Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gayet Ciddiyim Gulse Birsel

Gayet Ciddiyim Gulse Birsel

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,055|Likes:
Published by api-3755137

More info:

Published by: api-3755137 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

gayet ciddiyim!
g\u00fclse birsel
\u00d6ns\u00d6z
hep ayn\u0131 soru...
"o metinleri siz mi yaz\u0131yorsunuz?"
art\u0131k cevaplamaktan b\u0131kt\u0131m.

kimi de abart\u0131yor. olumlu cevap ald\u0131ktan sonra bir kez daha kontrol etme
ihtiyac\u0131 hissediyor:

"ger\u00e7ekten mi? hepsini mi?"
\u00c7o\u011fu insana g\u00f6re bir kad\u0131n\u0131n mizah yazmas\u0131 s\u0131f\u0131ra yak\u0131n ihtimal.
onlar da di\u011fer ihtimalleri s\u0131ral\u0131yorlar:

"bu program\u0131n metinleri terc\u00fcme mi? bir yazar ekibiniz mi var?" hatta
"e\u015finizden yard\u0131m al\u0131yor musunuz?!"
g.a.g. program\u0131n\u0131n metinlerini kimin yazd\u0131\u011f\u0131, onlar\u0131n nas\u0131l ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131
sanki bir muamma. oysa jenerikte kocaman yaz\u0131yor, "metin yazar\u0131:
g\u00fclse birsel" diye...
bir\u00e7ok mizah\u00e7\u0131 yazar, \u00e7izer, gazeteci dost ayn\u0131 \u015feyi s\u00f6yledi:
bir kad\u0131n\u0131n, \u00fcstelik de eli y\u00fcz\u00fc d\u00fczg\u00fcn bir kad\u0131n\u0131n mizah yazmas\u0131, komik
olmas\u0131 tuhaf geliyor insanlara.

niye ki?
benim bir s\u00fcr\u00fc eli y\u00fcz\u00fc d\u00fczg\u00fcn kad\u0131n arkada\u015f\u0131m var. hepsi \u00e7ok komik.
kad\u0131nlar galiba kendi aralar\u0131nda espri yap\u0131p, g\u00fcl\u00fcp, g\u00fcld\u00fcr\u00fcp,

hokkabazl\u0131klar yap\u0131p, sonra erkeklerin yan\u0131nda zarif, i\u015fveli, cazip
hallerine b\u00fcr\u00fcn\u00fcyorlar.

erke\u011fin komik olmas\u0131, kad\u0131n\u0131n g\u00fclmesi laz\u0131m ya!
cazibemi yitirmek pahas\u0131na, son kez a\u00e7\u0131kl\u0131yorum:
o metinleri de, o yaz\u0131lan da, hepsini ben yaz\u0131yorum. hatta, al\u0131n i\u015fte kitab\u0131m!
atla deve de de\u011fil yani.

70'li y\u0131llarda do\u011fup bug\u00fcne kadar \u0130stanbul'da ya\u015fa, zaten mecburen
mizah\u00e7\u0131, do\u011fu\u015ftan stand-up'\u00e7\u0131s\u0131n.
elinde de\u011fil ki. sen bir \u015fey yapm\u0131yorsun. malzeme aya\u011f\u0131na dolan\u0131yor!
sevgili han\u0131mlar, siz de bu malzemeyle, evde deneyebilirsiniz!
evler, odalar, e\u015eyalar ve ev kadinlari!
siz hi\u00e7 ev kad\u0131n\u0131 oldunuz mu?
11
"bahar modas\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fcn m\u00fc? herkes hippi olacak. va-nilla sky'\u0131 seyrettin

mi? bence senaryo \u00e7ok da\u011f\u0131lm\u0131\u015f... sence gen\u00e7ler niye intihar ediyor? "gibi sorular\u0131m kar\u015f\u0131s\u0131nda, ev kad\u0131n\u0131 arkada\u015f\u0131m leyla eve telefon a\u00e7t\u0131 ve "fatma han\u0131m, o k\u00f6ftelere ye\u015fil biber de koyun. bir de yan\u0131na patates k\u0131zart\u0131n," dedi.

"a, bu hafta olmaz! \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki on g\u00fcn benim i\u00e7in \u00e7ok yo\u011fun bir d\u00f6nem," dedi
leyla.
ni\u015fanta\u015f\u0131'n\u0131n en haval\u0131 \u00f6\u011fle yeme\u011fi adreslerinden birinde, en civcivli
vakitte makarna yiyoruz.
m\u00fc\u015fterilerin y\u00fczde doksan\u0131 kad\u0131n.
iki ayr\u0131 grup var: pantolon ceketleriyle sakin sakin gelip k\u0131sa, h\u0131zl\u0131 \u00f6\u011fle

yeme\u011fi toplant\u0131lar\u0131 yapan i\u015f kad\u0131nlar\u0131; ve ko\u015farak restorana girip vakitsizliktcn \u015fik\u00e2yet ederek oturan, uzun yemekler yiyen, yine alelacele \u00e7\u0131kan, somurtkan ev kad\u0131nlar\u0131.

