Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Otorite

Otorite

Ratings: (0)|Views: 104|Likes:
Published by api-3755137

More info:

Published by: api-3755137 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
OTORİTE
 Yazarı: Richard SENNETT Yayınevi: AyrıntıBaskı: İstanbul / 1992 / 203 shf.ISBN: 975-539-027-8Bilim Grubu: Sosyoloji Türü: TercümeHitap Ettiği Okuyucu Kitlesi: Özel İlgi
G
enel
D
eğerlendirme:
Bu kitap modern toplumun duygusal bağlarını konu alanbirbirleriyle bağlantılı dört denemenin birincisinioluşturmaktadır. İnsanlan birbirlerine nal duygusaltaahhütlerde bulunduğu ve bunlar geçersiz kaldığında neolduğu, bir aileden topluma kadar duygusal yaşangerçekliği dile getiriliyor. Sadakat, otorite ve kardlikbağlaolmaksızın, bir n olarak hiçbir toplum ve butoplumun hiçbir kurumu uzun süre işlevselliğinikoruyamazdı. Doyurucu duygusal ilişkiler kurma gereksinimiinsanları, yetersiz bulduklakurumlara kaı çıkmayaneltir. Psikoloji ve siyaset arasındaki ilişkiler buincelemede yer alan dört kitabın konusunu oluşturmaktadır.
 
GİRİŞ
Kitap dört denemeden oluşmaktadır. Birinci denemeotorite, ikincisi yalnızlık, üçüncüsü kardeşlik, dördüncüsüritüel konusunu ele alır. Otorite bağı, güçlülük ve zayıflıkimgelerinden oluşur; iktidarın duygusal ifadesidir. Hiçbirçocuk anne ve babasının otoritesine inançtan kaynaklanangüven ve bakım duygusu olmaksızın büyüyemez, bunakarşık yetişkinlerin nyasında bunun insaleyeçevirmesinden korkulur.Duygu kavramının latincedeki kök anlamı istikrarsızlığıifade eder. Aristoteles’e göre duygularımız değişiklikgösterir; çünkü kıskançlık, kızgınlık ve sevgi duyumlarüzerinde düşünüp taşınmanın bir sonucudur. Duygudanyoksun olsaydık, çevremizdeki olayların tam anlamıylafarkında olamazk. Sağduyulu len bu kavrayış,psikoloji tarihinde egemen olmamıştır. Son kuşakla birlikteAristoteles’in bu görüşü çeşitli yollardan yeniden öne çıktı.ta Avrupa’sı psikolojisinde bu ş Jean Piaget’ninAnglosakson dünyasındaysa, Jenome Bruner’in eserlerindekendisini gösterir.Bu şün toplumsal bir yada vardır. Duygulararacılığıyla insanlar birbirlerinin farkına vardıklarını ifadeederler. Bununla birlikte bilişsel psikoloji ve psikanalizindaha toplumsal olduğu yerde bu kabul edilmemektedir.19.yy’a kadar ne akademilerde ne de toplumda düşüncebiçimi olarak “toplumsal psikoloji” diye biey yoktur.Bunun nedeni toplumsal koşulların insan tabiatınıtemelde değiştirmediğinin düşünülmesidir. Tek bir insankızgınlık duyar, millet de kızardı; iki durumda da kızgınlıkaynıydı.18.yy’da Vico ile başlayan ve Darwin ile Marx’ıneserleriyle 19.yy’da tam güç kazanan tarihsel devrim bugörüşü köklü biçimde değiştirdi. Yeni görüşe göre, insanındoğasını, biyolojik, iktisadi ve kültürel kullarbiçimlendiriyor ve bu koşullar birbirlerine eklenerekbirikiyor, böylece hiç kimse ve hiçbir çağ daha öncekilerinbasit bir yenilemesi olmuyordu. Evrensel olan yeganeilkeler değişim ilkeleridir.
 
19.yy’ın sonlarına kadar, bu toplumsal duygu analizininadı konmamıştı. 1895’te Gustave Le Bon’un
“YığınlarınPsikolojisi” 
adlı eseriyle buna
“toplumsal psikoloji” 
denildi.Le Bon’a re ğınlar bireyden farkdavranırlar. Bukalabalığın kollektif zihniyet kazandırmasındandır. Birkalabalığı oluşturan topluluk tıpkı kimyada olduğu gibi -asitile bazın tuz oluşturması- farklı özellikleri olan yeni birbütün oluştururlar. 1920’lerde bu düşünce tarzı egemenolmuş ve birçok kitapta işlenmiştir. 1920’lerin sonlarındatoplumsal psikoloji disiplini bölünmeye başlamıştır. Bukitapta ele alınan bizzat duygunun toplumsal yasorgulamak ve modern toplumda farklı türde duygularınnasıl farklı biçimde oluştuğunu incelemektir.
Otorite, kardlik, yalzlık ve riel
, dört farklıtoplumsal duygudur. Bunlardan üçü diğer insanlarla bağlarkurmaya dayanır. Diğer insanlara karşı neler hissettiğimizitarihsel bir inceleme gerekir. Modern toplumda bu dörtduygu sorunları ve bunların nasıl ortaya çıktığı nasıl altedilebileceğinin görülmesi. Yalzlık, yokluk duygusudur; otorite, it olmayaninsanlar arasında bir bağdır; kardeşlik, benzer insanlararasında bir bağdır; ritüel, eşit olsun olmasın, birleşminsanlar arasında bir bağdır.
1-YADSIMA: OTORİTE KORKUSU
Otorite temel bir gereksinimdir. Herkes otoriteye gerekduyar. Otoritenin zayıflamaparçalanmasından korkuduyulduğu gibi günümüzde birde otoritenin kendisindenkorku duyuluyor. Otoritenin özgürlüğümüzüengelleyeceğinden korkuyoruz .Korkunun değişik sebeplerivardır Burada otorite korkusu inceleniyor. Korkuya nedenolan otoriteler ve iyi bir otorite nasıl olmalıdır?
A- Otorite Nedir?
Otoritenin ne olduğu konusunda herkesin sezgisel birşüncesi vardır. Pierre Monteux bir orkestra şefidir.Monteux karizmatik bir şovmen olmadığı halde yaptığıhareketlerle orkestra üyeleri üzerinde etkili bir disiplinuyguluyor. Bu onun kendisine bütünüyle hakim olması,

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ademirpolat5168 liked this
doğan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->