćenja smatraju se i godišnjestope amortizacije iz Nomenklature ako rok korišćenja nije utvrđen ugovorom.Pravno lice u skladu sa opštim aktom utvrđuje godišnju stopu amortizacije za ulaganje iznadknjigovodstvene vrednosti - goodwill najmanje u visini prosečne godišnje stope po kojoj je pravno liceotpisalo sadašnju vrednost osnovnih sredstava (otpis na preostali vek trajanja) u godini u kojoj jeizvršeno ulaganje u goodnjill.Član 10.Odredbe čl. 4. i 5. ovog pravilnika primenjuju se na alat i inventar koji je pribavljen do dana stupanja nasnagu ovog pravilnika.Član 11.Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".
NOMENKLATURA SREDSTAVA ZA AMORTIZACIJU
Redni brojamortizacionegrupe Naziv sredstvaamortizacionih grupai delova tih grupaGodišnjaamortizacionastopa1 2 3I .
Građevinski objekti
1. Objekti za vršenje proizvodnje uglja, rude metala i nemetala:1) Za hidrološka, seizmološka i druga ispitivanja 62) Za utvrđivanje količina i kvaliteta uglja, rude metala i rudenemetala (za obavljanje istražnih pripremnih radova)5,53) Za otklanjanje i za površinske kopove uglja, metala inemetala (osim rudnika soli)54) Podzemne prostorije za eksploataciju uglja, metala inemetala85) Objekti rudnika soli:- bunari i ostale eksploatacione bušotine za proizvodnju slanevode20- objekti za transport slane vode 5- eksploatacioni tornjevi i ostali objekti za proizvodnju soli 10
 
6) Objekti za oplemenjivanje i preradu uglja 77) Ostali (nepomenuti) objekti za vršenje delatnosti rudnika 62. Objekti za proizvodnju i prenos nafte i gasa:1) Za seizmološka i druga ispitivanja i objekti istražnog iotkrivenog bušenja i naftnih i gasnih bušotina102) Sabirno-otpremni objekti na naftnim i gasnim poljima(kotlovnice, vatrogasnice, pumpaonice, priručna skladišta iostali objekti za sabiranje i otpremanje nafte i gasa)103) Naftovodi i gasovodi:- za daljinski transport nafte i gasa 5- za transport naftnih derivata i gasa 5,5- za transport nafte i gasa u okviru naftnih i gasnih polja iizmeđu naftnih i gasnih polja7- naftovodi i gasovodi u moru 104) Nepomenuti objekti za proizvodnju ili prenos nafte i gasa 83. Elektroprivredni i vodoprivredni objekti i objekti vodovoda ikanalizacije:1) Brane (vodojaže) i nasipi:- zemljane 1- betonske i visoke betonske 1,52) Crpne stanice:- betonske i zidne 1,5- montažne 2,5- pokretne 53) Kanali (dovodni, odvodni, razvodni) i prateći objekti nanjima (tuneli, akvadukti i priključne klizne građevine):- zemljani i zemljano-stabilizovani 1,5- betonski 2- obloženi betonom ili kamenom 2,5

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emir Masic liked this
djeldej5714 liked this
lida2512 liked this
bayorngs liked this
ehuseinagic liked this
Jelena Šehovac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->