Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Playing With Percussion Sample

Playing With Percussion Sample

Ratings: (0)|Views: 766|Likes:
Published by CommunityLearning
Sample from "Playing with Percussion" curriculum that introduces students to the amazing world of percussion. Students take "hands-on" approach by first constructing instruments from everyday materials and then learning together how to play rhythms from around the world! Designed for students in grades 3-5.
Sample from "Playing with Percussion" curriculum that introduces students to the amazing world of percussion. Students take "hands-on" approach by first constructing instruments from everyday materials and then learning together how to play rhythms from around the world! Designed for students in grades 3-5.

More info:

Published by: CommunityLearning on Nov 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/13/2015

 
Knpyrcfdt © Knllubcty Oi`rbcbf OOK. @oo rcfdts risirvim.
]`joi ne Knbtibts
Oissnb 08
 
Vd`t cs Wirkusscnb> 0
 Ko`ssceycbf Cbstrulibts
Oissnb :8
 
]di Jr`zcoc`b Jnss` Bnv` `bm tdi F`bz` 07
L`acbf K`bcstir [d`airs
Oissnb ;8
 
]di Jr`zcoc`b [`lj` `bm tdi W`bmicrn 09
 L`acbf ` W`pir Wo`ti [d`air 
Oissnb =8
 
]di Jr`zcoc`b Zikn-rikn `bm tdi Kuj`b Fucrn :7
 L`acbf ` [kr`pir 
Oissnb 98
 
]di Lnrnkk`b Jibmcr, tdi Ifyptc`b Miee `bm tdi Jiooy M`bki :5
 L`acbf ` Wo`stck Wo`ti Mrul
Oissnb 58
 
Mrullcbf Zumclibts ;:
L`acbf L`ooits
Oissnb 68
 
]di Kuj`b Ko`vi Zdytdl `bm tdi Ko`vis ;6
 L`acbf Ko`ppcbf/[`bmp`pir Jonkas
Oissnb 48
 
V`otz, [wcbf, Znka `bm Znoo, Z & J, `bm Ziff`i Lusck [tyois =;
 Ybmirst`bmcbf ]ibscnb `bm Zioi`si cb Lusck
Oissnb 38
 
[d`airs `bm [kr`pir Zivciw =3
Mivionpcbf Wo`ycbf `bm Ocstibcbf [acoos 
Oissnb 078 Jonkas `bm Wo`stck Wo`ti Mrul Zivciw 9=
 Wo`ycbf cb Ybcsnb
Oissnb 008 ]di Kuj`b L`r`k`s `bm tdi Kd` Kd` Kd` Zdytdl 94
 Wr`ktcki Wirenrlcbf [acoos
Oissnb 0:8 ]di Jr`zcoc`b @fnfn Jioos, K`rbcv`o `bm tdi [`lj` Zdytdl 5=
 Wr`ktcki Wirenrlcbf [acoos
Oissnb 0;8 Lcmmoi I`stirb Lusck `bm tdi Jiooy M`bki Zdytdl 53
Wr`ktcki Wirenrlcbf [acoos
Oissnb 0=8
 
Wirenrl`bki Zidi`rs`o 6=
 Wr`ktcki Wo`ycbf `bm [pi`acbf Znois
Oissnb 098
 
Wirkusscnb Ibsiljoi Wirenrl`bki 43
Wirenrl, Liit `bm Friit tdi Wirkusscnbcsts
@ppibmcx8 Fonss`ry ne Wirkusscnb ]irls 3:
Cbstruktnrʿs Fucmi
 
Wo`ycbf wctd WirkusscnbCbtrnmuktcnb
 
Wo`ycbf wctd Wirkusscnb
Knpyrcfdt © Knllubcty Oi`rbcbf OOK. @oo rcfdts risirvim.
Cbstruktnrʿs Fucmi
 
