Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amortizija Nomenklatura Sredstava

Amortizija Nomenklatura Sredstava

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 22,994|Likes:
Published by api-3818956

More info:

Published by: api-3818956 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sastopama amortizacije
Pravilnik je objavljen u "Službenom listu SRJ", br.17/97i24/2000. Član 1.Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjimstopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čininjegov sastavni deo.Član 2. Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe i deloveamortizacionih grupa propisane u Nomenklaturi.U Nomenklaturi, u koloni prvoj, amortizacione grupe obeležene su arapskim brojevima, a deloviamortizacionih grupa - arapskim brojevima sa zagradom, slovima i alinejama. U koloni drugoj navedenisu nazivi amortizacionih grupa i delova amortizacionih grupa, a u koloni trećoj - godišnje stopeamortizacije.Član 3.Osnovna sredstva koja po nazivu ili bližem opisu naziva nisu navedena u Nomenklaturi, pravno liceraspoređuje u amortizacione grupe, odnosno delove amortizacionih grupa u koje su raspoređena njimanajsličnija osnovna sredstva.Sličnost osnovnih sredstava određuje se prema nameni kojoj služe, a u okviru iste namene - prema vrstimaterijala upotrebljenog za njihovu izgradnju, odnosno izradu.Ako je za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva upotrebljen različit materijal, za određivanjesličnosti uzima se materijal koji je pretežno upotrebljen, a pretežnost se izračunava prema vrednosti togmaterijala u odnosu na druge materijale upotrebljene za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva.Član 4.Pravna lica, u skladu sa opštim aktom, utvrđuju godišnje stope amortizacije za alat i inventar za koji testope nisu propisane u Nomenklaturi ako im je vek upotrebe duži od jedne godine, tj. ako sekalkulativno otpisuju.Godišnja stopa amortizacije iz stava 1. ovog člana ne može biti manja od 20%.Član 5.Alat i inventar čiji je vek upotrebe do jedne godine, odnosno koji se otpisuje stavljanjem u upotrebu(jednokratno) smatra se zalihama.Član 6.Knjige i časopisi u bibliotekama (koje obavljaju delatnost u skladu sa zakonom) ne podležu redovnomotpisivanju.Ostale knjige i časopisi raspoređuju se i otpisuju u skladu sa čl. 4. i 5. ovog pravilnika.Član 7.Godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi odgovaraju korišćenju osnovnih sredstava do dvesmene.Smatra se da se osnovno sredstvo koristi do dve smene ako je godišnje bilo u upotrebi do 4.400 sati(uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno zatransportna sredstva u drumskom saobraćaju - ako su godišnje prešla do 60.000 kilometara.Član 7aPravno lice može odlučiti da propisane godišnje stope amortizacije za sva ili pojedina osnovna sredstva,umanji do 50% ako ih ne koristi većim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smeni.Smatra se da se osnovno sredstvo koristi u jednoj smeni ako je godišnje bilo u upotrebi do 2.200 sati(uključujući i vreme pripremanja za početak rada i vreme raspremanja po završetku rada), odnosno zatransportna sredstva u drumskom saobraćaju - ako su godišnje prešla do 30.000 kilometara.
+
Vidi:
 
čl. 1.Pravilnika - SL SRJ, 24/2000-1.Član 8.Za osnovna sredstva koja su u Nomenklaturi raspoređena u amortizacione grupe 33 do 51 i 65 do 77,amortizacionu grupu 98 i amortizacionu grupu 100 tačka 9, ako su u obračunskom periodu korišćenavećim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u dve smene, godišnja stopa amortizacije propisana u Nomenklaturi uvećava se srazmerno njihovom većem korišćenju od intenziteta rada kojiodgovara radu u dve smene, a najviše do 50% iznad godišnje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi. Ovako uvećane stope amortizacije za ta osnovna sredstva smatraju se stopomamortizacije utvrđenom Nomenklaturom.Član 9.Godišnjim stopama amortizacije koje proističu iz procenjenog trajanja korišćenja smatraju se i godišnjestope amortizacije iz Nomenklature ako rok korišćenja nije utvrđen ugovorom.Pravno lice u skladu sa opštim aktom utvrđuje godišnju stopu amortizacije za ulaganje iznadknjigovodstvene vrednosti - goodwill najmanje u visini prosečne godišnje stope po kojoj je pravno liceotpisalo sadašnju vrednost osnovnih sredstava (otpis na preostali vek trajanja) u godini u kojoj jeizvršeno ulaganje u goodnjill.Član 10.Odredbe čl. 4. i 5. ovog pravilnika primenjuju se na alat i inventar koji je pribavljen do dana stupanja nasnagu ovog pravilnika.Član 11.Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".
NOMENKLATURA SREDSTAVA ZA AMORTIZACIJU
Redni brojamortizacionegrupe Naziv sredstvaamortizacionih grupai delova tih grupaGodišnjaamortizacionastopa1 2 3I .
Građevinski objekti
1. Objekti za vršenje proizvodnje uglja, rude metala i nemetala:1) Za hidrološka, seizmološka i druga ispitivanja 62) Za utvrđivanje količina i kvaliteta uglja, rude metala i rudenemetala (za obavljanje istražnih pripremnih radova)5,53) Za otklanjanje i za površinske kopove uglja, metala inemetala (osim rudnika soli)54) Podzemne prostorije za eksploataciju uglja, metala inemetala85) Objekti rudnika soli:- bunari i ostale eksploatacione bušotine za proizvodnju slanevode20- objekti za transport slane vode 5- eksploatacioni tornjevi i ostali objekti za proizvodnju soli 10
 
6) Objekti za oplemenjivanje i preradu uglja 77) Ostali (nepomenuti) objekti za vršenje delatnosti rudnika 62. Objekti za proizvodnju i prenos nafte i gasa:1) Za seizmološka i druga ispitivanja i objekti istražnog iotkrivenog bušenja i naftnih i gasnih bušotina102) Sabirno-otpremni objekti na naftnim i gasnim poljima(kotlovnice, vatrogasnice, pumpaonice, priručna skladišta iostali objekti za sabiranje i otpremanje nafte i gasa)103) Naftovodi i gasovodi:- za daljinski transport nafte i gasa 5- za transport naftnih derivata i gasa 5,5- za transport nafte i gasa u okviru naftnih i gasnih polja iizmeđu naftnih i gasnih polja7- naftovodi i gasovodi u moru 104) Nepomenuti objekti za proizvodnju ili prenos nafte i gasa 83. Elektroprivredni i vodoprivredni objekti i objekti vodovoda ikanalizacije:1) Brane (vodojaže) i nasipi:- zemljane 1- betonske i visoke betonske 1,52) Crpne stanice:- betonske i zidne 1,5- montažne 2,5- pokretne 53) Kanali (dovodni, odvodni, razvodni) i prateći objekti nanjima (tuneli, akvadukti i priključne klizne građevine):- zemljani i zemljano-stabilizovani 1,5- betonski 2- obloženi betonom ili kamenom 2,5

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emir Masic liked this
djeldej5714 liked this
Vladimir Radulovic liked this
lida2512 liked this
bayorngs liked this
Vladimir Radulovic liked this
ehuseinagic liked this
Jelena Šehovac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->