Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
7Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kresz

Kresz

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 9,864|Likes:
A jogszabály változhat!
Az alábbi linken mindíg a legújabb változatot találod:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=97500001.KPM
A jogszabály változhat!
Az alábbi linken mindíg a legújabb változatot találod:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=97500001.KPM

More info:

Published by: Villamos Üzemi Tanács on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Naprak\u00e9sz jogszab\u00e1ly a CompLex Kiad\u00f3 jogi adatb\u00e1zis\u00e1b\u00f3l.
A
jel a legutolj\u00e1ra megv\u00e1ltozott bekezd\u00e9st jel\u00f6li.
1/1975. (II. 5.) KPM\u00adBM egy\u00fcttes rendelet
a k\u00f6z\u00fati k\u00f6zleked\u00e9s szab\u00e1lyair\u00f3l

A k\u00f6z\u00fati k\u00f6zleked\u00e9s biztons\u00e1ga\u00e9s zavartalans\u00e1ga fontos t\u00e1rsadalmi\u00e9rdek. A biztons\u00e1gos\u00e9s zavartalan
k\u00f6zleked\u00e9s alapvet\u0151 felt\u00e9tele, hogy a k\u00f6zleked\u00e9si szab\u00e1lyokat mindenki megtartsa\u00e9s sz\u00e1m\u00edthasson arra,
hogy azokat m\u00e1sok is megtartj\u00e1k. Emellett sz\u00fcks\u00e9ges az is, hogy a k\u00f6zleked\u00e9s r\u00e9sztvev\u0151i el\u0151z\u00e9kenyek\u00e9s
t\u00fcrelmesek legyenek egym\u00e1ssal szemben.

A k\u00f6z\u00fati k\u00f6zleked\u00e9s szab\u00e1lyait \u00ad a Minisztertan\u00e1cs felhatalmaz\u00e1sa alapj\u00e1n \u00ad a k\u00f6vetkez\u0151k szerint
\u00e1llap\u00edtjuk meg:
I. R\u00c9SZ
Bevezet\u0151 rendelkez\u00e9sek
A rendelet hat\u00e1lya
1. \u00a7 A rendelet a Magyar K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g ter\u00fclet\u00e9n lev\u0151 k\u00f6zutakon\u00e9s k\u00f6zforgalom el\u0151l el nem z\u00e1rt
mag\u00e1nutakon foly\u00f3 k\u00f6zleked\u00e9st szab\u00e1lyozza.
Fogalmak
2. \u00a7 A rendeletben alkalmazott egyes fogalmak meghat\u00e1roz\u00e1s\u00e1t az 1. sz\u00e1m\u00fa f\u00fcggel\u00e9k tartalmazza.
A k\u00f6zleked\u00e9sben r\u00e9sztvev\u0151kre vonatkoz\u00f3\u00e1ltal\u00e1nos rendelkez\u00e9sek
3. \u00a7 (1) Aki a k\u00f6z\u00fati k\u00f6zleked\u00e9sben r\u00e9szt vesz, k\u00f6teles
a) a k\u00f6z\u00fati forgalomra, valamint a k\u00f6z\u00fatnak\u00e9s k\u00f6rnyezet\u00e9nek a v\u00e9delm\u00e9re vonatkoz\u00f3 jogszab\u00e1lyi
rendelkez\u00e9seket megtartani;
b) a k\u00f6z\u00fati jelz\u00e9sek rendelkez\u00e9seinek, tov\u00e1bb\u00e1 a forgalom ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1ra, ellen\u0151rz\u00e9s\u00e9re jogosultak
utas\u00edt\u00e1sainak eleget tenni;
c) \u00fagy k\u00f6zlekedni, hogy a szem\u00e9ly\u00ad \u00e9s vagyonbiztons\u00e1got ne vesz\u00e9lyeztesse, m\u00e1sokat k\u00f6zleked\u00e9s\u00fckben
indokolatlanul ne akad\u00e1lyozzon,\u00e9s ne zavarjon.

(2) A g\u00e9pkocsi vezet\u0151je menet k\u00f6zben k\u00e9zben tartott mobil r\u00e1di\u00f3telefont nem haszn\u00e1lhat. A k\u00e9tkerek\u0171, tov\u00e1bb\u00e1 g\u00e9pkocsinak nem min\u0151s\u00fcl\u0151 h\u00e1romkerek\u0171 j\u00e1rm\u0171 vezet\u0151je menet k\u00f6zben \u00ad ide\u00e9rtve a forgalmi okb\u00f3l t\u00f6rt\u00e9n\u0151 meg\u00e1ll\u00e1st is \u00ad k\u00e9zben tartott mobil r\u00e1di\u00f3telefont nem haszn\u00e1lhat.