12
\u00c7al\u0131\u015fan kad\u0131nlar, \u00e7al\u0131\u015fmayan kad\u0131nlar...
\u00c7al\u0131\u015fan bir kad\u0131n\u0131n nedense vakti daha boldur. sizi iki toplant\u0131, bir b\u00fct\u00e7e

g\u00f6r\u00fc\u015fmesi, bir kokteyl parti, al\u0131\u015fveri\u015f ve yar\u0131m m\u00fclakat aras\u0131na
s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131verir.
oysa bir ev kad\u0131n\u0131 "o g\u00fcn doluyum, manik\u00fcr yapt\u0131raca\u011f\u0131m," der mesela!
ev kad\u0131nlar\u0131 yar\u0131m saatlik i\u015fleri bir b\u00fct\u00fcn g\u00fcne yayma e\u011filimindedirler.
erzak al\u0131\u015fveri\u015fi, sa\u00e7 kestirme, arkada\u015fla kahve i\u00e7me, evdeki muslu\u011fun
tamiri, onlar i\u00e7in tam g\u00fcnl\u00fck i\u015flerdir.
ev kad\u0131nlar\u0131n\u0131n telefon konu\u015fmalar\u0131 da uzun s\u00fcrer. "ne yapt\u0131n bug\u00fcn?"

denen bir i\u015f kad\u0131n\u0131, t\u00fcm g\u00fcn\u00fc "bildi\u011fin gibi," diyerek \u00f6zetlerken, sesinde bir an \u00f6nce sadede gelmenizi rica eden bir uyar\u0131 tonu hissedersiniz.

ev kad\u0131n\u0131 ise anlatmaya ba\u015flar: "sabah kalkt\u0131m. kahvalt\u0131 ettim.

kahvalt\u0131da art\u0131k yumurta yiyorum. \u0130lgin\u00e7 bir rejime ba\u015flad\u0131m. onu da anlataca\u011f\u0131m. fakat bu bizim yeni kad\u0131n yumurtay\u0131 bile do\u011fru d\u00fcr\u00fcst yapam\u0131yor. ge\u00e7en g\u00fcn..." sohbet b\u00f6yle ba\u015flar ve detaylar, tekrarlar ve \u015fik\u00e2yetlerle \u00f6r\u00fcl\u00fc, sonsuza dek devam edebilir.

(tabii ki belli bir kesimden s\u00f6z ediyorum. siz tarla s\u00fcr\u00fcp, \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131n\u0131 k\u00fclle derede
y\u0131kayan, ekme\u011fini bile kendi yapan bir kad\u0131n olabilirsiniz. ama zaten o
zaman da siz bir \u00e7al\u0131\u015fan kad\u0131ns\u0131n\u0131z demektir.)
\u00d6\u011fle yeme\u011fi yedi\u011fim leyla, 90'l\u0131 y\u0131llar boyunca dergi \u00e7\u0131kar\u0131rken bir

yandan gece hayat\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00fcst\u00fcne getirmi\u015f, ayn\u0131 d\u00f6nemde gazetelerde yaz\u0131 yazm\u0131\u015f, bo\u015f zamanlar\u0131nda bir sanat\u00e7\u0131n\u0131n menajerli\u011fini yap\u0131p kalan vaktinde de hobi olarak foto\u011fraf \u00e7ekmi\u015f bir arkada\u015f\u0131m. yeni milenyuma girerken evlenip, 2000'de bir de \u00e7ocuk yap\u0131nca ortalarda g\u00f6r\u00fcnmez olmu\u015ftu.

ona bir "free lance" yaz\u0131 i\u015fi teklif etmek i\u00e7in arad\u0131m. randevuya gecikerek ve
nefes nefese, hi\u00e7bir \u015feye vakit bulamad\u0131\u011f\u0131ndan \u015fik\u00e2yet ederek geldi.
90'h y\u0131llar\u0131n acar gazetecisi, gece hayat\u0131n\u0131n krali\u00e7esi leyla, ev kad\u0131n\u0131
olmu\u015ftu!

evim, g\u00fczel, s\u0131cak, uyu\u015fuk evim
"ev" \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc bir\u015feydi r.
s\u0131cakt\u0131r, yumu\u015fakt\u0131r, g\u00fczel kokar...
tan\u0131d\u0131kt\u0131r, g\u00fcvenlidir, yap\u0131\u015fkand\u0131r, \u015firindir.
size \u00e7ok \u00e2\u015f\u0131k, pek i\u015fi g\u00fcc\u00fc de olmayan bir sevgili gibidir. aran\u0131zdaki ili\u015fkiyi

belli bir mesafede tutmazsan\u0131z 24 saati sizinle ge\u00e7irmek ister!
uyu\u015fturucu \u00f6zelli\u011fi vard\u0131r. al\u0131\u015f\u0131r gidersiniz. b\u00fct\u00fcn vaktinizi birlikte
harcamaya ba\u015flars\u0131n\u0131z. bir de bakars\u0131n\u0131z, kurallar\u0131 o koymaya ba\u015flam\u0131\u015f.
grip oldu\u011fumda anlad\u0131m bunu.
be\u015f ya\u015f\u0131ndan beri hafta ortalar\u0131 evde oturmam\u0131\u015f biri i\u00e7in ilgin\u00e7 bir
deneyimdi.
\u00d6nce s\u0131k\u0131nt\u0131dan patlad\u0131m. dayanamay\u0131p, ate\u015fli ate\u015fli, oturup \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m.

\u0130kinci g\u00fcn foto\u011fraf alb\u00fcm\u00fc yerle\u015ftirme, tablolar\u0131n yerini de\u011fi\u015ftirme, giysilerimi elden ge\u00e7irme, daha \u00f6nce okuyamad\u0131\u011f\u0131m susan sontag'\u0131n foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131kla ilgili kitab\u0131na ba\u015flama gibi daha hafif aktivitelere giri\u015ftim. ak\u015fama do\u011fru hedeflediklerimin yar\u0131s\u0131n\u0131 bitirip, kalan\u0131n\u0131 ertesi g\u00fcne erteledim.

\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fc s\u00fctla\u00e7 yaparak ge\u00e7irdim. tam kitab\u0131 elime alacakken, ak\u015fam oldu!

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
franncesco01 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->