Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
c İmgeleme

c İmgeleme

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 60|Likes:
Published by api-3755137

More info:

Published by: api-3755137 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

YARATICI \u0130MGELEME
Yazar: Shakti Gawain AKA\u015eA
Yay\u0131nevi:
TAKD\u0130M:

\u0130nanc\u0131n s\u0131cak atmosferinden hakiki manada istifade edemeyen insanl\u0131k bu bo\u015flu\u011fu bir tak\u0131m fantezilerle doldurma yoluna gitmi\u015ftir. \u0130nan\u00e7s\u0131zl\u0131k atmosferinde ruhu s\u0131k\u0131lan, vicdan\u0131 \u00e7atlayan insan hep bir \u015feyler u\u011fra\u015fma yoluna giderek bir nebze olsun bu dipsiz kuyudan yukar\u0131lara do\u011fru t\u0131rmanmay\u0131 hep istemi\u015ftir.

Bu eserde iman\u0131 ger\u00e7ekten kavi, Allah ile irtibat\u0131 kuvvetli olan insan\u0131n pek ihtiya\u00e7 hissetmeyece\u011fi bir eser nazar\u0131yla bakabilirsiniz; \u00e7\u00fcnk\u00fc inanan insan her zaman hayr\u0131n ve \u015ferrin Allah\u2019tan geldi\u011fini bilir. \u0130stemedi\u011fi bir olay kar\u015f\u0131s\u0131nda \u201cKahr\u0131n da ho\u015f l\u00fctfunda ho\u015f \u201c edas\u0131na b\u00fcr\u00fcnerek, ya\u201dla havle ve la kuvvete illa billah \u201c ya da \u201chasbunallah \u00e7ekerek kendisini bu s\u0131k\u0131nt\u0131dan Allah\u2019\u0131n engin rahmet deryas\u0131na sal\u0131verir.

Ama inanmayan veya inanc\u0131 sars\u0131lm\u0131\u015f bir insan\u0131n b\u00f6yle bir dayanak noktas\u0131 yoktur .O ya uyu\u015fturucu olacak, kendisine sahte cennete davet edecek veya g\u00fcnah \u00e7ukuruna dalacak, insanl\u0131\u011f\u0131ndan utanacak, hayvanl\u0131\u011fa sahip \u00e7\u0131kacakt\u0131r. \u0130\u015fte yazar\u0131m\u0131z bunlardan daha kolay belki de insan\u0131 bu s\u0131k\u0131nt\u0131lardan bir nebze olsun rahatlatacak bir yol bulup bu esere \u00fcstad\u0131n \u201cG\u00fczel g\u00f6ren g\u00fczel d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr, g\u00fczel d\u00fc\u015f\u00fcnen hayat\u0131ndan lezzet al\u0131r\u201dd\u00fcsturuyla harekete ge\u00e7irilmi\u015f bir eser nazar\u0131yla bakabilirsiniz.

Yakla\u015f\u0131m\u0131yla do\u011funun derin, sezgisel bilgeli\u011fini harmanlama konusunda Tanr\u0131 yetene\u011fine sahip bir yazar. Avrupa ve Asyada dola\u015farak Do\u011fu Felsefesi, meditasyon ve yoga \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.

Amerika\u2019ya d\u00f6n\u00fcnce insan potansiyeli hareketinin bir
\u00e7ok hocas\u0131yla \u00e7al\u0131\u015farak ki\u015fisel geli\u015fim yollar\u0131n\u0131 derin bir
bi\u00e7imde ara\u015ft\u0131rarak felsefe ve psikoloji \u00fczerine ara\u015ft\u0131r\u0131r.
Daha sonra eserini kaleme al\u0131r
Yarat\u0131c\u0131 \u0130mgeleme, hayatta istedi\u011finiz her \u015feyi

yaratabilmek ve ya\u015fant\u0131n\u0131z\u0131 olumlu y\u00f6nde de\u011fi\u015ftirebilmek i\u00e7in zihinsel betimleme ve onaylama sanat\u0131d\u0131r. G\u00fcn\u00fcm\u00fczde art\u0131k sa\u011fl\u0131k, e\u011fitim, i\u015f, sanat, spor alan\u0131nda ve ruhsal tekam\u00fclde, bu tekni\u011fin bilincine varm\u0131\u015f ki\u015filer taraf\u0131ndan ba\u015far\u0131yla kullan\u0131lmaktad\u0131r. G\u00fcnl\u00fck ya\u015fant\u0131m\u0131z\u0131n ayr\u0131lmaz

bir par\u00e7as\u0131 haline gelecek bu meditasyon ile:
Ruhsal geli\u015fiminize h\u0131z kazand\u0131rabilirsiniz.
Yarat\u0131c\u0131l\u0131k yetene\u011finizi geli\u015ftirebilir
Tam bir sa\u011fl\u0131k, canl\u0131l\u0131k ve i\u00e7 huzura kavu\u015fabilir
Zararl\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131klardan kurtulabilir
Mesleki hedeflerinize ula\u015fabilir
Refah ve bollu\u011fa kavu\u015fabilir
Ve daha say\u0131s\u0131z bir \u00e7ok aktiviteyi ger\u00e7ekle\u015ftirebilirsiniz.

