Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SMK Bestari

SMK Bestari

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by mok_wcmok

More info:

Published by: mok_wcmok on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

 
1.
MudunMadainMadanaSenarai dalam rajah di atas berkaitan dengan
A
 peradaban
B
 pendidikan
C
 penempatan tetap
D
 perkembangan teknologi
2.
Manusia Zaman Prasejarah mengamalkankepercayaan politeisme.Apakah maksud kepercayaan tersebut?
A
Kehidupan selepas mati
B
Pemujaan nenek moyang
C
Penyembahan banyak tuhan
D
Kekuatan raja terhadap agama
3.
Kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul.Pernyataan di atas berkaitan satu bentuk  pemerintahan yang diamalkan dalam tamadunYunani.Pemerintahan tersebut ialah
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarki
D
Aristokrasi
4.
Mengapakah Plato berpendapat bahawa pemerintahan negara harus ditadbir oleh ahlifalsafah?
A
Sokongan padu daripada rakyat
B
Hubungan rapat dengan bangsawan
C
Mementingkan keharmonian manusia
D
Keupayaan menggubal undang-undang
5.
Persamaan artifak manik yang dijumpai diketiga-tiga kawasan dalam rajah di atasmembuktikan
A
kekayaan hasil bumi Asia Tenggara
B
 pertapakan pedagang dari Asia Barat
C
 penerimaan agama Buddha dari Barat
D
terjalin hubungan perdagangan denganRom
6.
Kerajaan FunanKerajaan Anglor Faktor yang membawa perkembangan kerajaandalam rajah di atas ialah
A
kedudukan yang strategik 
B
 pembinaan sistem pengairan
C
 bekalan buruh yang mencukupi
D
 pengenalan sistem tanaman giliran
7.
Mengapakah Nabi Muhammad S.A.W. tidak menyertai penghijrahan orang Islam keHabsyah dari Makkah?
A
Mengekalkan pengaruh
B
Sekatan daripada pemerintah
C
Kekurangan sumber kewangan
D
Menjamin keselamatan pengikut
8.
Surah al-Alaq ayat 1-5
1
SMK Bestari
Sejarah - Kertas 1 dan 2
 
Test 118 April 20101 Hou
Class :Marks :
Arahan:
 
Tiap-tiap soalan diikuti oleh
empat
pilihan jawapan. Pilih
satu
jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan
hitamkan
rungan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.
 
Mengapakah surah dalam jadual di atas pentingdalam tamadun Islam?
A
Pengisytiharan Nabi Muhammad S.A.W.sebagai Rasullah
B
Pembentukan sebuah kerajaan Islam pertama di dunia
C
Menyebarkan ajaran Islam kepada seluruhmanusia
D
Menjadi tanda pemisah antara ZamanJahiliah dengan Zaman Islam
9.
Peristiwa perletakan semula Hajar Asward ketempat asalnya oleh Nabi Muhammad S.A.W.membuktikan kewibawaan baginda sebagaitokoh pemimpin yang unggul.Mengapakah peristiwa tersebut penting?
A
Memperkukuhkan kedudukan agama Islam
B
Pembinaan Majlis al-Nabawi di Madinah
C
Merintis kepada memeterai PerjanjianHudaibiyah
D
Menyelamatkan persengketaan dalamkalangan Kabilah Quraisy
10.
Bagaimanakah Piagam Madinah dapatmewujudkan dasar ekonomi yang adil?
A
Larangan amalan riba
B
Perniagaan berteraskan modal
C
Peluang perdagangan mengikut kaum
D
Mengaut keuntungan secara maksimum
11.
Dari aspek pembangunan rohaniah, hijrah bermaksud
A
menegakkan kebenaran
B
mengutamakan keberanian
C
mementingkan kemenangan
D
menfokuskan kemajuan bandar 
12.
Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkansistem hijabah untuk 
A
memberi latihan kepimpinan
B
mengawal keselamatan khalifah
C
memperkukuh pertahanan negara
D
menambah perbendaharaan negara
13.
Mengapakah pemerintahan Khalifah Umar binal-Khattab dianggap sebagai Zaman KeemasanKerajaan Islam di Madinah?
A
Memajukan bidang keilmuan
B
Meluaskan kawasan jajahan takluk 
C
Menghapuskan golongan nabi palsu
D
Melaksanakan pelbagai pembaharuan
14.
Perkara Fungsi
KharajJizyahSistem kewanganBaitulhikmah
X
Apakah fungsi
X
dalam jadual di atas?
A
Mewujudkan perpaduan suku
B
Menyebarkan ilmu pengetahuan
C
Mengukuhkan kuasa pemerintah
D
Meningkatkan kemajuan ekonomi
15.
Kesan perkembangan agama Islam di AsiaTenggara jelas dilihat dengan kewujudan
A
mobiliti sosial
B
 bandar pelabuhan
C
institusi kesultanan
D
hubungan diplomatik 
16.
Apakah bukti yang digunakan oleh Professor Syed Muhammad Naquib al-Attas untumenyokong teori kedatangan Islam ke AsiaTenggara dari Semenanjung Tanah Arab?
A
Seni bina
B
Batu nisan
C
Bahan kesusasteraan
D
Perkampungan pedagang
17.
Pembacaan ciriMelafaz ikrar Kedua-dua amalan dalam senarai di atas berkaitan dengan
A
adat menghadap raja
B
istiadat pertabalan raja
C
istiadat menyembah raja
2
 