A j\u00e1rm\u0171vezet\u00e9s szem\u00e9lyi felt\u00e9telei
4. \u00a7 (1) J\u00e1rm\u0171vet az vezethet, aki
a) a j\u00e1rm\u0171 vezet\u00e9s\u00e9re jogszab\u00e1lyban meghat\u00e1rozott,\u00e9rv\u00e9nyes enged\u00e9llyel rendelkezik,\u00e9s a j\u00e1rm\u0171
vezet\u00e9s\u00e9t\u0151l eltiltva nincs;
b) a j\u00e1rm\u0171 biztons\u00e1gos vezet\u00e9s\u00e9re k\u00e9pes\u00e1llapotban van, tov\u00e1bb\u00e1
c) a vezet\u00e9si k\u00e9pess\u00e9gre h\u00e1tr\u00e1nyosan hat\u00f3 szer befoly\u00e1sa alatt nem\u00e1ll,\u00e9s szervezet\u00e9ben nincs szeszes ital
fogyaszt\u00e1s\u00e1b\u00f3l sz\u00e1rmaz\u00f3 alkohol.
(2) A j\u00e1rm\u0171 vezet\u00e9s\u00e9t az\u00fczemben tart\u00f3 nem engedheti meg, illet\u0151leg a vezet\u0151 nem engedheti\u00e1t olyan
szem\u00e9lynek, aki az (1) bekezd\u00e9sben meghat\u00e1rozott felt\u00e9teleknek nem felel meg.
(3) Az (1) bekezd\u00e9sben eml\u00edtett enged\u00e9lyt a vezet\u0151nek vezet\u00e9s k\u00f6zben mag\u00e1n\u00e1l kell tartania.
A j\u00e1rm\u0171vek k\u00f6zleked\u00e9sben val\u00f3 r\u00e9szv\u00e9tel\u00e9nek a felt\u00e9telei
5. \u00a7 (1) A k\u00f6zleked\u00e9sben olyan j\u00e1rm\u0171vel szabad r\u00e9szt venni,

a) amelynek jogszab\u00e1lyban meghat\u00e1rozott\u00e9rv\u00e9nyes hat\u00f3s\u00e1gi enged\u00e9lye\u00e9s jelz\u00e9se van;
b) amely a jogszab\u00e1lyban meghat\u00e1rozott m\u0171szaki felt\u00e9teleknek megfelel,\u00e9s
c) amely az utat\u00e9s tartoz\u00e9kait nem rong\u00e1lja\u00e9s nem szennyezi.

(2) A vezet\u0151, miel\u0151tt a j\u00e1rm\u0171vel a telephelyr\u0151l (gar\u00e1zsb\u00f3l stb.) elindul, k\u00f6teles a korm\u00e1nyberendez\u00e9s, a f\u00e9kberendez\u00e9s, a gumiabroncsok, valamint a k\u00f6telez\u0151en el\u0151\u00edrt vil\u00e1g\u00edt\u00f3\u00ad\u00e9s f\u00e9nyjelz\u0151 berendez\u00e9sek\u00e1llapot\u00e1t (m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t) \u00ad az adott k\u00f6r\u00fclm\u00e9nyek k\u00f6z\u00f6tt indokolt m\u00f3don \u00ad ellen\u0151rizni.

