Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
phan1

phan1

Ratings: (0)|Views: 1,111|Likes:
Published by api-3849455

More info:

Published by: api-3849455 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Thí nghi 
ệ 
m Sinh h
c phân t 
ử 
Biên so
n : ThS. Nguy
ễ 
n Th
 ị 
Lan1
BÀI M
Ở 
 
ĐẦ
U: MÔ PH
NG THÍ NGHI
M
1. ph
ng
đ
i
n di protein trên
đ
i
n di
đứ
ng.2. ph
ng
đ
i
n di protein b
ng ph
ươ 
ng pháp
đ
i
n di 2 chi
u.3. ph
ng các ph
ươ 
ng pháp lai.
BÀI 1: CHI
T TÁCH ADN T
Ừ 
T
BÀO LÁ NON1. V
t li
u và hóa ch
t1.1 V
t li
u sinh h
c
Lá non
1.2 Hóa ch
t
Dung d
ch
đệ
m 1.5 CTAB (Cetyltrimethyllammonium bromide)1.5% CTAB75mM Tris-HCL15mM EDTA1.05M NaCl
Đệ
m k 
ế
t t
a CTAB1% CTAB50mM Tris-HCL10mM EDTA
Đệ
m TE10mM Tris-HCl1mM EDTA
Đ
á khô Nit
ơ 
l
ngChloroform: isoamylalcohol (24:1)10mg/ml RNase99.5% , 70% ethanol1M NaCl10% CTAB
 
Thí nghi 
ệ 
m Sinh h
c phân t 
ử 
Biên so
n : ThS. Nguy
ễ 
n Th
 ị 
Lan2
2. D
ng c
thi
ế
t b
 
Máy xayMáy li tâmEppendorf 1.5ml
ng dùng
để
quay li tâm lo
i 50 mlMicropipette 20, 200, 1000
µ
lBình tam giác
3. Nguyên t
c
Để
ti
ế
n hành tách ADN t
t
ế
bào thì ta ph
i ti
ế
n hành phá b
màng t
ế
bàovà màng nhân, sau
đ
ó bi
ế
n tính protein
để
lo
i b
l
ượ 
ng protein ch
a trongd
ch tách, lo
i b
RNA và sau cùng là k 
ế
t t
a ADN b
ng c
n. T
a sau khi thu
đượ 
c
đượ 
c hòa tan l
i trong dung d
ch
đệ
m TE ho
c n
ướ 
c c
t vô trùng tùytheo m
c
đ
ích nghiên c
u.Khác v
ớ 
i tách mô
độ
ng v
t, khi tách mô th
c v
t thì ta ph
i ti
ế
n hành lo
i b
 
đườ 
ng thành ph
n có nhi
u trong mô th
c v
t.
 
đ
ây ta dùng ph
ươ 
ng pháptách CTAB t
c là dùng dung d
ch
đệ
m CTAB
để
tách ADN ra kh
i mô th
cv
t. Ch
t này ch
hòa tan ADN ch
không hòa tan
đượ 
c
đườ 
ng, nh
ờ 
v
y có th
lo
i b
 
đườ 
ng ra kh
i d
ch chi
ế
t tách ADN.
3.1 Phá b
màng t
ế
bào và màng nhân
 Ng
ườ 
i ta có th
phá b
màng t
ế
bào và màng nhân b
ng ph
ươ 
ng pháp hóah
c hay c
ơ 
h
c.
 
đ
ây chúng ta dùng ph
ươ 
ng pháp c
ơ 
h
c, nghi
n nát b
ngmáy xay và dùng nit
ơ 
l
ng
để
phá b
t
ế
bào lá lúa.
3.2 Chi
ế
t ADN và lo
i b
protein
Sau khi phá b
màng t
ế
bào và nhân thì dùng dung d
ch
đệ
m CTAB
để
 hòa tan ADN. Nh
ư
ng trong d
ch chi
ế
t có l
n protein và ARN nên
để
thu nh
n
đượ 
c ADN tinh s
ch ta ph
i ti
ế
n hành b
ướ 
c lo
i b
protein và ARN.
 