D
upacara perkahwinan diraja
18.
Rajah di atas merujuk cara pemilihan pemimpin mengikut Adat Perpatih yangdiamalkan di Negeri Sembilan.Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripadacara pemilihan tersebut?
A
Mengamalkan hukum faraid
B
Menitikberatkan sistem warisan
C
Mengutamakan golongan bangsawan
D
Mementingkan musyawarah dalammembuat keputusan
19.
Perjanjian Tordesillas ditandatangani padatahun 1494.Apakah kepentingan perjanjian dalam jadual diatas?
A
Menyakinkan kuasa Barat menjelajah keTimur 
B
Memudahkan penyebaran agama Kristianke Timur 
C
Menetapkan kawasan pengaruh antara duanegara Katolik 
D
Menamatkan monopoli perdaganganrempah-ratus pedagang Islam
20.
Karya -
The Prince
Pemerintah harus ditakuti.Pemerintah harus mempunyai kuasamutlak.Rakyat memberikan taat setia sepenuhnyakepada pemerintah.Senarai di atas merujuk antara cadangan ideadalam
The Prince
karya Niccolo Machiavelli.Apakah kepentingan cadangan idea tersebutkepada masyarakat Eropah?
A
Kemunculan monarki baru
B
Pembentukan negara bangsa
C
Penubuhan institusi Parlimen
D
Kebajikan pekerja terpelihara
21.
Mengapakah Martin Luther menentang penjualan sijil
 Indulgences
oleh pihak gereja?
A
Kepincangan amalan agama
B
Perpecahan di kalangan penganut
C
Penindasan terhadap rakyat miskin
D
Keistimewaan kepada golongan bangsawan
22.
Pada awal abad ke 20, imigran China berketurunan Foochow memasuki Sarawamelalui
A
sistem tiket kredit
B
 pengambilan rumah kongsi
C
sistem Pengambilan Kakitangan
D
 persetujuan wakil China dengan pemerintah
23.
Syarikat Perwakilan
Harrisons and CrosfieldGuthrie and Sime DarbyMengapakah syarikat perwakilan dalam senaraidi atas penting kepada ekonomi Tanah Melayu pada abad ke-20?
A
Memperkenalkan sistem kewangan moden
B
Membawa masuk tenaga buruh untu perlombongan
C
Menyediakan kemudahan sistem pengangkutan
D
Membuka kawasan baru untuk tanamankomersial
24.
Tahun Perkara
1913Akta Tanah SimpananMelayu1917Enakmen Tanah Padi
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->