Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
trubaduri i truveri

trubaduri i truveri

Ratings: (0)|Views: 1,698|Likes:
Published by Milica Arambašić

More info:

Published by: Milica Arambašić on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

 
Oksitanska lirika
Lingua romana
– zajednički jezik u rimskom carstvu, mešavina narodnog iučenog, imao je dve
varijante
:1.langue d'oc – jezik koji se govorio na jugu današnje Francuske
2.
langue d'oil – jezik koji se govorio u severnoj Francuskoj
1
prema dva načina na koje se kaže 'da'. Iz prve varijante nastao je
oksitanskiili provansalski jezik 
, kome je najsličniji jezik koji se danas govori u Kataloniji(katalonski). Na tom jeziku pisali su pesnici u Španiji, Francuskoj, Italiji – on je jedinstven i proširen po Evropi.
TRUBADURIReč trubadur nastala
je od reči
trobar
= nalaziti, pronaći (još uvek se takokaže u katalonskom). Odnosi se na traženje reči
2
, traženje najboljeg načina dase iskaže nešto. To je bila ambicija pesnika – on je tragalac za rečima (i Flobergovori o ovom traganju koje opisuje kao traganje za biserima u nekom južnommoru). Trubaduri uporno rade na stilu i pesničkim oblicima – oni brinu o eufoniji
3
,koriste slen sistem spoljašnjih, katkad i unutrašnjih rima itd. Ritmovi iversifikacija
4
trubadurske poezije su dovedeni do savršenstva. Sa trubadurimanastaje
poezija čvrstih oblika
– složenih i doteranih...Oni takođe uz svoje pesme komponuju muziku.
Dok junačke pesme
, nastale početkom 12. veka na severu Francuske slaveviteštvo kao jedan od puteva prema večnom životu (junaci delaju u punojodanosti prema svome gospodaru, i posledično, hrišćanstvu i samome Bogu)uporedo, ili neznatno kasnije, na jugu se rađa
aristokratska poezija
koja zasvoj uzor uzima kult Dame umesto kulta Boga.
5
Ovo je umetnost novogdruštva željnog, posle krstaških pohoda i međusobnih ratova, uživanja i lepote.Nastupa razdoblje koje će trajati dva veka – razdoblje stvaralaštva trubadura.
Trubaduri su živeli
na dvoru feudalaca i pod njihovim pokroviteljstvom. Čestosu se zaljubljivali u svoje gospodarice. Bila je to kurtoazna, dvorska ljubav – ona
1
Severnu i južnu Francusku deli reka Loara.
2
N. Koljević: ovo traženje se odnosi na traženje dostojnog predmeta pevanja tj. uzvišene dame,ali i na pronalazak odgovarajuće forme, rima i melodije.
3
 
Eufonija –
1.(širi smisao) zvučni sastav pesničkog jezika, posebno izražajan u stihu. Eufonijaobuhvata rimu, asonancu, aliteraciju i onomatopeju. 2.(uži smisao) blagozvučnost
4
 
Versifikacija –
organizovanje stiha
/
empirijska disciplina čini je zadatak da utvrdi po čemu serazlikuje stih od proze.
5
Siromašan u epskoj poeziji, jug je dao ogroman doprinos u kurtoaznoj lirici.
1
 
 je
osnovna tema trubadurske poezije
. Pitanje je: da li je ova ljubav nastalakao odraz jedne metafizike ljubavi ili obrnuto?
SHVATANJE (FILOZOFIJA) LJUBAVI
-Sa trubadurima se prvi puta javlja IDEAL NEOSTVARENE LJUBAVI. Pesnik seobraća dami koja je obično supruga gospodara i ta ljubav je
neostvariva,ljubav nikad zadovoljena
6
. Gospodar je često ljubomoran. (Kurtoaznaljubav ima za predmet nedostižnu ženu, jedinu koja može da budi stalnu ičistu ljubav.)
7
&
 
Hoјzinga: trubadurski ljubavni ideal ima
negativni ton
. Istari vek je opevao čežnju i ljubavne jade, ali oni su u ovome videli samoodlaganje; prisutna je draž sigurnog ostvarenja. Kod trubadura je centralnaneutoljena čežnja. U starom veku osećanje bola nije posledica erotskognezadovoljavanja, nego tragične sudbine. Tek u dvorskoj ljubavi trubadura
nezadovoljenost
 je postala glavna stvar. Iz čulne ljubavi je poteklaplemenita služba ženama, bez pretenzije da dođe do ostvarenja. & Razvijase shvatanje ljubavi kao velikog, nedostižnog ideala, nečega što je samosebi cilj. Za zaljubljenog će često jedina nagrada biti sama mogućnost davoli.-Trubadurska poezija uzvisuje
izvan-bračnu ljubav
jer brak značisjedinjenje tela, dok je «Ljubanajviši Eros, stremljenje duše sjajnomsjedinjenju, sjedinjenju koje stoji izvan svake ljubavi moguće u ovom životu.Idealizovana ljubav je
duhovno bogatija
. To je ljubav van braka i smatrase da je takva mnogo bogatija duhovnim sadržajem. (Brak je u feudalnomsvetu neka vrsta posla – nema slobodnog izbora. Zato je viteška ljubav bilaizbor. Vitez dami bezinteresno služi. Ljubav mora biti nesvrhovita.) Zato ovaljubav pretpostavlja
čednost.
& U pitanju je izrazito platonska ljubav premagospođi, koja je po pravilu višeg roda i junak ne može ni pomisliti na brak sanjom, jer je ona već udata ili je suviše visokog roda. Junak je voli zbog njenelepote, ali iznad svega zbog njenih moralnih vrednosti, a njen odnos saobožavaocem je do u tančine propisan složenim kodeksom.-
Nesvesni platonizam: spoj lepote i dobra
. Stanje u kome se nalazizaljubljeni je mistička egzaltacija
8
i neobjašnjivo stanje, trenutak radosti...Ushićenje čitavog bića zbog samog postojanja predmeta žudnje... & Trubaduri zamišljaju
ljubav kao silu koja oplemenjuje i uzdiže dušu
.Ona čisti i usavršava zaljubljenog. Ne može biti pesnik ko nije zaljubljen iobratno, uistinu zaljubljen čovek neizbežno postaje pesnik. Sve ove osobine
6
Pesnik hiljadu puta ponavlja svoju molbu a lepotica uvek kaže “ne”.
7
Sa trubadurima nastaje vizija žene potpuno suprotna tradicionalnim običajima – to je ženauzdignuta iznad muškarca i ona njemu postaje nostalgični ideal…
Početak neprijateljstvaprema ženi
se podudara sa početkom stogodišnjeg rata – 1377. godine, tačnije sa pravim,crnim srednjim vekom.
8
 