đ
âyth
ườ 
ng dùng phenol, chloroform và isoamylalcohol. Phenol có tác d
ng làm bi
ế
n tính protein và không hòa tan nucleic acid. Chloroform c
ũ
ng có tác d
nglàm bi
ế
n tính protein nh
ư
ng nó còn có tác d
ng lo
i b
hoàn toàn phenol rakh
i ph
n dung d
ch có ch
a ADN. Isoamylalcohol có tác d
ng
n
đị
nh gi
ahai pha n
ướ 
c và pha chloroform.
 
Thí nghi 
ệ 
m Sinh h
c phân t 
ử 
Biên so
n : ThS. Nguy
ễ 
n Th
 ị 
Lan3
3.3
ế
t t
a CTAB và ADN
Để
lo
i b
CTAB thì c
n ph
i k 
ế
t t
a CTAB và ADN r 
i sau
đ
ó hòa tanADN trong dung d
ch NaCl mà t
a CTAB không tan trong dung d
ch này.
3.4 Lo
i b
CTAB và làm s
ch ADN
Sau khi lo
i b
CTAB b
ng dung d
ch HCl 1M, ta ti
ế
n hành k 
ế
t t
a ADN b
ng etanol nguyên ch
t l
nh,
để
t
ă
ng kh
n
ă
ng
ế
t t
a ta có th
pha thêmdung d
ch mu
i CH
3
COONa 3M (2 th
tích ethanol/th
tích dung d
ch c
nt
a, 0.1 th
tích dung d
ch mu
i/ th
tích dung d
ch c
n t
a. Ngoài ra còn cóth
t
a b
ng isopropanol (0.8-1 th
tích Isopropanol/ th
tích dung d
ch c
nt
a. Mu
i l
n trong ADN s
 
nh h
ườ 
ng
đế
n
ế
t qu
các thí nghi
m sau nàynên ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng ti
ế
n hành r 
a t
a ADN b
ng dung d
ch ethanol 70%.
4. Các b
ướ 
c ti
ế
n hành4.1
.
Nghi
n nh
m
u th
ự 
c v
t
- B
10 g
đ
á khô vào xay nhuy
n, sau
đ
ó cho 8 g lá lúa (
đượ 
c làm
đ
ôngl
nh tr 
ướ 
c khi dùng) xay cho
đế
n khi thành b
t m
n.- Chuy
n b
t lá mía vào c
c
đ
ã
đượ 
c làm l
nh trên nit
ơ 
l
ng tr 
ướ 
c r 
icho vào c
c 50 ml nit
ơ 
l
ng.
Đặ
t
ở 
-20
độ
trong vòng 6 ti
ế
ng.
4.2. S
ử 
d
ng dung d
ch
đệ
m CTAB
để
tách ADN và lo
i b
protein
- Cho 20 ml dung d
ch
đệ
m
đ
ã
đượ 
c
đ
un sôi vào m
u lá lúa
đ
ã
đượ 
c x
 lí trên r 
i ti
ế
n hành l
c nh
.- Ngâm trong b
n
ướ 
c nóng
ở 
56
độ
trong vòng 20 phút.- Cho 20 ml Chloroform: isoamylalcohol (24:1) vào
i l
c
đề
u
ở 
nhi
t
độ
phòng. Sau khi l
c chuy
n d
ch chi
ế
t tách trên qua
ng dùng
để
 quay li tâm và ti
ế
n hành quay li tâm
ở 
nhi
t
độ
phòng (2800 rpm, 20 phút)- Chuy
n l
ớ 
 p n
ướ 
c
ở 
phía trên vào
ng nghi
m m
ớ 
i sau
đ
ó cho 2 mldung d
ch CTAB 10 %
đ
ã
đượ 
c hâm nóng
ở 
70
độ
.Sau
đ
ó tr 
n
đề
u.- Cho 20 ml Chloroform: isoamylalcohol (24:1) vào
i l
c
đề
u
ở 
nhi
t
độ
phòng.Sau
đ
ó quay li tâm
ở 
nhi
t
độ
phòng (2800 rpm, 20 phút).Thu l
ớ 
 p n
ướ 
c trên vào
ng nghi
m m
ớ 
i.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bẹp Con liked this
Vân Ngô liked this
Tan Thanh Nguyen liked this
Loan Do liked this
Hoang An liked this
Vinh Trần liked this
truongva_dung liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->