Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
79Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 16,938 |Likes:
Published by api-3849449
Mệnh đề quan hệ
Mệnh đề quan hệ

More info:

Published by: api-3849449 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Mệnh đề quan hệ ( Relative clauses )
Mệnh đề quan hệ
 
I Defining RelativeClauses(Mệnh đề quan hệ xác định)
 
Definition (Định nghĩa)
-Được dùng để bổ nghĩa chodanh từđi trước nó, tức là làmchức năng định ngữ và cần thiết cho ý nghĩa của câu 
Notes:1.Đại từquan hệ thay thế chodanh từ
e.g: +
The students
work very hard.
They
come from japan---> The students
who/ that
comes from Japan work veryhard.+
The shop
is closed today.
It
sells that kind of bread.---> The shop
which/ that
sells that kinds of bread is closedtoday2. Mệnh đề quan hệ xác định thường đứng sau
the + noun
.Ngòai ra chúng có thể được dùng sau mạo từ
a, an +danhtừhoặcdanh từsố nhiều
không có the, và những đại từnhư
all, none, anybody, somebody,....
e.g: + I like the ruler 
which
my friend bought from Laos verymuch+ Somebody
who
must be a naughty boy made mywindow broken when i was not at home.
 
3.Mệnh đề quan hệ xác định thường được đặt ngay sau
hoặc
đại từ
, nhưng đôi khi chúng bị tách rabởi một từ hoặc 1 cụm từ ( thường là trạng ngữ).e.g: I saw something
in the newspaper 
which would interestyou.4. Dấu phẩy không được dùng trong mệnh đề quan hệ xácđịnh5. Chúng ta không thể bỏ được mệnh đề quan hệ trongcâu vì như thế làm nghĩa củacâukhông rõ ràng.6.
Whom
là 1 từ rất trang trọng và chỉ được sử dụng trongvăn viết. CHúng ta có thể sử dụng
who/ that
hoặc bỏ đicũng được! e.g: -The man
whom
we are talking about is a successfullbusinessman.-The man
(who/ that)
we are talking about is asuccessfull businessman.7. THat thường theo sau các từ như
something, anything,everything, nothing, all
và trong so sánh bậc nhấte.g: + Is there
anything that
we must pay attention to?+ It is
the most delicious that
i've ever tasted8. Gíơi từ trong mệnh đề quan hệ
 
a. Giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề quan hệ.e.g: + The beautiful girl smiled. I was looking
at
her ---> The beautiful girl that/ who i was looking
at
smiled.+ The room was untidy. The young boy lived
in
it.---> The room which the young boy lived
in
was untidyb. Trong văn viết hoặc để diễn đạt ý một cách trang trọng,giới từ thường đặt trước đại từ quan hệ.e.g: +The girl
at whom
i was looking smiled+ The room
in which
the young boy lived was untidy.
II. Non-defining RelativeClauses( Mệnh đề quan hệkhông xác định)
 
Definition (định nghĩa):
 
Mệnh đề quan hệ không xác định
được dùng để bổ nghĩacho 1danh từđược đề cập đến trongcâu. Nó cho ta biết thông tin thêm về người, về sự vật, một hiện tượng nào đóđược biểu hiện ởdanh từmà nó bổ nghĩa.e.g: + William Shakespeare, who was in Stratford-on-Avon,wrote the play "Romeo and Juliet"Notes:1. Mệnh đề quan hệ không xác định luôn được tách ra khỏiphần còn lại củacâu= dấu phẩy.

Activity (79)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vu Thanh Tam liked this
gyghung liked this
Minh Ngoc Bui liked this
Vinh Lục Thế liked this
Van Anh liked this
Ngoc Thao Luong liked this
Tri Khai On liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->