(3) Ha a j\u00e1rm\u0171 az (1) bekezd\u00e9sben foglalt rendelkez\u00e9seknek nem felel meg;
a) az\u00fczemben tart\u00f3 nem engedheti meg, hogy a vezet\u0151 a j\u00e1rm\u0171vel elinduljon\u00e9s az elindul\u00e1st k\u00f6teles
megakad\u00e1lyozni;
b) a vezet\u0151 a j\u00e1rm\u0171vel nem indulhat el\u00e9s az elindul\u00e1sra vonatkoz\u00f3 utas\u00edt\u00e1s v\u00e9grehajt\u00e1s\u00e1t k\u00f6teles
megtagadni.
(4) A j\u00e1rm\u0171 hat\u00f3s\u00e1gi enged\u00e9ly\u00e9t \u00ad ha jogszab\u00e1ly elt\u00e9r\u0151en nem rendelkezik \u00ad a vezet\u0151nek vezet\u00e9s k\u00f6zben
mag\u00e1n\u00e1l kell tartania.
(5) A hat\u00f3s\u00e1gi jelz\u00e9st a j\u00e1rm\u0171v\u00f6n j\u00f3l olvashat\u00f3\u00e1llapotban kell tartani, azt megv\u00e1ltoztatni vagy letakarni
tilos.
(6) A k\u00fclf\u00f6ldre t\u00e1voz\u00f3 magyar rendsz\u00e1m\u00fa g\u00e9pj\u00e1rm\u0171vet \u00ad a \u201eH\u201d bet\u0171t felt\u00fcntet\u0151 \u00ad\u00e1llamjelz\u00e9ssel kell
ell\u00e1tni.
(7) A Magyar K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g ter\u00fclet\u00e9n csak olyan k\u00fclf\u00f6ldi rendsz\u00e1m\u00fa g\u00e9pj\u00e1rm\u0171 k\u00f6zlekedhet, amelyet a
rendsz\u00e1mot kiad\u00f3\u00e1llam jelz\u00e9s\u00e9vel ell\u00e1ttak.

(8) Rendk\u00edv\u00fcli id\u0151j\u00e1r\u00e1s, term\u00e9szeti k\u00f6r\u00fclm\u00e9nyek (havaz\u00e1s, jegesed\u00e9s,\u00e1rv\u00edz stb.) eset\u00e9n a k\u00f6z\u00fati
j\u00e1rm\u0171veknek a Magyar K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g ter\u00fclet\u00e9re t\u00f6rt\u00e9n\u0151 bel\u00e9ptet\u00e9se \u00ad k\u00fcl\u00f6n jogszab\u00e1ly alapj\u00e1n \u00ad felt\u00e9telhez
k\u00f6thet\u0151 vagy korl\u00e1tozhat\u00f3.

II. R\u00c9SZ
K\u00f6z\u00fati jelz\u00e9sek
A rend\u0151r jelz\u00e9sei
6. \u00a7 (1) A forgalmat az\u00fatkeresztez\u0151d\u00e9sben ir\u00e1ny\u00edt\u00f3 rend\u0151r karjelz\u00e9sei:
a) a rend\u0151r mindk\u00e9t karj\u00e1nak oldalir\u00e1ny\u00fa kiny\u00fajt\u00e1sa
\u00ad a kiny\u00fajtott karral p\u00e1rhuzamos ir\u00e1nyb\u00f3l\u00e9rkez\u0151k r\u00e9sz\u00e9re szabad utat jelez: a gyalogos az\u00fattesten
\u00e1thaladhat; a j\u00e1rm\u0171vel \u00ad ha jelz\u0151t\u00e1bla nem tiltja \u00ad az erre vonatkoz\u00f3sz ab\u00e1lyok megtart\u00e1s\u00e1val egyenesen,
valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tov\u00e1bb szabad haladni;
\u00ad a kiny\u00fajtott karra mer\u0151leges ir\u00e1nyb\u00f3l\u00e9rkez\u0151k r\u00e9sz\u00e9re a tov\u00e1bbhalad\u00e1s tilalm\u00e1t jelzi: a gyalogos az
\u00fattestre nem l\u00e9phet; a j\u00e1rm\u0171vel az \u00fatkeresztez\u0151d\u00e9sn\u00e9l \u00ad a kijel\u00f6lt gyalogos\u00e1tkel\u0151hely, illet\u0151leg a meg\u00e1ll\u00e1s
hely\u00e9t jelz\u0151\u00fatburkolati jel, ezek hi\u00e1ny\u00e1ban az\u00fatkeresztez\u0151d\u00e9s el\u0151tt \u00ad meg kell\u00e1llni;
b) a rend\u0151r f\u00fcgg\u0151legesen feltartott karja a forgalom ir\u00e1ny\u00e1nak megv\u00e1ltoz\u00e1s\u00e1t jelzi: a gyalogos az\u00fattestre
nem l\u00e9phet, az\u00fattesten lev\u0151 gyalogos pedig k\u00f6teles az\u00e1thalad\u00e1st miel\u0151bb befejezni; a j\u00e1rm\u0171vel
aza) pontban eml\u00edtett helyen meg kell\u00e1llni, ha azonban biztons\u00e1gosan meg\u00e1llni m\u00e1r nem lehet, az
\u00fatkeresztez\u0151d\u00e9sen miel\u0151bb \u00e1t kell haladni;
c) ha a rend\u0151r a jobb karj\u00e1val maga m\u00f6g\u00e9 int, bal tenyer\u00e9t pedig a balr\u00f3l j\u00f6v\u0151 forgalom fel\u00e9 ford\u00edtja, a