Cbtrnmuktcnb
 
@jnut tdi Nrf`bcz`tcnb ne tdcs Knursi
]di stip-wcsi prisibt`tcnb ne i`kd oissnb l`ais Knllubcty Oi`rbcbf l`tirc`os `bm `ktcvctcis i`sy tn enoonw enr `by cbstruktnr. ]di Cbstruktnr–s Fucmi knbt`cbs tdi enoonwcbf diopeuo ioilibts8
Bntis enr tdi Cbstruktnr8
 ` jrcie cbtrnmuktcnb tn tdi sujhikt l`ttir `bm kd`ooibfis prisibtim cb i`kd oissnb, netib wctd ri`o-ocei ix`lpois ernl dcstnry nr pnpuo`r kuoturi.
L`tirc`os Ocst8
 koi`r cmibtcffk`tcnb ne tdi l`tirc`os riqucrim ernl tdi Knursi Act (prnvcmim) enr i`kd oissnb.
Njhiktcvis8
 wd`t stumibts k`b ji ixpiktim tn oi`rb ernl tdcs `ktcvcty.
Wrip`r`tcnb Bntis (sit-up)8
 i`sy sit-ups td`t ibsuri oi`rbir ibf`filibt cs nb t`sa `bm nb tcli.
Znois enr W`ribts/Unoubtiirs
8 wdcoi i`kd `ktcvcty k`b ji knbmuktim jy `b cbmipibmibt cbstruktnr, wi–vi kri`tim rnois enr `ktcvcty `sscst`bts wdn k`b  prnvcmi suppnrt tn oi`rbirs `bm ti`kdirs `ocai.
Bntis enr tdi [tumibts (cbkoumcbf biw vnk`juo`ry)
8 cbtrnmuktnry l`tirc`o enr tdi stumibts tn ri`m, mcskuss nr ocstib tn cb nrmir tn ‟sit tdi st`fi“ enr i`kd oissnb.@ktcvcty Miskrcptcnbs8 stip-jy-stip prnkimuris enr jntd tdi ti`kdir–s milnbstr`tcnb `bm tdi  p`rtckcp`bts– cllirscnb cb tdi `ktcvcty.
Koi`b-up Bntis8
 wr`p-up `bm stnr`fi cbstruktcnbs enr tdi lnst knst ieeiktcvi usi `bm prisirv`tcnb ne l`tirc`os.
Ntdir Mcriktcnbs, Mcskusscnbs `bm Mistcb`tcnbs
8
diopeuo ocbas tn limc`, jnnas, `bm cbtirbit risnurkis td`t ixtibm oissnbs `bm diop oi`rbirs ubmirst`bm biw knbkipts `krnss mcskcpocb`ry `bm kuotur`o mcvcmis.
[tumibt @ktcvcty Jnnas
 (:7 cb i`kd knursi act) `ri knlp`bcnbs tn tdi Cbstruktnr–s Fucmi, `bm  prnvcmi wnrasdiits `bm suppoilibt`o cbenrl`tcnb enr oi`rbirs– abnwoimfi. ]disi `ri miscfbim enr stumibts tn `mm tn `bm rieir j`ka tn tdi cbstrulibts `bm tikdbcquis tdiy d`vi oi`rbim cb tdcs knursi.
Knursi Act L`tirc`os
cbkoumi po`tis, k`bcstirs, wnnm, s`bm p`pir `bm vcrtu`ooy iviry l`tirc`o biimim tn knbmukt tdcs knursi. W`kaim cb tdrii, i`sy tn-l`b`fi knursi jnxis, tdisi cbkoumi knbvibcibt k`rry-`oos td`t `ri ocfdtwicfdt `bm i`sy tn stnri. Ibnufd l`tirc`os `ri prnvcmim enr stumibts tn wnra knoo`jnr`tcvioy cb ti`ls ne twn nr enur”hust ocai ri`o lusckc`bs!
Knllubcty Oi`rbcbf cs W`rtbirim wctd Snu!
 Bn nbi abnws dnw tn l`ai tdisi ko`ssrnnl-tistim `ktcvctcis wnra jittir td`b ynu mn, `bm i`kd frnup ne lusckc`bs cs ocaioy tn d`vi ` ubcqui ixpircibki. Vi `ri i`fir tn di`r ernl ynu! Woi`si t`ai ` lnlibt tn mrnp ` bnti nr il`co rif`rmcbf ynur ixpircibki wctd tdcs knursi. Snu k`b ri`kd Knllubcty Oi`rbcbf `t cbenGknlloi`rbcbf.knl.
Knllubcty Oi`rbcbf Knursi Acts
8 enr @etir-[kdnno, enr Lusck Ko`ss, enr [ullir K`lp `bm lnri! Bn spikc`ocst abnwoimfi cs riqucrim tn fit tdisi eub `ktcvctcis nee tdi frnubm! Bnt nboy `ri Knllubcty Oi`rbcbf knursis miscfbim tn ‟ffoo tdi f`p“ cb `etirskdnno prnfr`ls, tdiy–ri `osn cmi`o enr lusiul frnups, sknut trnnps, sullir `bm v`k`tcnb k`lps, kdurkd ynutd frnups, `bm `bywdiri ynubf pinpoi `ri f`tdirim. ]dil`tck cbtifr`tcnb cs wd`t l`ais Knllubcty Oi`rbcbf knursis wnra”ynubfstirs fit ixtibmim ibf`filibt nvir sivir`o m`ys nr wiias td`t jucoms knbffmibki, kd`r`ktir `bm knlpitibky cb ` v`rcity ne sujhikt `ri`s. Vctd `b ilpd`scs nb eub, KO knursis wnra tn cfbcti kurcnscty `bm stcluo`ti `utdibtck oi`rbcbf cb knbtixts r`bfcbf ernl `rt tn krclcb`o cbvistcf`tcnb. Cbstruktnrs prnvcmi fucm`bki cb iviry oissnb”`bm `ri suppnrtim jy stip-jy-stip po`bs `bm i`sy-tn-l`b`fi l`tirc`os. V`tkd nur wijscti enr lnri cbenrl`tcnb `jnut nur enrtdknlcbf Knursi Acts!
C
 