YARATICI \u0130MGELEMEN\u0130N \u0130\u015eLEY\u0130\u015e B\u0130\u00c7\u0130M\u0130
Fiziksel evren enerjidir.

Fiziksel olarak hepimiz enerjiyiz. Hepimiz tek ve b\u00fcy\u00fck bir enerji alan\u0131n\u0131n par\u00e7as\u0131y\u0131z. Fiziksel anlamda da bizler ger\u00e7ekten \u201cbir\u201diz.

Enerji manyetiktir.

\u00d6rne\u011fin bazen d\u00fc\u015f\u00fcnmekte oldu\u011fumuz ki\u015fiyle \u201ctesad\u00fcfen\u201d burun buruna geliriz. Ve o anda gereksindi\u011fimiz bilgi i\u00e7eren bir kitab\u0131 elimize al\u0131r\u0131z.,

\u015eekil fikri takip eder.
Bir ressama \u00f6nce bir ilham gelir ancak ondan sonra
tablosunu yapmaya ba\u015flar.
Radyasyon Ve \u00c7ekim Yasas\u0131.

Bu evrene ne g\u00f6nderirseniz onun size geri yans\u0131y\u0131c\u0131c\u0131 prensibidir. \u201cNe ekerseniz onu bi\u00e7erseniz\u201d \u00f6zdeyi\u015fi bu prensibi i\u00e7erir. E\u011fer temelde olumlu yakla\u015f\u0131mlara sahipsek hayattan zevk bekliyor ve bunlar\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc kuruyorsak bu olumlu beklentilerimize uyacak ki\u015fileri durumlar\u0131 yarat\u0131r ve

kendimize \u00e7ekeriz. B\u00f6ylece o d\u00fc\u015f ya\u015fam\u0131m\u0131zda o kadar
\u00e7abuk bir bi\u00e7imde ger\u00e7ekle\u015ftirmeye ba\u015flar.
BAS\u0130T B\u0130R UYGULAMASI

\u00d6nce arzu etti\u011finiz herhangi bir \u015feyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn. Kimse taraf\u0131ndan rahats\u0131z edilmeyece\u011finiz sessiz bir yerde, rahat bir bi\u00e7imde oturun veya uzan\u0131n. T\u00fcm bedeninizi gev\u015fetin. Ayak parmaklar\u0131n\u0131zdan ba\u015flayarak kafan\u0131za dek her adalenizin teker gev\u015fedi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn. Yava\u015f\u00e7a ve derin bir bi\u00e7imde karn\u0131n\u0131zdan soluk al\u0131p verin. A\u011f\u0131r a\u011f\u0131r 10\u201ddan ba\u015flayarak 1\u201de kadar say\u0131n ve her say\u0131\u015fta daha derinden gev\u015fedi\u011finizi hissetmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131n.

Kendinizi ger\u00e7ekten derin bir bi\u00e7imde gev\u015femi\u015f hissedince, arzulad\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u015feyi tam arzulad\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u015fekliyle zihninizde imgelemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131n. \u00d6rne\u011fin: \u201c\u0130\u015fte ben da\u011flarda harika bir hafta sonu tatili ge\u00e7iriyorum. Ne g\u00fczel bir tatil,\u201d E\u011fer ku\u015fkular e\u011fer ku\u015fkular ortaya \u00e7\u0131karsa onlara direnmeyin, aksi takdirde onlar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmi\u015f olursunuz. B\u0131rak\u0131n ak\u0131p gitsinler .Bu i\u015fleme onu zevk verdi\u011fi s\u00fcrece devam ettirin

Yarat\u0131c\u0131 imgelemeyi geceleri uyumadan \u00f6nce yada sabahleyin uyan\u0131r uyanmaz yapmak daha iyidir; \u00e7\u00fcnk\u00fc bu saatlerde zihin ve beden zaten derin bir bi\u00e7imde gev\u015femi\u015f ve al\u0131c\u0131 haldedir. \u0130mgelemeyi yatarak da yapabilirsiniz, ancak uyumaya kar\u015f\u0131 yata\u011f\u0131n kenar\u0131nda s\u0131rt\u0131n\u0131z dik ve dengeli bir duru\u015fta oturman\u0131z daha iyi olur.

NASIL \u0130MGELEME YAPILIR

G\u00f6zlerinizi kapay\u0131p derinlemesine gev\u015feyin. Yatak yada oturma odan\u0131z gibi \u00e7ok iyi bildi\u011finiz bir oday\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn sonra bu odaya girdi\u011finizi bir koltu\u011fa oturdu\u011funuzu yada yata\u011fa uzand\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 g\u00f6z\u00fcn\u00fczde canland\u0131r\u0131n.

\u015eimdide pastoral g\u00fczellikte bir k\u0131r ortam\u0131nda g\u00f6rmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131n kendinizi. Sakin ve sessiz bir \u0131rma\u011f\u0131n k\u0131y\u0131s\u0131nda yumu\u015fac\u0131k ye\u015fil \u00e7imenlere uzanm\u0131\u015fs\u0131n\u0131z. Bu daha \u00f6nce arzulad\u0131\u011f\u0131n\u0131z ideal bir yer olabilir. Bu sahneleri zihninizde hangi y\u00f6ntemle canland\u0131rsan\u0131z bu sizin imgeleme bi\u00e7iminizdir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->