Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
mmath-MATHCAD

mmath-MATHCAD

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Paco Raoul

More info:

Published by: Paco Raoul on Nov 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2011

pdf

text

original

 
 MathCAD
9. MathCAD
1
 
Utilizarea calculatoarelor 
9.1. Prezentare general 
ă
 
Sistemul informatic (aplica
ţ
ia) MathCAD este un produs al companiei MathSoft,specializat în rezolvarea problemelor de matematic
ă
, fie numeric, fie simbolic. VersiunileMathCAD Professional
2000 sau MathCAD 11 Entreprise necesit
ă
acelea
ş
i cerin
ţ
e hard ca
ş
iWindows 2000 sau Windows XP .
 Lansarea
în execu
ţ
ie
 
 ş
i p
ă 
ă 
 sirea
aplica
ţ
iei MathCAD se fac ca
ş
i pentru oricecomponent
ă
MS Office.
9.2. Descrierea ferestrei principale
Fereastra principal
ă
are aceea
ş
i structur 
ă
ca
ş
i cea a componentelor MS Office.Linia a doua,
meniul principal 
al aplica
ţ
iei con
ţ
ine urm
ă
toarele submeniuri:
Sub-meniul File
con
ţ
ine comenzile:
New
– pentru a începe un nou document de tip MathCAD. Extensia unuidocument MathCAD este .
mcd 
;
Open
– pentru deschiderea unui document MathCAD deja existent;
Close
– pentru închiderea documentului curent;
Save
 – pentru salvarea documentului curent;
Save as
– pentru salvarea cu un alt nume a documentului curent;
Page setup
– pentru stabilirea dimensiunilor hârtiei la imprimant
ă
;
Print preview
– pentru vizualizarea documentului înainte de a fi imprimat;
Print
– pentru imprimarea documentului curent.
Sub-meniul Edit 
con
ţ
ine comenzile referitoare la editarea de documente.Câteva dintre comenzile de editare:
Undo
– pentru renun
ţ
area la ultima ac
ţ
iune de editare a documentului curent;
Redo
– are efect invers comenzii Undo;
Cut
 – pentru decuparea zonei selectate din document;
Copy
– pentru a trece în Cliboard zona selectat
ă
;
Paste
– pentru a plasa con
ţ
inutul din Clipboard în locul precizat;
Paste Special
– pentru a plasa obiecte
ş
i imagini, care se g
ă
sesc în Cliboard, înlocul precizat;
Delete
– pentru a
ş
terge zona selectat
ă
;
Select All
– pentru a selecta documentul întreg;
Find
– pentru a g
ă
si un cuvânt în documentul curent. Cursorul se pozi
ţ
ioneaz
ă
pecuvânt dac
ă
acesta exist
ă
;
Replace
– pentru g
ă
sirea unui cuvânt
ş
i înlocuirea acestuia printr-un altul;
Go to page
– pentru a plasa cursorul la începutul paginii indicate;
Check speling
– pentru lansarea modulului care controleaz
ă
sintactica
ş
i gramaticadocumentului.
2
 
 MathCAD
Sub-meniul View
con
ţ
ine urm
ă
toarele comenzi privind apectul ecranului :
Tools bar
– bara de instrumente, con
ţ
inând tipurile:
Standard
– include butoanele corespun-zând celor mai utilizatecomenzi ale sub-meniurilor 
 File
,
 Edit 
. Ea se plaseaz
ă
sub bara demeniu principal
ă
;
Formating
– are butoane pentru stabilirea tipurilor 
ş
idimensiunii caracterelor, pozi
ţ
ia
ş
i indentarea textului ;
Math
– con
ţ
ine butoane corespunzând barelor instrumentelor (palete) pentru : calcule aritmetice (
Calculator 
), evalu
ă
ri de expresiiaritmetice (
 Evaluation
)
ş
i logice (
 Boolean
), reprezent
ă
ri grafice defunc
ţ
ii (
Graph
), definirea vectorilor 
ş
i matricelor 
ş
i calcul matriceal(
Matrix
), calcul de sume, integrale, derivate, limite (
Calculus
),comenzi pentru scrierea programelor MathCAD (
 Programming 
),caractere ale alfabetului grecesc (
Greek 
), calcul simbolic (
Symbolic
) .
Status bar
– bara de stare a documentului curent. Ea se plaseaz
ă
la baza ecranului;
Header and Footer
 permite inserarea num
ă
rului de pagin
ă
într-un document fie în antetul paginii, fie în subsol;
Regions
– pentru identificarea zonelor documentului (de text
ş
i con
ţ
inând expresii matematice, programe etc);
Zoom
– pentru stabilirea dimensiunii caracterelor în vederea afi
şă
rii pe ecran;
Refrech
– pentru refacerea imaginii afi
ş
ate pe ecran.
Sub-meniul Insert 
are comenzi pentru inserarea în document a graficelor,matricelor, func
ţ
iilior, imaginilor, pentru stabilirea unit
ăţ
ilor de m
ă
sur 
ă
etc.Câteva comenzii ale acestui sub-meniu :
Graph – 
MathCAD permite repezentarea grafic
ă
a func
ţ
iilor în dou
ă
sau treidimensiuni sub forme diferinte ;
Matrix
– pentru stabilirea dimensiunilor unui tablou (vector sau matrice) ;
Function
 – permite inserarea func
ţ
iilor care se g
ă
sesc în biblioteca aplica
ţ
iei ;
Unit
 – MathCAD, având possibilitatea de a rezolva probleme de fizic
ă
,mecanic
ă
etc, are nevoie de unit
ăţ
i de m
ă
sur 
ă
în care sunt exprimate datele ;
Picture
 – 
 
 pemite inserarea unei imagini în documentul MathCAD ;
Area
 – pentru separarea documentului în zone distincte ;
Math/Text Region – 
 pentru delimitarea zonelor documentului în care sunt formule matematice
ş
i programe pe de o parte de zonele de text (comentarii) pe de alt
ă
parte.
Sub
-
meniul Format 
are comenzi pentru aranjarea aspectui documentului.De exemplu :
Equation
 – pentru stabilirea tipurilor de caractere pentru variable
ş
i constanteincluse într-o ecua
ţ
ie;
Result
 – 
 
 pentru precizarea formei rezultatelor (num
ă
rul de cifre zecimale,simbolul pentru num
ă
rul complex
1
etc);
Text
 – permite stabilirea tipului
ş
i dimensiunii caracterelor unui text ;
Paragraph
 – pentru indentarea textului ;
Style
 – pentru editarea documentului împ
ă
ţ
it în sec
ţ
iuni, capitole, sub-capitoleetc ;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->