Egzaltacija –
1.zanos, zanesenost 2.uzdignuće u viši položaj
2
 
«istinskili «tananljubavi (
fin amor 
) trubaduri stavljaju nasuprot«glupoj, besmislenoj» ljubavi (
fol amor 
) tj. čulnoj ljubavi.-
Višak etičke sadržine
. Estetski, etki i drtveni ideal sadržani su uuzvišenoj ljubavi.
Ljubav
se vidi kao
škola etičkog usavršavanja
. Pesniksluži dami, veliča njene vrline, i sam se uzdiže u vrlini. Vrlina je neophodnada bi se stiglo do lepote. Ljubav podrazumeva vrlinu. Ljubav postaje poljena na kome se rascvetalo moralno savršenstvo. Prema teoriji dvorske ljubaviplemić koji voli postaje kroz svoju ljubav pun vrlina i čist. Duhovni element ulirici sve više preovlađuje. & Povezivanje viteškog ideala sa vrednostimareligiozne svesti: sažaljenjem, pravdom, vernošću, askezom... Da bi čovekoplemenio svoje srce on mora želeti, patiti. (Zato se draga stavlja napijedestal, pretvara u nedostižnu damu. Od nje dolaze sve velike vrline.) &Hojzinga: Ni u jednoj drugoj eposi nije
ideal svetovne kulture
bio takočvrsto
sliven sa idealom ljubavi prema ženi
. Sve hrćanske i svedruštvene vrline bile su sistemom ljubavi uključene u okvir verne ljubavi.-
Estetski ideal:
ljubav je polje na kome cveta i estetsko savršenstvo. Uprogram viteževa vaspitanja ne ulazi samo obuka o lovu i ratu, već i oraznim mondenskim igrama, o veštini sviranja
9
, igranju, pevanju, udvaranjudamama. HEROJSKOM idealu se dodaje ESTETSKI.-
Pitanje erotike:
Da li je reč o
erotskom naturalizmu ili alegoriji?
Erotika stoji u vezi sa folklorom. Kod trubadura ima uživanja, hedonizma...Ponekad su prisutne radosti čulne ljubavi
, čak i u njenim najgrubljimpojavama. & Hojzinga:
Pored stila dvorske ljubavi veliki znaj je imao i
primitivan oblik erotike
, nasleđen iz starijih vremena, koji veliča zajednicupolova – oblik koji je hrišćanska kultura kao kult smenila svetom misterijom, ali jeon ipak živeo. Nekada je epitalamski aparat sa svojim bestidnim smehom i faličkomsimbolikom bio deo svadbene svečanosti. Sklapanje braka i svadbena svečanost sunekada bili spojeni: velika misterija je kulminirala u sparivanju. Zatim je došla crkvai ograničila ih na svetu tajnu svečanog sklapanja braka. Propratne ceremonije svetetajne – svadbu, pesmu i klicanja – prepustila je profanoj svadbenoj svečanosti.Bezobrazne igre reči, skaredne, uvredljive reči koje su odomaćene u epitalamskomstilu predstavljaju ostatke faličkog simbolizma primitivne kulture. Temaepitalamskog žanra je potpuno zadovoljenje, neposredna erotika. Ali, ono što možeda posluži kao oblik i ukras života je
posredna erotika
; njena tema je mogućnostzadovoljavanja, obanje, odricanje, približavanje sre. Ovde se najvezadovoljenje prenosi u neizrecivo, zaodenuto lakim velom očekivanja. Već samimtim je posredna erotika mnogo sposobnija za život i obuhvata mnogo šira životnapodručja. Ona može da primi u sebe etičke elemente vernosti, hrabrosti, blagosti i
9
Roman i novela se više ne pevaju, već se čitaju. Poezija, koja proističe iz narodne pesme, još je čvrsto povezana sa muzikom.
10
Ovidijev uticaj: shvatanje ljubavi kao kulta strasti. Ipak, trubadurska polumistička koncepcijaljubavi bitno se razlikuje od Ovidijevog racionalističkog (?) čulnog shvatanja.
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Zelen Bor added this note
Hvala sjajni prilozi
Zelen Bor liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Sabina Mehić liked this
Gloria Lujanovic liked this
Masha Alihodzic liked this
Mlle Francaise liked this
duspis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->