jobbr\u00f3l\u00e9rkez\u0151 j\u00e1rm\u0171vek \u00ad a rend\u0151r m\u00f6g\u00f6tt \u00ad balra bekanyarodhatnak; a jelz\u00e9s nem tiltja a jobbr\u00f3l\u00e9rkez\u0151 j\u00e1rm\u0171vek egyenes ir\u00e1nyban val\u00f3 tov\u00e1bbhalad\u00e1s\u00e1t vagy jobbra bekanyarod\u00e1s\u00e1t, de a t\u00f6bbi ir\u00e1nyb\u00f3l\u00e9rkez\u0151k r\u00e9sz\u00e9re a tov\u00e1bbhalad\u00e1s tilalm\u00e1t jelenti;

d) ha a rend\u0151r jobb karj\u00e1t v\u00edzszintesen maga el\u00e9 ny\u00fajtja, bal karj\u00e1val pedig maga el\u00e9 int, a balr\u00f3l\u00e9rkez\u0151

j\u00e1rm\u0171vek \u00ad a rend\u0151r el\u0151tt \u00ad balra bekanyarodhatnak; a jelz\u00e9s nem tiltja a balr\u00f3l\u00e9rkez\u0151 j\u00e1rm\u0171vek egyenes
ir\u00e1nyban val\u00f3 tov\u00e1bbhalad\u00e1s\u00e1t vagy jobbra bekanyarod\u00e1s\u00e1t, de a t\u00f6bbi ir\u00e1nyb\u00f3l\u00e9rkez\u0151k r\u00e9sz\u00e9re a
tov\u00e1bbhalad\u00e1s tilalm\u00e1t jelenti;

e) karjelz\u00e9s hi\u00e1ny\u00e1ban a rend\u0151r v\u00e1ll\u00e1val p\u00e1rhuzamos, illet\u0151leg v\u00e1ll\u00e1ra mer\u0151leges ir\u00e1nyb\u00f3l\u00e9rkez\u0151k r\u00e9sz\u00e9re
\u00ad\u00e9rtelemszer\u0171en \u00ad aza) pont rendelkez\u00e9sei az ir\u00e1nyad\u00f3k;
f) ha a rend\u0151r kiny\u00fajtott karj\u00e1val maga fel\u00e9 int, ezzel a sebess\u00e9g n\u00f6vel\u00e9s\u00e9re, ha pedig kiny\u00fajtott karj\u00e1t le\u00ad
\u00e9s felfel\u00e9 mozgatja, a sebess\u00e9g cs\u00f6kkent\u00e9s\u00e9re ad utas\u00edt\u00e1st.
(2) Ha a rend\u0151r a forgalmat nem\u00fatkeresztez\u0151d\u00e9sben ir\u00e1ny\u00edtja,
a) a j\u00e1rm\u0171vek meg\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1ra
aa) karj\u00e1nak vagy feh\u00e9r szeg\u00e9ly\u0171 piros t\u00e1rcs\u00e1nak f\u00fcgg\u0151leges feltart\u00e1s\u00e1val, piros vagy feh\u00e9r f\u00e9ny
k\u00f6rbeforgat\u00e1s\u00e1val, illet\u0151leg s\u00edppal ad jelz\u00e9st,
ab) menet k\u00f6zben a megk\u00fcl\u00f6nb\u00f6ztet\u0151 f\u00e9nyjelz\u00e9st haszn\u00e1l\u00f3 g\u00e9pkocsib\u00f3l, illetve motorker\u00e9kp\u00e1rr\u00f3l ad
jelz\u00e9st, karj\u00e1nak, feh\u00e9r szeg\u00e9ly\u0171 piros t\u00e1rcs\u00e1nak, piros vagy feh\u00e9r f\u00e9ny\u0171 l\u00e1mp\u00e1nak fel\u00adle mozgat\u00e1s\u00e1val,
illet\u0151leg hangsz\u00f3r\u00f3n vagy a meg\u00e1ll\u00e1sra felh\u00edv\u00f3 sz\u00f6veg\u0171 felirattal;
b) a megk\u00fcl\u00f6nb\u00f6ztet\u0151 f\u00e9nyjelz\u00e9st haszn\u00e1l\u00f3 g\u00e9pkocsib\u00f3l vagy motorker\u00e9kp\u00e1rr\u00f3l, illet\u0151leg rend\u0151rs\u00e9gi
helikopterr\u0151l hangsz\u00f3r\u00f3n kereszt\u00fcl adott, a k\u00f6vetend\u0151 k\u00f6zleked\u00e9si magatart\u00e1sra vonatkoz\u00f3 utas\u00edt\u00e1s\u00e1nak
megfelel\u0151 m\u00f3don kell az\u00faton k\u00f6zleked\u0151 j\u00e1rm\u0171 vezet\u0151j\u00e9nek elj\u00e1rnia.
(3) A rendeletben meghat\u00e1rozott egy\u00e9b k\u00f6z\u00fati jelz\u00e9sek\u00e9s a forgalmi szab\u00e1lyok csak annyiban ir\u00e1nyad\u00f3k,
amennyiben a rend\u0151r jelz\u00e9s\u00e9vel nem ellent\u00e9tesek.