Cbstruktnrʿs Fucmi
 
Wo`ycbf wctd WirkusscnbCbtrnmuktcnb
Knpyrcfdt © Knllubcty Oi`rbcbf OOK. @oo rcfdts risirvim.
@jnut tdi @utdnr
Jrc`b Liocka, mrullir `bm luotc-d`bm pirkusscnbcst, d`s t`ufdt wnrasdnps `bm l`stir ko`ssis tdrnufdnut tdi Bnrtdi`st `bm K`b`m`. Di d`s jiib ` ei`turim e`kco-ct`tnr `t Lusck ]dir`pcsts– Cbtirb`tcnb`o Knbeiribkis `bm tdi Wirkusscvi @rts [nkcity–s Cbtirb`tcnb`o Knbvibtcnbs. @mmctcnb`ooy, di sirvis nb tdi Vnrom Wirkusscvi Knllcttii enr tdi Wirkusscvi @rts [nkcity.Di d`s t`ufdt pinpoi ne `oo `fis sp`bbcbf ernl pri-skdnno tn sibcnr kctczibs. Dcs stumibts r`bfi cb lusck`o ixpircibki ernl tdnsi wctd bnbi tn tdnsi wctd yi`rs ne stumy. Imuk`tnrs d`vi usim Jrc`b–s wnrasdnps cb sukd mcvirsi ffioms `s pdyscks, skcibki snubm ubcts, snkc`o stumcis, lusck, `rt, dcstnry `bm ibvcrnblibt`o stumcis. Kri`tcbf lusck ernl i`scoy enubm njhikts ricbenrkis kurrckuo` `jnut rikykocbf. Jrc`b d`s wnraim wctd riocfcnus nrf`bcz`tcnbs, `s di jiocivis cb tdi clpnrt`bki ne pirkusscnb `s ` vidckoi tn ixpriss l`bs spcrctu`o  jiocies. Jrc`b cs ` luotc-e`kitim pirkusscnbcst, po`ycbf l`by cbstrulibts cbkoumcbf tdi Bcfirc`b Ymu Mrul. Oi`rb lnri `jnut Jrc`b `t dttp8//umujny.knl/.
@jnut tdi Knllubcty Oi`rbcbf ]i`l
Knllubcty Oi`rbcbf–s lcsscnb cs tn prnvcmi tdnufdt  prnvnacbf, d`bms-nb `bm `k`milck`ooy ibrckdcbf oi`rbcbf ixpircibkis enr ioilibt`ry `bm lcmmoi skdnno stumibts tn ji usim `etir skdnno, nvir tdi sullir nr murcbf tdi skdnno m`y. Nur knursis `ri mivionpim jy sujhikt `ri` ixpirts `bm prnvcmi knlpoiti suppnrt enr prnfr`l `mlcbcstr`tnrs miscrcbf ` rckd, ibf`fcbf  prnfr`l enr tdicr p`rtckcp`bts. Vi onna enrw`rm tn wnracbf wctd ynu `bm ynur st`ee nb kri`tcbf ` fri`t  prnfr`l enr kdcomrib. Ce ynu wnuom ocai tn knbt`kt us wctd `by quistcnbs nr knllibts, poi`si knbt`kt us `t cbenG knlloi`rbcbf.knl.
C
 
C

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jason Reyes liked this
darioduartenunez liked this
darioduartenunez liked this
Julia Smith liked this
Alejandra Perez liked this
Michele Izzo liked this
rishaanjeffri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->