(4) Az (1)\u00e9s a (2) bekezd\u00e9sben foglalt rendelkez\u00e9sek\u00e9rtelemszer\u0171en ir\u00e1nyad\u00f3k a szolg\u00e1latban l\u00e9v\u0151
katonai forgalomszab\u00e1lyoz\u00f3, a hat\u00e1r\u0151r, a v\u00e1m\u00ad\u00e9s p\u00e9nz\u00fcgy\u0151r, a t\u0171zolt\u00f3\u00e1ltal, valamint a forgalmat ellen\u0151rz\u0151
Nemzeti K\u00f6zleked\u00e9si Hat\u00f3s\u00e1g (a tov\u00e1bbiakban: NKH) region\u00e1lis igazgat\u00f3s\u00e1ga k\u00f6z\u00fati ellen\u0151re\u00e1ltal adott
jelz\u00e9sekre is.

A jelz\u0151\u0151r jelz\u00e9sei
7. \u00a7 A jelz\u0151\u0151r jelz\u0151t\u00e1rcs\u00e1val vagy \u00ad feltartott, illet\u0151leg vas\u00fati\u00e1tj\u00e1r\u00f3n\u00e1l az\u00fattesten\u00e1llv\u00e1nyra helyezett \u00ad
piros f\u00e9ny\u0171 l\u00e1mp\u00e1val adott jelz\u00e9s\u00e9re meg kell\u00e1llni.
A gyalogosforgalom ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1ra szolg\u00e1l\u00f3 f\u00e9nyjelz\u0151 k\u00e9sz\u00fcl\u00e9kek
8. \u00a7 (1) A gyalogosforgalom ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1ra szolg\u00e1l\u00f3 f\u00e9nyjelz\u0151 k\u00e9sz\u00fcl\u00e9k k\u00e9t (fel\u00fcl\u00e1ll\u00f3 gyalogost mutat\u00f3

piros, alul halad\u00f3 gyalogost mutat\u00f3 z\u00f6ld f\u00e9ny\u0171) l\u00e1mp\u00e1b\u00f3l\u00e1ll,\u00e9s sorrendben folyamatos z\u00f6ld, villog\u00f3 z\u00f6ld, majd piros f\u00e9nyjelz\u00e9st ad. A f\u00e9nyjelz\u0151 k\u00e9sz\u00fcl\u00e9k folyamatos z\u00f6ld f\u00e9ny jelz\u00e9sn\u00e9l folyamatos, a villog\u00f3 z\u00f6ld f\u00e9nyjelz\u00e9sn\u00e9l szaggatott kieg\u00e9sz\u00edt\u0151 hangjelz\u00e9st is adhat.

(2) Az (1) bekezd\u00e9sben eml\u00edtett f\u00e9nyjelz\u0151 k\u00e9sz\u00fcl\u00e9k f\u00e9nyjelz\u00e9seinek a jelent\u00e9se:

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
István Solymos liked this
Genoveva1 liked this
Gábor Nyitrai liked this
Varga István liked this
hexerox liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->